caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/227018/063483_Latex-Samt-10_PL.png

Latex Samt 10

Satynowo-matowa farba lateksowa.

1 klasa odporności na szorowanie na mokro.
 • Zastosowanie

  Do wykonywania gładkich, wysoko obciążalnych, odpornych na zmywanie, zachowujących strukturę podłoży powłok wewnętrznych o eleganckim, o satynowo matowym wyglądzie. Również polecana do malowania tapet tłoczonych, typu Rauhfaser i tapet z włókna szklanego Capaver jako powłoka znakomicie eksponująca ich strukturę.

  Właściwości

  • Wodorozcieńczalna, przyjazna dla środowiska, o słabym neutralnym zapachu
  • Nie zawiera składników  powodujących „fogging” –  „łapanie” kurzu z powietrza
  • Dyfuzyjna
  • wartość-sd < 0,2 m
  • Zachowująca strukturę
  • Łatwa w obróbce
  • O zminimalizowanej emisji i bezrozpuszczalnikowa
  • Podatna na czyszczenie i odporna na wodne środki dezynfekujące oraz wodne domowe środki czyszczące.

  Spoiwo

  Latex syntetyczny wg DIN 55 945

  Wielkość opakowań

  • Standardowe:
   12,5 l
  • Wielkość opakowań ColorExpress:
   12,5 l
  • Wielkość opakowań Latex Samt 10 Airfix:
   Konsystencja ustawiona do ekonomicznego nakładania metodą Airless.

  Barwa

  Biała.

  Farbę Latex Samt 10 można barwić w maszynowym systemie ColorExpress na wszystkie dostępne kolory. Aby uniknąć ewentualnych błędów barwienia, należy sprawdzić przed użyciem dokładność koloru. Na stykających się obszarach jednej powierzchni używać farb z jednej partii produkcyjnej. W przypadku stosowania słabo kryjących kolorów t.j. czerwony, pomarańczowy, żółty, zaleca się wykonanie warstwy podkładowej w odpowiednim kolorze. Możliwa może okazać się także potrzeba naniesienia dodatkowej warstwy kryjącej.

  Stopień połysku

  Satynowy mat (półmat wg PN EN 13 300)

  Składowanie

  Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0° C.

  Dane Techniczne

  Własności wg normy PN EN 13 300:
  W zależności od koloru w nieznacznym stopniu mogą zmieniać się parametry techniczne farby.

  Odporność na szorowanie na mokro

  Klasa 1

  Zdolność krycia

  Klasa 2 przy wydajności 7 m2/l  tj. ok. 140 ml/m2

  Granulacja

  drobna (< 100 µm)

  Gęstość

  ok. 1,4 g/cm3

  Klasyfikacja według karty technicznej nr 606

  wewnętrzna typ 1wewnętrzne typ 2wewnętrzne typ 3zewnetrzne typ 1zewnętrzne typ 2
  +++
  (–) nie nadaje się / (○) nadaje się warunkowo / (+) nadaje się

  Wymagany stan podłoża

  Podłoże musi być suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

  Przygotowanie podłoża

  Wapienno-cementowe i cementowe tynki grupy P II i P III / wytrzymałość na ściskanie wg. PN EN 998-1 min. 1,5 N/mm2:
  Mocne, normalnie chłonne tynki malować bez specjalnego przygotowania. Piaszczące, pylące, porowate i/lub silnie chłonne tynki zagruntować środkami CapaSol RapidGrund lub CapaSol Konzentrat

  Maszynowe tynki gipsowe oraz wapienno-gipsowe grupy P IV / wytrzymałość na ściskanie wg. Dupa-Putzfestiger. 2 N/mm2 :
  Zagruntować środkiem Haftgrund EG. Tynki gipsowe z zeszkliwioną warstwą przeszlifować, oczyścić z pyłu i zagruntować środkiem Dupa-Putzfestiger.

  Ścianki z elementów gipsowych:
  Silnie chłonne płyty zagruntować środkiem CapaSol RapidGrund oder CapaSol Konzentrat. Mocno utwardzone, gładkie płyty powlec zwiększającą przyczepność warstwą gruntującą HaftGrund EG.

  Płyty gipsowo-kartonowe:
  Zeszlifować nadmiar szpachlówki. Miękkie i gładkie miejsca szpachlowane gipsem wzmocnić środkiem Dupa-Putzfestiger. Wykonać gruntowanie całości środkami HaftGrund EG, CapaSol RapidGrund oder CapaSol Konzentrat. Płyty z zawartością składników wodorozcieńczalnych i mogących powodować przebarwienia gruntować środkiem Caparol-AquaSperrgrund.

  Beton:
  Usunąć ewentualne pozostałości substancji zmniejszających przyczepność i inne luźne zanieczyszczenia.

  Mur licowy z cegły wapienno-piaskowej lub ceramicznej:
  Malować bez wcześniejszego przygotowania.

  Nośne powłoki malarskie:
  Matowe i słabo chłonne powłoki malować bezpośrednio. Powłoki błyszczące i powłoki lakiernicze zmatowić (przeszlifować), odpylić i gruntować środkiem HaftGrund EG.

  Nienośne powłoki:
  Słabe powłoki z lakierów, farb lub tynków dyspersyjnych całkowicie usunąć. Słabo chłonne, gładkie powierzchnie gruntować środkiem Haftgrund EG. Piaszczące, pylące, porowate i/lub silnie chłonne tynki gruntować środkami CapaSol RapidGrund. Słabe powłoki z farb mineralnych usunąć mechanicznie, odpylić i gruntować środkiem Dupa-Putzfestiger..

  Farby klejowe:
  Zmyć do podłoża. Gruntować środkiem Dupa-Putzfestiger.

  Nie malowane tapety typu „Rauhfaser” oraz papierowe tapety wytłaczane:
  Malować bez wcześniejszego przygotowania.

  Tapety nie przylegające:
  Całkowicie usunąć, zmyć resztki kleju i papieru. Gruntować środkiem Dupa-Putzfestiger..

  Powierzchnie pokryte pleśnią:
  Nalot  z pleśni i grzybów usunąć na mokro. Powierzchnię zmyć środkiem grzybobójczym Capatox i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Gruntować zgodnie z rodzajem i właściwościami podłoża. Na podłożach silnie zaatakowanych wykonać warstwę wierzchnią farbą Indeko-W , Malerit-W lub Fungitex-W.

  Podłoża z plamami wodnymi, nikotynowymi, z sadzy lub tłuszczu:
  Zabrudzenia nikotyną, sadzami, tłuszczami zmyć wodą z dodatkiem detergentów i dobrze wysuszyć. Wyschnięte zacieki wodne zeszczotkować na sucho. Wykonać powłokę izolująco- odcinającą środkiem Caparol AquaSperrgrund.

  Drewno i materiały drewnopochodne:
  Malować wodorozcieńczalnymi, ekologicznymi lakierami Capacryl.

  Uzupełnianie drobnych ubytków:
  Po odpowiednim przygotowaniu uzupełniać szpachlówkami Caparol-Akkordspachtel, w razie potrzeby miejsca naprawione zagruntować.

  Sposób nakładania

  Malować pędzlem, wałkiem lub natryskiwać urządzeniami airless.

  Natrysk airless :
  Kat natrysku: 50°
  Dysza: 0,021–0,025"
  Ciśnienie: 150–180 bar

  Natrysk Nespri TEC:
  Latex Samt 10 może być aplikowany bezpyłowym natryskiem Nespri. Kąt natrysku: 30°/ dysza: specjalna dysza podwójna Nespray 0,016 – 0,019”; Do odcinania krawędzi (np. narożniki okienne itp.) kąt natrysku: 200 /dysza 0,013” specjalna dysza Nesprey.
  Natryskiwać z odległości maks. 30 cm. Jeżeli odległość ta nie może być zapewniona stosować przedłużkę dyszy np. firmy Wagner. Temperaturę farby agregat reguluje automatycznie; Ciśnienie wyłączające (pistolet zamknięty) oznaczone jest na manometrze agregatu na niebiesko; ciśnienie robocze (pistolet otwarty) - na zielono. Czyszczenie po użyciu wodą

  Układ warstw na przygotowanych podłożach

  Nakładać obficie i równomiernie farbę Latex Samt 10 rozcieńczoną maks. 5% wody. Przy dużej różnicy koloru podłoża i farby zaleca się wcześniejsze zagruntowanie podłoża farbą rozcieńczoną ok. 10% wody. Nierównomiernie chłonne podłoża zagruntować środkiem Haftgrund EG.

  Zużycie

  Ok. 140 ml/m2 przy jednokrotnym malowaniu na gładkich powierzchniach. Na podłożach szorstkich odpowiednio więcej. Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce przez malowanie próbne.

  Warunki obróbki

  +5 °C otoczenia, podłoża.

  Czas schnięcia

  W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadająca się do powtórnego malowania po 4 - 6 godz. Powłoka jest całkowicie sucha i w pełni wytrzymała na obciążenia po ok. 3 dniach. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czasy te ulegają wydłużeniu.

  Wskazówka

  W celu uniknięcia różnic kolory­stycznych na złączach pasm roboczych, większe powierzchnie należy malować w jednym cyklu roboczym metodą "mokre na mokre". Przed natryskiem metodą  Airless farbę dokładnie zamieszać i przecedzić. Zmywanie farb matowych może powodować ich wybłyszczenie. Nie jest to wada wyrobu, ale ich specyficzna cecha. Zastosowanie środków dezynfekujących na bazie fenoli może prowadzić do żółknięcia powierzchni.

  Uwaga (stan na dzień wydania)

  Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W czasie pracy i schnięcia zapewnić odpowiednie wietrzenie. Nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu w czasie pracy z produktem. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć wodą. Podczas natryskiwania nie wdychać oparów. Zapobiegać przedostaniu się materiału do kanalizacji i zbiorników wodnych.

  Utylizacja

  Tylko całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do utylizacji. Utylizacja zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

  Dopuszczalna zawartośc LZO

  Zgodnie z Dyrektywą UE wartość dopuszczalna maksymalnej zawartości LZO (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktu (typ A/a) wynosi: 30 g/l (od 1.1.2010). Ten produkt zawiera max. 1 g/l LZO.

  Kod produktu farby i lakiery

  M-DF01

  Deklarowany skład produktu

  Dyspersja żywic polioctanu winylu, ditlenek tytanu, krzemiany, woda, wypełniacze mineralne, dodatki.

  Infolinia

  Doradztwo techniczne:
  Tel. (22) 544 20 40
  Fax (22) 544 20 41
  techniczny@caparol.pl

  Hotel i restauracja Starka

  Budynek CMA CGM Gdynia