caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/208565/060665_indeko-plus-KF_PL.png

Indeko-plus

Farba wewnętrzna Premium bez konserwantów.

Zastosowanie

Do wykonywania najwyższej jakości wymalowań ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Farba Indeko-plus posiada podwójną siłę krycia, co w większości przypadków umożliwia położenie tylko jednej warstwy. Dzięki szybkiemu i bezzapachowemu wysychaniu doskonale nadaje się do obiektów wymagających szybkiego malowania lub odnawiania a następnie szybkiego oddania do użytku. Brak uciążliwego dla użytkownika zapachu powoduje, że obszarami stosowania farby Indeko-plus są: szpitale, domy spokojnej starości, sklepy, hotele, restauracje, biura, szkoły, przedszkola, gabinety lekarskie, urzędy oraz pomieszczenia mieszkalne.

Właściwości

 • Nie zawiera środków konserwujących, co przyczynia się do poprawy zdrowia osób podatnych na alergie
 • Wodorozcieńczalna, bez rozpuszczalników, co przyczynia się do poprawy ochrony zdrowia osób zawodowo zajmujących się malowaniem.
 • Bez plastyfikatorów, co przyczynia się do poprawy ochrony zdrowia użytkowników malowanych pomieszczeń.
 • Nie przyciąga kurzu, przez co ściany pozostają dłużej czyste (szczególnie w narażonych na nadmierne gromadzenie się kurzu miejscach jak narożniki ścian, okolice kratek wentylacyjnych, czy grzejników).
 • Umożliwia wykonywanie poprawek
 • O podwójnej sile krycia
 • Wysoki stopień bieli
 • Lekko wypełniająca
 • Nie żółknie
 • Optymalna w użyciu
 • Dyfuzyjna, wartość sd < 0,1 m
 • Posiada pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka nr Op-5043, ważna do 15.03.2021 (oceniano farbę białą B1).

Spoiwo

Dyspersja tworzyw sztucznych wg DIN 55 945.

Wielkość opakowań

2,5L; 10L

Barwa

Produkt przeznaczony do barwienia w systemie ColorExpress w punkcie sprzedaży na wybrany kolor.
Baza B1 (biała) może być użyta bez barwienia jako farba biała.
Bazy B2 (półtransparentna) i B3 (transparentna) muszą być barwione.

Czyste, intensywne kolory np. żółty, pomarańczowy, czerwony itd. nie zawsze są w pełni kryjące. Dlatego przy wyborze takich kolorów zaleca się kolorystyczne przygotowanie podłoża poprzez przemalowanie go jaśniejszym lub mniej intensywnym kryjącym kolorem o zbliżonej barwie, zrobionym na bazie białej (B1). Potrzebne może okazać się także naniesienie dodatkowej warstwy kryjącej.

Stopień połysku

Głęboko matowy (wg PN EN 13 300)

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0° C.

Dane Techniczne

Własności wg normy PN EN 13 300:
W zależności od koloru w nieznacznym stopniu mogą zmieniać się parametry techniczne farby.

Odporność na szorowanie na mokro

Odporność na szorowanie na mokro: Klasa 1

Zdolność krycia

Zdolność krycia (współczynnik kontrastu): Klasa 1 przy wydajności 8 m2/l  tj. przy zużyciu ok. 125 ml/m2

Granulacja

drobne (< 100 µm)

Gęstość

ok. 1,4 g/cm3

Klasyfikacja według karty technicznej nr 606

wewnętrzne typ 1wewnętrzne typ 2wewnętrzne typ 3zewnętrzne typ 1zewnętrzne typ 2
++
(–) nie nadaje się / (○) nadaje się warunkowo / (+) nadaje się

Wymagany stan podłoża

Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

Przygotowanie podłoża

Silnie chłonne lub pylące gładzie i szpachle gipsowe :
Gruntować środkiem Tiefgrund TB lub CapaSol Konzentrat rozcieńczonym 1:4 - 1:5 wodą.
Zalecane metody gruntowania:
Ławkowcem – Wcierać preparat w podłoże aż do jego pełnego nasycenia. Powinien cały wniknąć w podłoże, aby nie wyszklić powłoki. W przypadku silnie chłonnych podłoży stosować metodę „mokre-w mokre”.
METODY NIEZALECANE: wałkiem, natryskiem; Stosowane awaryjnie w przypadku konieczności zagruntowania podłoży tak słabych, że ławkowiec je uszkodzi. Metody te nie pozwalają na poprawne zagruntowanie chłonnego podłoża, jednak lepiej je zagruntować tak - niż pozostawić bez gruntowania.
Wałkiem - Rozprowadzać równomiernie w ilości nie powodującej wyszklenia powłoki. Nie zostawiać niezagruntowanych miejsc. Powierzchnię malować bez przerw, aby utrzymać podłoże mokre w miejscach łączeń obszarów. Nie robić zacieków.
Przy natrysku - prowadzić pistolet ruchem jednostajnym, kierując jego dyszę prostopadle do malowanej powierzchni, zwalniać spust zmieniając kierunek ruchu. Natryskiwać na zakładkę. Stosować zredukowane ciśnienia by nie uszkodzić słabego podłoża. Nie nanosić zbyt dużych ilości, by nie doprowadzić do wyszklenia powłoki lub zacieków. (parametry: kąt 60°; dysza 0,74mm; ciśnienie 50 bar)

Słabochłonne i zwarte maszynowe tynki gipsowe oraz wapienno-gipsowe grupy P IV:
Zapodkładować środkiem Caparol-Haftgrund lub SamtGrund.
Zatarte na mokro gipsy z zeszkliwioną powierzchnią przeszlifować, odpylić i zagruntować środkiem Caparol-Tiefgrund TB.

Ścianki z elementów gipsowych:
Silnie chłonne płyty zagruntować środkami OptiGrund lub Caparol-Tiefgrund TB. Mocno utwardzone, gładkie płyty powlec zwiększającą przyczepność warstwą podkładową Caparol-Haftgrund lub SamtGrund.

Płyty gipsowo-kartonowe:
Zeszlifować nadmiar szpachlówki. Miękkie i gładkie miejsca szpachlowane gipsem wzmocnić środkiem Caparol-Tiefgrund TB. Na całą powierzchnię nanieść warstwę podkładową o dobranej fakturze: gładkiej (SamtGrund) lub ziarnistej (Caparol-Haftgrund). W przypadku chłonnych płyt - całość gruntować środkiem OptiGrund lub CapaSol Konzentrat rozcieńczonym 1:3 wodą. Płyty z zawartością składników wodorozcieńczalnych i mogących powodować przebarwienia podkładować środkiem Caparol-AquaSperrgrund.

Tynki grupy P II i P III:
Mocne, normalnie chłonne tynki malować bez wcześniejszego przygotowania. Piaszczące, pylące, porowate lub silnie chłonne tynki zagruntować środkami OptiGrund lub CapaSol Konzentrat rozcieńczonym 1:3 wodą.

Beton:
Usunąć ewentualne pozostałości substancji zmniejszających przyczepność i inne luźne zanieczyszczenia.

Beton komórkowy:
Gruntować środkiem Capaplex rozcieńczonym wodą w stosunku 1:3.

Mur licowy z cegły wapienno-piaskowej lub ceramicznej:
Malować bez wcześniejszego przygotowania.

Nośne powłoki malarskie:
Matowe i słabo chłonne powłoki malować bezpośrednio. Powłoki błyszczące i powłoki lakiernicze zmatowić (przeszlifować), odpylić i podkładować środkiem Caparol-Haftgrund lub SamtGrund (zależnie od faktury jaką chce się otrzymać).

Nienośne powłoki:
Słabe powłoki z lakierów, farb lub tynków dyspersyjnych całkowicie usunąć. Niechłonne, gładkie powierzchnie podkładować środkiem Caparol-Haftgrund lub CapaGrund Universal (zależnie od żądanej faktury powłoki). Piaszczące, pylące, porowate lub silnie chłonne tynki gruntować środkiem OptiGrund lub CapaSol Konzentrat rozcieńczonym odpowiednio do chłonności podłoża. Słabe powłoki z farb mineralnych usunąć mechanicznie, odpylić i gruntować środkiem Caparol-Tiefgrund TB.

Farby klejowe:
Zmyć do podłoża. Gruntować środkiem Caparol-Tiefgrund TB.

Nie malowane tapety typu „Rauhfaser” oraz papierowe tapety wytłaczane:
Malować bez wcześniejszego przygotowania.

Tapety nieprzylegające:
Całkowicie usunąć, zmyć resztki kleju i papieru. Gruntować środkiem Caparol-Tiefgrund TB.

Powierzchnie pokryte pleśnią:
Nalot z pleśni i grzybów usunąć na mokro. Powierzchnię zmyć środkiem grzybobójczym pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Gruntować zgodnie z rodzajem i właściwościami podłoża. Na podłożach silnie zaatakowanych wykonać warstwę wierzchnią farbą Indeko-W, Malerit-W lub Fungitex-W.

Podłoża z plamami wodnymi, nikotynowymi, z sadzy lub tłuszczu:
Zabrudzenia nikotyną, sadzami, tłuszczami zmyć wodą z dodatkiem detergentów i dobrze wysuszyć. Wyschnięte zacieki wodne zeszczotkować na sucho. Wykonać powłokę izolująco-odcinającą środkiem Caparol AquaSperrgrund.

Drewno i materiały drewnopochodne:
Malować wodorozcieńczalnymi, ekologicznymi lakierami Capacryl.

Uzupełnianie drobnych ubytków:
Po odpowiednim przygotowaniu uzupełniać szpachlówkami Caparol-Akkordspachtel, w razie potrzeby miejsca naprawione zagruntować.

Sposób nakładania

Malować pędzlem, wałkiem lub natryskiwać urządzeniami airless.

Natrysk airless:
Kąt natrysku: 50°
Dysza: 0,018–0,021"
Ciśnienie: 150–180 bar
Nie stosować, gdy temp. otoczenia, podłoża lub farby jest niższa niż +5°C albo wyższa niż +30°C.
Narzędzia po użyciu myć wodą z mydłem.

Układ warstw na przygotowanych podłożach

Nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem. Na jednolitych kolorystycznie, równomiernie chłonących podłożach, zwykle wystarcza jedna, obficie naniesiona powłoka Indeko-plus bez rozcieńczania. Na podłożach kontrastowych wykonać najpierw powłokę podkładową z farby Indeko-plus rozcieńczonej maks. 5% wodą.

Zużycie

Ok. 125 ml/m2 przy jednokrotnym malowaniu na gładkich powierzchniach. Na podłożach szorstkich odpowiednio więcej. Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce przez malowanie próbne.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura stosowania:
+5°C (otoczenia, podłoża i materiału).

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadająca się do powtórnego malowania po 4 - 6 godz. Powłoka jest całkowicie sucha i w pełni wytrzymała na obciążenia po ok. 3 dniach. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czasy te ulegają wydłużeniu, a przy wyższych temperaturach, niższej wilgotności i cieńszych warstwach - skróceniu. Nie dopuszczać do gwałtownego wysychania.

Wskazówka

Aby określić, czy istniejąca powłoka malarska jest wystarczająco przyczepna i nie będzie się nawijać na wałek podczas malowania renowacyjnego, należy ją zwilżyć miejscowo wodą i bezpośrednio po odparowaniu wody z powierzchni - przykleić i oderwać taśmę malarską (do wilgotnej powłoki taśma nie będzie się chciała przykleić). Jeśli taśma nie zerwie powłoki – można malować (ewentualnie rozważyć konieczność podkładowania).

Aby sprawdzić, czy podłoże przeznaczone do malowania należy gruntować, spryskaj je wodą i zobacz tempo wchłaniania. Jeśli wchłania się szybko – należy gruntować. Jeśli spływa kroplami w dół i wchłania się wolno – malować bez gruntowania (ew. rozważyć konieczność podkładowania).

Aby uniknąć śladów po wałku i śladów łączeń obszarów malarskich - należy sprawdzić chłonność podłoża, w razie potrzeby je ograniczyć i wyrównać właściwym gruntowaniem. Dodatkowo należy pamiętać o utrzymywaniu mokrego brzegu na łączeniach obszarów roboczych i fakturowaniu powłoki zanim zacznie podsychać.

Przed natryskiem metodą Airless farbę dokładnie zamieszać i przecedzić jeśli trzeba.

Przy zastosowaniu środka Caparol-Tiefgrund TB może pojawić się typowy zapach rozpuszczalników. Dlatego należy zapewnić odpowiednią wentylację malowanych pomieszczeń. W miejscach pobytu osób szczególnie wrażliwych stosować AmphiSilan-Putzfestiger, łagodny środek gruntujący o nikłym zapachu.

W wypadku ciemnych kolorów duże obciążenie mechaniczne powierzchni (zadrapania, tarcie, szorowanie itp.) może powodować pojawienie się widocznych jasnych smug lub wybłyszczeń. Dlatego do mocno obciążonych powierzchni w głębokich lub ciemnych kolorach zalecamy wykonanie jednej dodatkowej powłoki ochronnej o bardzo wysokiej twardości farbą PremiumColor w tym samym kolorze. Zmywanie lub szorowanie farb matowych może powodować ich wybłyszczenie. Nie jest to wada wyrobu, ale jego specyficzna cecha.

Opinie specjalistyczne

Badanie TÜV Nord w Niemczech kwalifikujące produkt dla alergików.
Brak szkodliwości zastosowania we wnętrzach zatwierdzone przez instytut Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-Institut (WKI) i oznaczone znakiem TÜV. Ekspertyza dostępna jest w internecie.

Pozytywna opinia Instytutu Matki i Dziecka nr Op-5043, ważna do 15.03.2021

Uwaga (stan na dzień wydania)

Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Zapewnić odpowiednią wentylację podczas obróbki i w czasie schnięcia. W razie kontaktu z oczami lub skorą natychmiast obficie przemyć je wodą. Nie wdychać pary/rozpylonej cieczy. Farba jest silnie alkaliczna. Należy starannie chronić skórę i oczy przed rozpryskami farby. Otoczenie powlekanych powierzchni należy starannie okryć.

Utylizacja

Płynne resztki materiału przekazać do punktu odbioru/utylizacji starych farb i lakierów. Zaschnięte resztki materiału usuwać jak odpady budowlane. Całkowicie opróżnione opakowania oddawać do recyklingu.

Dopuszczalna zawartośc LZO

Zgodnie z Dyrektywą UE wartość dopuszczalna maksymalnej zawartości LZO (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktu (typ A/a) wynosi: 30 g/l. Ten produkt zawiera < 1 g/l LZO.

Kod produktu farby i lakiery

M-DF01

Deklarowany skład produktu

Dyspersja polimerów żywic akrylowych, silikaty, woda, pigmenty, wypełniacze, środki pomocnicze.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

Kamienica ul. Poznańska 50

Pałac w Jakubowicach