caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/17804/018154.png

Histolith Quarzgrund

Kwarcowy środek gruntujący i materiał do wykonywania warstw wierzchnich na bazie krzemianów. Podwójnie krzemionkujący.

Zastosowanie

Jako warstwy wypełniające, wyrównujące fakturę i zamykające rysy skurczowe, do użytku zewnętrznego i wewnętrznego. Znakomicie nadaje się jako podkład wiążący nadający przyczepność na gładkich podłożach i na matowych starych dyspersyjnych powłokach malarskich przed następującym malowaniem dyspersyjnymi farbami silikatowymi.

Właściwości

  • Zawiera mineralne, odporne na działanie światła pigmenty 
  • Odporny na działanie warunków atmosferycznych
  • Skutecznie chroni przed deszczem, hydrofobowy, w = 0,07 kg/m2√h
  • Wysoce paroprzepuszczalny, sd <0,01 m
  • Wysoce przepuszczalny dla dwutlenku węgla
  • Zawiera kwarcytowe zdolne do silifikacji dodatki i dlatego ma działanie krzemionkujące 
  • Z dodatkiem włókien mineralnych (włókna szklane)
  • Niepalny

Spoiwo

Szkło wodne potasowe, odporny na działanie światła pigment (biel tytanowa),   mineralny wypełniacz (węglan wapnia), żywica akrylowa (<5%).

Wielkość opakowań

12,5 l

Barwa

Biała.

Barwienie fabryczne barwienie na wiele różnych kolorów na zapytanie ofertowe. Możliwość samodzielnego zabarwiania przy użyciu barwników Histolith Volltonfarbe SI. Barwienie maszynowe w systemie ColorExpress nieorganicznymi pastami barwiącymi.

Stopień połysku

Głęboki mat.

Składowanie

Składować w chłodnym miejscu, chronić przed mrozem. Materiał przechowywać tylko w pojemnikach z tworzywa sztucznego.

Gęstość

ok. 1,4 g/cm³

Odpowiednie podłoża

Podłoża muszą być nośne, suche wolne od zanieczyszczeń i substancji utrudniających przyczepność.

Przygotowanie podłoża

Powierzchnie zewnętrzne:

Nowe tynki grupy PIc, PII i PIII:
Tynki grupy PI pozostawić do wyschnięcia na min. 4 tygodnie. Tynki grupy PII i PIII pozostawić do wyschnięcia na min. 2 tygodnie. Zeszkliwioną powierzchnię usunąć środkiem Histolith Flaut.

Stare, niepowlekane tynki i powłoki mineralne:
Dokładnie oczyścić powierzchnię. Usunąć luźne powłoki. Zagruntować środkiem Histolith Silikat-Fixativ rozcieńczonym wodą zależnie od chłonności 2:1 do 1:1 podłoża.

Stare, nośne powłoki z matowych farb dyspersyjnych:
Dokładnie oczyścić powierzchnię. Zagruntować środkiem Histolith Quarzgrund rozcieńczonym maksymalnie 10% Histolith Silikat-Fixativ.

Tynki uzupełniane:
Zaprawa używana do napraw, powinna odpowiadać wytrzymałości i strukturze zaprawy w podłożu. Wypełnienia przed malowaniem powinny dobrze związać i wyschnąć. Zasadniczo należy je fluatować środkiem Histolith Flaut i spłukać.

Mury ceglany:
Do malowania nadaje się tylko chłonna cegła licowa. Nie stosować na cegle klinkierowej. Wykonać powierzchnię próbną w celu sprawdzenia tolerancji materiałów. Powierzchnię dokładnie oczyścić. Spoinowanie musi być wykonane bez pęknięć i nie może zawierać żadnych środków uszczelniających lub im podobnych zmniejszających przyczepność. Gruntować środkiem Histolith Silikat-Fixativ rozcieńczonym  wodą w proporcji (zależnie od chłonności podłoża) 2:1 do 1:1. Wykonać warstwę pośrednią stosując Histolith Quarzgrund.

Kamień naturalny:
Do malowania nadaje się wyłącznie chłonny kamień naturalny. Wykonać powierzchnię próbną w celu sprawdzenia tolerancji materiałów. Powierzchnię kamienia dokładnie oczyścić, usunąć luźne warstwy. Kamień naturalny powinien być zwarty, suchy i pozbawiony wykwitów. Kamień zwietrzały na powierzchni przed malowaniem wzmocnić przez wielokrotne nasączanie środkiem Histolith Steinfestiger.

Uwaga: w kamieniach naturalnych z zawartością wodorozcieńczalnych substancji może dochodzić do wystąpienia wykwitów i przebarwień na malowanej powierzchni.

Powierzchnie pokryte pleśnią:
Nalot z pleśni i grzybów usunąć na mokro. Powierzchnię zmyć środkiem grzybobójczym Capatox i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Gruntować zgodnie z rodzajem i właściwościami podłoża. Dobór układu warstw skonsultować z doradcą technicznym.

Powierzchnie wewnętrzne:

Nowe tynki grupy PI, PII i PIII:
Pozostawić nie malowane przez okres 2-4 tygodni. Usunąć zeszkliwioną powierzchnię środkiem Histoith Fluat.

Tynki gipsowe grupy PIV:
Mocne tynki: gruntować środkiem Histolith Innengrund.
Miękkie tynki gipsowe wzmocnić środkiem Histolith Spezialgrundierung. Tynki z zeszkliwioną powierzchnią przeszlifować, oczyścić z pyłu i zagruntować środkiem Histolith Spezialgrundierung. Po wyschnięciu nałożyć warstwę pośrednią środkiem  Histolith Innengrund.

Płyty gipsowo-kartonowe:
Nadmiar szpachlówki zeszlifować. Gruntować środkiem Histolith Innengrund. Miejsca szpachlowane wzmocnić środkiem Histolith Spezialgrundierung. Zagruntować środkiem Histolith Innengrund. Płyty z zawartością wodorozcieńczalnych substancji mogących powodować przebarwienia gruntować środkiem Caparol-AquaSperrgrund.

Płyty gipsowe:
Gruntować środkiem Histolith Innengrund.

Beton:
Usunąć pozostałości substancji zmniejszających przyczepność. 

Mur ceglany:
Dokładnie oczyścić powierzchnię. Naprawić fugi. Mur z zawartością wodorozcieńczalnych substancji mogących powodować przebarwienia gruntować środkiem Caparol-AquaSperrgrund.

Stare nośne, matowe powłoki farb dyspersyjnych:
Dokładnie oczyścić powierzchnię. Zagruntować środkiem Histolith Quarzgrund rozcieńczonym maksymalnie 10% Histolith Silikat-Fixativ.

Powłoki z farb klejowych:
Zmyć do podłoża. Gruntować środkiem Histolith Spezialgrundierung.

Powierzchnie pokryte pleśnią:
Nalot z pleśni i grzybów usunąć na mokro. Po wyschnięciu zmyć powierzchnię środkiem grzybobójczym Capatox i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. W celu ustalenia układu warstw prosimy o kontakt z naszym doradcą technicznym.

Sposób nakładania

Na zabytkach architektonicznych zaleca się użycie szczotki.

Układ warstw

Słabo i równomiernie chłonne podłoża mineralne:
Warstwa gruntująca i wierzchnia: Histolith Quarzgrund rozcieńczony maksymalnie 5% środka Histolith Silikat-Fixativ.

Silnie i nierównomiernie chłonne lub piaszczące powierzchniowo podłoża mineralne:
Gruntowanie środkiem Histolith Silikat-Fixativ, rozcieńczonym wodą 2:1 do 1:1 w zależności od chłonności podłoża.

Warstwa pośrednia i warstwa wierzchnia:
Jedna warstwa Histolith Quarzgrund rozcieńczony maksymalnie 5% Histolith Silikat-Fixativ. Alternatywnie można wykonać warstwę wierzchnią z Histolith Aussenquarz bądź w pomieszczeniach wewnętrznych z Histolith Bio Innensilikat lub Histolith Raumquarz.

Zużycie

Ok. 200 - 250 ml/m2 na jedną warstwę roboczą na gładkim podłożu. Na szorstkich powierzchniach odpowiednio więcej. Dokładne wartości należy określić na podstawie próby na danym obiekcie.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura stosowania:
+8°C dla podłoża i otoczenia.

Czas schnięcia

W temperaturze 20°C i przy względnej wilgotności powietrza 65% po 12 godzinach podkład staje się powierzchniowo suchy i można go malować, po 24 godzinach zyskuje odporność na deszcz. W niskich temperaturach i przy większej wilgotności powietrza czasy te wydłużają się.

Czyszczenie narzędzi

Wodą natychmiast po użyciu.

Wskazówka

By uzyskać jednolitą powierzchnię, malować jednym ciągiem metodą "mokrym na mokre". Nie stosować na powierzchniach poziomych narażonych na długotrwałe działanie wody. Nie nakładać przy bezpośrednim nasłonecznieniu, podczas deszczu, przy bardzo dużej wilgotności powietrza (mgła) ani przy silnym wietrze. W takim przypadku na rusztowaniu założyć osłony. Należy sprawdzić możliwość wystąpienia nocnych przymrozków.

Zabezpieczenie otoczenia:
Starannie zabezpieczyć otoczenie malowanej powierzchni, zwłaszcza szkło, ceramikę, powierzchnie lakierowane, klinkier, kamienie naturalne, metal i drewno naturalne oraz lazurowane.

Uwaga (stan na dzień wydania)

Chronić przed dziećmi. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą natychmiast obficie przemyć je wodą. Podczas pracy natryskiem nie wdychać oparów. Nie wprowadzać do kanalizacji lub zbiornków wodnych. Unikać zrzutów do środowiska. Otoczenie wykonywania prac dokładnie okryć. Odpryski zmyć natychmiast wodą, w szczególności dotyczy to szkła, ceramiki, metalu, kamienia naturalnego.

Utylizacja

Do utylizacji przekazywać opakowania wyłącznie całkowicie opróżnione. Pozostałości płynne usuwać jak farby wodorozcieńczalne, pozostałości zaschnięte usuwać jak odpady domowe. Utylizacja zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

Dopuszczalna zawartośc LZO

Zgodnie z Dyrektywą UE wartość dopuszczalna maksymalnej zawartości LZO (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktu (typ A/a) wynosi: 30 g/l (2010). Ten produkt zawiera maksymalnie 10 /l LZO.

Kod produktu farby i lakiery

M-SK01

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki wyrobu.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl