caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/235832/064567_DisboXID_421_8_4_PL.png

Disboxid 421 E.MI Coat

Uniwersalna, dwuskładnikowa, pigmentowana żywica epoksydowa dla prawie wszystkich podłoży posadzkowych. Niskoemisyjna, podlega kontroli i nadzorowi TÜV. Nie zawiera alkoholu benzylowego ani alkilofenoli.

Zastosowanie

Dzięki zmniejszonej emisji LZO (lotnych związków organiczych, może być stosowana w pomieszczeniach pobytu osób "szczególnie wrażliwych" jak np. ośrodki zdrowia, szpitale, szkoły, przedszkola itp..
Do stosowania na posadzki mineralne podlegające niewielkim oraz ekstremalnym mechanicznym obciążeniom w pomieszczeniach takich jak np.:
poczekalnie i kantyny,
pomieszczenia produkcyjne i magazynowe z ruchem wózków widłowych
pomieszczenia biurowe,
korytarze, magazyny, pomieszczenia handlowe,
przemysł spożywczy,
duże pomieszczenia kuchenne oraz chłodnie,
oraz inne z branży spozywczej.
Pigmentowana warstwa wierzchnia w systemie Disboxid Parkhaus-System OS 8 E.MI II.

Przetestowana i zatwierdzona zgodnie z kryteriami AgBB dotyczącymi emisji lotnych związków organicznych z materiałów budowlanych przeznaczonych do wnętrz. Ocena programu AgBB (Komitet ds. oceny zdrowotnej materiałów budowlanych w Niemczech) została przyjęta przez władze ochrony środowiska i zdrowia za korzystną, szczególnie przy stosowaniu materiałów budowlanych w obszarze pobytu osób „wrażliwych” np. pomieszczenia w służbie zdrowia.

Właściwości

 • Niskoemisyjna
 • Podlega kontroli i nadzorowi TÜV
 • Dopuszczona przez Deutschen Institut für Bautechnik (Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej)
 • Nie zawiera alkoholu benzylowego ani alkilofenoli
 • Można stosować jako powłoka nakładana wałkiem, powłoka samorozlewna, zaprawa samorozlewna i posadzka z posypką, odpowiednio do obciążenia mechanicznego
 • Odporna na chemikalia
 • Odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne
 • Przetestowana do stosowania w obszarze przemysłu spożywczego 

Spoiwo

Dwuskładnikowa żywica epoksydowa.

Wielkość opakowań

 • Standard:
  3 kg, 10 kg blaszane opakowanie Kombi, 30 kg opakowanie (masa 25,2 kg, wiaderko blaszane, utwardzacz 4,8 kg)

Barwa

 • Standard:
  30 kg opakowanie: Kieselgrau, Steingrau, Lichtgrau
  10 kg opakowanie: Kieselgrau, Steingrau
  3 kg opakowanie: Kieselgrau
  Specjalne kolory na zapytanie ofertowe.

Zmiana koloru i kredowanie możliwe jest przy kontakcie z UV i czynnikami atmosferycznymi. Barwniki organiczne (np. kawa, czerwone wino, liście) oraz różne związki chemiczne (np. środki dezynfekcyjne, kwasy i in.) mogą powodować przebarwienia. Szlifujące użytkowanie może powodować zarysowania. Nie wpływa to na funkcjonalność powłoki.

Stopień połysku

Błyszcząca

Składowanie

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu w oryginalnie zamkniętych opakowaniach do ok. 2 lat.

Materiał przechowywany w niższych temperaturach należy przed rozpoczęciem prac przenieść do pomieszczenia o temp. ok. 20°C.

