caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/85521/034176_Disboxid_422_EMI_ClearCoat.png

Disboxid 422 E.MI ClearCoat

Transparentna dwuskładnikowa (2K) żywica epoksydowa do wykonywania warstwy zamykającej na posypanych barwnymi płatkami twardych posadzkach wewnętrznych wykonanych żywicami epoksydowymi. 

Zastosowanie

Dzięki zmniejszonej emisji LZO (lotnych związków organicznych) może być stosowana w pomieszczeniach pobytu osób „szczególnie wrażliwych” jak np. ośrodkach zdrowia, szpitalach, szkołach, przedszkolach itp..
Powłoka zamykająca o wysokim połysku na twarde posadzki z żywic epoksydowych obsypanych płatkami. Stanowi składnik systemu Disboxid MultiColor-System stosowanego w wewnętrznych pomieszczeniach reprezentacyjnych.
Składnik systemu Disboxid ArteFloor.

Przetestowana i zatwierdzona zgodnie z kryteriami AgBB dotyczącymi emisji lotnych związków organicznych z materiałów budowlanych przeznaczonych do wnętrz. Ocena programu AgBB

(Komitet ds. oceny zdrowotnej materiałów budowlanych w Niemczech) została przyjęta przez władze ochrony środowiska i zdrowia za korzystną, szczególnie przy stosowaniu materiałów budowlanych w obszarze pobytu osób „wrażliwych” np. pomieszczenia w służbie zdrowia.

Właściwości

  • niskoemisyjna o zminimalizowanej emisji LZO, podlega kontroli i nadzorowi TÜV
  • przejrzysta jak szkło
  • odporna na żółknięcie
  • wzmacnia połysk barwy powłoki posadzki
  • odporna na uszkodzenia i ścieranie
  • możliwa w opcji antypoślizgowej

Spoiwo

Dwuskładnikowa (2K) epoksydowa płynna żywica o niskiej lepkości, nie zawiera związków aromatycznych.

Wielkość opakowań

10 kg blaszany pojemnik Kombi, 25 kg pojemnik(masa: 16,67 kg hobok, utwardzacz: 8,33 kg wiaderko)

Barwa

Transparentna.

Promieniowanie UV oraz niekorzystne warunki atmosferyczne mogą powodować niewielkie zmiany w odcieniu lub zjawisko kredowania powłoki.

Barwniki organiczne (np. kawa, czerwone wino, liście) oraz różne związki chemiczne (np. środki dezynfekcyjne, kwasy i in.) mogą powodować przebarwienia. Szlifujące użytkowanie może powodować zarysowania. Nie wpływa to na funkcjonalność powłoki.

Stopień połysku

Pełny połysk.

Składowanie

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu w temp powyżej 0°C. Okres przechowywania w oryginalnie zamkniętych opakowaniach wynosi ok. 2 lata. Przed użyciem przechowywać w temperaturze ok.20°C.

Gęstość

ok. 1,1 g/cm3

Grubość warstwy suchej

ok. 95 µm/100 g/m2

Ścieralność wg Tabera (CS 10/1000 obr./1000 g)

23 mg/30 cm2

Twardość mierzona wahadłem wg Königa:

ok. 175 s

Twardość metodą Shore (A/D)

ok. D 82

Odporność chemiczna

Odporność na dzialanie związków chemicznych zgodnie z DIN EN ISO 2812-3:2007 przy 20°C
7 dni
kwas octowy 5%+ (V)
kwas solny 10%+ (V)
kwas siarkowy 10%+ (V)
kwas cytrynowy 10%+
kwas mlekowy 10%+
amoniak 25%+
ług potasowy 50%+
ług sodowy 50%+
woda destylowana+
sól kuchenna, nasycona+
olej opałowy+
biodiesel+
Coca-Cola+
kawa+
czerwone wino+ (V)

Objaśnienie znaków: + = odporność, V = możliwość przebarwienia

Odpowiednie podłoża

Mocno przylegające, twarde powłoki z żywic epoksydowych oraz powlekające podłoża mineralne.
Podłoże musi być nośne, zwarte, stabilne, pozbawione luźnych cząstek, pyłów, olejów, tłuszczów, fragmentów startej gumy oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Należy wykluczyć wstępującą wilgoć.

