caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/227020/063485_Malerit_PL.png

Malerit

Farba dla profesjonalnych malarzy. Najwyższej jakości farba do wnętrz.
 • Zastosowanie

  Najwyższej klasy farba przeznaczona do wykonywania nowych i renowacyjnych powłok na wszystkich powierzchniach wewnętrznych. Brak uciążliwego dla użytkownika zapachu zarówno podczas obróbki jak też podczas schnięcia powoduje, że farbę Malerit można stosować w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych oraz innych pomieszczeniach pobytu osób „szczególnie wrażliwych”. Farba Malerit jest łatwa w obróbce i dobrze kryjąca dlatego zazwyczaj (przy dobrze przygotowanym podłożu) wystarcza jednokrotne malowanie. Bardzo szybkie wysychanie umożliwia bardzo szybkie oddanie pomalowanych pomieszczeń do ponownego użytku.

  Właściwości

  • Wodorozcieńczalna, przyjazna dla środowiska, bezwonna
  • Nie zawiera składników  powodujących „fogging” –  „łapanie” kurzu z powietrza
  • Śnieżnobiała
  • Dyfuzyjna
  • Wartość sd < 0,1 m
  • Wysoce kryjąca
  • Lekko wypełniająca, łatwa w obróbce

  Spoiwo

  Dyspersja tworzyw sztucznych według DIN 55945

  Wielkość opakowań

  • Standardowe:
   2,5 l; 12,5 l

  Barwa

  Biała, biel antyczna (zbliżona do RAL 9010).

  Farbę Malerit można barwić w systemie ColorExpress wg wszystkich dostępnych kolekcji kolorystycznych. Aby uniknąć ewentualnych błędów barwienia, należy sprawdzić przed użyciem dokładność koloru. Na stykających się powierzchniach używać farby z jednej partii produkcyjnej. W przypadku stosowania słabo kryjących kolorów t.j. czerwony, pomarańczowy, żółty, zaleca się wykonanie warstwy gruntującej farbą Malerit lub środkiem gruntującym Haftgrund EG, w odpowiednio dopasowanym kolorze. Potrzebne może okazać się także naniesienie dodatkowej warstwy kryjącej.

  Stopień połysku

  Głęboki mat (według DIN 13300).

  Składowanie

  Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0°C.

  Dane Techniczne

  Własności wg normy PN EN 13 300:
  W zależności od koloru w nieznacznym stopniu mogą zmieniać się parametry techniczne farby.

  Odporność na szorowanie na mokro

  Klasa 2

  Zdolność krycia

  Klasa 1 przy wydajności 7 m2/l  tj. ok. 140 ml/m2

  Granulacja

  drobna (< 100 µm)

  Gęstość

  około 1,5 g/cm3

  Wymagany stan podłoża

  Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

  Przygotowanie podłoża

  Tynki grupy PII i PIII / wytrzymałość na ściskanie według PN EN 998-1 co najmniej 1,5 N/mm2:
  Mocne, normalnie chłonne tynki malować bez specjalnego przygotowania. Porowate, piaszczące, chłonne tynki zagruntować środkiem gruntującym OptiSilan TiefGrund bądź CapaSol RapidGrund.

  Maszynowe tynki gipsowe oraz wapienno-gipsowe grupy PIV/ wytrzymałość na ściskanie według DIN EN 13279 co najmniej 2 N/mm2:
  Zagruntować środkiem Haftgrund EG. Tynki z zeszkliwiona powierzchnią, oczyścić z pyłu i zagruntować środkiem Dupa-Putzfestiger.

  Ścianki z elementów gipsowych:
  Silnie chłonne płyty gruntować środkami OptiSilan TiefGrund lub Dupa-Putzfestiger. Mocno utwardzone, gładkie płyty powlec zwiększającą przyczepność warstwą gruntującą Haftgrund EG.

  Płyty gipsowo-kartonowe:
  Zeszlifować nadmiar szpachlówki. Miękkie i gładkie miejsca szpachlowane gipsem wzmocnić środkiem Dupa-Putzfestiger. Całą powierzchnię gruntować środkami Haftgrund EG, OptiSilan TiefGrund lub CapaSol RapidGrund. Płyty z zawartością składników wodorozcieńczalnych i mogących powodować przebarwienia gruntować środkiem Caparol-AquaSperrgrund.

  Beton:
  Usunąć pozostałości środków zmniejszających przyczepność, a także substancje pylące i piaszczące.

  Beton komórkowy:
  Gruntować środkiem Capaplex rozcieńczonym wodą w stosunku 1:3.

  Mur licowy z cegły wapienno-piaskowej lub ceramicznej:
  Malować bez wcześniejszego przygotowania.

  Nośne powłoki malarskie:
  Matowe i słabo chłonne powłoki malować bezpośrednio. Powłoki błyszczące i powłoki lakiernicze zmatowić (przeszlifować), odpylić i gruntować środkiem HaftGrund EG.

  Nienośne powłoki:
  Słabe powłoki z lakierów, farb lub tynków dyspersyjnych całkowicie usunąć. Słabo chłonne, gładkie powierzchnie gruntować środkiem Haftgrund EG. Piaszczące, pylące, porowate i/lub silnie chłonne tynki gruntować środkami OptiSilan TiefGrund bądź CapaSol RapidGrund. Słabe powłoki z farb mineralnych usunąć mechanicznie, odpylić i gruntować środkiem Dupa-Putzfestiger.

  Farby klejowe:
  Zmyć do podłoża. Gruntować środkiem Dupa-Putzfestiger.

  Nie malowane tapety typu „Rauhfaser” oraz papierowe tapety wytłaczane:
  Malować bez wcześniejszego przygotowania.

  Tapety nieprzylegające:
  Całkowicie usunąć, zmyć resztki kleju i papieru. Gruntować środkiem Dupa-Putzfestiger.

  Powierzchnie pokryte pleśnią:
  Nalot z pleśni i grzybów usunąć na mokro. Powierzchnię zmyć środkiem grzybobójczym i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Gruntować zgodnie z rodzajem i właściwościami podłoża. Na podłożach silnie zaatakowanych wykonać warstwę wierzchnią farbą Indeko-W , Malerit-W lub Fungitex-W.

  Podłoża z plamami wodnymi, nikotynowymi, z sadzy lub tłuszczu:
  Zabrudzenia nikotyną, sadzami, tłuszczami zmyć wodą z dodatkiem detergentów i dobrze wysuszyć. Wyschnięte zacieki wodne zeszczotkować na sucho. Wykonać powłokę izolująco- odcinającą środkiem Caparol - AquaSperrgrund (karta informacyjna nr 384). Na powierzchniach silnie zabrudzonych wykonać warstwę wierzchnią środkiem Aqua-in Nr.1.

  Drewno i materiały drewnopochodne:
  Malować wodorozcieńczalnymi, ekologicznymi lakierami Capacryl Acryl-Lack lub Capacryl PU-Lack (karty informacyjne nr 960 lub nr 052PL, 053PL).

  Uzupełnianie drobnych ubytków:
  Po odpowiednim przygotowaniu uzupełniać szpachlówkami Caparol-Akkordspachtel, w razie potrzeby miejsca naprawione zagruntować.

  Sposób nakładania

  Malować pędzlem, wałkiem lub natryskiwać urządzeniami airless.
  Natrysk airless:
  kąt natrysku: 50°
  dysza: 0,021-0,026"
  ciśnienie : 150-180 bar
  Narzędzia po użyciu myć wodą.

  Układ warstw na przygotowanych podłożach

  Nakładać obficie i równomiernie farbę Malerit nierozcieńczoną lub rozcieńczoną maks. 5% wody. Przy dużej różnicy koloru podłoża i farby zaleca się wcześniejsze zagruntowanie podłoża farbą Malerit rozcieńczoną maksymalnie 5% wody. Nierównomiernie chłonne podłoża zaleca się zagruntować środkiem Haftgrund EG.

  Zużycie

  Ok. 140 ml/m2 przy jednokrotnym malowaniu na gładkich powierzchniach. Na podłożach szorstkich odpowiednio więcej. Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce przez malowanie próbne.

  Warunki obróbki

  Minimalna temperatura stosowania i wysychania farby: +5° C (otoczenia, podłoża i materiału).

  Czas schnięcia

  W temp. +20° C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadająca się do powtórnego malowania po 4 - 6 godz. Powłoka jest całkowicie sucha i w pełni wytrzymała na obciążenia po ok. 3 dniach. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czasy te ulegają wydłużeniu.

  Wskazówka

  W celu uniknięcia różnic kolory­stycznych na złączach pasm roboczych, większe powierzchnie należy malować w jednym cyklu roboczym metodą "mokre na mokre".

  W wypadku natrysku Airless farbę należ dokładnie wymieszać i przecedzić. W przypadku powierzchni o niekorzystnym oświetleniu (światło pasmowe), proponujemy zastosowanie produktu CapaSilan.

  W wypadku ciemnych kolorów duże obciążenie mechaniczne powierzchni (zadrapania) może powodować pojawienie się widocznych jasnych smug.  Dlatego do mocno obciążonych powierzchni  w intensywnych kolorach zalecamy stosowanie jako warstwy ochronnej produkt PremiumColor. Odznaczanie się miejsc w których dokonywano poprawek zależne jest od wielu czynników i jest nieuniknione.

  Uwaga (stan na dzień wydania)

  W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

  Utylizacja

  Płynne resztki materiału przekazać do punktu odbioru/utylizacji starych farb i lakierów. Zaschnięte resztki materiału usuwać jak odpady budowlane. Całkowicie opróżnione opakowania oddawać do recyklingu.

  Dopuszczalna zawartośc LZO

  Zgodnie z Dyrektywą UE wartość dopuszczalna maksymalnej zawartości LZO (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktu (typ A/a) wynosi: 30 g/l (od 1.1.2010). Ten produkt zawiera <1 g/l LZO.

  Kod produktu farby i lakiery

  M-DF01

  Deklarowany skład produktu

  żywica poliwinylowa, żywica poliakrylowa, silikaty, ditlenek tytanu, węglan wapnia, pigmenty i wypełniacze mineralne, woda, środki pomocnicze, konserwanty

  Bliższe informacje

  Patrz karta charakterystyki.

  Infolinia

  Doradztwo techniczne:
  Tel. (22) 544 20 40
  Fax (22) 544 20 41
  techniczny@caparol.pl