Histolith Kristallin-Fixativ

Spoiwo krzemianowe ze szkła wodnego potasowego do koncentratu Histolith Kristallin-Farbkomponente.

Zastosowanie

Histolith Kristallin-Fixativ może być stosowany jako: spoiwo krzemianowe ze szkła wodnego potasowego do koncentratu Histolith Kristallin-Farbkomponente; środek do rozcieńczania i regulacji konsystencji rozczynionej farby Histolith Kritallin-Farbe; środek gruntujący do wzmacniania i regulacji chłonności silnie lub nierównomiernie chłonnych podłoży.

Właściwości

Histolith® Kristallin-Fixativ reaguje poprzez krzemionkowanie z mineralnym podłożem, dzięki czemu jest odporny na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych. Kolejne istotne cechy Histolith® Kristallin-Fixativ to:

  • wysoce przepuszczalny dla pary wodnej i dwutlenku węgla
  • nie pęcznieje
  • nie pali się
  • nie zawiera rozpuszczalników

Spoiwo

Szkło wodne potasowe bez dodatków organicznych.

Wielkość opakowań

10 l

Składowanie

Opakowania przechowywać szczelnie zamknięte w pomieszczeniach chłodnych, dobrze wentylowanych. Przechowywać wyłącznie w opakowaniach z tworzywa sztucznego.

Gęstość

ok. 1,2 g/cm³

Odpowiednie podłoża

Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

Przygotowanie podłoża

Nowe tynki grupy PIc, PII i PIII:
Minimalna grubość wierzchniej warstwy tynku musi wynosić 5 mm. Tynki lekkie nie są odpowiednim podłożem. Czas schnięcia i wiązania nowo wykonanych tynków przed malowaniem: PIc (wapiennych) – min. 4 tygodnie, PII i PIII (wapienno- cementowych i cementowych) - min. 2 tygodnie. Tynki z zeszkliwioną powierzchnią lub tynki pylące fluatować środkiem Histolith Flaut i dokładnie zmyć.

Stare, niepowlekane tynki i powłoki mineralne:
Dokładnie oczyścić powierzchnię. Usunąć luźne powłoki.

Powierzchnie pokryte pleśnią:
Nalot z pleśni i grzybów usunąć na mokro. Powierzchnię zmyć środkiem grzybobójczym Capatox i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

Sposób nakładania

Jako środek gruntujący nakładać szczotką mocno wcierając w podłoże.

Układ warstw

Jako spoiwo do koncentratu Histolith Kristallin-Farbkomponente, proporcje mieszania:
10 l koncentratu Histolith Kristallin-Farbkomponente szybko i dokładnie wymieszać z 5 l spoiwa Histolith Kristallin-Fixativ do uzyskania jednolitej, homogenicznej farby bazowej. Do mieszania używać wyłącznie czystych narzędzi.

Do ustawienia konsystencji farby bazowej:
Histolith Kristallin-Fixativ rozcieńczony wodą w proporcji 1:1.

Jako środek gruntujący do podłoży silnie i/lub nierównomiernie chłonnych:
Histolith Kristallin-Fixativ rozcieńczony wodą w proporcji 1:1 do 1:2 zależnie od chłonności podłoża.

Zużycie

Do gruntowania: ok. 70 - 100 ml/m2  zależnie od chłonności podłoża.
Jako spoiwo do Histolith Kristallin-Farbkomponente: 65-75 ml/m2 na jedną warstwę na gładkim podłożu.

Na podłożach chropowatych zużycie jest większe. Dokładne wartości ustalić metodą próby.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura stosowania:
+8°C dla podłoża i otoczenia.

Czas schnięcia

Przy +20°C i 65% wilgotności względnej powietrza zachować przynajmniej 12 godzinne przerwy technologiczne.

Czyszczenie narzędzi

Wodą natychmiast po użyciu.

Wskazówka

Nie nakładać przy bezpośrednim nasłonecznieniu, wysokich temperaturach, podczas deszczu, przy wysokiej wilgotności powietrza (mgła) czy silnym wietrze. Uważać w przypadku niebezpieczeństwa nocnych przymrozków. W razie konieczności stosować plandeki ochronne.

Zabezpieczenie otoczenia prowadzonych robót:
Otoczenie prowadzonych prac, a w szczególności szkło, ceramikę, powierzchnie lakierowane, klinkier, kamień naturalny, metale, jak też surowe lub lazurowane drewno dokładnie zabezpieczyć.

Uwaga (stan na dzień wydania)

Chronić przed dziećmi. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą natychmiast obficie przemyć je wodą. Nie wdychać oparów w trakcie natryskiwania. Nie wprowadzać do kanalizacji lub zbiornków wodnych. Unikać zrzutów do środowiska. Otoczenie wykonywania prac dokładnie okryć. Odpryski zmyć natychmiast wodą, w szczególności dotyczy to szkła, ceramiki, metalu, kamienia naturalnego.

Utylizacja

Do utylizacji przekazywać opakowania wyłącznie całkowicie opróżnione. Pozostałości płynne usuwać jak farby wodorozcieńczalne, pozostałości zaschnięte usuwać jak odpady domowe. Utylizacja zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

Dopuszczalna zawartośc LZO

Zgodnie z Dyrektywą UE wartość dopuszczalna maksymalnej zawartości LZO (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktu (typ A/a) wynosi: 30 g/l (2010). Ten produkt zawiera maksymalnie <1 g/l LZO

Kod produktu farby i lakiery

M-SK01

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki wyrobu.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

Informacje techniczne

Karty charakterystyki

Informacja