Gęstość

ok. 1,6 g/cm3

Grubość warstwy suchej

ok. 62 µm/100 g/m2

Ścieralność wg Tabera (CS 10/1000 obr./1000 g)

ok. 26 mg/30 cm2

Twardość mierzona wahadłem wg Königa:

ok. 192 s

Wytrzymałość na ściskanie

ok. 94 N/mm2

Odporność chemiczna

Odporność na działanie związkow chemicznych zgodnie z  DIN EN ISO 2812-3:2007 przy 20°C
7 dni
kwas octowy 5 %+ (V)
kwas octowy 10 %+ (V)
kwas solny 10 %+ (V)
kwas siarkowy < 10 %+ (V)
kwas siarkowy 20 %+ (V)
kwas cytrynowy 10 %+
amoniak 25 %+
wodorotlenek wapniowy+
ług potasowy 50 %ig+
ług sodowy 50 %ig+
roztwór chlorku żelaza III, nasycony+ (V)
Lysoform roztwór 2 %+ (V)
roztwór chlorku magnezu 35 %+
woda destylowana+
roztwór soli kuchennej, nasycony+
benzyna lakowa+
benzyna do prania chemicznego+
ksylen+ (V)
etanol+ (V)
benzyna DIN 51 600+ (V)
benzyna super+ (V)
nafta świetlna+ (V)
olej opałowy+
olej silnikowy+
Odporność na działanie związkow chemicznych zgodnie z DIN EN ISO 2812-3:2007 przy 20°C
Coca-Cola+ (V)
kawa+ (V)
czerwone wino+ (V)
skydrol+
transformatorowy płyn chłodzący+
objaśnienie oznaczeń: + = odporny, V = przebarwia

Wymagany stan podłoża

Beton i jastrych cementowy.
Podłoże musi być nośne, mocne, stabilne, pozbawione luźnych cząstek, pyłów, olejów, tłuszczów, resztek startej gumy oraz innych substancji zmniejszających przyczepność.
Wytrzymałość na ściskanie podłoża musi wynosić > 25 N/mm2
Cementowe, wzbogacane żywicami masy wyrównawcze należy sprawdzić pod kątem przydatności do pokrycia (powierzchnie próbne).

Wytrzymałość podłoża na odrywanie musi wynosić średnio 1,5 N/mm2, a minimalna zmierzona wartość jednostkowa nie może być niższa niż 1,0 N/mm2. Podłoża muszą osiągnąć wilgotność wyrównawczą:
Beton i jastrych cementowy: maks. 4 % wagowo

Jeżeli istnieje możliwość wystapienia wilgoci wstępującej, należy obligatoryjnie wykonać szczelne gruntowanie środkiem Disboxid 420 E.MI Primer lub Disboxid 462 EP-Siegel. W takim przypadku wytrzymałość podłoża na odrywanie musi wynosić średnio 2 N/mm2, a minimalna zmierzona wartość jednostkowa nie może być niższa niż 1,5 N/mm2.
Podłoża innego rodzaju wymagają konsultacji z doradcą Disbon.

Przygotowanie podłoża

Podłoże przygotować odpowiednią metodą np. przez śrutowanie lub szlifowanie tak, aby spełniało powyższe wymagania. Jednoskładnikowe istniejące powłoki i luźne powłoki dwuskładnikowe należy usunąć.
Szkliste powierzchnie i sztywne dwuskładnikowe powłoki należy oczyścić, zeszlifować lub zmatowić. Pęknięcia i ubytki w podłożu naprawić do lica zaprawami Disboxid EP-Mörtel lub zaprawami Disbocret ® PCC-Mörtel.
Nie należy stosować w otoczeniu wykonywania przed i w trakcie aplikacji materiałów zawierających silikon, ponieważ może to powodować uszkodzenie powłoki.

Przygotowanie materiału

Utwardzacz dodać do masy podstawowej i intensywnie wymieszać wolnoobrotowym mieszadłem elektrycznym (maks. 400 obr./min) aż do uzyskania pozbawionej smug masy o jednolitym kolorze. Przelać do innego pojemnika i ponownie dokładnie wymieszać.

Proporcja mieszania

Masa : utwardzacz = 84 : 16 wagowo

Sposób nakładania

W zależności od zastosowania raklą gumową, szczotką, wałkiem o średnim lub krótkim włosiu lub gładką pacą.

Wskazówka: W przypadku aplikacji raklą zębatą, użycie rakli z zębami trójkątnymi nie gwarantuje zachowania podanych wartości zużycia.

Układ warstw na przygotowanych podłożach

Warstwa gruntująca

Podłoża mineralne zagruntować wypełniając pory materiałem Disboxid 420 E.MI Primer. Chropowate podłoża egalizować stosując szpachlowanie wyrównawcze (środek gruntujący wymieszany z piaskiem kwarcowym). Szczegółowe informacje zawarte są w karcie technicznej nr. 420. Zależnie od wymagań można zastosować:
Disboxid 460 EP-Ground
Disboxid 462 EP-Siegel Neu
Disboxid 463 EP-Grund
Szczegółowe informacje zawarte są w odpowiadających tym produktom kartach technicznych. Stosując alternatywny środek gruntujący nie jest możliwe zbudowanie systemu zgodnego z kryteriami AgBB (Komitet ds. oceny zdrowotnej materiałów budowlanych w Niemczech).

Warstwa wierzchnia

Nakładanie wałkiem
Gładkie wykończenie:
Disboxid 421 E.MI Coat nanieść równomiernie wałkiem o średnim włosiu na warstwę gruntującą nieposypaną piaskiem. Zależnie od obciążenia i wymaganej grubości warstwy należy wykonac jeden lub dwa cykle robocze. Zwiększoną grubość warstwy można równiez uzyskać w jednym cyklu roboczym. W tym celu należy wylać materiał na powierzchnię, rozprowadzić gładką raklą z twardej gumy i rozwałkować ruchami krzyżowymi wałkiem o średnim włosiu.

Wykończenie antypoślizgowe:
Disboxid 421 E.MI Coat wylać na warstwę gruntującą posypaną Disboxid 943 Einstreuquarz (0,4–0,8 mm) lub Disboxid 944 Ein­streuquarz (0,7–1,2 mm), równomiernie rozprowadzić gładką rakla z twardej gumy i rozwałkować ruchami krzyżowymi wałkiem o średnim włosiu.

Powłoka samorozlewna wykończona na gładko
Disboxid 421 E.MI Coat wylać na warstwę gruntującą i równomiernie rozprowadzić raklą zębatą z twardej gumy. Raklę zębatą obrócić i gładka stroną przeciągnąć po powłoce. Po upływie około 10 minut odpowietrzyć powłokę wałkiem kolczastym. 

Zaprawa samorozlewna z wykończeniem na gładko
Po przełożeniu materiału do czystego pojemnika należy dodać w trakcie mieszania 50% wagowo Disboxid 942 Misch­quarz (0,1–0,4 mm) lub suszonego ogniowo piasku kwarcowego 0,06–0,2 mm (Geba). Zaprawa samorozlewna może być wypełniona do 70 % Disboxid 942 Mischquarz (0,1–0,4 mm) lub suszonym ogniowo piaskiem kwarcowym 0,06–0,2 mm (Geba). Temperatura w trakcie tego typu obróbki musi wynosić conajmniej 20°C, ponieważ w przeciwnym wypadku mogą pozostać widoczne ślady po rozlewaniu. Tak przygotowana zaprawę samorozlewną należy wylać na posypaną piaskiem Disboxid 942 Mischquarz warstwę gruntującą i poddać dalszej obróbce jak w punkcie drugim.

Wskazówka: W przypadku stosowania kolorów specjalnych należy skontrolować maksymalną możliwą ilość dodanego piasku, ponieważ ilość ta powinna być w zależności od koloru mniejsza niż 50 % wagowo.

Posadzka z zasypką
Po przełożeniu materiału do czystego pojemnika należy dodać w trakcie mieszania 30% wagowo Disboxid 943 Einstreu­quarz (0,4–0,8 mm). Tak przygotowaną zaprawę samorozlewną jako warstwę z zasypką wylać na posypaną Disboxid 942 Mischquarz warstwę gruntującą i równomiernie rozprowadzić za pomocą zębatej rakli z twardej gumy. Na koniec posypać świeżą warstwę na całej powierzchni piaskiem Disboxid 943 Einstreuquarz (0,4–0,8 mm) lub Disboxid 944 Einstreuquarz (0,7–1,2 mm). Po utwardzeniu warstwy z zasypką zmieść nadmiar piasku kwarcowego.

Gładkie wykończenie:
Disboxid 948 Color-Chips posypać świeżą warstwę i po wyschnięciu wykończyć na gładko Disbopur 458 PU-AquaSiegel z dodatkiem 3% wag. Disbon 947 SlideStop Fine.
Disbopur 458 PU-AquaSiegel nie stosować w obszarach z silnym obciążeniem mechanicznym.

Zużycie

Warstwa nakładana wałkiem 
Gładkie wykończenieok. je 350 g/m2 na warstwę
Wykończenie antypoślizgoweok. 750-1300 g/m2
Warstwa samorozlewna z gładkim wykończeniem
ok. 1 mm grubość warstwy (3mm zęby trójkątne)ok. 1,5 kg/m2
ok. 1,5 mm grubość warstwy (4 mm zęby trójkątne)ok. 2,3 kg/m2
Zaprawa samorozlewna z 50 % wypełnieniem:
ok. 2 mm grubość warstwy (5 mm zęby trójkątne)
Disboxid 421 E.MI Coat
Disboxid 942 Mischquarz
ok. 2,2 kg/m2
ok. 1,1 kg/m2
ok. 3 mm grubość warstwy (7 mm zęby trójkatne)
Disboxid 421 E.MI Coat
Disboxid 942 Mischquarz
ok. 3,3 kg/m2
ok. 1,7 kg/m2
ok. 4 mm grubość warstwy (9 mm zęby trójkatne)
Disboxid 421 E.MI Coat
Disboxid 942 Mischquarz
ok. 4,4 kg/m2
ok. 2,2 kg/m2
70 % wypełnienie:
ok. 3 mm grubość warstwy (7 mm zęby trójkątne)
Disboxid 421 E.MI Coat
Disboxid 942 Mischquarz
ok. 3,0 kg/m2
ok. 2,1 kg/m2
Posadzka z zasypką
Warstwa z zasypką
Disboxid 421 E.MI Coat
Disboxid 943 Einstreuquarz
ok. 2,1 kg/m2
ok. 0,7 kg/m2
Posypka
Disboxid 943 oder 944 Einstreuquarzok. 4–4,5 kg/m2
Wykończenie antypoślizgowe
Disboxid 421 E.MI Coatok. 750–1300 g/m2
Dokładne wartości zużycia należy ustalić podczas próby na obiekcie. Zużycie zmienia się w zależności od stopnia wypełnienia, stanu podłoża, wpływu temperatur, rodzaju aplikacji, rodzaju narzędzi jak również rodzaju zasypki.

Czas przydatności do obróbki po rozrobieniu, zmieszaniu

Ok. 35 minut w temperaturze 20°C i przy 60% względnej wilgotności powietrza po upływie .
Wyższe temperatury skracają a niższe wydłużają ten czas.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura obróbki dla materiału, otoczenia i podłoża wynosi 10°C, maksymalna 30°C.
Względna wilgotność powietrza nie może przekraczać 80%. Temperatura podłoża musi być zawsze przynajmniej o 3°C wyższa od temp. punktu rosy.

Przerwy technologiczne

Przerwy technologiczne pomiędzy cyklami roboczymi powinny wynosić (przy temperaturze 20°C) co najmniej 16 i maksymalnie 24 godziny. W przypadku dłuższych przerw technologicznych należy zeszlifować powierzchnie po ostatnim cyklu roboczym o ile nie była posypana piaskiem. Podane czasy ulegają skróceniu w przypadku wyższych temperatur i wydłużeniu w przypadku niższych temperatur.

Czas schnięcia

W temp. +20°C i przy względnej wilgotności powietrza 60% warstwa nadaje się do chodzenia po ok. 16 godzinach. Po 3 dniach powłoka jest odporna na obciążenia mechaniczne, a po 7 dniach całkowicie utwardzona. W niższych temperaturach czasy te ulegają wydłużeniu. W czasie utwardzania się (ok. 16 godz. przy +20°C) chronić powierzchnię przed działaniem wilgoci, wystąpienie wilgoci w fazie schnięcia może powodować niepożądane zmiany na powierzchni oraz zmniejszyć przyczepność powłoki.

Czyszczenie narzędzi

Natychmiast po użyciu umyć a w przypadku dłuższych przerw w pracy należy zastosować Disboxid 419 Verdünner.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Produkt wyłącznie do stosowania profesjonalnego.

Masa:
Działa drażniąco na skórę. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Unikać zanieczyszczenia skóry. Zanieczyszczone oczy przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast obficie przemyć ją wodą i mydłem. Nie wprowadzać do kanalizacji. Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. Zawiera związki epoksydowe.

Utwardzacz:
Działa szkodliwie w przypadku wdychania, połknięcia bądź kontaktu ze skórą. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Nie wdychać pary/rozpylonej cieczy. Zanieczyszczone oczy przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Zanieczyszczoną skórę przemyć natychmiast dużą ilością wody z mydłem. W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.

Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Chronić przed dziećmi.

Uwaga (stan na dzień wydania)

Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.

Utylizacja

Do utylizacji nadają się jedynie całkowicie opróżnione opakowania. Opakowania zawierające resztki materiału utylizować jak farby, odpady budowlane, zgodnie z obowiązującymi lokalnie przepisami.

Dopuszczalna zawartośc LZO

Zgodnie z Dyrektywą UE wartość dopuszczalna maksymalnej zawartości LZO (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktu (typ A/j) wynosi: 500 g/l (od 1.1.2010). Ten produkt zawiera maksymalnie 20 g/l LZO.

Giscode

RE 1

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki wyrobu.

Znakowanie CE

ce-logo
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

08
DIS-421-010266
EN 13813:2002
Posadzki i powłoki na bazie żywic syntetycznych do stosowania we wnętrzach
EN 13813:SR-Bfl-s1-B1,5-AR1-IR4
Reakcja na ogieńBfl-s1
Wydzielanie substancji korozyjnychSR
Przepuszczalność wodyNPD
Odporność na ścieranie≤ AR1
Przyczepność≥B1,5
Odporność na uderzenie≥ IR4


PN-EN-13813
"Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Materiały, właściwości i wymagania." określa wymagania dotyczące materiałów na podkłady podłogowe przeznaczone do stosowania wewnątrz obiektów budowlanych. Powłoki (podkładowe i wierzchnie) z żywic syntetycznych są również objęte w/w normą.

ce-logo
1119
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

08
DIS-421-010266
EN 1504-2:2004
Wyroby do ochrony powierzchni - powłoki
EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1f und ZA.1g
Disboxid PHS-System OS 8 E.MI II
Skurcz liniowy≤ 0,3 %
Wytrzymałość na ściskanieKlasa I
Odporność na ścieranieUtrata masy < 3000mg
Przepuszczalność - CO2SD > 50 m
Przepuszczalność pary wodnejKlasa III
Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wodyw < 0,1 kg/m2 x h0,5
Odporność na wahania temperatury≥ 2,0 (1,5) N/mm2
Odporność na silną agresję chemicznąUtrata twardości < 50%
Odporność na uderzenieKlasa I
Test przyczepności przez odrywanie≥ 2,0 (1,5) N/mm2
Reakcja na ogieńKlasa Bfl-s1
PrzyczepnośćKlasa III


PN-EN 1504-2:2006
"Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności – Część 2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu" określa wymagania dotyczące ochrony powierzchni.

Produkty zgodne z w/w normami podlegają znakowaniu CE.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl