caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/219961/062331_Disbon_464_24kg_6kg_Gebinde_PL.png

Disboxid 464 EP-Decksiegel

Barwiona, dwuskładnikowa (2K) żywica epoksydowa do posadzek przemysłowych. Powłoka zamykająca w systemie parkingowym Disboxid Parkhaus-System OS 8.

Zastosowanie

Na podłoża mineralne narażone na średnie do bardzo dużych obciążeń mechanicznych jak: hale magazynowe obsługiwane przez wózki widłowe, rampy załadowcze, hale supermarketów.
Powłoka zamykająca w systemie parkingowym Disboxid Parkhaus-System OS 8 I / OS 8 III / OS 8 IV / OS 8 V.

Właściwości

 • Wysoce odporna na działanie środków chemicznych

 • Możliwość regulacji procesu utwardzania.
 • Dekontaminacja wg DIN 25 415
 • Spełnia wymagania DIN EN 1504-2 oraz DIN V 18026

Spoiwo

dwuskładnikowa żywica epoksydowa

Wielkość opakowań

 • Standard:
  opakowanie 30 kg (masa: 24 kg kubeł metalowy, utwardzacz: 6 kg wiadro metalowe)

Barwa

 • Standard: Szarość krzemowa (Kieselgrau), szarość kamienna (Steingrau), szara świetlana (Lichtgrau)
  Inne odcienie na zapytanie.
 • ColorExpress: Barwienie w systemie ColorExpress. W zależności od koloru, barwienie na bazie białej lub transparentnej.
  Możliwa zmiana odcienia i zjawisko kredowania w przypadku oddziaływania promieni UV oraz warunków atmosferycznych. Barwniki organiczne (zwarte np. w kawie, czerwonym winie czy liściach) oraz różnego rodzaju chemikalia (np. środki dezynfekcyjne, kwasy itp.) mogą powodować przebarwienia. Szlifujące użytkowanie może powodować zarysowania. Nie wpływa to na funkcjonalność powłoki.

Stopień połysku

Błyszczący.

Składowanie

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu w oryginalnie zamkniętych opakowaniach do ok. 24 miesięcy. Materiał przechowywany w niższych temperaturach należy przed rozpoczęciem prac przenieść do pomieszczenia o temp. ok. 20ºC.

Gęstość

ok. 1,5 g/cm3

Grubość warstwy suchej

ok. 65 µm/100 g/m2

Ścieralność wg Tabera (CS 10/1000 obr./1000 g)

50 mg/30 cm2

Twardość mierzona wahadłem wg Königa:

ok. 150 s

Wytrzymałość na ściskanie

ok. 79 N/mm2

Odporność chemiczna

Odporność na działanie związków chemicznych wg DIN EN ISO 2812-3:2007 w temperaturz 20 °C
7 dni
kwas octowy 5 %+ (V)
kwas octowy 10 %+ (V)
kwas solny 10 %+ (V)
kwas siarkowy ≤ 10 %+ (V)
kwas cytrynowy 10 %+
amoniak 25 %+
wodorotlenek wapnia+
ług potasowy 50 %+
ług sodowy 50 %+
chlorek żelaza III., stężony+ (V)
lizoform. 2 %+ (V)
chlorek magnezu. 35 %+ (V)
woda destylowana+
nasycony roztwór soli kuchennej+(V)
benzyna lakowa+
benzyna do prania chemicznego+
ksylen+ (V)
etanol+ (V)
benzyna DIN 51 600+ (V)
benzyna super+ (V)
kerozyna+ (V)
olej opałowy i napędowy+
olej silnikowy+
Coca-Cola+ (V)
kawa+ (V)
czerwone wino+ (V)
płyn hydrauliczny+
płyn chłodzący+
Objaśnienie znaków: + = odporność, V = możliwe przebarwienia
Przez dodanie Disbon 903 EP-Rapid częściowo ograniczona odporność na działanie chemikaliów (PG 9 / kwasy organiczne)

Wymagany stan podłoża

Beton i jastrych cementowy.

Podłoże musi być nośne, mocne, stabilne, pozbawione luźnych cząstek, pyłów, olejów, tłuszczów, resztek startej gumy oraz innych substancji zmniejszających przyczepność.
Wytrzymałość na ściskanie podłoża musi być >25 N/mm2.
Cementowe, wzbogacone tworzywem sztucznym masy wyrównawcze należy sprawdzić pod kątem przydatności do pokrycia.

Wytrzymałość powierzchni na odrywanie musi wynosić średnio 1,5 N/mm2, a minimalna mierzona wartość jednostkowa nie może być niższa niż 1,0 N/mm2. Podłoża muszą osiągnąć wilgotność wyrównawczą, która nie może przekraczać:
Beton i jastrychy cementowe max 4%

Jeżeli zachodzi obawa wystąpienia wilgoci wstępującej, należy koniecznie zastosować gruntowanie środkiem Disboxid 420 E.MI Primer bądź Disboxid 462 EP-Siegel. W taki przypadku wytrzymałość powierzchni na odrywanie musi wynosić średnio 2,0 N/mm2, a minimalna mierzona wartość jednostkowa nie może być niższa niż 1,5 N/mm2.
Innego rodzaju podłoża wymagają konsultacji z naszym doradcą technicznym.

Przygotowanie podłoża

Podłoże cementowe należy przygotować odpowiednią metodą np. przez śrutowanie tak, aby spełniało powyższe wymagania. Szlifowanie dopuszczone jest jednynie na małych powierzchniach (np. w obszarze krawędzi).

Sztywne powłoki epoksydowe należy dokładnie oczyścić następnie przeszlifować, zmatowić strumieniowo. Pęknięcia i ubytki w podłożu naprawić do lica zaprawami Disboxid EP-Mörtel lub zaprawami Disbocret ® PCC-Mörtel.

Generalnie obowiązuje: materiały zawierające silikon nie mogą być stosowane w otoczeniu w trakcie trwania aplikacji powłoki, ponieważ mogą uszkodenia powierzchni.

Przygotowanie materiału

Utwardzacz dodać do masy podstawowej i intensywnie wymieszać wolnoobrotowym mieszadłem elektrycznym (maks. 400 obr./min) aż do uzyskania pozbawionej smug masy o jednolitym kolorze. Przelać do innego pojemnika i ponownie dokładnie wymieszać.

W celu przyspieszenia utwardzania oraz szybszej obróbki dodać maks. 3% (w odniesieniu do całkowitej masy) Disboxid 903 EP-Rapid w odpowiedniej ilości do utwardzacza i zamieszać. Następnie dodać utwardzacz do masy i zamieszać. Dodanie Disboxid 903 EP-Rapid może powodować zżółknięcie, dodanie zbyt dużej ilości Disboxid 903 EP-Rapid powoduje utratę elastyczności powłoki i tworzenie się karbaminianów.

Proporcja mieszania

masa : utwardzacz = 4 : 1 wagowo

Sposób nakładania

W zależności od zastosowania odpowiednią zębatą raklą gumową, wałkiem o krótkim lub średnim włosiu.

Wskazówka: użycie zębatej rakli nie oznacza automatycznie zachowania podanych poniżej zużyć materiału.

Układ warstw na przygotowanych podłożach

Wskazówka: Układ warstw według systemu OS 8 patrz odpowiednia karta systemowa


Warstwa gruntująca

Podłoża mineralne zagruntować środkiem Disboxid 462 EP-Siegel, wypełniając pory. Szorstkie podłoża należy dodatkowo wyrównaćstosując szpachlowanie wyrównawcze (materiałgruntujący zmieszany z piaskiem kwarcowym). Alternatywnie do gruntowania można zastosować:
Disboxid 420 E.MI Primer
Disboxid 460 EP-Ground
Disboxid 461 EP-Filler Neu
Disboxid 463 EP-Grund Neu

Powłoka zamykająca

Powłoka nanoszona wałkiem
Powierzchnia gładka:
Materiał Disboxid 464 EP-Decksiegel równomiernie nanieść na nie posypaną piaskiem warstwę gruntującą wałkiem o średnim włosiu. W zależności od późniejszego obciążenia powierzchni oraz wymaganej grubości warstwy nanieść 1 lub 2 warstwy. Powłokę o zwiększonej grubości warstwy (2 cykle) można uzyskać także w jednym cyklu roboczym. W tym celu materiał należy wylać na podłoże, równomiernie rozprowadzić gładką raklą z twardej gumy, a następnie wyrównać krzyżowo wałkiem o średnim włosiu.

Powierzchnia antypoślizgowa:
Disboxid 464 EP-Decksiegel wylać i równomiernie rozprowadzić na warstwę gruntującą posypaną piaskiem kwarcowym Disboxid 943 (0,4 - 0,8 mm) lub 944 Einstreuquarz (0,7 - 1,2 mm) gładką raklą z twardej gumy, a następnie wyrównać krzyżowo wałkiem o średnim włosiu.

Powłoka samorozpływna o gładkiej powierzchni:
Disboxid 464 EP-Decksiegel równomiernie wylać na warstwę gruntującą posypaną drobnoziarnistym piaskiem kwarcowym Disboxid 942 Mischquarz (0,1 - 0,4 mm) i równomiernie rozprowadzić raklą zębatą z twardej gumy. Następnie wygładzić, gładką stroną rakli. Po ok. 10 min. świeżo wylaną warstwę należy odpowietrzyć wałkiem kolczastym.

Zaprawa samorozlewna o gładkiej powierzchni :
Po przełożeniu materiału Disboxid 464 EP-Decksiegel do innego pojemnika podczas procesu mieszania dodać do niego 50% wag. drobnoziarnistego piasku kwarcowego Disboxid 942 Mischquarz (0,1 - 0,4 mm) stale mieszając. Tak przygotowaną zaprawę wylać na posypaną piaskiem Disboxid 942 Mischquarz warstwę gruntującą i wyrównać jak opisano powyżej dla powłoki samorozpływnej.

Wskazówka: Przy stosowaniu materiału w kolorach specjalnych należy kontrolować ilość dodawanego piasku, ponieważ maks. jego ilość w zależności od odcienia może wynosić mniej niż 50%. Dodanie w obrębie jednej powierzchni różnych ilości bądź różnego uziarnienia piasku może powodować przebarwienia.

Posypywana powłoka zamykająca
Po przełożeniu materiału do innego pojemnika podczas procesu rozrabiania należy dodać do niego 30% wag. piasku kwarcowego Disboxid 943 Einstreuquarz (0,4 - 0,8 mm) stale mieszając. Tak przygotowaną zaprawę wylaćj ako powłokę zamykającą na posypaną piaskiem Disboxid 942 Mischquarz warstwę gruntującą i równomiernie rozprowadzić raklą. Świeżą powłokę zamykającą posypać na całej powierzchni piaskiem kwarcowym Disboxid 943 Einstreuquarz (0,4 - 0,8 mm) lub Disbo­xid 944 Einstreuquarz (0,7 - 1,2 mm). Po stwardnieniu zmieść nadmiar piasku ostrą miotłą. Powłoka zostaje w ten sposób przygotowana do wykończenia powierzchni na sposób gładki lub antypoślizgowy.

Powierzchnia gładka:
Na posypaną piaskiem powłokę zamykającą wylać zaprawę sporządzoną z:
Disboxid 464 EP-Decksiegel 100 % wag.
Disboxid 942 Mischquarz 50 % wag.
Zaprawę należy równomiernie rozprowadzić pacą lub gładką raklą gumową. Następnie odpowietrzyć.

Powierzchnia antypoślizgowa:
Na posypaną piaskiem powłokę zamykającą nałożyć wałkiem warstwę materiału zgodnie z opisem dla powłoki nanoszonej wałkiem.

Zużycie

Warstwa gruntująca
Disboxid 462 EP-Siegel Neu
ok. 300 - 400 g/m2
Warstwa szpachlowa przycierana (Bedarfsposition)
Disboxid 462 EP-Siegel Neu
Disboxid 942 Mischquarz

ok. 660 g/mm/m2
ok. 1000 g/mm/m2
Powłoka nanoszona wałkiem
Gładka powierzchniaok. 250-400 g/m2 na jedną warstwę
Powierzchnia antypoślizgowaok. 700-1000 g/m2
Powłoka samorozlewna z gładką powierzchnią
Ok. 1 mm grubości powłoki (3 mm trójkątne uzębienie rakli)ok. 1,5 kg/m2
Ok. 1,5 mm grubości powłoki  (4 mm trójkątne uzębienie rakli)ok. 2,3 kg/m2
Zaprawa samorozlewna z gładką powierzchnią
Ok. 2 mm grubości powłoki  (5 mm trójkątne uzębienie rakli)
Disboxid 464 EP-Decksiegel Disboxid 942 Mischquarzok. 2,2 kg/m2 ok. 1,1 kg/m2
Ok. 3 mm grubości powłoki (7 mm trójkątne uzębienie rakli)
Disboxid 464 EP-Decksiegel
Disboxid 942 Mischquarz
ok. 3,3 kg/m2
ok. 1,7 kg/m2
Ok. 4 mm grubości powłoki (9 mm trójkątne uzębienie rakli)
Disboxid 464 EP-Decksiegel
Disboxid 942 Mischquarz
ok. 4,4 kg/m2
ok. 2,2 kg/m2
Posypowana powłoka zamykająca
Powłoka zamykająca
Disboxid 464 EP-Decksiegel
Disboxid 943 Einstreuquarz
ok. 2,1 kg/m2
ok. 0,7 kg/m2
Posypka
Disboxid 943 Einstreuquarz
lub
Disboxid 944 Einstreuquarz
ok. 4–5 kg/m2
Gładka powierzchnia
Disboxid 464 EP-Decksiegel
Disboxid 942 Mischquarz
ok. 1,6 kg/m2
ok. 0,8 kg/m2
Powierzchnia antypoślizgowa
Disboxid 464 EP-Decksiegelok. 500–900 g/m2

Podane uzębienie rakli jest wyłącznie wskazówką. Dokładny wybór zależy od stopnia zużycia narzędzia, temperatury, wypełnienia i właściwości podłoża. Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie na podstawie prób bezpośrednio na obiekcie.Czas przydatności do obróbki po rozrobieniu, zmieszaniu

Ok. 45 min. w temp. 20ºC i względnej wilgotności powietrza ok. 60%. W przypadku zastosowania dodatku Disboxid 903 EP-Rapid czas ten ulega skróceniu do 25 min. W wyższych temperaturach czas ten ulega skróceniu, w niższych wydłużeniu.

Warunki obróbki

Minimalna temp. materiału, otoczenia i podłoża wynosi 10ºC, maksymalna 30ºC.
Względna wilgotność powietrza nie może przekraczać 80%. Temperatura podłoża musi być zawsze co najmniej o 3ºC powyżej punktu rosy. 

Przerwy technologiczne

Podczas pracy w temp. + 20°C przerwy technologiczne pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw wynoszą min. 18 i maks. 24 godz. Przy dłuższej przerwie przed przystąpieniem do dalszych prac powierzchnia musi być zmatowiona (przeszlifowana) jeżeli nie była obsypana piaskiem. W przypadku stosowania Disboxid 903 EP-Rapid należy generalnie stosować obsypanie piaskiem gdy następna powłoka nie jest kładzina tego samego dnia (maks. po 12 godzinach).

Przerwy technologiczne w przypadku stosowania Disboxid 903 EP-Rapid
Wielkość opakowania
Disboxid 464 EP-Decksiegel
Ilość 0,5 litrowych opakowań
Disboxid 903 EP-Rapid

przy 10° C

przy 20° C
30 kg-36 godzin18 godzin
30 kg1 opakowanie22 godziny9 godzin
30 kg2 opakowanie15 godzin5,5 godziny

Wyższe temperatury skracają podane czasy, niższe- wydłużają podane czasu.
W trakcie procesu utwardzania należy chronić materiał przed wilgocią. W przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia powłoki bądź do pogorszenia przyczepności.

Czas schnięcia

W temp. +20ºC i przy względnej wilgotności powietrza 60% warstwa nadaje się do chodzenia po ok. 18 godzinach, a po 7 dniach całkowicie odporna na obciążenia mechaniczne i chemiczne. W niższych temperaturach czas schnięcia ulega wydłużeniu. Wyższe temperatury bądź dodanie Disboxid 903 EP-Rapid przyspieszają proces utwardzania.

Czyszczenie narzędzi

Natychmiast po użyciu i podczas przerw w pracy narzędzia myć rozpuszczalnikiem Disboxid 419.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Tylko do zastosowania przez profesjonalistów.

Masa: Działa drażniąco na skórę. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa drażniąco na oczy. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. Unikać uwolnienia do środowiska. Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
Zawiera składniki epoksydowe. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Zawiera: produkt reakcji bisfenolu A z epichlorohydryną żywica epoksydowa (średnia masa cząsteczkowa ≤ 700)  Bisfenol-F  Kwas neodekanowy, ester oksiranu metylu.

Utwardzacz:Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa szkodliwie po połknięciu lub w następstwie wdychania. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. Unikać uwolnienia do środowiska. Stosować wymagane środki ochrony indy-widualnej. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Enthält: Benzylalkohol, Polymer auf Basis von Dipropylenentriamin, 3-Aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamin

Utylizacja

Do recyklingu oddawać wyłącznie całkowicie opróżnione opakowania. Płynne i utwardzone materiały utylizować jak odpady farb zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne niebezpieczne substancje. Nieutwardzone resztki produktu traktować jak odpady niebezpieczne.

Dopuszczalna zawartośc LZO

dla tego typu produktów (Kat. A/j): 500 g/l. Ten produkt zawiera maksymalnie 130 g/l LZO.

Giscode

RE 1

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki.

Znakowanie CE

ce-logo
1119
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

08
DIS-464-001255
EN 1504-2:2004 Produkt do zabezpieczania powierzchni – powłoka
EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1f und ZA.1g
Disboxid PHS-System OS 8
Skurcz liniowy≤ 0,3 %
Wytrzymałość na ściskanieKlasa I
Odporność na ścieranieutrata masy < 3000 mg
Przepuszczalność - CO2SD > 50 m
Przepuszczalność pary wodnejKlasa III
Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wodyw < 0,1 kg/m2 x h0,5
Odporność na wahania temperatury≥ 2,0 (1,5) N/mm2
Odporność na działanie silnych środków chemicznychutrata twardości < 50%
Zdolność do pokrywania pęknięćNPD
Odporność udarowaKlasa I
Test przyczepności przez odrywanie≥ 2,0 (1,5) N/mm2
Reakcja na ogieńKlasa Bfl-s1
SzorstkośćKlasa III

EN 1504-2
PN-EN 1504-2 "Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych –Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności – Część 2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu" określa wymagania dotyczące ochrony powierzchni.
Produkty zgodne z w/w normami podlegają znakowaniu CE.

ce-logo
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

08

DIS-464-001255
EN 13813:2002
Materiał przeznaczony do wykonywania podkładu podłogowego na bazie żywic syntetycznych, przeznaczony do stosowania wewnątrz obiektów budowlanych
EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4
Reakcja na ogieńBfl-s1
Wydzielanie substancji korozyjnychSR
Przepuszczalność wodyNPD
Odporność na ścieranie≤ AR1
Przyczepność≥ B1,5
Odporność na uderzenia≥ IR4

EN 13813
Die EN 13813 „Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Materiały, właściwości i wymagania” określa wymagania dotyczące materiałów na podkłady podłogowe przeznaczone do stosowania wewnątrz obiektów budowlanych. Powłoki (podkładowe i wierzchnie) z żywic syntetycznych są również objęte w/w normą.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

Muzeum Regionalne