caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/238295/065052_Disbon_375_DisboPOX_PL.png

DisboPOX 475 SL

Wydajna, zabarwiona, prawie bezzapachowa dwuskładnikowa (2K) żywica epoksydowa

Zastosowanie

Na podłoża mineralne narażone na średnie do bardzo dużych obciążeń mechanicznych i chemicznych jak: posadzki w przemyśle motoryzacyjnym, metalurgicznym i elektrycznym. 

Właściwości

  • Prawie bezzapachowa
  • Można stosować jako powłoka samorozlewna, na zagruntowane podłoże z posypką
  • Odporna na działanie środków chemicznych
  • Możliwość regulacji procesu utwardzania przez zastosowanie DisboADD 903
  • Łatwa w aplikacji

Spoiwo

dwuskładnikowa żywica epoksydowa

Wielkość opakowań

10 kg, 30 kg

Barwa

10 kg opakowanie kombi:
RAL 7030 (Steingrau), RAL 7032 (Kieselgrau), RAL 7035 (Lichtgrau)

30 kg zestaw:
RAL 7030 (Steingrau), RAL 7032 (Kieselgrau), RAL 7035 (Lichtgrau), RAL 7037 (Staubgrau),
RAL 7038 (Achatgrau), RAL 7040 (Fenstergrau), RAL 7042 (Verkehrsgrau A)

Inne odcienie na zapytanie.

Stopień połysku

Błyszczący.

Składowanie

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.

Materiał przechowywany w niższych temperaturach należy na conajmniej 24 godziny przed rozpoczęciem prac przenieść do pomieszczenia o temp. ok. 20°C gdzie będą wykonywane prace.

W oryginalnie zamkniętych opakowaniach można przechowywać co najmniej 1 rok.

Gęstość

ok. 1,55 g/cm3

Grubość warstwy suchej

ok. 66 µm/100 g/m2

Ścieralność wg Tabera (CS 10/1000 obr./1000 g)

ok. 42 mg/30 cm2

Twardość metodą Shore (A/D)

ok. D 77

Wytrzymałość na ściskanie

ok. 50 MPa (w oparciu o DIN EN ISO 604, przy 20% spęcznieniu)

Lepkość

ok. 1.800 mPas

Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu

ok. 50 N/mm2

Wymagany stan podłoża

Beton i jastrych cementowy oraz sztywne powłoki epoksydowe.
Podłoże musi być nośne, mocne, stabilne, pozbawione luźnych cząstek, pyłów, olejów, tłuszczów, resztek startej gumy oraz innych substancji zmniejszających przyczepność.
Wytrzymałość powierzchni na odrywanie musi wynosić średnio 1,5 N/mm2, a minimalna mierzona wartość jednostkowa nie może być niższa niż 1,0 N/mm2. Podłoża muszą osiągnąć wilgotność wyrównawczą (beton i jastrychy cementowe max 4%).

Przygotowanie podłoża

Podłoże cementowe należy przygotować odpowiednią metodą np. przez śrutowanie lub szlifowanie diamentem. Nie wystarczająco nośne powłoki oraz zabrudzenia należy usunąć. Pory i kapilary w bardzo gładkim betonie należy otworzyć, podłoże musi mieć delikatnie chropowatą strukturę.

Przygotowanie materiału

Składnik. A rozmieszać, składnik B dodać i następnie intensywnie wymieszać wolnoobrotowym mieszadłem elektrycznym (maks. 400 obr./min) aż do uzyskania pozbawionej smug masy o jednolitym kolorze. Przelać do innego czystego pojemnika i ponownie dokładnie wymieszać.

W celu przyspieszenia utwardzania oraz szybszej obróbki dodać maks. 3% (w odniesieniu do
całkowitej masy) Disboxid 903 EP-Rapid w odpowiedniej ilości do utwardzacza i zamieszać. Następnie
dodać utwardzacz do masy i zamieszać. Dodanie Disboxid 903 EP-Rapid może powodować
zżółknięcie, dodanie zbyt dużej ilości Disboxid 903 EP-Rapid powoduje utratę elastyczności powłoki i
tworzenie się karbaminianów


Zum Beschleunigen der Aushärtung sowie zur schnelleren Nutzung der Flächen kann der Komp. B DisboADD 903 Beschleuniger für EP-Harze zugeben werden. Die Zugabe von DisboADD 903 führt zu einer stärkeren Vergilbungsneigung. Ein Überschreiten der max. Zugabemenge kann zu Versprödung und Carbamatbildung führen.

W celu zastosowania na pochyłych powierzchniach można dodać do 3% wagowo DisboADD 952 Stellmittel. 

Proporcja mieszania

Składnik A : Składnik B = 82 : 18 części wagowych

Sposób nakładania

W zależności od wytycznych odpowiednią zębatą raklą gumową, wałkiem o krótkim lub średnim
włosiu.

Układ warstw na przygotowanych podłożach

Warstwa gruntująca
Podłoża mineralne zagruntować wypełniając pory materiałem DisboXID 2K-EP. Chropowate podłoża egalizować stosując szpachlowanie wyrównawcze. Szczegółowe informacje zawarte są w odpowiednich kartach technicznych TI (DisboXID 460, 461, 462, 420).

Warstwa wierzchnia

Powłoka samorozlewna
DisboPOX SL wylać na warstwę gruntującą i równomiernie rozprowadzić raklą zębatą z twardej gumy. W przypadku grubości warstwy >1 mm można dodać po przełożeniu materiału do czystego pojemnika  w trakcie mieszania 70% wagowo DisboADD 941 Quarzsandmischung (0,06–0,3 mm). Po upływie około 10 minut od nałożenia odpowietrzyć powłokę wałkiem kolczastym.

Opcjonalne wykończenie powierzchni:
- DisboADD 8255 Farb-Chips (1-2 mm) 
- DisboADD 955 Mattierungsmittel 
- DisboPUR 458 2K-PU-Versiegelung, matt
- DisboPUR 458 2K-PU-Versiegelung, matt + DisboADD 947 Glasperlen, fine


Einstreubelag

Posadzka z zasypką
Po przełożeniu materiału do czystego pojemnika należy dodać w trakcie mieszania 30% wagowo DisboADD 941 Quarzsandmischung (0,06–0,3 mm). Tak przygotowaną zaprawę samorozlewną wylać na warstwę gruntującą i równomiernie rozprowadzić za pomocą zębatej rakli. Na koniec posypać świeżą warstwę na całej powierzchni piaskiem DisboADD 943 Quarzsandmischung (0,4–0,8 mm) lub DisboADD 944 Quarzsandmischung (0,7–1,2 mm). Po utwardzeniu warstwy z zasypką zmieść nadmiar piasku kwarcowego, DisboPOX 475 SL wylać na warstwę gruntującą i rozprowadzić raklą gumową i rozwałkować ruchami krzyżwowymi wałkiem o średnim włosiu.

Zużycie

Warstwa gruntująca
DisboXID 460/ 461/ 462/ 420
ok. 300 - 400 g/m2
Warstwa samorozlewna
1 mm grubości warstwy 
(max. 40 % dodatku piasku): 
DisboPOX 475 SL
DisboADD 941 Quarzsandmischung

od 2 mm grubości warstwy 
(przy 50% dodatku piasku): 
DisboPOX 475 SL
DisboADD 941 Quarzsandmischung


ok. 1,1 - 1,5 kg/m2
ok. 0,5 kg/m2ok. 2,2 kg/m2
ok. 1,1 kg/m2
Posadzka z zasypką
DisboPOX 475 SL
DisboADD 941 Quarzsandmischung
ok. 2,1 kg/m2
ok. 0,7 kg/m2
Posypka
DisboADD 943 Quarzsandmischung lub 
DisboADD 944 Quarzsandmischung
ok. 4-5 kg/m2
Gładkie wykończenie
DisboPOX 475 SLok. 0,7 - 1,0 kg/m2

w zależności od dodatku piasku
przy 70 % dodatku piasku 2 kg/m2 DisboPOX 475 SL + 1,4 kg/m2 DisboADD 941  

Przy niskich temperaturach , niewielkich grubościach warstw, zastosowaniu innych mieszanek piasków lub przy specyficznych kolorach, moze okazać się konieczne zredukowanie udziału piasku. Dokładne wartości zużycia należy ustalić podczas próby na obiekcie.

Uwaga: Jednoczesne stosowanie produktów DisboPOX 475 i DisboXID 464 bądź DisboXID 421 na jednym obiekcie nie jest zalecane. W konsekwencji mogą wystąpić uszkodzenia powłoki. Nie dotyczy to powłok istniejących (starszych niż 28 dni).

Czas przydatności do obróbki po rozrobieniu, zmieszaniu

Czas przydatności do obróbki
Przy 10 °CPrzy 20 °CPrzy 30 °C
ok. 50 minutok. 30 minutok. 15 minut
przy zastosowaniu przyspieszacza czas obróbki skraca się.

Warunki obróbki

Dla materiału, otoczenia i podłoża: 
Min. 10 °C, max. 30 °C
Względna wilgotność powietrza nie może przekraczać 80%. Temperatura podłoża musi być zawsze przynajmniej o 3°C wyższa od temp. punktu rosy.

Przerwy technologiczne

Przerwa technologiczna do momentu użytkowania lub dalszych prac
Przy 10 °C Przy 20 °CPrzy 30 °C
ok. 45 godzinok. 14 godzinok. 10 godzin

Przerwa technologiczna do momentu użytkowania lub dalszych prac przy zastosowaniu 1 bądź 2 opakowań DisboADD 903 á 0,5 l na 30 kg opakowanie
Przy 10 °CPrzy 20 °CPrzy 30 °C
ok. 22/14 godzinok. 6/4 godzinnie zalecane

Czas schnięcia

Przerwa technologiczna do pełnej odporności mechanicznej i na chemikalia
Przy 10 °CPrzy 20 °CPrzy 30 °C
ok. 10 dniok. 7 dniok. 5 dni
Dodatek DisboADD 903 opóźnia utwardzanie.

Czyszczenie narzędzi

Natychmiast po użyciu umyć a w przypadku dłuższych przerw w pracy należy zastosować DisboADD 419 Verdünner/Reiniger dla żywic EP.

Czyszczenie i pielęgnacja powierzchni

Podczas obróbki materiału należy przestrzegać wskazówek wykonawczych dla produktów Disbon oraz instrukcji czyszczenia i pielęgnacji podłóg.

Zmiana koloru i kredowanie są możliwe pod wpływem promieniowania UV i czynników atmosferycznych. Barwniki organiczne (np. w kawie, czerwonym winie lub liściach), jak również różne substancje chemiczne (np. środki dezynfekujące, kwasy itp.) mogą powodować zmiany koloru. Należy przestrzegać instrukcji BFS 25. Obciążenia ścierne mogą porysować powierzchnię. Nie będzie to miało wpływu na funkcjonalność.
Na stykających się powierzchniach stosować tylko kolory z jednej parti produkcyjnej.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Produkt tylko dla użytkownika profesjonalnego.

Komponente A:
Verursacht Hautreizungen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Verursacht schwere Augenreizung. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Nach Gebrauch Hände gründ-lich waschen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. Bei Haut-reizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Enthält: Bis(4,4’-glycidyloxyphenyl)-propan, Bisphenol-F-Epoxidharz MG <700, Oxiran, Mono[(C12-14-alkyloxy)methyl]derivate, Cashew (Ana-cardium occidentale) Nutshell Extract, Decarboxylated, Distilled.
Hotline für Allergieanfragen: 0800-1895000 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz).

Komponente B:
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken oder Einatmen. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Dampf/Aerosol nicht einatmen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Nach Gebrauch Haut gründlich waschen. Schutzhandschuhe/ Augenschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Enthält: Benzylalkohol, 3-Aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamin, m-Phenylenbis(methylamin).

Utylizacja

Nicht ausgehärtete Produktreste und ungereinigte Verpackungen sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen. Materialreste: Grundmasse mit Härter aushärten lassen und als Farbabfälle entsorgen. Nicht ausgehärtete Produktreste und ungereinigte Verpackungen sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen.

Dopuszczalna zawartośc LZO

dla tego typu produktu (kat. A/j): 500 g/l. Ten produkt zawiera maks. <130 g/l LZO.

Giscode

RE30
RE1 (veraltet)

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki wyrobu.

Znakowanie CE
ce-logo
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt 

18

DIS-475-015669
EN 13813:2002
Jastrych na bazie żywicy epoksydowej do stosowania w pomieszczeniach
EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4
Reakcja na ogieńEfl
Wydzielanie substancji korozyjnychSR
Przepuszczalność wodyNPD
Odporność na ścieranie≤ AR1
Przyczepność≥ B1,5
Odporność na uderzenie≥ IR4

EN 13813
Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Materiały, właściwości i wymagania." określa wymagania dotyczące materiałów na podkłady podłogowe przeznaczone do stosowania wewnątrz obiektów budowlanych. Powłoki (podkładowe i wierzchnie) z żywic syntetycznych są również objęte w/w normą.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl