caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/17796/018146.png

Histolith Bio-Innensilikat

Uniwersalna, dysersyjno-silikatowa farba do wnętrz.

Zastosowanie

Najwyższej jakości farba przeznaczona do wykonywania renowacji wnętrz zabytkowych budynków a także do stosowania wewnątrz różnego typu pomieszczeń np.: mieszkalnych, szkołach, przedszkolach, budynkach użyteczności publicznej.

Właściwości

  • Wysoce paroprzepuszczalna, wartość sd <0,02 m
  • Wysoce przepuszczalna dla dwutlenku węgla
  • Nie zawiera rozpuszczalników
  • Niepalna

Spoiwo

Szkło wodne potasowe, mineralny pigment odporny na działanie światla (biel tytanowa), wypełniacze mineralne (węglan wapnia), żywica akrylowa (<5%).

Wielkość opakowań

5 l, 12,5 l

Barwa

Biała.

Możliwe jest barwienie fabryczne na wiele atrakcyjnych kolorów. Farbę Histolith Bio-Innensilikat można barwić samodzielnie przy użyciu barwników Histolith Volltonfarben SI. Całość samodzielnie zabarwionego materiału należy przed użyciem zmieszać ze sobą w celu uniknięcia możliwych różnic kolorystycznych.

Barwienie maszynowe w systemie ColorExpress nieorganicznymi pastami barwiącymi. Aby rozpoznać ewentualne błędy barwienia, należy przed użyciem farby sprawdzić poprawność koloru. Na stykających sie powierzchniach używać wyłącznie kolorów z jednej partii produkcyjnej.

Stopień połysku

Głęboki mat (według PN EN 13 300).

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0°C wyłącznie w pojemnikach z tworzywa sztucznego. Materiał można składować przez okres około 12 miesięcy.

Dane Techniczne

Własności według PN EN 13 300:
Barwienie może nieznacznie zmieniać parametry techniczne farby.

Klasa odporności na szorowanie na mokro

Klasa 2

Zdolność krycia

Klasa 1, przy wydajności 6 m2/l bądź. 150 ml/m2 na jedną warstwę.

Największy rozmiar ziarna

Granulacja drobna.

Gęstość

ok. 1,5 g/cm3

Odpowiednie podłoża

Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

Przygotowanie podłoża

Nowe tynki grupy PIc, PII i PIII :
Nowe tynki pozostawić do wyschnięcia przez 2-4 tygodni. Ewentualną zeszkliwiona powierzchnię usunąć środkiem Histolith Flaut.

Stare niepowlekane tynki grupy PIc, PII i PIII i stare powłoki mineralne:
Powierzchnię dokładnie oczyścić. Nienośne powłoki usunąć. Gruntować środkiem Histolith Silikat-Fixativ. W zależności od chłonności podłoża środek Histolith Silikat-Fixativ rozcieńczyć wodą w proporcjach: 2:1 do 1:1.

Stare, nośne, matowe powłoki z farb dyspersyjnych:
Dokładnie oczyścić powierzchnię. Gruntować środkiem Histolith Innengrund lub Histolith Quarzgrund.

Tynki gipsowe PIV:
Mocne tynki gruntować środkiem Histolith Innengrund. Miękkie tynki gipsowe wzmocnić środkiem Histolith Spezialgrundierung. Tynki z zeszkliwioną powierzchnią przeszlifować, oczyścić z pyłu i zagruntować środkiem Histolith Spezialgrundierung. Po wyschnięciu wykonać warstwę pośrednią środkiem Histolith Innengrund.

Płyty gipsowo-kartonowe:
Nadmiar szpachlówki zeszlifować. Gruntować środkiem Histolith Innengrund. Miejsca szpachlowane wzmocnić środkiem Histolith Spezialgrundierung. Zagruntować środkiem Histolith Innengrund. Płyty z zawartością wodorozcieńczalnych substancji mogących powodować przebarwienia gruntować środkiem Caparol-AquaSperrgrund.

Płyty gipsowe:
Gruntować środkiem Histolith Innengrund.

Beton:
Usunąć pozostałości substancji zmniejszających przyczepność. Gruntować środkiem Histolith Innengrund.

Mur licowy:
Dokładnie oczyścić powierzchnię. Naprawić fugi. Mur z zawartością wodorozcieńczalnych substancji mogących powodować przebarwienia gruntować środkiem Caparol-AquaSperrgrund.

Powłoki z farb klejowych:
Zmyć do podłoża. Gruntować środkiem Histolith Spezialgrundierung.

Nie malowane tapety typu „Rauhfaser”:
Malować bez wcześniejszego przygotowania. Na tapetach wytłaczanych, o nierównomiernej powierzchni wykonać malowanie próbne.

Tapety z włókna szklanego:
Gruntować środkiem Histolith Innengrund.

Powierzchnie pokryte pleśnią:
Nalot z pleśni i grzybów zmyć. Po wyschnięciu powierzchnię zmyć środkiem grzybobójczym Capatox i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Gruntować zgodnie z rodzajem i właściwościami podłoża. W celu ustalenia układu kolejnych warstw prosimy skontaktować się z naszym doradcą technicznym.

Sposób nakładania

Malować pędzlem, wałkiem lub natryskiwać urządzeniami airless. W wypadku obiektów zabytkowych najczęściej zalecane jest szczotki lub pędzla.

Natrysk airless:
kąt natrysku: 50°
dysza: 0,026"
ciśnienie: 150-180 bar
Narzędzia po użyciu myć wodą.

Układ warstw

Nakładać obficie i równomiernie farbą Histolith-Bio-Innensilikat nierozcieńczoną lub rozcieńczoną maks. 5% wody. Przy dużej różnicy koloru podłoża i farby zaleca się wcześniejsze zagruntowanie podłoża farbą Histolith Bio-Innensilikat rozcieńczoną maks. 5% wody. Silnie i/lub nierównomiernie chłonne podłoża gruntować środkiem Histolith-Innengrund.

Zużycie

Ok. 150 ml/m2 przy jednokrotnym malowaniu na gładkich powierzchniach. Na podłożach szorstkich odpowiednio więcej. Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce przez malowanie próbne.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura stosowania:
+8°C dla podłoża i otoczenia.

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadająca się do powtórnego malowania po 4-6 godz. Powłoka jest całkowicie sucha i w pełni wytrzymała na obciążenia po ok. 3 dniach. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czasy te ulegają wydłużeniu.

Czyszczenie narzędzi

Wodą natychmiast po użyciu.

Wskazówka

W celu uniknięcia różnic kolorystycznych na złączach pasm roboczych, malować w jednym cyklu roboczym metodą "mokre na mokre". W wypadku natrysku Airless farbę należy dokładnie wymieszać i przecedzić.

Widoczność poprawek zależy od wielu czynników i jest trudne do uniknięcia. Na materiałach do szpachlowania zawierających gips może dojść do przebarwień. Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia przebarwień, należy całą powierzchnię zagruntować środkiem Caparol Haftgrund.

Zabezpieczenie otoczenia:
Starannie zabezpieczyć otoczenie malowanej powierzchni, zwłaszcza szkło, ceramikę, powierzchnie lakierowane, klinkier, kamień naturalny, metal i drewno naturalne oraz lazurowane. Miejsca spryskane farbą natychmiast zmywać wodą.

Uwaga (stan na dzień wydania)

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Osłaniać oczy i skórę. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą natychmiast przemyć je wodą. Podczas natryskiwania nie wdychać oparów.
Zapobiegać przedostaniu się materiału do kanalizacji i zbiorników wodnych. Starannie zabezpieczyć otoczenie malowanej powierzchni, zwłaszcza szkło, ceramikę, powierzchnie lakierowane, klinkier, kamień naturalny, metal i drewno naturalne oraz lazurowane. Miejsca spryskane farbą natychmiast zmywać wodą.

Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do utylizacji. Resztki materiału po wyschnięciu traktować jako odpady budowlane lub domowe. Utylizacja zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

Dopuszczalna zawartośc LZO

Zgodnie z Dyrektywą UE wartość dopuszczalna maksymalnej zawartości LZO (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktu (typ A/a) wynosi: 30 g/l (2010). Ten produkt zawiera < 1 /l LZO

Kod produktu farby i lakiery

M-SK01

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki wyrobu.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

Informacje techniczne

Karty charakterystyki

Informacja