Disboxid 420 E.MI Primer

Dwuskładnikowa, transparentna żywica epoksydowa do gruntowania podłoży mineralnych. Niskoemisyjna, podlega kontroli i nadzorowi TÜV. Polecana do podłoży wrażliwych na wilgoć.

caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/223549/062803_DISBON_Disbo_Pur_420_PL.png

Zastosowanie

Dzieki zminimalizowanej emisji LZO (lotnych związków organicznych) polecana jest do stosowania w pomieszczeniach pobytu osób "szczególnie wrażliwych" jak np. w ośrodkach zdrowia, szpitalach, szkołach, przedszkolach itp.
Trwała, pewna przyczepność również w przypadku silnych wahań temperatur i wilgoci, w połączeniu z Disboxid 421 E.MI Coat oraz innymi powłokami Caparol.

Do stosowania jako środek gruntujący, jako szpachlówka wyrównawcza, jastrych żywiczny i na podłożach mineralnych pod powłoki posadzkowe w np. pomieszczeniach produkcyjnych, magazynowych, biurowych, handlowych i pobytowych.

Jako spoiwo do zapraw z piaskiem kwarcowym Disboxid 946 Mör­tel­quarz do wykonywania odpornych na ścieranie posadzek przemysłowych, do naprawy ubytków lub pęknięć.
Do wykonywania gładkich lub antyposlizgowych powłok zamykających.
Do zalewania rys.
Jako ochrona świeżego betonu - zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu.
Szpachlowanie gruntujące w systemie garażowym System Disboxid OS 8 E.MI II

Przetestowana i zatwierdzone zgodnie z kryteriami AgBB dotyczącymi emisji lotnych związków organicznych z materiałów budowlanych przeznaczonych do wnętrz. Ocena programu AgBB (Komitet ds. oceny zdrowotnej materialów budowlanych w Niemczech) została przyjęta przez władze ochrony środowiska i zdrowia za korzystną, szczególnie przy stosowaniu materiałów budowlanych w obszarze pobytu osób "wrażliwych" np. pomieszczenia w służbie zdrowia. 

Właściwości

  • Niskoemisyjna
  • Podlega kontroli TÜV
  • Dopuszczona przez niemiecki Instytut techniki budowlanej (Institut für Bautechnik)
  • Nie zawiera alkoholu benzylowego ani alkilofenoli
  • Dobre właściwości penetracyjne
  • Dobra przyczepnośc do podłoża betonowego

Spoiwo

Dwuskładnikowa żywica epoksydowa o niskiej lepkości.

Wielkość opakowań

5 kg, 10 kg blaszane opakowanie-Kombi, 
25 kg opakowanie (masa 17,5 kg pojemnik z uchwytem, utwardzacz 7,5 kg wiaderko blaszane)

Barwa

Bezbarwna.

Można barwić pigmentami Disboxid 980 NEFA®POX Farbpasten. Pod wpływem promieni UV oraz niekorzystnych warunków amosferycznych możliwe są niewielkie zmiany w odcieniu oraz zjawisko kredowania powłoki. Barwniki organiczne (np. kawa, czerwone wino, liście) oraz rózne związki chemiczne (np. środki dezynfekcyjne, kwasy i inne) mogą powodować przebarwienia. Nie wpływa to na funkcjonalność powłoki.

Składowanie

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Oryginalnie zamknięte opakowania można przechowywać przez okres 2 lat. Materiał przechowywany w niższych temperaturach należy przed rozpoczęciem prac przenieść do pomieszczenia o temp. ok. 20°C.

Gęstość

ok. 1,1 g/cm3

Grubość warstwy suchej

ok. 90 µm/100 g/m2

Ścieralność wg Tabera (CS 10/1000 obr./1000 g)

ok. 43 mg/30 cm2

Twardość mierzona wahadłem wg Königa:

ok. 197 s

Wytrzymałość na ściskanie

ok. 89 N/mm2

Odpowiednie podłoża

Wszystkie podłoża mineralne.
Podłoże musi być nośne, mocne, stabilne, pozbawione luźnych cząstek, pyłów, olejów, tłuszczów, resztek startej gumy oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Cementowe, wzbogacane żywicami masy wyrównawcze należy sprawdzić pod kątem przydatności do pokrycia (powierzchnie próbne).
Wytrzymałość podłoża na odrywanie musi wynosić średnio 1,5 N/mm2  a minimalna zmierzona wartość jednostkowa nie moze być niższa niż 1,0 N/mm2.

Podłoża muszą osiągnąć wilgotność wyrównawczą:
Beton i jastrychy cementowe: maks. 4 % wagowo
Jastrych anhydrytowy: maks. 0,5 % wagowo
Jastrych magnezjowy: 2–4 % wagowo
Jastrych skałodrzewny: 4–8 % wagowo
Należy wykluczyć mozliwość wystąpienia wilgoci wstępującej w przypadku jastrychu anhydrytowego i magnezjowego, konieczne jest odizolowanie od gruntu.

Przygotowanie podłoża

Podłoże przygotować odpowiednia metodą np. przez śrutowanie lub szlifowanie tak, aby spełniało powyższe wymagania. Pękniecia i ubytki w podłożu naprawić wypełniając do lica zaprawami Disbocret®-PCC-Mörteln lub Disboxid EP-Mörtel.

Przygotowanie materiału

Utwardzacz dodać do masy podstawowej i intensywnie wymieszać wolnoobrotowym mieszadłem elektrycznym (maks. 400 obr./min.). Przelać do innego pojemnika i ponownie dokładnie wymieszać.
W przypadku barwienia, do masy najpierw dodać pigment (1 worek foliowy pigmentu Disboxid 980 NEFA®POX-Farbpaste na 25 kg Disboxid 420 E.MI Primer) następnie wymieszać.

Proporcja mieszania

Masa : Utwardzacz = 7 : 3 wagowo

Sposób nakładania

W zależności od zastosowania, raklą gumową, szczotką, wałkiem o średnim włosiu lub gładką pacą.

Układ warstw

Warstwa gruntująca:
Rozmieszany materiał wylać na podłoże i równomiernie rozprowadzić raklą gumową. Błyszczące miejsca poprawić wałkiem lub szczotką. Świeżą warstwę gruntującą można w razie potrzeby obsypać piaskiem. W przypadku późniejszego nanoszenia wałkiem powłok antypoślizgowych lub wykonywania nawierzchni z zaprawy, warstwę gruntującą posypać piaskiem kwarcowym Disboxid 943/944 Einstreuquarz. Pod szpachle samorozlewne warstwę gruntującą należy posypać drobnoziarnistym piaskiem kwarcowym Disboxid 942 Mischquarz. Przy temperaturz pomieszczenia maks. 20°C nie posypaną piaskiem warstwę gruntującą pokrywać kolejnymi powłokami w przeciągu 16-24 godzin. W przypadku wyższych temperatur należy powierzchnię posypać piaskiem.

Powłoka zamykająca:
Materiał nanieść w 1 - 2 cyklach w opisany wyżej sposób. W celu uzyskania zamykającej powłoki antypoślizgowej pierwszą, świeżą jeszcze warstwę materiału posypać - w zależności od zamierzonej chropowatości powierzchni - piaskiem kwarcowym Disboxid 943 / 944 Einstreuquarz lub innymi odpowiednimi materiałami sypkimi typu Durop lub węglik krzemu.

Szpachlowanie wyrównawcze:
Na równych i lekko chropowatych podłożach:
Sporządzić masę szpachlową używając:
Disboxid 420 E.MI Primer: 1 cz. wagowo
Disboxid 942 Mischquarz: 1,5 cz. wagowo

Na nierównych i chropowatych podłożach:
Sporządzić masę szpachlową używając:
Disboxid 420 E.MI Primer: 1 cz. wagowo
Piasek kwarcowy: mieszanka 1,5 części wagowo (Disboxid 942 Mischquarz + Disboxid 943 Einstreuquarz zmieszane w stos. 1:1).
Masę szpachlową wylać na powierzchnię i równomiernie rozprowadzić gładką pacą, a następnie odpowietrzyć wałkiem kolczastym. Gotową warstwę wyrównawczą można w razie konieczności obsypać piaskiem. Przed naniesieniem szpachlowej warstwy wyrównawczej bardzo szorstkie i porowate podłoża należy zagruntować materiałem Disboxid 420 E.MI Primer.

Jastrych żywiczny
Powierzchnię posadzki zagruntować w sposób opisany powyżej.
Sporządzić zaprawę:
Disboxid 420 E.MI Primer: 1 część wagowo
Disboxid 946 Mörtelquarz: 10 części wagowo
Spoiwo w opakowaniu 5 kg przeznaczone jest do zmieszania z dwoma 25 kg workami piasku kwarcowego do zapraw. Piasek kwarcowy w ilości przeznaczonej do mieszania nalezy wsypać do betoniarki przeciwbieżnej. Do pracującej mieszarki dodać spoiwo. Intensywnie mieszać przez 3 minuty. Zaprawę nanosić na świeżą lub stwardniałą i posypaną piaskiem warstwą gruntującą metodą "mokrym w mokre", utwardzić a następnie wygładzić pacą z tworzywa sztucznego lub ze stali szlachetnej. Przy wykonywaniu nawierzchni zaprawę należy rozprowadzić stosując prowadnice. W celu uzyskania antypoślizgowej lub szczelnej dla cieczy nawierzchni, powierzchnie należy pokryć powłoką zamykającą, zgodnie z opisem w p.2.
W wypadku powlekania jastrychu powłoką zamykającą z żywicy Disboxid 420 E.MI Primer, do żywicy dodać ok. 2% wagowo środka Disbopox 952 Stellmittel.

Ochrona świeżego betonu
Aby skutecznie zmniejszyć utratę wody oraz zabezpieczyć beton przed zbyt szybkim wysychaniem, należy nakładać materiał tak szybko jak tylko to jest możliwe. Odpowiednim momentem jest osiągnięcie przez beton odporności na obciążenie komunikacją pieszą bez pozostawiania odcisków tj. gdy wartość wskaźnika wodno-cementowego jest <0,55 (przy 20°C jest to po kilku godzinach).
Materiał można nakładać tylko na powierzchnie zatartą np. łatą drewnianą w taki sposób aby usunąć mleczko cementowe zmniejszające przyczepność. Przed nakładaniem materiału nie może być widoczna na powierzchni "powłoka" z wody.

Uwaga: Beton nie może być wygładzony na gładko np. za pomocą urządzeń mechanicznych.

Przed nakładaniem materiału zmatowić powierzchnię szczotką stalowa lub z tworzywa sztucznego, aby usunąć pozostałe ewentualnie mleczko cementowe oraz poprawić kapilarność poprzez otworzenie porów.
Nakładać materiał raklą gumową ruchami odpychającymi. Po upływie około 10-15 minut przy temperaturze 20°C rozprowadzić równomiernie wałkiem ruchami krzyżowymi.
W zależności od gatunku betonu nałożyć maksymalną możliwą dla danego podłoża ilość Disboxid 420 E.MI Primer. Nie mogą powstawać "kałuże" z żywicy.
Naniesiony materiał sprawdzić ze względu na szczelność i w razie konieczności w drugim cyklu roboczym zamknąć pozostałe pory. Ostatecznie posypać Disboxid 943 Einstreuquarz.

Zużycie

Warstwa gruntującaok. 200–400 g/m2
Powłoka zamykającaok. 200–400 g/m2
na jedną warstwę
Szpachlowanie wyrównawcze
lekko chropowate, równe podłoża
Disboxid 420 E.MI Primer
Disboxid 942 Mischquarz
ok. 660 g/mm/m2
ok. 1 kg/mm/m2
chropowate, nierówne podloża
Disboxid 420 E.MI Primer
Disboxid 942 Mischquarz
Disboxid 943 Einstreuquarz
ok. 660 g/mm/m2
ok. 500 g/mm/m2
ok. 500 g/mm/m2
Jastrych
Disboxid 420 E.MI Primer
Disboxid 946 Mörtelquarz
ok. 190 g/mm/m2
ok. 1,9 kg/mm/m2
Ochrona świeżego betonu
Disboxid 420 E.MI Primer
Disboxid 943 Einstreuquarz
ok. 30–600 g/m2
ok. 1 kg/m2

Dokładne zużycia należy ustalić poprzez wykonanie próby na obiekcie.

Możliwe jest przeprowadzenie częściowej naprawy na powierzchniach balkonowych. Z uwagi na różnice w rozszerzalności zapraw epoksydowych i betonu nie jest możliwe stosowanie na całej powierzchni balkonu z uwagi na możliwość powstawania rys.

Czas przydatności do obróbki po rozrobieniu, zmieszaniu

Ok. 30 min. w temp. 20°C i względnej wilgotności powietrza ok. 60%. W wyższych temperaturach czas ten ulega skróceniu, w niższych wydłużeniu.

Warunki obróbki

Minimalna temp. materiału, otoczenia i podłoża wynosi 10°C, maksymalna 30°C. Względna wilgotność powietrza nie może przekraczać 80%. Temperatura podłoża musi być zawsze co najmniej o 3°C wyższa od temp. punktu rosy.

Przerwy technologiczne

Podczas pracy w temp. +20°C przerwy technologiczne pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw wynoszą min. 12 godzin i maks. 24 godziny. Przy dłuższej przerwie przed przystąpieniem do dalszych prac powierzchnia musi być zmatowiona (przeszlifowana), jeżeli nie była posypywana. Wyższe temperatury skracają podane czasy, niższe- wydłużają.

Wskazówka: w przypadku zastosowaniu jako ochrona świeżego betonu przy temperaturze 20°C powlec po upływie 2 dni systemem cienkopowłokowym (powłoka zamykająca, malowanie wałkiem), a po upływie 5 dni systemem grubopowłokowym (powłoka i zaprawa samorozlewna, posadzka z zasypką).

Czas schnięcia

W temp. +20°C i przy względnej wilgotności powietrza 60% warstwa nadaje się do chodzenia po ok. 12 godzinach, po 3 dniach jest odporna na obciążenia mechaniczne, a po 7 dniach całkowicie stwardniała.
W niższych temperaturach czas schnięcia ulega wydłużeniu. W czasie twardnienia (ok. 12 h przy +20°C) chronić przed działaniem wilgoci; wystąpienie wilgoci w fazie schnięcia może powodować niepożądane zmiany na powierzchni oraz zmniejszyć przyczepność powłoki. Zapewnić odpowiednią wentylację w czasie wysychania materiału. Niewłaściwa wentylacja może być przyczyną przebarwień na skutek nierównomiernego wysychania.

Czyszczenie narzędzi

Natychmiast po użyciu oraz w przypadku dłuższych przerw w pracy, myć rozcieńczalnikiem Disboxid 419 Verdünner.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Wyrób wyłącznie do profesjonalnego użycia.
Masa:
Działa drażniąco na oczy i skórę. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Unikać zanieczyszczenia oczu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody. Nie wprowadzać do kanalizacji. Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. Zawiera związki epoksydowe. Przestrzegać wskazówki zawarte w karcie charakterystyki wyrobu.
Zawiera: Bisphenol-A-Epoxidharz MG < 700, Bisphenol-F-Epoxidharz MG < 700, Alkylglycidylether, Neopentylglykoldiglycidylether 

Utwardzacz:
Powoduje poważne oparzenia. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi. Nie wdychać pary/rozpylonej cieczy. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. Stosować tylko w pomieszczeniach dobrze wietrzonych, w przypadku niedostateczne wentylacji założyć specjalna maskę.
Zawiera: Polyaminaddukt, Polyoxypropylendiamin, 1,3-Cyclohexylenbis(methylamin)

Utylizacja

Do utylizacji nadają się jedynie całkowicie opróżnione opakowania. Resztki wyrobu mieszać ze sobą do stwardnienia i utylizować zgodnie z obowiązującymi lokalnie przepisami jak farby budowlane.

Dopuszczalna zawartośc LZO

Zgodnie z Dyrektywą UE wartość dopuszczalna maksymalnej zawartości LZO (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktu (typ A/j) wynosi: 500 g/l (od 1.1.2010). Ten produkt zawiera maksymalnie 1 g/l LZO.

Giscode

RE 1

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki wyrobu.

Znakowanie CE

Norma PN-EN-13813 – „Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Materiały, właściwości i wymagania” określa wymagania dotyczące materiałów na podkłady podłogowe przeznaczone do stosowania wewnątrz obiektów budowlanych. Powłoki (podkładowe i wierzchnie) z żywic syntetycznych są również objęte w/w normą.
PN-EN 1504-2:2006 - Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności – Część 2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu" określa wymagania dotyczące ochrony powierzchni.
Produkty zgodne z w/w normami podlegają znakowaniu CE.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl