caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/17815/018165.png

Histolith Mineralin

Wypełniający środek gruntujący a także materiał do wykonywania warstw pośrednich i wierzchnich. Produkt na bazie krzemianów.

Zastosowanie

Do wykonywania dobrze wypełniających, wyrównujących fakturę i szlamujących rysy w podłożu powłok wewnętrznych i zewnętrznych.

Właściwości

  • Zawiera mineralne, odporne na działanie światła pigmenty
  • Szlamuje drobne rysy
  • Odporny na warunki atmosferyczne
  • wysoce alkaliczny pH ok. 11
  • Wysoce przepuszczalny dla dwutlenku węgla
  • Zawiera kwarcytowe, zdolne do silifikacji dodatki i dlatego ma działanie podwójnie krzemianujące
  • Produkt niepalny

Spoiwo

Szkło wodne potasowe, odporny na działanie światła mineralny pigment (biel tytanowa), wypełniacz mineralny (węglan wapnia), żywica akrylowa (<5%).

Wielkość opakowań

20 kg

Barwa

Biała.

Barwienie maszynowe w systemie ColorExpres nieorganicznymi pastami barwiącymi. Można barwić samodzielnie dodając maks. 10 % barwników Histolith Volltonfarben SI. Po dodaniu większej ilości barwnika farba traci stopniowo właściwości wypełniające.

Stopień połysku

Głęboki mat.

Składowanie

Składować w chłodnym miejscu w temperaturach dodatnich. Materiał przechowywać tylko w pojemnikach z tworzywa sztucznego.

Gęstość

ok. 1,7 g/cm³

Granulacja

ok. 0,6 mm

Grubość ekwiwalentnej warstwy powietrza równoważna dyfuzji SdH2O

< 0,14 (0,01) m, klasa V1 (wysoka)

Wymagany stan podłoża

Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

Przygotowanie podłoża

Powierzchnie zewnetrzne:

Nowe tynki grupy PIc, PII i PIII:
Tynki grupy PI pozostawić do wyschnięcia na min. 4 tygodnie. Tynki grupy PII i PIII pozostawić do wyschnięcia na min. 2 tygodnie. Zeszkliwioną powierzchnię usunąć środkiem Histolith Flaut.

Stare, niepowlekane tynki i powłoki mineralne:
Dokładnie oczyścić powierzchnię. Usunąć luźne powłoki. Zagruntować środkiem Histolith Silikat-Fixativ rozcieńczonym wodą zależnie od chłonności 2:1 do 1:1 podłoża.

Tynki uzupełniane:
Przy naprawianiu otwartych pęknięć i uszkodzonych powierzchni tynku należy zwracać uwagę na to, aby zaprawa używana do napraw, odpowiadała wytrzymałości i strukturze zaprawy w podłożu. Wypełnienia przed malowaniem powinny dobrze związać i wyschnąć. Zasadniczo należy je fluatować środkiem Histolith Flaut i spłukać.

Mury ceglany:
Do malowania nadaje się tylko chłonna cegła licowa. Nie stosować na cegle klinkierowej. Wykonać powierzchnię próbną w celu sprawdzenia tolerancji materiałów. Powierzchnię dokładnie oczyścić. Spoinowanie musi być wykonane bez pęknięć i nie może zawierać żadnych środków uszczelniających lub im podobnych zmniejszających przyczepność. Gruntować środkiem Histolith Silikat-Fixativ rozcieńczonym  wodą w proporcji (zależnie od chłonności podłoża) 2:1 do 1:1.

Kamień naturalny:
Do malowania nadaje się wyłącznie chłonny kamień naturalny. Wykonać powierzchnię próbną w celu sprawdzenia tolerancji materiałów. Powierzchnię kamienia dokładnie oczyścić, usunąć luźne warstwy. Kamień naturalny powinien być zwarty, suchy i pozbawiony wykwitów. Kamień zwietrzały na powierzchni przed malowaniem wzmocnić przez wielokrotne nasączanie środkiem Histolith Steinfestiger.

Uwaga: w kamieniach naturalnych z zawartością wodorozcieńczalnych substancji może dochodzić do wystąpienia wykwitów i przebarwień na malowanej powierzchni.

Powierzchnie pokryte pleśnią:
Nalot z pleśni i grzybów usunąć na mokro. Powierzchnię zmyć środkiem grzybobójczym Capatox i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Gruntować zgodnie z rodzajem i właściwościami podłoża.

Powierzchnie wewnętrzne:

Nowe tynki grupy PI, PII i PIII:
Pozostawić nie malowane przez okres 2-4 tygodni. Usunąć zeszkliwioną powierzchnię środkiem Histoith Fluat.

Tynki gipsowe grupy PIV:
Mocne tynki: gruntować środkiem Histolith Innengrund.
Miękkie tynki gipsowe wzmocnić środkiem Histolith Spezialgrundierung. Tynki z zeszkliwioną powierzchnią przeszlifować, oczyścić z pyłu i zagruntować środkiem Histolith Spezialgrundierung. Po wyschnięciu nałożyć warstwę pośrednią środkiem  Histolith Innengrund.

Płyty gipsowo-kartonowe:
Nadmiar szpachlówki zeszlifować. Gruntować środkiem Histolith Innengrund. Miejsca szpachlowane wzmocnić środkiem Histolith Spezialgrundierung. Zagruntować środkiem Histolith Spezialgrundierung Płyty z zawartością wodorozcieńczalnych substancji mogących powodować przebarwienia gruntować środkiem Caparol-AquaSperrgrund.

Płyty gipsowe:
Gruntować środkiem Histolith Innengrund.

Beton:
Usunąć pozostałości substancji zmniejszających przyczepność. 

Mur ceglany:
Dokładnie oczyścić powierzchnię. Naprawić fugi. Mur z zawartością wodorozcieńczalnych substancji mogących powodować przebarwienia gruntować środkiem Caparol-AquaSperrgrund.

Nośne, matowe powłoki farb dyspersyjnych:
Dokładnie oczyścić powierzchnię.

Powłoki z farb klejowych:
Zmyć do podłoża. Gruntować środkiem Histolith Spezialgrundierung.

Powierzchnie pokryte pleśnią:
Nalot z pleśni i grzybów usunąć na mokro. Po wyschnięciu zmyć powierzchnię środkiem grzybobójczym Capatox i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. W celu ustalenia układu warst prosimy o kontakt z naszym doradcą technicznym.

Sposób nakładania

Pędzlem, wałkiem lub urządzeniami typu airless. W obiektach zabytkowych preferowane jest nakładanie materiału szczotką.

Układ warstw na przygotowanych podłożach

Słabo i równomiernie chłonne mineralne podłoża:
Warstwę gruntującą i końcowa - Histolith Mineralin rozcieńczony maks. 5% środka Histolith Silikat-Fixativ.

Mocno i nierównomiernie chłonne i/lub piaszczące podłoża mineralne:
Warstwę gruntującą wykonać środkiem Histolith Silikat-Fixativ rozcieńczonym wodą w proporcji 2:1 do 1:1. Stopień rozcieńczenia zależy od chłonności podłoża.
Warstwa pośrednia Histolith Mineralin rozcieńczony maks. 5% środka Histolith Silikat-Fixativ.
Powłoka końcowa Histolith Mineralin rozcieńczony maks. 5% środka Histolith Silikat-Fixativ.
Alternatywnie powłokę końcową można wykonać na zewnątrz – Histolith Außenquarz; wewnątrz – Histolith Bio Innensilikat lub Histolith Raumquarz.

Nakładanie szpachli:
Histolith Mineralin wymieszać z Histolith Schlämmquarz aż do uzyskania konsystencji szpachli (dodac ok. 30%). Nakładanie szpachelka lub gladką pacą. Po zastygnięciu powierzchnię zafilcować.

Zużycie

Okolo 400-500 ml/m2 na jedną warstwę. Zużycie zmienia się w zależności od chłonności i struktury podłoża. Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce przez malowanie próbne.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura stosowania:
+8°C dla podłoża i otoczenia.

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% pomiędzy nakładaniem poszczególnych warstw zachować przynajmniej 12-godzinne przerwy. Powłoka jest odporna na deszcz po 24 godz. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czasy te ulegają wydłużeniu.

Czyszczenie narzędzi

Wodą natychmiast po użyciu.

Wskazówka

Przy malowaniu większych powierzchni, aby uniknąć różnic kolorystycznych na stykach, należy zatrudnić wystarczającą liczbę pracowników i malować jednym cyklem roboczym metodą „mokrym w mokre”. Nie stosować na powierzchniach poziomych narażonych na długotrwałe działanie wody. Nie nakładać przy bezpośrednim nasłonecznieniu, podczas deszczu, przy bardzo dużej wilgotności powietrza (mgła) ani przy silnym wietrze. W takim przypadku na rusztowaniu założyć osłony. Należy sprawdzić możliwość wystąpienia nocnych przymrozków.

Zabezpieczenie otoczenia:
Starannie zabezpieczyć otoczenie malowanej powierzchni, zwłaszcza szkło, ceramikę, powierzchnie lakierowane, klinkier, kamienie naturalne, metal i drewno naturalne oraz lazurowane.

Uwaga (stan na dzień wydania)

Chronić przed dziećmi. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą natychmiast obficie przemyć je wodą. Nie wprowadzać do kanalizacji lub zbiornków wodnych. Unikać zrzutów do środowiska. Otoczenie wykonywania prac dokładnie okryć. Odpryski zmyć natychmiast wodą, w szczególności dotyczy to szkła, ceramiki, metalu, kamienia naturalnego.

Utylizacja

Do utylizacji przekazywać opakowania wyłącznie całkowicie opróżnione. Pozostałości płynne usuwać jak farby wodorozcieńczalne, pozostałości zaschnięte usuwać jak odpady domowe. Utylizacja zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

Dopuszczalna zawartośc LZO

Zgodnie z Dyrektywą UE wartość dopuszczalna maksymalnej zawartości LZO (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktu (typ A/a) wynosi: 30 g/l (2010). Ten produkt zawiera maksymalnie 1 g/l LZO

Kod produktu farby i lakiery

M-SK01

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

Informacje techniczne

Karty charakterystyki

Informacja