Caparol Inwestycyjna

Ekonomiczna, matowa, wodorozcieńczalna farba do wnętrz.
caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/197797/057602_inwestycyjna-15L_PL.png

Zastosowanie

Do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń, szczególnie na inwestycjach i wielkopowierzchniowych obiektach, gdzie istotnym czynnikiem jest całkowity koszt wykonania powierzonych zakresów prac malarskich, na który składają się także czas i nakład prac na wykonanie gotowej powłoki.

Właściwości

  • prostota aplikacji,
  • wysoka wydajność,
  • maskowanie drobnych nierówności podłoża,
  • ułatwiona strukturyzacja powłoki,
  • dobre krycie po wyschnięciu,
  • bezrozpuszczalnikowa – o słabym, neutralnym zapachu
  • wodorozcieńczalna,
  • ekonomiczna,
  • akrylowa

Spoiwo

Dyspersja tworzyw sztucznych.

Wielkość opakowań

15 l

Barwa

Biała

Stopień połysku

Mat.

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu ale w temperaturach powyżej 0°C.

Odporność na szorowanie na mokro

Klasa 5

Zdolność krycia

Klasa 2 przy wydajności ok. 150 ml/m2

Granulacja

(granulacja):  drobna (<100 µm)

Gęstość

ok. 1,45 g/cm3

Klasyfikacja według karty technicznej nr 606

Klasyfikacja według karty technicznej nr 606
wewnętrzne typ 1wewnętrzne typ 2wewnętrzne typ 3zewnętrzne typ 1zewnętrzne typ 2
++---
(–) / nie nadaje się ○) nadaje się warunkowo / (+) nadaje się

Wymagany stan podłoża

Wapienne, wapienno-cementowe i cementowe tynki grupy P II i P III:
Mocne, normalnie chłonne tynki malować bez specjalnego przygotowania. Piaszczące, pylące, porowate i/lub silnie chłonne tynki zagruntować środkami OptiGrund E.L.F. lub CapaSol LF.

Maszynowe tynki gipsowe:
Oczyścić z pyłu, zagruntować środkami Tiefgrund TB lub OptiGrund ELF.

Ścianki z elementów gipsowych:
Silnie chłonne płyty zagruntować środkiem OptiGrund E.L.F. lub Caparol-Tiefgrund TB. Mocno utwardzone, gładkie płyty powlec zwiększającą przyczepność warstwą gruntującą Caparol-Haftgrund.

Płyty gipsowo-kartonowe:
Zeszlifować nadmiar szpachlówki. Miękkie i gładkie miejsca szpachlowane gipsem wzmocnić środkiem Caparol-Tiefgrund TB. Wykonać gruntowanie całości środkami OptiGrund E.L.F. lub CapaSol LF. Płyty z zawartością składników wodorozcieńczalnych i mogących powodować przebarwienia gruntować środkiem Caparol-AquaSperrgrund.

Beton:
Usunąć ewentualne pozostałości substancji zmniejszających przyczepność i inne luźne zanieczyszczenia.

Beton komórkowy:
Gruntować środkiem Capaplex rozcieńczonym wodą w stosunku 1:3.

Nośne powłoki malarskie:
Matowe i słabo chłonne powłoki malować bezpośrednio. Powłoki błyszczące i powłoki lakiernicze zmatowić (przeszlifować), odpylić i gruntować środkiem Caparol-Haftgrund.

Nienośne powłoki:
Słabe powłoki z lakierów, farb lub tynków dyspersyjnych całkowicie usunąć. Słabo chłonne, gładkie powierzchnie gruntować środkiem Caparol-Haftgrund.
Piaszczące, pylące, porowate i/lub silnie chłonne tynki gruntować środkami OptiGrund E.L.F. lub CapaSol LF. Słabe powłoki z farb mineralnych usunąć mechanicznie, odpylić i gruntować środkiem Caparol-Tiefgrund TB.

Farby klejowe:
Zmyć do podłoża. Gruntować środkiem Caparol-Tiefgrund TB.

Nie malowane tapety typu „Rauhfaser” oraz papierowe tapety wytłaczane:
Malować bez wcześniejszego przygotowania.

Tapety nie przylegające:
Całkowicie usunąć, zmyć resztki kleju i papieru. Gruntować środkiem Caparol-Tiefgrund TB.

Podłoża z plamami wodnymi, nikotynowymi, z sadzy lub tłuszczu:
Zabrudzenia nikotyną, sadzami, tłuszczami zmyć wodą z dodatkiem detergentów i dobrze wysuszyć. Wyschnięte zacieki wodne zeszczotkować na sucho. Wykonać powłokę izolująco- odcinającą środkiem Caparol - AquaSperrgrund (karta informacyjna nr 384).
Na powierzchniach silnie zabrudzonych wykonać warstwę wierzchnią środkiem Caparol-IsoDeck (karta informacyjna nr 848).

Uzupełnianie drobnych ubytków:
Po odpowiednim przygotowaniu uzupełniać szpachlówkami Caparol-Akkordspachtel, w razie potrzeby miejsca naprawione zagruntować.

Przygotowanie podłoża

Farbę nakładać na odpowiednio przygotowane podłoże – patrz punkt odpowiednie podłoża i ich przygotowanie.

Przygotowanie materiału

Przed użyciem farbę dokładnie wymieszać.

Sposób nakładania

Farbę nakładać na odpowiednio przygotowane podłoże – patrz punkt odpowiednie podłoża i ich przygotowanie. Przed użyciem farbę dokładnie wymieszać. Podłoże musi być suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

Malować pędzlem, wałkiem lub natryskiwać urządzeniami airless.

Natrysk airless:
kąt natrysku: 50°
dysza: 0,023-0,026"
ciśnienie: 150-180 bar

Narzędzia po użyciu myć wodą.

Układ warstw na przygotowanych podłożach

Nakładanie farby:
Na normalnie chłonnym podłożu:
- nanieść 2 warstwy farby w stanie nierozcieńczonym.

Na podłożach niejednorodnychkolorystycznie:
- 1 warstwę farby rozcieńczyć dodając max 5 % wody
- 2 warstwę farby nanieść w stanie nierozcieńczonym

Zużycie

Ok. 100 ml/m2 przy jednokrotnym malowaniu na gładkich powierzchniach. Na podłożach szorstkich odpowiednio więcej. Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce przez malowanie próbne.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura użycia: +5°C (otoczenia, podłoża i materiału).

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadająca się do powtórnego malowania po 4 - 6 godz. Powłoka jest całkowicie sucha i w pełni wytrzymała na obciążenia po ok. 3 dniach. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czasy te ulegają wydłużeniu.

Wskazówka

W celu uniknięcia różnic kolory­stycznych na złączach pasm roboczych, większe powierzchnie należy malować w jednym cyklu roboczym metodą "mokre na mokre". Przed natryskiem metodą Airless farbę dokładnie zamieszać i przecedzić.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Chronić przed dziećmi. Zapewnić odpowiednią wentylację podczas obróbki i w czasie schnięcia. Nie jeść, nie pić, nie palić w trakcie używania produktu. W razie kontaktu z oczami lub skórą natychmiast obficie przemyć je wodą. Zabezpieczyć przed dostaniem się do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych oraz gleby. Czyszczenie narzędzi wodą z mydłem natychmiast po użyciu. Nie wdychać pary/ rozpylonej cieczy.

Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do utylizacji. Resztki materiału po wyschnięciu traktować jako odpady budowlane.

Dopuszczalna zawartośc LZO

Dla tego typu produktów (typ A/a) wynosi: 30 g/l. Ten produkt zawiera <5 g/l LZO.

Deklarowany skład produktu

Dyspersja żywicy akrylowej, woda, wypełniacze mineralne (węglan wapnia, kreda), biel tytanowa, konserwanty.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl