caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/17829/018182.png

Histolith Schlämmquarz

Kwarcytowy dodatek strukturyzujący do powłok gruntujących i pośrednich.

Zastosowanie

Dodatek strukturyzujący do mieszania z farbami Histolith na warstwy gruntujące i pośrednie.

Właściwości

Suszony ogniowo krystaliczny piasek kwarcowy o wielkości ziaren 0,1 - 0,4 mm.

Wielkość opakowań

20 kg

Składowanie

Składować w suchym miejscu.

Gęstość

ok. 1,3 g/cm³ (gęstość nasypowa)

Układ warstw

Sposób użycia:
Ręcznie lub za pomocą mieszadła równomiernie zmieszać z farbą. Maksymalna ilość do 30%. Przy przerwach w pracy materiał może się osadzać i dlatego należy go ponownie wymieszać.

Uwaga (stan na dzień wydania)

Nie wymaga się szczególnych środków.

Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione opakowania nadają się do utylizacji. Resztki materiału utylizować jak odpady budowlane. Utylizacja zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki wyrobu.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

Informacje techniczne

Karty charakterystyki