caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/267013/071266_DisboPOX_W_447_10kg_PL.png

DisboPOX W 447

Wodorozcieńczalna, dwuskładnikowa (2K) farba na bazie żywicy epoksydowej do pokrywania ścian i posadzek o niewielkim lub średnim obciążeniu ruchem kołowym.

Zastosowanie

Posadzki:
Wewnętrzne posadzki betonowe i asfaltowe obciążone ruchem kołowym w zakładach przemysłowych i usługowych np. w pomieszczeniach zaopatrzeniowych, kotłowniach, magazynach, archiwach, domach towarowych, na korytarzach, drogach i schodach ewakuacyjnych, w pomieszczeniach socjalnych. Jako warstwa pośrednia stosowana w systemie Disboxid ArteFloor-System.

Powierzchnie ścian:
Do mineralnych powierzchni ścian narażonych na działanie związków chemicznych, środków dezynfekcyjnych i wilgoci np. w szpitalach, szachtach wentylacyjnych, laboratoriach i pomieszczeniach produkcyjnych przemysłu spożywczego i farmaceutycznego. Może być stosowana jako warstwa pośrednia i wierzchnia na tapetach Capaver Glasgewebe i Capadecor AkkordVlies-Z.

Właściwości

 • Odporna na działanie środków dezynfekujących
 • Sprawdzona na stosowanie w przemyśle spożywczym
 • Umożliwia odkażanie (dekontaminację) wg DIN 25 415.
 • Posiada właściwości dyfuzyjne
 • Posiada zmniejszoną emisję LZO

Przetestowana i zatwierdzona zgodnie z kryteriami AgBB dotyczącymi emisji lotnych związków organicznych z materiałów budowlanych przeznaczonych do wnętrz. Ocena programu AgBB (Komitet ds. oceny zdrowotnej materiałów budowlanych w Niemczech) została przyjęta przez władze ochrony środowiska i zdrowia za korzystną, szczególnie przy stosowaniu materiałów budowlanych w obszarze pobytu osób „wrażliwych” np. pomieszczenia w służbie zdrowia.

Spoiwo

Wodorozcieńczalna, dwuskładnikowa (2K) żywica epoksydowa.

Wielkość opakowań

 • Standard:
  10 kg opakowanie plastikowe kombi

 • ColorExpress:
  10 kg opakowanie plastikowe  kombi 

Barwa

 • Standard:
  Opakowanie 5 kg: szarość krzemowa (Kieselgrau) (ok. RAL 7032)
  Opakowanie 10 kg: szarość krzemowa (Kieselgrau) (ca. RAL 7032), szarość betonu (Betongrau) (nie wg RAL), stara biel (nie wg RAL), biały (nie wg RAL).
  Opakowanie 40 kg: szarość krzemowa (Kieselgrau), szarość betonu (Betongrau)
  Inne kolory na zapytanie.
 • ColorExpress:
  Można barwić maszynowo w systemie CE na ponad  21000 kolorów. Farba może być dostępna (barwiona) w ekskluzywnej kolekcji kolorystycznej FloorColor plus. Barwić w maszynach systemu ColorExpress stosując jeden z 3 materiałów bazowych: Basis 1, Basis 2 lub Basis 3 w zależności od wybranego koloru.

Pod wpływem promieni UV oraz niekorzystnych warunków atmosferycznych możliwe są niewielkie zmiany w odcieniu oraz zjawisko kredowania powłoki. Barwniki organiczne (np. kawa, czerwone wino, liście) oraz różne związki chemiczne (np. środki dezynfekcyjne, kwasy i in.) mogą powodować przebarwienia. W przypadku białego koloru powłoka z czasem może ulec żółknięciu, jest to zjawisko typowe dla żywic epoksydowych nie mające negatywnego wpływu na parametry powłoki. Szlifujące użytkowanie może powodować zarysowania. Nie wpływa to na funkcjonalność powłoki. W przypadku intensywnych i ciemnych barwach może dojść na powierzchni do przejściowego ścierania pigmentu – w takim wypadku konieczne może być zabezpieczenie bezbarwnym lakierem.

Stopień połysku

Satynowy połysk.

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej +5° C. W oryginalnie zamkniętych opakowaniach okres przechowywania wynosi do 2 lat od daty produkcji. Przed użyciem przechowywać w temperaturze ok.20° C.

Gęstość

ok. 1,4 g/cm3

Grubość warstwy suchej

ok. 35 µm/100 g/m2

Opór dyfuzyjny µ (H2O)

ok. 40.000

Ścieralność wg Tabera (CS 10/1000 obr./1000 g)

60 mg/30 cm2

Odporność chemiczna

Odporność materiału na działanie związków chemicznych w oparciu o normę EN ISO 2812 w temp. 20° C
7 dni
Kwas octowy 5 %+ (V)
Kwas solny 10 %+ (V)
Kwas siarkowy ≤ 10 %+ (V)
Kwas cytrynowy 10 %+
Amoniak 25 %+
Wodorotlenek wapnia+
Żelazo III-chlorek, nasycony+ (V)
Roztwór lizoformu 2 %+
Roztwór chlorku magnezu 35 %+
Woda destylowana+
Nasycony roztwór soli kuchennej+
Benzyna lakowa (terpentyna)+
Benzyna do prania chemicznego+
Olej napędowy, opałowy+
Coca-Cola+ (V)
Kawa+ (V)
Czerwone wino+ (V)
Płyn chłodzący trans.+
Objaśnienia oznaczeń: + = odporność, (V) = przebarwienie

Wymagany stan podłoża

Wszystkie podłoża mineralne (beton, jastrychy cementowe, magnezjowe i anhydrytowe, tynki) i twardy asfalt (wewnątrz), tapety z włókna szklanego. Na ścianach można stosować na tapetach Capaver Glasgewebe i Capadecor AkkordVlies-Z oraz na szpachli Caparol-Akkordspachtel KF.
Podłoże musi być nośne, mocne, stabilne, pozbawione luźnych cząstek, pyłów, olejów, tłuszczów, resztek startej gumy oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Cementowe, wzbogacone tworzywem sztucznym masy wyrównawcze należy sprawdzić pod kątem przydatności do pokrycia, w takim wypadku należy wykonać powierzchnię próbną.
Średnia wytrzymałość podłoża musi wynosić min. 1,5 N/mm2. Minimalna wartość jednostkowa nie może być mniejsza niż 1,0 N/mm2.
Podłoża muszą osiągnąć wilgotność wyrównawczą, która nie może przekraczać:
Beton i jastrychy cem.: max 4%
Jastrych anhydrytowy: max 1 %

Jastrychy z twardego asfaltu muszą odpowiadać klasie twardości IC 15 oraz nie mogą się odkształcać pod wpływem temperatur lub obciążeń mechanicznych.

Powierzchnie ścian:
DisboPOX 447 można stosować na Capaver Glasgewebe, Capaver AkkordVlies-Z, Disbofein 332 Spachtel, Disbocret 505 Feinspachtel i Caparol-Akkordspachtel KF.

Przydatność tynków z grupy PII i PIII należ sprawdzić na budowie. Podłoże musi być nośne, mocne, stabilne, pozbawione luźnych cząstek, pyłów, olejów, tłuszczów, resztek startej gumy oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Wytrzymałość powierzchni na odrywanie musi wynosić średnio 0,8 N/mm2, a minimalna mierzona wartość jednostkowa nie może być niższa niż 0,5 N/mm2.

Warstwa zamykająca nie jest uszczelnieniem i dlatego w pomieszczeniach wilgotnych, podłoże i zastosowane masy szpachlowe muszą wykazywać odpowiednią odpornośc na wilgoć.

Innego rodzaju podłoża wymagają konsultacji z naszym doradcą technicznym.

Przygotowanie podłoża

Podłoża przygotować przy pomocy odpowiednich metod np. metodą śrutowania lub frezowania tak, aby spełniały powyższe wymagania. W jastrychach asfaltowych, po przygotowaniu, musi być widoczne co najmniej 75% kruszywa. Usunąć warstwy jednoskładnikowe (1K) i luźne powłoki dwuskładnikowe (2K)

Powierzchnie szkliste i sztywne dwuskładnikowe (2K) powłoki oczyścić, przeszlifować lub zmatowić względnie zagruntować produktem Disbon 481 EP-Uniprimer. Pęknięcia i miejsca ubytków w podłożu naprawić równo z powierzchnią przy użyciu zapraw Disboxid EP-Mörtel, Disbocret® PCC-Mörtel, ewentualnie odpowiedniej masy szpachlowej z grupy Disboxid lub Disbocret®.

Nie należy stosować w otoczeniu prowadzenia prac materiałów zawierających sylikon, ponieważ mogą one prowadzić do uszkodzeń powierzchni.

Przygotowanie materiału

Utwardzacz dodać do masy podstawowej i intensywnie mieszać wolnoobrotowym mieszadłem (maks. 400 obr./min) do uzyskania jednolitej barwy. Przelać do innego pojemnika i ponownie dokładnie wymieszać. Materiału przeznaczonego na warstwę pośrednią i wierzchnią nie należy rozcieńczać.

Proporcja mieszania

Stosunek masy podstawowej do utwardzacza wynosi 3 : 2 części wagowych.

Sposób nakładania

Nakładać pędzlem, wałkiem (wałek poliamidowy, 11 mm) lub natryskiwać urządzeniami airless (bez filtra).

Natrysk airless:
kąt natrysku: 45°
Dysza: 0,015-0,017”
Ciśnienie: 50 bar
Po natrysku konieczne jest przewałkowanie powierzchni.

Aby uzyskać równomierny wygląd powierzchni należy pracować "mokrym w mokre". Przy aplikacji wałkiem rozprowadzić równomiernie (zachować odpowiednie zużycie) a następnie rozwałkować ruchami krzyżowymi. W przypadku dużych powierzchni zaangażować więcej osób, ewentualnie podzielic powierzchnie na pola. Na stykających się powierzchniach stosować materiał z tej samej partii produkcyjnej. 

Znaczące przekroczenia grubości warstwy dla poszczególnych cykli roboczych mogą prowadzić do zaburzenia w utwardzaniu oraz do odspojeń powłoki.

Układ warstw na przygotowanych podłożach

Gruntowanie:
Powierzchnie ścienne w zależności od rodzaju podłoża zagruntować odpowiednim preparatem.
Podłoża mineralne posadzkowe zagruntować DisboPOX W 443 lub DisboPOX W 402 za pomocą szczotki malarskiej intensywnie wcierając w podłoże. Jeżeli nie jest wymagany układ dyfuzyjny można alternatywnie zastosować gruntowanie DisboXID 420 lub DisboXID 462.

Twarde jastrychy asfaltowe gruntować DisboPOX W 447 rozcieńczonym wodą 5–10 %. Mineralne podłoża przygotowane mechanicznie można gruntować DisboPOX W 447 rozcieńczonym wodą 5–10 %, jeżeli zostanie zapewniona wystarczająca nośność i chłonność.

Na słabo chłonnych powierzchniach ścian (Capaver Glasgewebe, Capaver AkkordVlies-Z, DisboFEIN 332, DisboCRET 505, Caparol-Akkordspachtel KF) DisboPOX W 447 rozcieńczać maks. 5 % wody.

Szpachlowanie wyrównawcze
Do wyrównania nierówności można zastosować szpachlowanie wyrównawcze:
DisboPOX W 402: 100 cz. wag.
DisboADD 940: 240 cz. wag.
lub
DisboPOX W 453: 100 cz. wag.
woda: 2 cz. wag
DisboADD 942 Quarzsandmischung, 0,1 - 0,4 mm : 20 cz. wag.
Przygotowaną masę wylać na zagruntowana powierzchnię, rozprowadzić równomiernie i zatrzeć na ostro na grubość ziarna.

Powłoki wierzchnie:
Warstwę pośrednią i wierzchnią wykonać materiałem w stanie nierozcieńczonym. Przy radykalnej zmianie barwy oraz bardzo intensywnych kolorach (np. z bazy 3) może okazać się potrzebne wykonanie dodatkowej warstwy wierzchniej.

Wykończenie powierzchni:
Wilgotną powłokę posypać kolorowymi płatkami DisboADD 948 Farbchips 2 - 4 mms i po zaschnięciu zamknąć nawierzchnię Disbopur PU-Aquasiegel 458 (gładkie wykończenie nawierzchni). Aby otrzymać nawierzchnię o właściwościach antypoślizgowych należy dodać do materiału warstwy zamykającej 3% wagowo mat. Disbon 947 Slidestop.
Alternatywnie można zasypać płatkami DisboADD 8255 Farbchips 1 - 2 mm (Fast Chips) bez dodatkowej powłoki wierzchniej.

Zużycie

Gruntowanie

Podłoża mineralne
DisboPOX W 443 oder
DisboPOX W 402, 50-100 % mit Wasser verdünnt 

ok. 200 g/m2
ok. 150 g/m2
Twarde asfalty
DisboPOX W 447 rozcieńczony 5-10% wody
ok. 200 g/m2
Capaver Glasgewebe i Capadecor AkkordVlies-Z
DisboPOX W 447 rozcieńczony max. 5% wody
ok. 120–200 g/m2
Ewentualne szpachlowanie wyrównawcze
DisboPox W 402
DisboADD 940
lub
DisboPOX W 453
DisboADD 942
ok. 550 g/mm/m2
ok. 1.300 g/mm/m2

ok. 1.040–1.200 g/mm/m2
ok. 210–240 g/mm/m2
Malowanie
Powierzchnie podłóg (R9)
DisboPOX W 447
ok. 200–250 g/m2 na jedną warstwę
Powierzchnia podłóg antypoślizgowa (R10)
DisboPOX W 447
DisboADD 947 Glasperlen, fine 75 - 150 µm (Slidestop)
ok. 250 g/m2
ok. 10 g/m2
Powierzchnie ścianok. 120–200 g/m2 na jedną warstwę
Kształtowanie powierzchni (podłoga)
Posypka barwnymi płatkami
DisboADD 948 Farbchips, 2 - 4 mm, oder
DisboADD 8255 Farbchips, 1 - 2 mm (Fast Chips)
ok. 30 g/m2
ok. 30 g/m2
Wykończenie gładkie
DisboPUR W 458
ok. 130 g/m2
Wykończenie antypoślizgowe
DisboPUR W 458
DisboADD 947 Glasperlen, fine 75 - 150 µm (Slidestop)
ok. 130 g/m2
ok. 4 g/m2

Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie na podstawie próby na obiekcie.
 Alternatywnie DisboPOX 447,rozcieńczony wodą 5-10 %, lub Disboxid 420 bądź DisboXID 462
W przypadku kontaktu z oponami samochodowymi moga wystąpić przebarwienia


Czas przydatności do obróbki po rozrobieniu, zmieszaniu

Ok. 90 minut w temp. 20° C i względnej wilgotności powietrza 60%. W wyższych temperaturach czas gotowości do obróbki ulega skróceniu, w niższych – wydłużeniu.

Zapewnić intensywną wymianę powietrza w pomieszczeniu w trakcie schnięcia i twardnienia powłoki ponieważ parowanie materiału może powodować podwyższenie wilgotności powietrza.

Uwaga: Koniec dopuszczalnego czasu zużycia jest praktycznie niezauważalny. Jego przekroczenie może spowodować widoczne różnice w połysku lub barwie powłoki, a także obniżenie wytrzymałości materiału i zmniejszenie jego właściwości szczepnych. Unikać zbyt obfitego nakładania materiału (zbyt dużej grubości poszczególnych warstw). 

Warunki obróbki

Minimalna temp. obróbki dla materiału, otoczenia i podłoża wynosi 10° C, maksymalna 30° C. Względna wilgotność powietrza nie może przekraczać 80%. Temperatura podłoża musi być zawsze przynajmniej o 3° C wyższa od temp. punktu rosy.

Przerwy technologiczne

Podczas pracy w temp. +20° C przerwy technologiczne pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw wynoszą min. 16 i maks. 48 godz.
Przy dłuższej przerwie technologicznej przed przystąpieniem do dalszych prac powierzchnia musi być zmatowiona (przeszlifowana). Podane czasy skracają się w przypadku wyższej temperatury lub wydłużają w przypadku temperatury niższej.

Czas schnięcia

W temp. +20° C i przy względnej wilgotności powietrza 60% warstwa nadaje się do chodzenia po ok.16 godzinach. Po 7 dniach całkowicie stwardniała i odpornana obciążenia mechaniczne i chemiczne. W niższych temperaturach czas schnięcia ulega wydłużeniu.

W czasie wysychania (ok. 24 godz. przy +20° C ) chronić powierzchnię przed działaniem wilgoci,  wystąpienie wilgoci w fazie schnięcia może powodować niepożądane zmiany na powierzchni oraz zmniejszyć przyczepność powłoki.

Czyszczenie narzędzi

Natychmiast po użyciu i na czas dłuższych przerw w pracy przemyć wodą lub ciepłą wodą z dodatkiem mydła.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Prodkt przeznaczony tylko dla użytkownika profesjonalnego.

Masa:
Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.  Unikać uwolnienia do środowiska. Stosować rękawice ochronne/ ochronę oczu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
Zawiera 2-Propenenitrile, reaction products with 3-amino-1,5,5-trimethylcyclohexanemethanamine, m-fenylenobis(metyloamina), 3-aminometylo-3,5,5-trimetylocykloheksyloamina. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Utwardzacz:
Zawiera składniki epoksydowe. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do utylizacji. Pozostałości materiału: wymieszać masę z utwardzaczem, pozostawić do utwardzenia, po utwardzeniu utylizować jak odpady farby. Nieutwardzone pozostałości produktu i nieoczyszczone opakowania należy utylizować jako odpady niebezpieczne.

Dopuszczalna zawartośc LZO

dla tego typu produktu (typ A/j) wynosi: 140 g/l (2010). Ten produkt zawiera maksymalnie 15 g/l LZO.

Giscode

RE 0

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki wyrobu.

Znakowanie CE

Zgodność z normą:
ce-logo

Disbon GmbH

Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

08

DIS-447-001248 EN 13813:2002
Powłoki (podkładowe i wierzchnie) z żywic syntetycznych do stosowania we wnętrzach
EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4
Reakcja na ogieńEfl
Uwalnianie substancji o właściwościach korozyjnychSR
WodoprzepuszczalnośćNPD
Odporność na zużycie≤ AR1
Przyczepność przy rozciąganiu≥ B1,5
Odporność na uderzenia≥ IR4

PN-EN-13813 – „Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Materiały, właściwości i wymagania” określa wymagania dotyczące materiałów na podkłady podłogowe przeznaczone do stosowania wewnątrz obiektów budowlanych. Powłoki (podkładowe i wierzchnie) z żywic syntetycznych są również objęte w/w normą. Produkty zgodne z w/w normą podlegają znakowaniu CE.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl