CapaDIN

Sprawdzona jakość – matowa farba wewnętrzna.
 • caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/227012/063479_CapaDIN_PL.png

  Zastosowanie

  Do wykonywania wymalowań ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń.

  Ze względu na niezwykłą łatwość użycia farba szczególnie nadaje się do stosowania w dużych obiektach, gdzie potrzebne jest osiągnięcie dużej wydajności prac.

  Właściwości

  • Bezemisyjna, bezrozpuszczalnikowa, o słabym neutralnym zapachu
  • nie zawiera składników  powodujących „fogging” –  „łapanie” kurzu z powietrza
  • wodorozcieńczalna i ekologiczna
  • dobrze dyfuzyjna
  • wartość-sd < 0,1 m
  • łatwa w użyciu

  Spoiwo

  Dyspersja tworzyw sztucznych wg. DIN 55945

  Wielkość opakowań

  • Standardowe:
   5 l, 12,5 l
  • CapaDIN Airfix:
   Konsystencja ustawiona do ekonomicznego nakładania metodą Airless.
   15 l, 25 l

   Farba CapaDIN Airfixmoże być także stosowana do podkładowego malowania ścian i sufitów. Stosowana jako warstwa podkładowa poprawia krycie farb nawierzchniowych.

  Barwa

  Biała i biel antyczna (zbliżona do RAL 9010).

  Można barwić przy użyciu barwników AVA - AmphiColor Vollton- und Abtönfarben lub CaparolColor. Całość samodzielnie zabarwionego materiału należy przed użyciem zmieszać ze sobą w celu uniknięcia możliwych różnic kolorystycznych.
  Przy zakupie min. 300 litrów w jednym odcieniu, na specjalne zamówienie, możliwa jest dostawa materiału zabarwionego fabrycznie. Aby uniknąć ewentualnych błędów barwienia, należy sprawdzić przed użyciem dokładność koloru. Na stykających się powierzchniach używać farb z jednej partii produkcyjnej.

  Stopień połysku

  Głęboko matowy (wg PN EN 13 300)

  Składowanie

  Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0°C.

  Dane Techniczne

  Własności wg normy PN EN 13 300:
  W zależności od koloru w nieznacznym stopniu mogą zmieniać się parametry techniczne farby.

  Odporność na szorowanie na mokro

  Klasa 3

  Zdolność krycia

  Zdolność krycia (współczynnik kontrastu): Klasa 2 przy wydajności 6 m2/l  tj. ok. 160 ml/m2

  Granulacja

  drobna (< 100 µm)

  Gęstość

  ok. 1,6 g/cm3

  Klasyfikacja według karty technicznej nr 606

  wewnętrzne typ 1wewnętrzne typ 2wewnętrzne typ 3zewnętrzne typ 1zewnętrzne typ 2
  ++
  (–) nie nadaje się / (○) nadaje się warunkowo / (+) nadaje się

  Wymagany stan podłoża

  Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

  Przygotowanie podłoża

  Wapienno-cementowe i cementowe tynki grupy P II i P III wg DIN 18550:
  Mocne, normalnie chłonne tynki malować bez specjalnego przygotowania. Piaszczące, pylące, porowate i/lub silnie chłonne tynki zagruntować środkami OptiGrund lub CapaSol.

  Maszynowe tynki gipsowe oraz wapienno-gipsowe grupy P IV wg DIN 18550:
  Zagruntować środkiem Caparol-Haftgrund. Tynki gipsowe z zeszkliwioną warstwą przeszlifować, oczyścić z pyłu i zagruntować środkiem Caparol-Tiefgrund TB.

  Ścianki z elementów gipsowych:
  Silnie chłonne płyty zagruntować środkiem OptiGrund lub Caparol-Tiefgrund TB. Mocno utwardzone, gładkie płyty powlec zwiększającą przyczepność warstwą gruntującą Caparol-Haftgrund.

  Płyty gipsowo-kartonowe:
  Zeszlifować nadmiar szpachlówki. Miękkie i gładkie miejsca szpachlowane gipsem wzmocnić środkiem Caparol-Tiefgrund TB. Wykonać gruntowanie całości środkami Caparol-Haftgrund, OptiGrund lub CapaSol. Płyty z zawartością składników wodorozcieńczalnych i mogących powodować przebarwienia gruntować środkiem Caparol-AquaSperrgrund.

  Beton:
  Usunąć ewentualne pozostałości substancji zmniejszających przyczepność i inne luźne zanieczyszczenia.

  Beton komórkowy:
  Gruntować środkiem Capaplex rozcieńczonym wodą w stosunku 1:3.

  Mur licowy z cegły wapienno-piaskowej lub ceramicznej:
  Malować bez wcześniejszego przygotowania.

  Nośne powłoki malarskie:
  Matowe i słabo chłonne powłoki malować bezpośrednio. Powłoki błyszczące i powłoki lakiernicze zmatowić (przeszlifować), odpylić i gruntować środkiem Caparol-Haftgrund.

  Nienośne powłoki:
  Słabe powłoki z lakierów, farb lub tynków dyspersyjnych całkowicie usunąć. Słabo chłonne, gładkie powierzchnie gruntować środkiem Caparol-Haftgrund. Piaszczące, pylące, porowate i/lub silnie chłonne tynki gruntować środkami OptiGrund lub CapaSol. Słabe powłoki z farb mineralnych usunąć mechanicznie, odpylić i gruntować środkiem Caparol-Tiefgrund TB.

  Farby klejowe:
  Zmyć do podłoża. Gruntować środkiem Caparol-Tiefgrund TB.

  Nie malowane tapety typu „Rauhfaser” oraz papierowe tapety wytłaczane:
  Malować bez wcześniejszego przygotowania.

  Tapety nie przylegające:
  Całkowicie usunąć, zmyć resztki kleju i papieru. Gruntować środkiem Caparol-Tiefgrund TB.

  Powierzchnie pokryte pleśnią:
  Nalot z pleśni i grzybów usunąć na mokro. Powierzchnię zmyć środkiem grzybobójczym Capatox i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Gruntować zgodnie z rodzajem i właściwościami podłoża. Na podłożach silnie zaatakowanych wykonać warstwę wierzchnią farbą Indeko-W , Malerit-W lub Fungitex-W.

  Podłoża z plamami wodnymi, nikotynowymi, z sadzy lub tłuszczu:
  Zabrudzenia nikotyną, sadzami, tłuszczami zmyć wodą z dodatkiem detergentów i dobrze wysuszyć. Wyschnięte zacieki wodne zeszczotkować na sucho. Wykonać powłokę izolująco- odcinającą środkiem Caparol AquaSperrgrund. Na powierzchniach silnie zabrudzonych wykonać warstwę wierzchnią środkiem Caparol Aqua-inn Nr.1.

  Drewno i materiały drewnopochodne:
  Malować wodorozcieńczalnymi, ekologicznymi lakierami Capacryl Acryl-Lack lub Capacryl PU-Lack.

  Uzupełnianie drobnych ubytków:
  Po odpowiednim przygotowaniu uzupełniać szpachlówkami Caparol-Akkordspachtel, w razie potrzeby miejsca naprawione zagruntować.

  Sposób nakładania

  Malować pędzlem, wałkiem lub natryskiwać urządzeniami airless.

  Natrysk airless:
  Kąt natrysku: 50°
  Dysza: 0,023–0,026"
  Cisnienie: 150–180 bar
  Narzędzia po użyciu myć wodą.

  Układ warstw na przygotowanych podłożach

  Nakładać obficie i równomiernie farbę CapaDIN rozcieńczoną maks. 5% wody. Przy dużej różnicy koloru podłoża i farby zaleca się wcześniejsze zagruntowanie podłoża farbą CapaDIN rozcieńczoną ok. 10% wody. Silnie i/lub nierównomiernie chłonne podłoża należy zagruntować farbą gruntującą Caparol-Haftgrund.

  Zużycie

  Ok. 150-160 ml/m2 przy jednokrotnym malowaniu na gładkich powierzchniach. Na podłożach szorstkich odpowiednio więcej. Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce przez malowanie próbne.

  Warunki obróbki

  +5 °C otoczenia, podłoża

  Czas schnięcia

  W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadająca się do powtórnego malowania po 4 - 6 godz. Powłoka jest całkowicie sucha i w pełni wytrzymała na obciążenia po ok. 3 dniach. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czasy te ulegają wydłużeniu.

  Wskazówka

  W celu uniknięcia różnic kolory­stycznych na złączach pasm roboczych, większe powierzchnie należy malować w jednym cyklu roboczym metodą "mokre na mokre". Przed natryskiem metoda Airless farbę dokładnie zamieszać i przecedzić. Powierzchnie o niekorzystnym oświetleniu malować farbą CapaSilan. Przy zastosowaniu środka Caparol-Tiefgrund TB może pojawić się typowy zapach rozpuszczalników. Dlatego należy zapewnić odpowiednią wentylację malowanych pomieszczeń. W miejscach pobytu osób szczególnie wrażliwych stosować AmphiSilan-Putzfestiger, łagodny środek gruntujący o nikłym zapachu.

  Uwaga (stan na dzień wydania)

  Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. w trakcie szlifowania stosować filtr pyłowy P2. W czasie pracy i wysychania zapewnic odpowiednie wietrzenie. Nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu w czasie pracy z produktem. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć wodą. Podczas natryskiwania nie wdychać oparów. Zapobiegać przedostaniu się materiału do kanalizacji i zbiorników wodnych. Narzędzia oczyścić wodą z mydłem natychmiast po użyciu.

  Utylizacja

  Tylko całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do utylizacji. Utylizacja zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

  Dopuszczalna zawartośc LZO

  Zgodnie z Dyrektywą UE wartość dopuszczalna maksymalnej zawartości LZO (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktu (typ A/a) wynosi: 30 g/l (od 1.1.2010). Ten produkt zawiera < 1 g/l LZO.

  Kod produktu farby i lakiery

  M-DF01

  Deklarowany skład produktu

  Dyspersja żywic polioctanu winylu, biel tytanowa, węglan wapnia, krzemiany, woda, dodatki uszlachetniające, konserwanty (methylisothiazolinon, benzisothiazolinon).

  Bliższe informacje

  Patrz karta charakterystyki.

  Infolinia

  Doradztwo techniczne:
  Tel. (22) 544 20 40
  Fax (22) 544 20 41
  techniczny@caparol.pl