caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/267006/071265_DISBON_404_ELF_PL.png

Disbon 404 ELF 1K-Acryl-Bodensiegel

Jednoskładnikowa, wzmocniona włóknami PU, nie zawierająca rozpuszczalników, bezemisyjna, farba akrylowa przeznaczona do malowania posadzek wewnątrz i na zewnątrz.

Zastosowanie

Farba ochronna do posadzek mineralnych wewnątrz i na zewnątrz a także do posadzek asfaltowych
wewnątrz, narażonych na normalne obciążenie użytkowe.

Właściwości

 • o zminimalizowanej emisji, bezrozpuszczalnikowa i bez plastyfikatorów (ELF)
 • zgodna z AgBB
 • przystosowane do poziomu jakości 1-4 DGNB (Niemieckie Stowarzyszenie Budownictwa Zrównoważonego)
 • wzmocniona poliuretanem
 • odporna na oddziaływanie warunków atmosferycznych i promieniowania UV
 • bardzo łatwa w czyszczeniu
 • odporna na ścieranie
 • znikome zużycie
 • elastyczna

Przetestowana i zatwierdzona zgodnie z kryteriami AgBB dotyczącymi emisji lotnych związków organicznych z materiałów budowlanych przeznaczonych do wnętrz. Ocena programu AgBB (Komitet ds. oceny zdrowotnej materiałów budowlanych w Niemczech) została przyjęta przez władze ochrony środowiska i zdrowia za korzystną, szczególnie przy stosowaniu materiałów budowlanych w obszarze pobytu osób „wrażliwych” np. pomieszczenia w służbie zdrowia.

Spoiwo

wzmocniona poliuretanem dyspersja metakrylanu

Wielkość opakowań

 • Standard:
  2,5 l, 5 l, 12,5 l wiadro
 • ColorExpress:
  2,5 l, 7,5 l, 12,5 l wiadro

Barwa

 • Standard:
  12,5 l wiadro: szarość betonu - Betongrau (ok. RAL 7023), szary kamienny - Steingrau (ok. RAL 7030),  szarość krzemowa - Kieselgrau (ok. RAL 7032), szarość agatu - Achatgrau (ok. RAL 7038)
 • 2,5 l, 5 l wiadro: szary kamienny - Steingrau (ok. RAL 7030),  szarość krzemowa - (ok. RAL 7032),  szarość agatu - (ok. RAL 7038)

Inne odcienie dostępne na zamówienie.

 • ColorExpress:
  Można barwić w systemie ColorExpress na 28.000 kolorów. Farba może być także barwiona na kolory z ekskluzywnej kolekcji kolorystycznej FloorColor plus. Barwienie w systemie ColorExpress następuje poprzez użycie jedego z 3 materiałów bazowych Basis 1, Basis 2 lub Basis 3 w zależności od wybranego odcienia.

Możliwe jest wystąpienie zmiany barwy oraz kredowanie w przypadku narażenia powłoki na odziaływanie warunków atmosferycznych oraz promieniowania UV. Barwniki organiczne (np. kawa, czerwone wino, liście) oraz różne związki chemiczne (np. środki dezynfekcyjne, kwasy i in.) mogą powodować odbarwienia. Nie wpływa to na funkcjonalność powłoki.

Stopień połysku

Satynowy mat.

Składowanie

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Okres przechowywania materiału w oryginalnie
zamkniętych opakowaniach wynosi ok. 2 lata. Przed użyciem przechowywać w temperaturze ok. 20°
C.

Dane Techniczne

wartość sd: ok. 0,9 m  (dla 300 µm grubości warstwy suchej)

Gęstość

ok. 1,3 g/cm3

Grubość warstwy suchej

ok. 45 µm/100 ml/m2

Ścieralność wg Tabera (CS 10/1000 obr./1000 g)

ok. 160 mg/30 cm2

Wydłużenie do zerwania wg.DIN 53504

ok. 45 %

Wymagany stan podłoża

Podłoża mineralne jak beton, jastrychy, tynki, jastrychy z twardego asfaltu wewnątrz pomieszczeń, i
powierzchnie z nośną starą powłoką.
Podłoże musi być nośne, mocne, stabilne, pozbawione luźnych cząstek, pyłów, olejów, tłuszczów, resztek startej gumy oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Cementowe, wzbogacone tworzywem sztucznym masy wyrównawcze należy sprawdzić pod kątem przydatności do pokrycia. Wytrzymałość powierzchni na odrywanie nie może być niższa niż 1,0 N/mm2. Podłoża muszą osiągnąć wilgotność wyrównawczą, która nie może przekraczać:
Beton i jastrychy cem. max 5%
Jastrych anhydrytowy max 1 %
Jastrych magnezjowy 2 – 4 %
Jastrych skałodrzewny: 4 – 8 %
Jastrychy z twardego asfaltu muszą odpowiadać klasie twardości IC 15 oraz nie mogą się odkształcać
pod wpływem temperatury lub obciążenia mechanicznego. Wszystkie podłoża muszą posiadać
odpowiednie spadki, tak aby wykluczyć możliwość narażenia powłoki na kontakt z wodą „stojącą”.

Przygotowanie podłoża

Podłoża przygotować przy pomocy odpowiednich metod tak, aby spełniały powyższe wymagania. Przed malowaniem usunąć stare nienośne powłoki. Nie nośne, silnie zanieczyszczone powierzchnie, np. przez oleje, tłuszcze, resztki gumy lub pylące należy gruntownie oczyścić mechanicznie. Plamy z oleju należy oczyścić ogólnie dotępnymi środkami do tego przeznaczonymi. 
Nośne jednoskładnikowe powłoki i stare nośne dyspersyjne nie zawierające plastyfikatorów powłoki oczyścić. Nośne oraz sztywne powłoki dwuskładnikowe przeszlifować, zmatowić metodą śrutowania lub zagruntować środkiem Disbon 481 EP-Uniprimer.

Na powlekanej powierzchni nie mogą znajdować się żadne resztki materiałów, produktów pielęgnacyjnych lub podobnych substancji. 
W przypadku powlekania istniejących dyfuzyjnych powłok konieczne może być sprawdzenie, czy istnieje wystarczająca dyfuzyjność dla całej struktury. Ubytki w podłożu wypełnić zaprawą DisboCRET-PCCMörtel.

Przygotowanie materiału

Farba jest dostarczana w konsystencji gotowej do stosowania, przed użyciem dokładnie wymieszać.

Sposób nakładania

Nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiwać (Urządzenia do natrysku Airless-Gerät, bez filtra, wielkość dyszy 0,013–0,015 cala).

Układ warstw na przygotowanych podłożach

Podłoża mineralne

Warstwa gruntująca (na zewnątrz):
Środek CapaSol Konzentrat, rozcieńczony 1:2 wodą, lub CapaSol RapidGrund nierozcieńczony.

Warstwa gruntująca (wewnątrz):

Disbon 404 ELF 1K-Acryl-Bodensiegel, rozcieńczony wodą 30%, lub CapaSol RapidGrund, rozcieńczony wodą 1 : 2.
Podłoża asfaltowe nie muszą być gruntowane.

Malowanie
Podłoża bez pęknięć:
Dwa razy pomalować nierozcieńczonym Disbon 404 ELF 1K-Acryl-Bodensiegel.
Aby zwiększyć antypoślizgowość, dodać do ostatniej warstwy 3% wagowo DisboADD947 Glasperlen fine.

Powierzchnie niezarysowane:
Pomalować dwukrotnie nierozcieńczonym Disbon 404 ELF 1K-Acryl-Bodensiegel. Aby poprawić właściwości antypoślizgowe dodać do ostatniej warstwy 3% wagowo DisboADD947 Glasperlen fine.
Powierzchnie zarysowane:
Pomalować jednokrotnie. W jeszcze mokrą warstwę farby zatopić odpowiednią siatkę (np. Kobau, Glassgiter-Gewebe 5/5, z min. 5 cm zakładem), nanieść warstwę pośrednią. Pojedyncze rysy można zakryć pasami siatki o szerokości 15 – 20 cm. Po wyschnięciu warstwy pośredniej nanieść warstwę końcową.

Disbon 404 ELF 1K-Acryl-Bodensiegel nie nadaje się do powlekania wanien olejowych.

Alternatywna budowa powłok: (układ warstw)
Powierzchnia posypana barwnymi płatkami:
Mokrą powłokę posypać płatkami DisboADD 948 2-4 mm i wykonać gładką lub antypoślizgową warstwę zamykającą.

Gładkie wykończenie:
Na powierzchnie zewnętrzne nanieść DisboTHAN 446. Na powierzchnie wewnętrzne nanieść Disbon 405 Klarsiegel


Rutschhemmende Versiegelung im Außenbereich
:
Dis­boTHAN 446: 100 Gew.-%,
DisboADD 947 Glasperlen rough: 10 Gew.-%,
Dis­boADD 499 Verdünner/Reiniger: 5–10 Gew.-%.

Wykończenie antypoślizgowe na zewnątrz:
Dis­boTHAN 446: 100 -% wagowo
DisboADD 947 Glasperlen rough: 10 Gew.-% wagowo
Dis­boADD 499 Verdünner/Reiniger: 5–10 Gew.-% wagowo

Nie stosować powłoki w obszarach, gdzie możliwy jest stały kontakt z tworzywami zawierającymi plastyfikatory (np. opony samochodowe). Nie stosować na powierzchniach ze stojącą wodą i stałym obciążeniem wilgocią.

Zużycie

Powłoki posadzkowe
Warstwa gruntujące na zewnątrz/wewnątrz
CapaSol Konzentratok. 150 - 200 ml/m2
rozcieńczony wodą 1 : 2
Warstwa gruntująca wewnątrz
Disbon 404 ELF 1K-Acryl-Bodensiegel, rozcieńczony wodą 30 % ok. 150–200 ml/m2
Powłoka farby
Disbon 404 ELF 1K-Acryl-Bodensiegel
W celu poprawienia właściwości antypoślizgowych dodać do ostatniej warstwy 3 % wagowo Disbon SlideStop Fine.
ok. 2 x 150 ml/m2
Wykończenie powierzchni
Posypka barwnymi płatkami
DisboADD 948 Farbchips 2 - 4 mm
DisboADD 8255 Farbchips 1 - 2 mm (Fast Chips)
ok. 30 g/m2
ok. 20 g/m2
Gładkie wykończenie (na zewnątrz)
DisboTHAN 446
ok. 150 ml/m2
Gładkie wykończenie (wewnątrz)
Disbon 405
ok. 130 ml/m2
Antypoślizgowe (na zewnątrz)
DisboTHAN 446 PU-Klarschicht
DisboADD 947 Glasperlen, rough
ok. 150 ml/m2
ok. 15 g/m2
Antypoślizgowe (wewnatrz)
Disbon 405
DisboADD 947 Glasperlen, fine
ok. 130 ml/m2
ok. 4 g/m2

Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie na podstawie próby na obiekcie.

Warunki obróbki

Minimalna temp. obróbki dla materiału, otoczenia i podłoża wynosi 5°C, maksymalna 30°C.
Względna wilgotność powietrza nie może przekraczać 80%. Temperatura podłoża musi być zawsze
przynajmniej o 3°C wyższa od temp. punktu rosy.

Przerwy technologiczne

Podczas pracy w temp. + 20°C przerwy technologiczne pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw
wynoszą min. 5 godz. Disbon 404 ELF Acryl-BodenSie­gel, Disbon 405 można poddawać dalszej obróbce po ok. 5 godzinach, DisboTHAN 446 po ok. 1 dniu. 
Podane przedziały czasowe skracają się przy wyższych temperaturach a przy niższych wydłużają.

Czas schnięcia

W temp. +20°C i przy względnej wilgotności powietrza 60% warstwa nadaje się do chodzenia i dalszej
obróbki po ok. 5 godz. Po ok. 3 dniach powłoka jest odporna no obciążenia mechaniczne. W niższych
temperaturach czasy te ulegają wydłużeniu.

Czyszczenie narzędzi

Natychmiast po użyciu i przy dłuższych przerwach w pracy narzędzia myć wodą względnie ciepłą
wodą z mydłem.

Uwaga (stan na dzień wydania)

Może powodować reakcję alergiczną skóry. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Unikać wdychania mgły lub par. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. Stosować rękawice ochronne/ ochronę oczu. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. Zawiera: 1,2- benzoizotiazol-3(2H)-on, 2-metyloizotiazol-3(2H)-on. Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.

Utylizacja

Do utylizacji nadają się jedynie całkowicie opróżnione opakowania. Opakowania zawierające resztki materiału utylizować tak jak odpady farbiarskie, zgodnie z obowiązującymi lokalnie przepisami.

Dopuszczalna zawartośc LZO

dla tego typu produktu (Kat. A/i): 140 g/l (2010). Ten produkt zawiera maks. 1 g/l LZO.

Giscode

BSW20

Znakowanie CE

ce-logo
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt 

18

DIS-404 ELF -001263
EN 13813:2002
Jastrych/powłoka na bazie żywicy epoksydowej do stosowania w pomieszczeniach
EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4
Reakcja na ogieńEfl
Uwalnianie substancji o właściwościach korozyjnychSR
WodoprzepuszczalnośćNPD
Odporność na zużycie≤ AR1
Przyczepność≥ B1,5
Odporność na uderzenie≥ IR4

EN 13813
Zharmonizowana norma europejska PN-EN-13813: „Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Materiały, właściwości i wymagania” określa wymagania dotyczące materiałów na podkłady podłogowe przeznaczone do stosowania wewnątrz obiektów budowlanych. Powłoki (podkładowe i wierzchnie) z żywic syntetycznych są również objęte w/w normą. Produkty zgodne z w/w normą podlegają znakowaniu CE.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl