caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/223532/062795_DisboPOX_W_468_THIX_10kg_PL.png

Disbopox 468 EP-Strukturschicht

Tiksotropowa, antypoślizgowa, barwna, dwuskładnikowa (2K) żywica epoksydowa do wykonywania posadzek przemysłowych. 

Zastosowanie

Do stosowania na posadzkach mineralnych o średnim obciążeniu mechanicznym jak: hale produkcyjne i magazynowe obsługiwane przez wózki widłowe, sklepy, korytarze, ciągi komunikacyjne. Dzięki zmniejszonej emisji LZO (lotnych związków organicznych) może być stosowana w  miejscach „szczególnie wrażliwych” jak np. w pomieszczeniach pobytu osób ośrodkach zdrowia, szpitalach, szkołach, przedszkolach itp.

Właściwości

  • Antypoślizgowa
  • Odporna na działanie środków chemicznych
  • Dyfuzyjna dla pary wodnej
  • Fakturująca i optycznie egalizująca podłoże
  • Niskoemisyjna – o zminimalizowanej emisji LZO
  • Kontrolowana jakość - posiada aprobatę techniczną IBDiM
    Przetestowana i zatwierdzona zgodnie z kryteriami AgBB dotyczącymi emisji lotnych związków organicznych z materiałów budowlanych przeznaczonych do wnętrz. Ocena programu AgBB (Komitet ds. oceny zdrowotnej materiałów budowlanych w Niemczech) została przyjęta przez władze ochrony środowiska i zdrowia za korzystną, szczególnie przy stosowaniu materiałów budowlanych w obszarze pobytu osób „wrażliwych” np. pomieszczenia w służbie zdrowia

Spoiwo

Wodorozcieńczalna, dwuskładnikowa (2K) żywica eposkydowa.

Wielkość opakowań

10 kg opakowanie kombi z tworzywa sztucznego, 
40 kg (Masa: 33,6 kg - kubeł z tworzywa sztucznego; utwardzacz: 6,4 kg - wiadro blaszane).

Barwa

Szarość krzemowa (Kieselgrau), szarość kamienna (Steingrau).
Inne odcienie na zapytanie.

Materiał dostępny również w odcieniach z ekskluzywnej kolekcji kolorystycznej FloorColor plus. Pod wpływem promieni UV oraz niekorzystnych warunków atmosferycznych możliwe są niewielkie zmiany w odcieniu oraz zjawisko kredowania powłoki. Barwniki organiczne (np. kawa, czerwone wino, liście) oraz różne związki chemiczne (np. środki dezynfekcyjne, kwasy i in.) mogą powodować przebarwienia. Szlifujące użytkowanie może powodować zarysowania. Nie wpływa to na funkcjonalność powłoki.

Stopień połysku

Satynowy połysk.

Składowanie

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu w oryginalnie zamkniętych opakowaniach do ok. 12 miesięcy. Materiał przechowywany w niższych temperaturach należy przed rozpoczęciem prac przenieść do pomieszczenia o temp. ok. 20°C.

Gęstość

ok. 1,4 g/cm3

Grubość warstwy suchej

średnio ok. 36 µm/100 g/m2

Opór dyfuzyjny µ (H2O)

ok. 15.000

Ścieralność wg Tabera (CS 10/1000 obr./1000 g)

ok. 50 mg/30 cm2

Twardość mierzona wahadłem wg Königa:

ok. 110 s

Twardość metodą Shore (A/D)

ok. D 80

Odporność chemiczna

Odporność na działanie związków chemicznych w oparciu o normę DIN 53 168 przy 20°C

7 dni
Ług sodowy, 10 %+
Amoniak, 25 % (Salmiak)+
Woda destylowana+
Nasycony roztwór soli kuchennej+
Etanol, 40 %+
Alkohole jedno- i wielowodorotlenowe (do max 48% obj. metanolu), etery glikolowe+
Wszystkie węglowodory, mieszaniny z benzenem o max 5% obj. benzenu+
Kawa+
Benzyna DIN 51 600+
Olej silnikowy+
Objaśnienie znaków: + = odporna

Wymagany stan podłoża

Podłoża mineralne (np. beton, jastrych cementowy, anhydrytowy), twarde jastrychy asfaltowe w pomieszczeniach.

Podłoże musi być nośne, mocne, stabilne, pozbawione luźnych cząstek, pyłów, olejów, tłuszczów, resztek startej gumy oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Cementowe, wzbogacane żywicami masy wyrównawcze należy sprawdzić pod kątem przydatności do pokrycia ( wykonać powierzchnie próbne). Twarde jastrychy oraz powierzchnie, które zostały poddane obróbce z dodatkami chemicznymi, powinny zostać przygotowane do dalszej obróbki mechanicznie. Ewentualnie należy wykonać powierzchnię próbną. 

Wytrzymałość podłoża na odrywanie musi wynosić średnio 1,5 N/mm2, a minimalna zmierzona wartość jednostkowa nie może być niższa niż 1,0 N/mm2. Podłoża muszą osiągnąć wilgotność wyrównawczą:
Beton i jastrychy cem. max 4%
Jastrych anhydrytowy max 1%

Twarde jastrychy asfaltowe muszą spełniać przynajmniej klasę twardości IC 15 i nie mogą się odkształcać w danych warunkach temperaturowych i obciążeniach mechanicznych.

Inne rodzaje podłoża wymagają oddzielnej porady konsultanta Disbon.

Przygotowanie podłoża

Podłoże przygotować odpowiednią metodą np. przez śrutowanie, frezowanie lub szlifowanie tarczą diamentową tak, aby spełniało powyższe wymagania.

Nienośne, mocno zabrudzone powierzchnie, np. poprzez oleje, smary, ścieranie gumą lub podobne są zanieczyszczone lub mają mączny lub szklisty kamień cementowy, muszą być intensywnie przygotowane mechanicznie. Plamy oleju usuwać komercyjnym środkiem do usuwania oleju.  Dokładnie oczyścić pasy parkingowe i jezdne już używanych podłóg garażowych, ponieważ wytarte gumy, chlorki (sole odladzające) m.in. zmniejszają przyczepność.

W przypadku twardych jastrychów asfaltowych kruszywo musi być co najmniej w 75% widoczne po przygotowaniu.

Usunąć stare powłoki 1K i luźne powłoki 2K.

Sztywne powłoki EP muszą być dokładnie oczyszczone, a następnie przeszlifowane lub matowane (do wybielenia). Alternatywnie, należy zmatowić powierzchnię za pomocą płytki szlifierskiej i zagruntować podkładem Disbon 481 2K-EP Universal Primer. Na powlekanej powierzchni nie może być żadnych pozostałości, produktów do pielęgnacji itp. Podczas oceny starych dyfuzyjnych powłok może być konieczne sprawdzenie, czy istnieje odpowiednia dyfuzyjność dla całej struktury.

Uszkodzenia, braki w podłożu wypełnić za pomocą zaprawy DisboCRET-PCC lub zaprawy DisboXID EP na równo z powierzchnią.

Nie używać w pomieszczeniu materiałów zawierających silikon przed i podczas wykonywania powłok, ponieważ mogą one powodować wady powierzchniowe.

Przygotowanie materiału

Utwardzacz (komponent B) dodać do masy podstawowej (komponent A)  i intensywnie wymieszać wolnoobrotowym mieszadłem elektrycznym (≈ 400 obr./min) aż do uzyskania pozbawionej smug masy o jednolitym kolorze. Przelać do innego pojemnika (koniecznie!) i ponownie dokładnie wymieszać.

Proporcja mieszania

masa podstawowa (komponent A) : utwardzacz (komponent B)= 84:16 - wagowo

Sposób nakładania

Powłoki gruntujące nakładać raklą z twardej gumy lub szczotką. Powłoki wierzchnie nakładać raklą zębatą z twardej gumy a następnie wygładzić we wszystkich kierunkach wałkiem fakturującym.

Dla jednolitego wyglądu zawsze malować "mokre w mokre". Malować "na krzyż". W przypadku większych obszarów powłokę nakładać w kilka osób, w razie potrzeby podzielić obszar na pola. Zawsze używać materiału z tej samej partii !.

Układ warstw na przygotowanych podłożach

Warstwa gruntująca:
Podłoża mineralne zagruntować środkiem DisboPOX W 443 2K-EP-Grundierung. Nakładać specjalną szczotką lub wałkiem.
Twarde jastrychy asfaltowe zagruntować DisboPOX W 468 THIX, rozcieńczając 5-10% wodą. Przygotowane mechanicznie podłoża mineralne można zagruntować preparatem DisboPOX W 468 THIX, rozcieńczonym 5-10% wodą, o ile zapewniona jest wystarczająca nośność i chłonność.

Szpachlowanie drapane- jeśli wymagane:

Szorstkie podłoża należy dodatkowo wyrównać stosując szpachlowanie wyrównawcze (materiał gruntujący zmieszany z piaskiem kwarcowym).

Lekko chropowate podłoża:
Sporządzić masę szpachlową używając (wagowo):
DisboPOX 468 EP-Strukturschicht: 100%
DisboADD 942 Quarzsandmischung: 20%
Masę wylać na zagruntowana powierzchnię. Rozprowadzić gładką pacą i ściągnąć na grubość ziarna. Większe nierówności podłoża mogą się odznaczać. Moznaewentualnie wykonać szlifowanie pośrednie.

Na nierównych i chropowatych podłożach:
Sporządzić masę szpachlową używając (wagowo):
DisboPOX 453 2K-EP-Verlaufschicht: 100%
Woda: 2%
Disboxid 942 Mischquarz maks.20%
Masę wylać na zagruntowana powierzchnię. Rozprowadzić gładką pacą i ściągnąć na grubość ziarna.

Warstwa końcowa, zmniejszająca poślizg:
DisboPOX W 468 THIX (nie rozcieńczony) rozprowadzić raklą zębatą z twardej gumy (3 mm trójkątne uzębienie). Odwrócić raklę i rozprowadzić równomiernie gładką stroną.
Fakturować wałkiem moltoprenowym piankowym na krzyż.

Antypoślizgowa warstwa końcowa:
DisboPOX W 468 THIX: 100% wag.
DisboADD 942 Mischquarz 10 % wag.
Zmieszać ze sobą i nakładać zgodnie z opisem powyżej.

Podane uzębienie rakli jest wyłącznie wskazówką. Wybór zależy od stopnia zużycia narzędzia, temperatury, stopnia wypełnienia i właściwości podłoża.

Zużycie

Warstwa gruntująca
DisboPOX W 443 2K-EP-Grundierung

ok. 200–250 g/m2
Szpachlowanie wyrównawcze
Równe, lekko chropowate podłoże:
DisboPOX W 468 THIX
DisboADD 942 Quarzsandmischung


ok. 1,3 kg/mm/m2
ok. 260 g/mm/m2
Nierówne, chropowate podłoża:
DisboPOX W 453 2K-EP-Verlaufbeschichtung
DisboADD 942 Quarzsandmischung

ok. 1.500 g/mm/m2 
ok. 300 g/mm/m2
Warstwa końcowa, zmniejsza poślizg
DisboPOX W 468 THIX

ok. 500–600 g/m2
Warstwa końcowa, antypoślizgowa (R10)
DisboPOX W 468 THIX
DisboADD 942 Quarzsandmischung


ok. 500 g/m2
ok. 50 g/m2
Wykończenie powierzchni
Zasypanie chipsami
DisboADD 8255 Farbchips

ok. 30 g/m2

Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie na podstawie prób bezpośrednio na obiekcie.

Czas przydatności do obróbki po rozrobieniu, zmieszaniu

Ok. 90 min. w temp. 20°C i względnej wilgotności powietrza ok. 60%. W wyższych temperaturach czas ten ulega skróceniu, w niższych wydłużeniu.

Warunki obróbki

Minimalna temp. materiału, otoczenia i podłoża wynosi 10°C, maksymalna 30°C. Względna wilgotność powietrza nie może przekraczać 80%. Temperatura podłoża musi być zawsze co najmniej o 3°C wyższa od temp. punktu rosy. Zapewnić odpowiednie odpowietrzenie i wietrzenie ponieważ odparowywanie wody może spowodować wzrost wilgoci. Unikać przeciągów.

Przerwy technologiczne

Podczas pracy w temp. +20°C przerwy technologiczne pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw wynoszą minimum 16 i maks. 48 godzin. Przy dłuższej przerwie przed przystąpieniem do dalszych prac powierzchnia musi być zmatowiona (przeszlifowana). Wyższe temperatury skracają podane czasy, niższe- wydłużają.

Czas schnięcia

W temp. +20°C i przy względnej wilgotności powietrza 60% warstwa nadaje się do chodzenia po ok. 16 godzinach, po 3 dniach jest odporna na obciążenia mechaniczne, a po 7 dniach całkowicie stwardniała. W niższych temperaturach czas schnięcia ulega wydłużeniu.

Wczasie twardnienia (ok. 24 h przy +20°C) chronić przed działaniem wilgoci; wystąpienie wilgoci w fazie schnięcia może powodować niepożądane zmiany na powierzchni oraz zmniejszyć przyczepność powłoki. Zapewnić odpowiednią wentylację w czasie wysychania materiału. Niewłaściwa wentylacja może być przyczyną przebarwień na skutek nierównomiernego wysychania.

Czyszczenie narzędzi

Natychmiast po użyciu i podczas przerw w pracy narzędzia myć wodą lub ciepłą wodą z mydłem.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Wyrób wyłącznie do stosowania profesjonalnego.

Masa: Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Stosować rękawice ochronne/ ochronę oczu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
Zawiera: żywice epoksydowe , addukt aminowy

Utwardzacz: Działa drażniąco na skórę. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa drażniąco na oczy. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Unikać uwolnienia do środowiska. Stosować rękawice ochronne/ ochronę oczu. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.

Zawiera: 2,2-bis[4-(2,3-epoksypropoksy)fenylo]propan, bisphenol-F epoxy resin MW <700, p-tert butylofenyl 1-(2,3-epoksy) propylo eter.

Utylizacja

Do utylizacji nadają się jedynie całkowicie opróżnione opakowania. Resztki wyrobu mieszać ze sobą do stwardnienia i utylizować zgodnie z obowiązującymi lokalnie przepisami jak farby budowlane.

Dopuszczalna zawartośc LZO

Zgodnie z Dyrektywą UE wartość dopuszczalna maksymalnej zawartości LZO (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktu (typ A/j) wynosi: 140 g/l . Ten produkt zawiera maksymalnie 30 g/l LZO.

Giscode

RE 0

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki wyrobu.

Znakowanie CE

ce-logo
Disbon GmbH 
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt 

08 

DIS-468-004831 
EN 13813:2002
Powłoki (podkładowe i wierzchnie) z żywic syntetycznych do stosowania we wnętrzach
EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4
Reakcja na ogieńEfl
Uwalnianie substancji o właściwościach korozyjnychSR
WodoprzepuszczalnośćNPD
Odporność na zużycie≤ AR1
Przyczepność przy rozciąganiu≥ B1,5
Odporność na uderzenie≥ IR4


Norma PN-EN-13813 – „Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Materiały, właściwości i wymagania” określa wymagania dotyczące materiałów na podkłady podłogowe przeznaczone do stosowania wewnątrz obiektów budowlanych. Powłoki (podkładowe i wierzchnie) z żywic syntetycznych są również objęte w/w normą. Produkty zgodne z w/w normą podlegają znakowaniu CE.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl