caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/211109/061222_CAPAROL_Samtex_3-czarne_PL.png

Caparol Samtex 3

Antyrefleksyjna farba lateksowa do wnętrz, o składzie i właściwościach dobranych pod kątem ochrony zdrowia osób zawodowo zajmujących się malowaniem.

Zastosowanie

Do malowania wnętrz, na ściany i sufity z gładzi gipsowych i gipsowych mas szpachlowych, z tynków
cementowo-wapiennych lub dyspersyjnych, betonu, cegły klinkierowej i silikatowej, płyt gipsowo-kartonowych.
Także na stare powłoki farb dyspersyjnych i na dobrze przylegające tapety typu raufaza czy tapety z włókna szklanego. Ze względu na swoje właściwości, szczególnie zalecana do pomieszczeń mieszkalnych i biurowych na silnie oświetlone powierzchnie obserwowane pod kątem ostrym (sufity, ściany prostopadłe do okien) lub takie, na których należy ukryć drobne nierówności podłoża.

Właściwości

  • Wodorozcieńczalna, bez rozpuszczalników, co przyczynia się do poprawy ochrony zdrowia osób
    zawodowo zajmujących się malowaniem.
  • Bez plastyfikatorów, co przyczynia się do poprawy ochrony zdrowia użytkowników malowanych pomieszczeń.
  • Rozprowadza się lekko, bez uczucia oporu na wałku
  • Tworzy cienkie, dyfuzyjne powłoki lateksowe
  • Odporność na szorowanie na mokro wg PN-EN-13300: klasa 2.
  • Głęboki mat maskuje drobne nierówności ścian
  • Wykonana w technologii E.L.F.

Spoiwo

Latex syntetyczny wg DIN 55 945.

Wielkość opakowań

2,5 L; 5 L; 10 L; 15 L (15 L tylko baza B1)

Barwa

Produkt przeznaczony do barwienia w systemie ColorExpress w punkcie sprzedaży na wybrany kolor.
Baza B1 (biała) może być użyta bez barwienia jako farba biała.
Baza B3 (transparentna) musi być barwiona.

Czyste, intensywne kolory np. żółty, pomarańczowy, czerwony itd. nie zawsze są w pełni kryjące. Dlatego przy wyborze takich kolorów zaleca się kolorystyczne przygotowanie podłoża poprzez przemalowanie go jaśniejszym lub mniej intensywnym kryjącym kolorem o zbliżonej barwie, zrobionym na bazie białej (B1). Potrzebne może okazać się także naniesienie dodatkowej warstwy kryjącej.

Stopień połysku

Głęboki mat (wg PN EN 13 300).

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0°C.

Dane Techniczne

Własności wg normy PN EN 13 300:
W zależności od koloru w nieznacznym stopniu mogą zmieniać się parametry techniczne farby.

Odporność na szorowanie na mokro

Klasa 2

Zdolność krycia

Klasa 2 w zakresie: 150-190 ml/m2 dla koloru białego

Granulacja

Drobna (<100 µm)

Klasyfikacja według karty technicznej nr 606

wewnętrzne typ 1wewnętrzne typ 2wewnętrzne typ 3zewnętrzne typ 1zewnętrzne typ 2
++---
(–) / nie nadaje się ○) nadaje się warunkowo / (+) nadaje się

Wymagany stan podłoża

Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

Przygotowanie podłoża

Silnie chłonne lub pylące gładzie i szpachle gipsowe :
Gruntować środkiem Tiefgrund TB lub CapaSol Konzentrat rozcieńczonym 1:4 - 1:5 wodą.
Zalecane metody gruntowania:
Ławkowcem – Wcierać preparat w podłoże aż do jego pełnego nasycenia. Powinien cały wniknąć w podłoże, aby nie wyszklić powłoki. W przypadku silnie chłonnych podłoży stosować metodę „mokre-w-mokre”.
METODY NIEZALECANE: wałkiem, natryskiem; Stosowane awaryjnie w przypadku konieczności zagruntowania podłoży tak słabych, że ławkowiec je uszkodzi. Metody te nie pozwalają na poprawne zagruntowanie chłonnego podłoża, jednak lepiej je zagruntować tak - niż pozostawić bez gruntowania.
Wałkiem - Rozprowadzać równomiernie w ilości nie powodującej wyszklenia powłoki. Nie zostawiać niezagruntowanych miejsc. Powierzchnię malować bez przerw, aby utrzymać podłoże mokre w miejscach łączeń obszarów. Nie robić zacieków.
Przy natrysku - prowadzić pistolet ruchem jednostajnym, kierując jego dyszę prostopadle do malowanej powierzchni, zwalniać spust zmieniając kierunek ruchu. Natryskiwać na zakładkę. Stosować zredukowane ciśnienia by nie uszkodzić słabego podłoża. Nie nanosić zbyt dużych ilości, by nie doprowadzić do wyszklenia powłoki lub zacieków. (parametry: kąt 60°; dysza 0,74mm; ciśnienie 50 bar)

Słabochłonne i zwarte maszynowe tynki gipsowe oraz wapienno-gipsowe grupy P IV: 
Zapodkładować środkiem Caparol-Haftgrund lub SamtGrund.
Zatarte na mokro gipsy z zeszkliwioną powierzchnią przeszlifować, odpylić i zagruntować środkiem Caparol-Tiefgrund TB.

Ścianki z elementów gipsowych:
Silnie chłonne płyty zagruntować środkami OptiGrund lub Caparol-Tiefgrund TB.
Mocno utwardzone, gładkie płyty powlec zwiększającą przyczepność warstwą podkładową Caparol-Haftgrund lub SamtGrund.

Płyty gipsowo-kartonowe:
Zeszlifować nadmiar szpachlówki. Miękkie i gładkie miejsca szpachlowane gipsem wzmocnić środkiem Caparol-Tiefgrund TB. Na całą powierzchnię nanieść warstwę podkładową o dobranej fakturze: gładkiej (SamtGrund) lub ziarnistej (Caparol-Haftgrund). W przypadku chłonnych płyt - całość gruntować środkiem OptiGrund lub CapaSol Konzentrat rozcieńczonym 1:3 wodą. Płyty z zawartością składników wodorozcieńczalnych i mogących powodować przebarwienia podkładować środkiem Caparol-AquaSperrgrund.

Tynki grupy P II i P III:
Mocne, normalnie chłonne tynki malować bez wcześniejszego przygotowania. Piaszczące, pylące, porowate lub silnie chłonne tynki zagruntować środkiem OptiGrund lub CapaSol Konzentrat rozcieńczonym 1:3 wodą.

Beton:
Usunąć ewentualne pozostałości substancji zmniejszających przyczepność i inne luźne zanieczyszczenia.

Beton komórkowy:
Gruntować środkiem Capaplex rozcieńczonym wodą w stosunku 1:3.

Mur licowy z cegły wapienno-piaskowej lub ceramicznej:
Malować bez wcześniejszego przygotowania.

Nośne powłoki malarskie:
Matowe i słabo chłonne powłoki malować bezpośrednio.
Powłoki błyszczące i powłoki lakiernicze zmatowić (przeszlifować), odpylić i podkładować środkiem Caparol-Haftgrund lub SamtGrund (zależnie od faktury jaka chce się otrzymać).

Nienośne powłoki:
Słabe powłoki z lakierów, farb lub tynków dyspersyjnych całkowicie usunąć. Niechłonne, gładkie powierzchnie podkładować środkiem Caparol-Haftgrund lub CapaGrund Universal (zależnie od żądanej faktury powłoki). Piaszczące, pylące, porowate lub silnie chłonne tynki gruntować środkiem OptiGrund lub CapaSol Konzentrat rozcieńczonym odpowiednio do chłonności podłoża. Słabe powłoki z farb mineralnych usunąć mechanicznie, odpylić i gruntować środkiem Caparol-Tiefgrund TB.

Farby klejowe:
Zmyć do podłoża. Gruntować środkiem Caparol-Tiefgrund TB.

Nie malowane tapety typu „Rauhfaser” oraz papierowe tapety wytłaczane:
Malować bez wcześniejszego przygotowania.

Tapety nieprzylegające:
Całkowicie usunąć, zmyć resztki kleju i papieru. Gruntować środkiem Caparol-Tiefgrund TB.

Powierzchnie pokryte pleśnią:
Nalot z pleśni i grzybów usunąć na mokro. Powierzchnię zmyć środkiem grzybobójczym Capatox i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Gruntować zgodnie z rodzajem i właściwościami podłoża. Na podłożach silnie zaatakowanych wykonać warstwę wierzchnią farbą Indeko-W, Malerit-W lub Fungitex-W.

Podłoża z plamami wodnymi, nikotynowymi, z sadzy lub tłuszczu:
Zabrudzenia nikotyną, sadzami, tłuszczami zmyć wodą z dodatkiem detergentów i dobrze wysuszyć. Wyschnięte zacieki wodne zeszczotkować na sucho. Wykonać powłokę izolująco-odcinającą środkiem Caparol AquaSperrgrund.

Drewno i materiały drewnopochodne:
Malować wodorozcieńczalnymi, ekologicznymi lakierami Capacryl.

Uzupełnianie drobnych ubytków:
Po odpowiednim przygotowaniu uzupełniać szpachlówkami Caparol-Akkordspachtel, w razie potrzeby miejsca naprawione zagruntować.

Sposób nakładania

Malować pędzlem, wałkiem lub natryskiwać urządzeniami airless.

Natrysk airless:
kąt natrysku: 50
dysza: 0,021-0,026
ciśnienie: 150-180 bar

Przed malowaniem wymieszać. Nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem. Na pierwszą warstwę farbę można rozcieńczyć max 2% wodą. Warstwę końcową nanosić bez rozcieńczania. Nie stosować, gdy temp. otoczenia, podłoża lub farby jest niższa niż +5°C albo wyższa niż +30°C.
Narzędzia po użyciu umyć wodą. 

Układ warstw na przygotowanych podłożach

Warstwa podkładowa lub pośrednia:
SamtGrund lub farba Samtex 2 rozcieńczona wodą maks. 2% lub farba Samtex 3 rozcieńczona wodą max. 2%.

Warstwa wierzchnia:
farba Samtex 3 zastosowana bez rozcieńczania.

Zużycie

Ok. 90 ml/m2 na gładkich podłożach na warstwę. 2 warstwy wałkiem 12mm na GK ok.180 ml/m2; na słabych gładziach i chłonnych farbach dyspersyjnych ok. 240 ml/m2 (2 klasa krycia w zakresie: 150-190ml/m2 dla koloru białego). Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce przez malowanie próbne.

Warunki obróbki

Minimalna temperatutra stosowania:
+5°C (otoczenia, podłoża i materiału).

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65%, kolejne warstwy można nakładać już po 2 godzinach jeżeli powłoka jest „sucho-ciepła” w dotyku. Jeśli powłoka jest jeszcze chłodna w dotyku – należy odczekać dłużej. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czasy te ulegają wydłużeniu, a przy wyższych temperaturach, niższej wilgotności i cieńszych warstwach - skróceniu. Nie dopuszczać do gwałtownego wysychania.

Wskazówka

Aby określić, czy istniejąca powłoka malarska jest wystarczająco przyczepna i nie będzie się nawijać na wałek podczas malowania renowacyjnego, należy ją zwilżyć miejscowo wodą i bezpośrednio po odparowaniu wody z powierzchni - przykleić i oderwać taśmę malarską (do wilgotnej powłoki taśma nie będzie się chciała przykleić). Jeśli taśma nie zerwie powłoki – można malować (ewentualnie rozważyć konieczność podkładowania).

Aby sprawdzić, czy podłoże przeznaczone do malowania należy gruntować, spryskaj je wodą i zobacz tempo wchłaniania. Jeśli wchłania się szybko – należy gruntować. Jeśli spływa kroplami w dół i wchłania się wolno – malować bez gruntowania (ew. rozważyć konieczność podkładowania).

Aby uniknąć śladów po wałku i śladów łączeń obszarów malarskich - należy sprawdzić chłonność podłoża, w razie potrzeby je ograniczyć i wyrównać właściwym gruntowaniem. Dodatkowo należy pamiętać o utrzymywaniu mokrego brzegu na łączeniach obszarów roboczych i fakturowaniu powłoki zanim zacznie podsychać.

Przed natryskiem metodą  Airless farbę dokładnie zamieszać i przecedzić jeśli trzeba.

Przy zastosowaniu środka Caparol-Tiefgrund TB może pojawić się typowy zapach rozpuszczalników. Dlatego należy zapewnić odpowiednią wentylację malowanych pomieszczeń. W miejscach pobytu osób szczególnie wrażliwych stosować AmphiSilan-Putzfestiger, łagodny środek gruntujący o nikłym zapachu.

W wypadku ciemnych kolorów duże obciążenie mechaniczne powierzchni (zadrapania) może powodować pojawienie się widocznych jasnych smug.  Dlatego do mocno obciążonych powierzchni  w intensywnych kolorach zalecamy stosowanie farby Samtex 20 lub Samtex 12.

Zmywanie farb matowych może powodować ich wybłyszczenie. Nie jest to wada wyrobu, ale jego specyficzna cecha.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Chronić przed dziećmi. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Unikać uwolnienia do środowiska. Zawiera: metyloizotiazolon, benzoizotiazolon. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Utylizacja

Do recyklingu oddawać wyłącznie całkowicie opróżnione opakowania. Nie usuwać produktu razem z odpadami komunalnymi, nie wylewać do kanalizacji. Płynne resztki materiału przekazać do punktu odbioru/utylizacji starych farb i lakierów. Zaschnięte resztki materiału usuwać jak odpady budowlane lub komunalne.

Dopuszczalna zawartośc LZO

Zgodnie z Dyrektywą UE wartość dopuszczalna maksymalnej zawartości LZO (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktu (typ A/a) wynosi: 30 g/l. Ten produkt zawiera < 1 g/l LZO.

Deklarowany skład produktu

Kopolimer dyspersji polioctanu winylu, woda, ditlenek tytanu, wypełniacze mineralne, środki pomocnicze.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

Kamienica Żelazko, ul. Ogrodowa 10

Kamienica ul. Poznańska 50

Muzeum Regionalne

Stobrawskie Centrum Seniora