caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/60931/028315_Histolith_Sanopas-Holzrisspaste_10_kg.png

Histolith Sanopas-Holzrisspaste

Pasta na bazie oleju lnianego do uzupełniania ubytków

w drewnie.

Zastosowanie

Do uzupełniania ubytków w niewymiarowych elementach drewnianych. W szczególności do drewnianych kratownic.

Właściwości

  • Zbliżone do właściwości drewna
  • Wysoka przyczepność do powierzchni bocznych,
  • Elastyczność

Spoiwo

Olej lniany, włókna naturalne, wypełniacze mineralne.
Histolith Sanopas-Holzrisspasta nie zawiera tworzyw sztucznych.

Wielkość opakowań

500 g, 10 kg

Barwa

Brązowa.

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu.
Opakowanie powinno być szczelnie zamknięte. W przypadku otwartych opakowań pozostająca zawartość przykryć folią.

Gęstość

ok. 1,7 g/cm³

Odpowiednie podłoża

Niewymiarowe elementy drewniane takie jak np. kratownice drewniane, okładziny, płoty.

Przygotowanie podłoża

Usunąć uszkodzone stare drewno i oczyścić mechanicznie powierzchnię boczną szczelin. Zagruntować powierzchnie boczną szczelin za pomocą Histolith Halböl.

Sposób nakładania

Przed użyciem dobrze wymieszać. Wypełnić szczelinę lub zagłębienie za pomocą wąskiej szpachelki lub ręcznego pistoletu. Wypływający ponad powierzchnię materiał usunąć szpachelką. W przypadku szczelin lub otworów o szerokości większej niż 1 cm, należy wcisnąć do wprowadzonej pasty pasujący kawałek drewna.

Układ warstw

Histolith Sanopas-Holzrisspaste może być malowana farbą Histolith Leinölfarbe lub Capadur Color Wetterschutzfarbe. W przypadku jasnych kolorów należy zagruntować gruntem Capalac GrundierWeiss.

Zużycie

ok. 1.700 g/dm³

Warunki obróbki

Temperatura minimalna +10°C (otoczenia, podłoża i materiału).

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadaje się do powtórnego malowania po 3 dniach.

Czyszczenie narzędzi

Po użyciu oczyścić odpowiednikiem terpentyny (benzyna lakowa).

Wskazówka

Nie nadaje się do szpachlowania powierzchniowego. Do pełnego wyschnięcia materiału niezbędny jest okres > 4 tygodni. W tym czasie należy chronić powierzchnię przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Należy zwrócić uwagę na:
Z powodu zawartości oleju lnianego, zabrudzone Histolith Sanopas-Holzrisspaste gąbki lub ścierki, zagrożone są samozapłonem. Z tego powodu należy je zawsze przechowywać w szczelnie zamkniętych blaszanych pojemnikach lub wysuszyć przed wyrzuceniem.

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Uwaga (stan na dzień wydania)

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć wodą. Podczas natryskiwania nie wdychać oparów. Zapobiegać przedostaniu się materiału do kanalizacji i zbiorników wodnych.

Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do utylizacji. Pojemniki z pozostałościami przekazać do składów zużytych lakierów.

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki wyrobu.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

Informacje techniczne

Karty charakterystyki