caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/17795/018145.png

Histolith Außenquarz

Dyspersyjna, farba silikatowa według VOB/C DIN 18363, rozdz. 2.4.1, podwójnie krzemionkująca.

Zastosowanie

Histolith® Außenquarz tworzy bardzo odporne na wpływy atmosferyczne i trwałe kolorystycznie powłoki fasadowe o doskonałych właściwościach fizycznych.

Właściwości

  • Pigment odporny na dzialanie światła
  • Skutecznie chroni przed deszczem, hydrofobowa w = 0,07 kg/m2√h
  • Wysoce paroprzepuszczalna, sd <0,01 m
  • Wysoce przepuszczalna dla CO2 
  • Zawiera kwarcytowe, zdolne do silifikacji dodatki i dlatego ma działanie krzemionkujące
  • Niepalna
  • Odporna na mycie i szorowanie

Spoiwo

Szkło wodne potasowe, pigment odporny na działanie światła (biel tytanowa), mineralne wypełniacze (węglan wapnia), żywica akrylowa (< 5%)

Wielkość opakowań

12,5 l

Barwa

Biała.

Barwienie fabryczne na wiele różnych kolorów na zapytanie ofertowe. Możliwość samodzielnego zabarwiania przy użyciu barwników Histolith Volltonfarben SI.
Możliwość barwienia maszynowego w systemie ColorExpress nieorganicznymi pastami.

Trwałość barwy według BFS-Merkblatt Nr. 26:
Klasa: B
Grupa: 1

Stopień połysku

Głęboki mat.

Składowanie

Składować w chłodnym miejscu, ale zabezpieczonym przed mrozem. Materiał przechowywać tylko w pojemnikach z tworzywa sztucznego.

Gęstość

ok. 1,5 g/cm³

Odpowiednie podłoża

Podłoża muszą być suche, mocne, nośne, wolne od zanieczyszczeń i substancji zmniejszających przyczepność.

Przygotowanie podłoża

Nowe tynki z grup zapraw PIc, PII i PIII:
Przed malowaniem nowych tynków z grupy zapraw PI odczekać przynajmniej 4 tygodnie a z grupy zapraw PII i PIII przynajmniej 2 tygodnie. Zeszkliwiona warstwę usunąć Histolith Fluat.

Stare niemalowane tynki i stare mineralne powłoki malarskie:
Dobrze oczyścić powierzchnię. Usunąć słabe warstwy. Podkład wykonać przy użyciu środka Histolith Silikat-Fixativ rozcieńczonego wodą w stosunku od 2:1 do 1:1 zależnie od chłonności podłoża. Na gruntownie naprawianych, lekko spękanych podłożach (rysy skurczowe) oraz na starych tynkach natryskiwanych i tynkach drapanych położyć warstwę pośrednią przy użyciu Histolith Mineralin.

Stare nośne, matowe emulsyjne powłoki malarskie:
Dobrze oczyścić powierzchnię. Wykonać podkład gruntowy przy użyciu Histolith Quarzgrund rozcieńczonego środkiem Histolith Silikat-Fixativ w maksymalnej ilości 10%.

Naprawianie tynku:
Zaprawa naprawcza pod względem rodzaju i struktury musi odpowiadać staremu tynkowi, a przed pomalowaniem - dobrze związać i stwardnieć. Wszystkie naprawione miejsca posmarować fluatem Histolith Fluat i umyć.

Mur ceglany:
Nadaje się tylko do chłonnych cegieł. Nie nadaje się do półklinkieru ani klinkieru. Zbadać wzajemną tolerancję produktów na próbnej powierzchni. Powierzchnie dobrze oczyścić. Naprawic uszkodzenia w fugach. Podkład wykonać przy użyciu środka Histolith Silikat-Fixativ rozcieńczonego wodą w stosunku od 2:1 do 1:1 zależnie od chłonności podłoża. Nastepnie nałożyć warstwe pośrednią stosując środek Histolith Quarzgrund.

Kamienie naturalne
Jako podłoże nadają się tylko chłonne kamienie naturalne. Zbadać wzajemną tolerancję produktów  na  próbnej powierzchni. Dobrze oczyścić powierzchnię. Słabe warstw usunąć. Piaszczące kamienie naturalne przed pomalowaniem wzmocnić środkiem Histolith Steinfestiger.

Uwaga: Rozpuszczalne w wodzie składniki zawarte w kamieniach naturalnych mogą powodować wykwity i plamy na powierzchni powłoki malarskiej.

Powierzchnie porośnięte grzybami lub glonami:
Powierzchnie porośnięte grzybami bądź glonami oczyścić na mokro. Po wyschnięciu zdezynfekować je środkiem Capatox i pozostawić do wyschnięcia.
Przed pomalowaniem zasięgnąć porady u przedstawiciela handlowego lub w naszym dziale technicznym.


 

Sposób nakładania

Na zabytkach architektonicznych najlepiej przy użyciu szczotki.

Układ warstw

Słabo i równomiernie chłonne podłoża mineralne:
Warstwa gruntująca z mieszaniny dwóch części Histolith Aussenquarz i jednej części    Histolith Silikat-Fixativ.
Warstwa wierzchnia z Histolith Aussenquarz rozcieńczonego 5% Histolith Silikat-Fixativ.

Silnie i niejednakowo chłonne lub piaszczące powierzchniowo podłoża mineralne:
Warstwa gruntująca przy użyciu środka gruntującego Histolith Silikat-Fixativ rozcieńczonego wodą w stosunku od 2:1 do 1:1 zależnie od chłonności podłoża.

Warstwa pośrednia i warstwa wierzchnia
Przy użyciu Histolith Aussenquarz rozcieńczonego środkiem Histolith Silikat-Fixativ w maksymalnej ilości 5%.
Na tynkach naprawianych powierzchniach tynku zastosować dodatkowo warstwe pośrednią z Histolith Quarzgrund lub Histolith Mineralin.

Zużycie

Ok. 250 - 300 ml/m2 na gładkim podłożu przy dwóch warstwach. Na szorstkich powierzchniach odpowiednio więcej. Dokładne wartości należy określić na danym obiekcie na podstawie próby.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura stosowania:
+8°C dla podłoża i otoczenia.

Czas schnięcia

W temperaturze 20°C i przy względnej wilgotności powietrza 65% po 12 godzinach podkład staje się powierzchniowo suchy i można go malować, po 24 godzinach zyskuje odporność na deszcz. W niskich temperaturach i przy większej wilgotności powietrza czasy te wydłużają się.

Czyszczenie narzędzi

Wodą natychmiast po użyciu.

Wskazówka

By uzyskać jednolitą powierzchnię, malować jednym ciągiem mokre na mokrym. Produkt ten nie nadaje się do poziomych ani pochylonych powierzchni narażonych na działanie wody.
Nie nanosić bezpośrednio na słońcu,  w  wysokich temperaturach, na silnym wietrze, przy bardzo dużej wilgotności względnej powietrza, we mgle, na deszczu itd. Ewentualnie zamocować siatki lub plandeki na rusztowaniu. Zwraca się uwagę na niebezpieczeństwo przymrozków nocnych.

Osłanianie:
Otoczenie pokrywanych powierzchni dokładnie osłonić. Dotyczy to szczególnie szkła, ceramiki, lakierów, klinkieru, kamieni naturalnych, metali i drewna.

Uwaga (stan na dzień wydania)

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Chronić oczy i skórę przed pryskaniem. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przepłukać je wodą. Przy nanoszeniu natryskowym nie wdychać oparów. Uważać, by produkt nie przedostał się do kanalizacji, wód gruntowych ani ziemi. Otoczenie pokrywanych powierzchni dokładnie osłonić. Zanieczyszczenia, odpryski zmyć natychmiast wodą, w szczególności dotyczy to szkła, ceramiki, metalu, kamienia naturalnego.

Utylizacja

Do utylizacji przekazywać opakowania wyłącznie całkowicie opróżnione. Pozostałości płynne usuwać jak farby wodorozcieńczalne, pozostałości zaschnięte usuwać jak odpady domowe. Utylizacja zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

Dopuszczalna zawartośc LZO

Zgodnie z Dyrektywą UE wartość dopuszczalna maksymalnej zawartości LZO (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktu (typ A/a) wynosi: 30 g/l (2010). Ten produkt zawiera maksymalnie 10 g/l LZO.

Kod produktu farby i lakiery

M-SK01

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki wyrobu.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

Informacje techniczne

Karty charakterystyki

Informacja