Przygotowanie podłoża

Podłoże przygotować przy pomocy odpowiednich metod np. zmieść lub odkurzyć (w szczególności w przypadku powierzchni posypanych platkami należy w razie potrzeby przeszlifować) tak, aby spełniało powyższe wymagania. Usunąć stare powłoki. Na nowych powłokach wykonanych z żywic reaktywnych wykonać następnego dnia warstwę zamykającą.
W przypadku dłuższych przestojów należy powłokę delikatnie przeszlifować papierem drobnoziarnistym. Przy niższych temperaturach czas schnięcia ulega wydłużeniu.

Przygotowanie materiału

Utwardzacz dodać do masy podstawowej i intensywnie wymieszać mieszadłem elektrycznym pracującym na niskich obrotach (maks. 400 obr./min.) do uzyskania jednolitej masy. Przelać do innego pojemnika i ponownie dokładnie wymieszać.

Proporcja mieszania

masa podstawowa : utwardzacz = 2 : 1 wagowo

Sposób nakładania

Zależnie od zastosowania nakładać wałkiem o krótkim bądź średnim włosiu bądź zębatą raklą z twardej gumy. Do wykończenia antypoślizgowego zastosować PE-Glätter.

Układ warstw

Wierzchnia powłoka zamykająca
W przypadku systemów Disboxid ArteFloor-System i Disboxid MultiColor-System dla pomieszczen reprezentacyjnych należy zapoznać się z kartami systemowymi. 

Gładkie wykończenie
Nakładanie wałkiem:
Rozmieszany Disboxid 422 E.MI ClearCoat nakładać ruchami krzyżowymi wałkiem ze średnim włosem.

Nakładanie raklą: (zalecane dla powierzchni o wysokim standardzie):
Wymieszany Disboxid 422 E.MI ClearCoat wylać na zaschniętą powłokę i rozprowadzić równomiernie za pomocą rakli z twardej gumy (zęby trójkątne 2 mm). Po upływie około 10 minut odpowietrzyć ruchami krzyżowymi stosując wałek kolczasty.

Wskazówka: Stosowanie rakli z zębami trójkątnymi nie gwarantuje automatycznie zachowania podanych zużyć.

Powłoka zamykająca w wersji antypoślizgowej
Disboxid 422 E.MI ClearCoat, 100 % wagowo
Disbon 947 SlideStop Rough, 30 % wagowo lub
Disbon 947 SlideStop Medium, 30 % wagowo
nanieść równomiernie pacą poliuretanową. Następnie rozwałkować ruchami krzyżwymi za pomocą wałka typu Moltropren (Ø 5 mm). W takim wykończeniu posadzka jest odporna na działanie obuwia z obcasem. W przypadku dłuższych przestojów materiał należy przemieszać.

Zużycie

Powłoka zamykająca
Aplikacja wałkiem na gładko:ok. 300 - 400 g/m2
Aplikacja pacą na gładko:ok. 800 g/m2
Wykończenie antypoślizgowe:ok. 150 g/m+ ok. 45 g/m2
Disbon 947 SlideStop Rough lub
Disbon 947 SlideStop Medium
Dokładne zużycie należy ustalić poprzez wykonanie próby na obiekcie.

Czas przydatności do obróbki po rozrobieniu, zmieszaniu

Ok. 60 min. w temp. 20°C i względnej wilgotności powietrza 60%. W wyższych temperaturach czas ten ulega skróceniu, w niskich wydłużeniu.

Warunki obróbki

Minimalna temp. obróbki dla materiału, otoczenia i podłoża wynosi 12°C, maksymalna 30°C. Względna wilgotność powietrza nie może przekraczać 80%. Temperatura podłoża musi być zawsze przynajmniej o 3°C wyższa od temp. punktu rosy.

Czas schnięcia

W temp. +20°C i przy względnej wilgotności powietrza 60% warstwa nadaje się do chodzenia po ok.24 godzinach. Po 3 dniach powłoka jest odporna na obciążenia mechaniczne, a po 7 dniach całkowicie stwardniała. W niższych temperaturach czasy te ulegają wydłużeniu.
Wczasie utwardzania (ok. 24 godz. przy +20°C) chronić powierzchnię przed działaniem wilgoci, ponieważ może ona powodować niepożądane zmiany na powierzchni oraz zmniejszyć przyczepność powłoki.

Czyszczenie narzędzi

Natychmiast po użyciu i na czas dłuższych przerw w pracy myć środkiem Disboxid 419 Verdünner.

Czyszczenie i pielęgnacja powierzchni

Aby zachować efektowny wygląd powierzchni, konieczne jest regularne czyszczenie i pielęgnacja. Aby nie uszkodzić powierzchni, należy podkleić filcem nogi krzeseł i stołów. Aby uniknąć zadrapań i zarysowań powierzchni należy wszelkiego rodzaju meble ostrożnie ustawiać, nie przesuwać. w przypadku stosowania krzeseł biurowych na kółkach, stosować miękkie rolki.

Aby uniknąć wnoszenia piasku i zanieczyszczeń należy umieścić w obszarze wejść wycieraczki (chodniki). Zależnie od obciążenia w obszarach przemysłowych należy wykonać 1-2 gruntownych czyszczeń w roku łącznie z wykonaniem pielęgnacyjnej powłoki zamykającej. W międzyczasie w regularnych odstępach należy czyścić zamkniętą powierzchnię odpowiednim środkiem pielęgnującym. Zmatowiałe powłoki można wypolerować. Dzięki temu można wydłużć czas do następnego gruntownego czyszczenia.

Ponieważ nie wszystkie ogólnie dostępne środki czystości bądź środki do pielegnacji podłóg nadają się do posadzek powlekanych, zaleca sie wykonanie próby. Na gotową powłokę należy przed pierwszym użyciem nałożyć odpowiedni środek zamykająco pielęgnujący (np. Pflegedispersion B 250 firmy TANA-Chemie GmbH, Mainz). Możliwe jest występowanie osłabienia przyczepności w przypadku zastosowania innego środka zamykająco pielęgnującego. Zaleca się wykonanie próby.
Do gruntownego czyszczenia zaleca się stosowanie np. Grundreiniger GR 10 firmy TANA-Chemie GmbH, Mainz.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Produkt przeznaczony tylko do profesjonalnego stosowania.
Masa: Działa drażniąco na oczy i skórę. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Unikać zanieczyszczenia skóry. Zanieczyszczone oczy przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Zanieczyszczoną skórę przemyć natychmiast dużą ilością wody. Nie wprowadzać do kanalizacji. Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. Unikać zrzutów do środowiska. Zawiera związki epoksydowe. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.

Utwardzacz: Działa szkodliwie w przypadku wdychania, połknięcia bądź kontaktu ze skórą. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Nie wdychać pary/rozpylonej cieczy.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Zanieczyszczone oczy przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Zanieczyszczoną skórę przemyć natychmiast dużą ilością wody. Nie wprowadzać do kanalizacji. Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W przypadku połknięcia natychmiast skontaktować się z lekarzem i pokazać opakowanie lub etykietę. Zawiera 3-Aminometyl-3,5,5-trimethyl-cyclohexylamin, 4,4'-Isopropylidendiophenol, alkohol benzylowy, Polyoxypropylendiamin. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.

Utylizacja

Do utylizacji nadają się jedynie całkowicie opróżnione opakowania. Opakowania zawierające resztki materiału utylizować jak odpady z farb zgodnie z obowiązującymi lokalnie przepisami.

Dopuszczalna zawartośc LZO

Zgodnie z Dyrektywą UE wartość dopuszczalnj maksymalnej zawartości LZO (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktów (typ A/j) wynosi: 500 g/l (od 1.1.2010). Ten produkt zawiera maksymalnie <130 g/l LZO.

Giscode

RE 1

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki wyrobu.

Znakowanie CE

Zharmonizowana norma europejska PN-EN-13813: „Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Materiały, właściwości i wymagania” określa wymagania dotyczące materiałów na podkłady podłogowe przeznaczone do stosowania wewnątrz obiektów budowlanych. Powłoki (podkładowe i wierzchnie) z żywic syntetycznych są również objęte w/w normą. Produkty zgodne z w/w normą podlegają znakowaniu CE.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl