DisboPUR 305 2K-PU-Balkonbeschichtung

Pigmentowana, elastyczna żywica poliuretanowa 2K na balkony, tarasy i podcienie.

Zastosowanie

Powłoka na mineralne powierzchnie posadzkowe na zewnątrz, jak np. balkony, tarasy, podcienie

Właściwości

 • Jest elastyczna i mostkuje rysy
 • Odporna na promieniowanie UV i wpływy atmosferyczne
 • Wytrzymała na trwale obciążanie wilgocią
 • Wytrzymała na obciążenia mechaniczne
 • Regulowane utwardzanie
 • Bezrozpuszczalnikowa

Spoiwo

Żywica poliuretanowa 2K

Wielkość opakowań

10 kg blaszane opakowanie kombi

Barwa

 • 10 kg opakowanie:
  ok. RAL 7032 (Kieselgrau), ok. RAL 7035 (Lichtgrau), ok. RAL 7037 (Staubgrau)

Kolory specjalne na żądanie.


Możliwa ekskluzywna kolorystyka przy użyciu kolorów z kolekcji FloorColor

Powłoka odporna na promieniowanie UV o stabilnym kolorze, barwniki organiczne (np. w kawie, czerwonym winie lub liściach) oraz różne chemikalia (np. środki odkażające, kwasy i in.) mogą powodować zmiany koloru. Oddziaływania ścierające mogą spowodować zadrapania powierzchni. Nie ma to wpływu na funkcjonalność wyrobu.

Stopień połysku

Błyszcząca

Składowanie

W miejscu suchym, chłodnym, chronionym przed mrozem.
Oryginalnie zamknięty pojemnik jest stabilny w składowaniu przez co najmniej 9 miesięcy. W niższych temperaturach materiał składować przed wyrabianiem w temperaturze ok. 20°C.

Dane Techniczne

 • Mostkowanie rys według DIN EN 1062-7:
  przy 0 °C klasa A 4 (szerokość rysy > 1250 µm) 
  przy -10 °C klasa A 3 (szerokość rysy > 500 µm) 

Gęstość

ok. 1,4 g/cm3

Grubość warstwy suchej

ok. 70 µm/100 g/m2

Ścieralność wg Tabera (CS 10/1000 obr./1000 g)

ok. 46 mg/30 cm2

Twardość metodą Shore (A/D)

ok. A 85/ D 35

Wydłużenie do zerwania wg.DIN 53504

> 70 % (przy 0° C)

Lepkość

ok. 4000 mPas

Odporność chemiczna

Tabela odporności na chemikalia w oparciu o DIN EN ISO 2812-3:2007 przy 20 °C
7 dni
Grupa kontrolna 5b: alkohole jedno- i wielo-wartościowe (poza metanolem), eter glikolowy+ / -
Grupa kontrolna 9: roztwory wodne kwasów nieorganicznych (kwasy karbonowe) do 10% oraz ich sole (w roztworze wodnym)+ (V)
Grupa kontrolna 10: kwasy nieorganiczne do 20% oraz ich sole w roztworze wodnym (pH <6), poza kwasem fluorowodorowym I kwasami o działaniu utleniającym oraz ich solami+ (V)
Grupa kontrolna 11: ługi nieorganiczne oraz alkalicznie hydrolizujące sole nieorganiczne w roztworze wodnym (pH < 8), z wyjątkiem roztworów amoniaku I roztworów soli o działaniu utleniającym (np. podchloryn)+
Etanol 50 %+ / -
Amoniak 25 %+ (V)
Ług sodowy 50 %+ (V)
Kwas cytrynowy 10 %+
Woda zdemineralizowana+
Chlorek sodu (sól drogowa)+
Kawa+ (V)
Cola+ (V)
Czerwone wino+ (V)
Objaśnienie znaków: + = odporna, +/- = odporna warunkowo, V = przebarwienie

Wymagany stan podłoża

Beton i jastrych cementowy.
Podłoże musi być nośne, o stabilnym kształcie, mocne, pozbawione luźnych cząstek, pyłu, olejów, tłuszczów, ścieru gumowego i innych substancji o działaniu separującym.
Powierzchniowa wytrzymałość podłoża na rozciąganie musi wynosić średnio 1,5 N/mm2. Najmniejsza wartość jednostkowa nie może być niższa niż 1,0 N/mm2. Podłoża muszą uprzednio osiągnąć swoją wilgotność równoważną (beton i jastrych cementowy maks. 4% ). Podciąganie wilgoci należy wykluczyć.

Przygotowanie podłoża

Za pomocą odpowiednich środków, np. przez śrutowanie lub frezowanie tak przygotować podłoże, aby spełniało wymienione wymagania. Stare wymalowania 1K i luźne powłoki 2K zasadniczo należy usunąć. Powierzchnie szkliste (okładziny ceramiczne) i mocne powłoki 2K oczyścić, odtłuścić i przeszlifować lub wypiaskować na mat. Nośne stare powłoki PU odtłuścić i przeszlifować na mat.

Miejsca wyłomów i ubytków w podłożu wypełnić zaprawami Disbocret® PCC albo Disboxid EP (przy czym zaprawą EP tylko miejscowo).

Przygotowanie materiału

Składnik A (masa podstawowa) rozmieszać i dodać składnik B (utwardzacz). Intensywnie mieszać wolnoobrotowym mieszadłem (maks. 400 obr./min) do czasu uzyskania równomiernego koloru bez smug. Przelać do innego pojemnika i jeszcze raz gruntownie wymieszać.
W razie potrzeby można tiksotropować DisboPUR 305 za pomocą maks. 3% masy środka zagęszczającego DisboADD 913 Stellmittel. Dodanie środka zagęszczającego może pogorszyć rozpływność i wygląd powierzchni.

W celu przyspieszenia odporności na opady atmosferyczne, utwardzania oraz przespieszenie dalszej obróbki, dodać DisboADD 905. W tym celu 1 opakowanie 40 ml przyspieszacza zmieszać ze składnikiem B (utwardzacz), następnie dodać składnik B (utwardzacz) do składnika A (masa).

Wskazówka: DisboPUR 305 tiksotropować wyłącznie środkiem DisboADD 913 Stellmittel, ponieważ inne środki zagęszczajace mogą powodować zakłócenia procesu utwardzania.

Proporcja mieszania

Skłądnik A (masa): składnik B (utwardzacz) = 72:28 części wagowych

Sposób nakładania

W zależności od zastosowania za pomocą wałka o krótkim lub średnim runie albo odpowiedniej rakli (np. rakla zębata z twardej białej gumy).

Układ warstw na przygotowanych podłożach

Konstrukcja powłoki systemu Disboxid ColorQuarz na zewnątrz i systemu Disboxid MultiColor na zewnątrz — patrz instrukcja dla odpowiedniego systemu

Powłoka gruntująca

Podłoża mineralne zagruntować z wypełnieniem porów środkiem DisboXID 420. Dla uniknięcia błyszczących miejsc materiał dodatkowo przewałkować na krzyż wałkiem o średnim runie. Na podłożach silnie chłonnych (żywica gruntująca się zbija, nie ma pełnego filmu środka gruntującego) konieczna jest druga powłoka gruntująca dla zamknięcia porów.
W zależności od wymagań można alternatywnie zastosować DisboXID 462.


Szpachlowanie wyrównawcze
W celu wyrównania nierówności, drobnych ubytków o głębokości > 1 mm konieczne jest szpachlowanie wyrównawcze.

Masę szpachlową wykonać z:
DisboXID 420: 1,0 części wagowych,
DisboADD 942 Quarzsandmischung 0,1 - 0,4 m: 0,75 części wagowych,
DisboADD 943 Quarzsandmischung 0,4 - 0,8 mm: 0,75 części wagowych.

Masę szpachlową wylać na zagruntowaną uprzednio (gruntowanie podstawowe) powierzchnię. Materiał należy kielnią do gładzenia naciągnąć na ostro na powierzchnię celem wyrównania nierówności.

Układanie powłoki
Wymieszany materiał wylać na powierzchnię i rozprowadzić równomiernie za pomocą rakli zębatej (uzębienie trójkątne 6 mm). Po upływie czasu oczekiwania ok. 10 minut odpowietrzyć wałkiem kolczastym w przejściach na krzyż.

Na powierzchnie pionowe i pochyłe tiksotropować DisboPUR 305 za pomocą ok. 0,5 - 3% masy środka zagęszczającego DisboADD 913 Stellmittel.

Powłoka renowacyjna na nośnej starej powłoce PU
Wymieszany materiał wylać na przeszlifowaną powierzchnię i rozprowadzić równomiernie za pomocą rakli drobnozębatej (uzębienie trójkątne 2 mm). Dodatkowo rozwałkować równomiernie wałkiem o krótkim lub średnim runie.


Wskazówka: Przy aplikacji za pomocą rakli zębatej wybrane uzębienie trójkątne nie powoduje automatycznie zachowania zadanych wartości zużycia. Rozmiar uzębienia jest zależny od odporności rakli na zużycie, temperatury, stopnia wypełnienia właściwości podłoża.

Kształtowanie powierzchni
Świeżą powłokę posypać płatkami DisboADD 8255 Farbchips 1 - 2 mm (Fast Chips) . Alternatywnie:
posypać świeżą powłokę płatkami DisboADD 948 Farbchips 2 - 4 mm i polakierować powierzchnię na gładko lub przeciwpoślizgowo lakierem poliuretanowym DisboTHAN 446 lub  DisboPUR 309

Powłoka zamykająca
Jako gładką wierzchnią warstwę nałożyć lakier poliuretanowy DisboTHAN 446 (błyszczący) lub DisboPUR 309 (satynowy mat)  za pomocą odpornego na rozpuszczalniki wałka o krótkim runie.
Jako antypoślizgowa warstwę wierzchnią równomiernie nałożyć za pomocą gładzika PE, lakier DisboTHAN 446 wymieszany z kulkami szklanymi DisboADD 947 Glasperlen, rough 250 - 420 µm i rozcieńczalnikiem Disbo­ADD 499 Verdünner. Przy długich przerwach w wyrabianiu od czasu do czasu przemieszać materiał. Następnie przewałkować na krzyż grubym wałkiem moltoprenowym (pory Ø 5 mm).

W wersji antypoślizgowej nanosić cienką warstwę satynowo matowy DisboPUR 309 wymieszany z kulkami szklanymi DisboADD 947 Glasperlen, fine 75 - 150 µm, za pomocą wałka odpornego na rozpuszczalniki i o krótkim włosiu.

Po tej powierzchni nie wolno chodzić w rakach.


Zużycie

Powłoka gruntująca
DisboXID 420
ok. 0,3-0,4 kg/m2
Szpachlowanie wyrównawcze 
Do głebokosci ubytków 1,0 mm
DisboXID 420
DisboADD 942
DisboADD 943
ok. 0,66 kg/mm/m2
ok. 0,5 kg/mm/m2
ok. 0,5 kg/mm/m2
Powłoka wierzchnia
Jako warstwa rozpływnag
DisboPUR 305
2,3 - 2,8 kg/m2
Jako powłoka renowacyjna
DisboPUR 305
ok. 0,5 kg/m2
Kształtowanie powierzchni
Posypanie chipsami bez lakierowania wierzchniego
DisboADD 8255 Farbchips 1 - 2 mm (Fast Chips)
ok. 20 g/m2
Posypanie chipsami z lakierowaniem antyciwpoślizgowym (błyszczący, R10)
DisboADD 948
DisboTHAN 446 
DisboADD 947 Glasperlen, rough 250 - 420 µm (Slidestop (ca. 10 %)
DisboADD 499 Verdünner (ca. 6%)

ok. 30 g/m2
ok. 150 g/m2
ok. 15 g/m2
ok. 9 ml/m2
Posypanie chipsami z lakierowaniem antyciwpoślizgowym (satynowy mat, R10)
DisboADD 948 Color-Chips
DisboPUR 309
DisboADD 947 Glasperlen, fine 75 - 150 µm (Slidestop)(ca. 4 %)
ok. 30 g/m2
ok. 120 g/m2
ok. 5 g/m2
Posypanie chipsami z lakierowaniem na gładko (błyszczący)
DisboADD 948 Farbchips 2 - 4 mm
DisboTHAN 446 

ok. 30 g/m2
ok. 150 g/m2
Posypanie chipsami z lakierowaniem na gładko (satynowy mat R9)
DisboADD 948 Farbchips 2 - 4 mm
DisboPUR 309
ok. 30 g/m2
ok. 120 /m2
Dokładne wartości zużycia ustalić przez ułożenie powłok wzorcowych na obiekcie.

Czas przydatności do obróbki po rozrobieniu, zmieszaniu

Przy 20°C i wilgotności względnej powietrza 60% ok. 45 minut. Dadając DisboADD 905 czas ten skraca się do ok. 30 min. Wyższe temperatury skracają, a niższe wydłużają czas gotowości do użytku.

Warunki obróbki

Materiału, podłoża i otoczenia:
Min. 10 °C, max. 30 °C
Względna wilgotność powietrza nie może przekraczać 80%. Temperatura podłoża musi zawsze wynosić co najmniej 3°C powyżej temperatury punktu rosy.

Przerwy technologiczne

Czasy oczekiwania między operacjami roboczymi (powłoka gruntująca lub szpachlowanie cienkowarstwowe) przy użyciu DisboPUR 305 powinny przy 20°C wynosić min. 12 godzin i maks. 24 godziny. Przy dłuższych czasach oczekiwania trzeba przeszlifować powierzchnię z poprzedzającej operacji roboczej, jeśli nie posypano jej luźno piaskiem kwarcowym.

Pokrywanie środka DisboPUR 305 następną warstwą najwcześniej po 18 godzinach, najpóźniej po 48 godzinach. Wyższe temperatury skracają, a niższe wydłużają podany czas.

Przerwy technologiczne po dodaniu DisboADD 905przy 10° C przy 20° C
odporność na deszczbez20 godzin12 godzin
z 1 opakowaniem DisboADD 9055 godzin4,5 godzin
możliwość obciążaniabez30 godzin18 godzin
z 1 opakowaniem DisboADD 90524 godzin7 godzin

Czas schnięcia

Przy 20°C i wilgotności względnej powietrza 60% powierzchnia nadaje się do chodzenia i nakładania następnej warstwy po 18 godzinach, a po ok. 7 może być w pełni obciążana mechanicznie i chemicznie. Przy niższych temperaturach trwa to odpowiednio dłużej. W czasie procesu twardnienia chronić nałożony materiał przed wilgocią, w przeciwnym razie mogą wystąpić usterki powierzchni i pogorszenia przyczepności.

Czyszczenie narzędzi

Natychmiast po użyciu i przy dłuższych przerwach w pracy rozcieńczalnikiem DisboADD 499 Verdünner.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Produkt przeznaczony dla użytkownika profesjonalnego

Składnik A (masa): 
Mieszanina na bazie pigmentowanej żywicy poliuretanowej.

Składnik B (utwardzacz):
Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa szkodliwie w następstwie wdychania. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać par/ rozpylonej cieczy. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Stosować rękawice ochronne/ ochronę oczu. Przechowywać pod zamknięciem.
Zawiera: poliizocyjaniany alifatyczne, diizocyjanian heksametylenu.

Utylizacja

Nieutwardzone pozostałości produktu i nieoczyszczone opakowania należy utylizować jako odpady niebezpieczne. Pozostałości materiału: wymieszać masę z utwardzaczem, pozostawić do utwardzenia, po utwardzeniu utylizować jak odpady farby. Nieutwardzone pozostałości produktu i nieoczyszczone opakowania należy utylizować jako odpady niebezpieczne.

Dopuszczalna zawartośc LZO

dla tego typu produktu (kat. A/j): 500 g/l (2010). Ten produkt zawiera max. 35 g/l LZO.

Giscode

PU40

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki wyrobu.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

Informacje techniczne