caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/18011/020046_10_KG_Disboxid_462_EP-Siegel.png

Disboxid 462 EP-Siegel

Bezbarwna, przejrzysta, dwuskładnikowa (2K) żywica epoksydowa do gruntowania oraz zamykania mineralnych posadzek przemysłowych.

Zastosowanie

Do gruntowania lub szpachlowania wyrównawczego pod powłoki posadzkowe. Spoiwo do zapraw z piaskiem kwarcowym Disboxid 946 Mörtelquarz umożliwiające szybką naprawę wysoce odpornych na ścieranie posadzek przemysłowych, oraz miejsc ubytków i pęknięć. Do wykonywania gładkich lub antypoślizgowych powłok zamykających. Do zalewania rys.

Właściwości

  • Dobrze penetrująca podłoże
  • Możliwość wygładzania zacieraczką do betonu 
  • Odporna na środki chemiczne
  • Odporna na długotrwałe obciążenie wodą
  • Odporna na obciążenia mechaniczne
  • O długim czasie zachowania właściwości roboczych

Spoiwo

Dwuskładnikowa (2K), płynna żywica epoksydowa o niskiej lepkości.

Wielkość opakowań

2,5 kg oraz 10 kg- opakowanie metalowe kombi.

25 kg - opakowanie:
masa: 18,75 kg pojemnik z uchwytami
utwardzacz: 6,25 kg kanister blaszany.

800 kg opakowanie (masa 200 kg beczka(3x), utwardzacz 200 kg beczka (1x))

Barwa

Bezbarwna.

Można barwić pigmentami Disboxid 980 NEFA®POX-Farbpasten.
Pod wpływem promieni UV oraz niekorzystnych warunków atmosferycznych możliwe są niewielkie zmiany w odcieniu oraz zjawisko kredowania powłoki. Barwniki organiczne (np. kawa, czerwone wino, liście) oraz różne związki chemiczne (np. środki dezynfekcyjne, kwasy i in.) mogą powodować przebarwienia. Szlifujące użytkowanie może powodować zarysowania. Nie wpływa to na funkcjonalność powłoki.

Składowanie

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu w oryginalnie zamkniętych opakowaniach przez okres ok. 1 roku. Materiał przechowywany w niższych temperaturach należy przed rozpoczęciem prac przenieść do pomieszczenia o temp. ok. 20°C.

Gęstość

ok. 1,1 g/cm3

Grubość warstwy suchej

ok. 95 µm/100 g/m2

Twardość mierzona wahadłem wg Königa:

ok. 130 sek.

Twardość metodą Shore (A/D)

ok. D 80

Wytrzymałość na ściskanie

spoiwo > 70 N/mm2

zaprawa 1:10 > 95 N/mm2

Lepkość

20°C, ok. 430 mPas

Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu

spoiwo ok. 75 N/mm2
zaprawa 1:10 ok. 30 N/mm2

Odpowiednie podłoża

Wszystkie podłoża mineralne.
Podłoże musi być nośne, mocne, stabilne, pozbawione luźnych cząstek, pyłów, olejów, tłuszczów, resztek startej gumy oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Cementowe, wzbogacane żywicami masy wyrównawcze należy sprawdzić pod kątem przydatności do pokrycia (powierzchnie próbne). Wytrzymałość podłoża na odrywanie musi wynosić średnio 1,5 N/mm2, a minimalna zmierzona wartość jednostkowa nie może być niższa niż 1,0 N/mm2. W przypadku stosowania w systemie OS 8 obowiązuje: wytrzymałość podłoża na odrywanie musi wynosić średnio 2,0 N/mm2, a minimalna zmierzona wartość jednostkowa nie może być niższa niż 1,5 N/mm2.
Podłoża muszą osiągnąć wilgotność wyrównawczą:
Beton i jastrychy cementowe maks 4% wag.
Jastrych anhydrytowy maks. 0,5%
Jastrych magnezjowy 2 – 4%
Jastrych skałodrzewny 4 – 8%.
Należy wykluczyć możliwość wystąpienia wilgoci wstępującej.
Jastrychy anhydrytowe i magnezjowe należy odizolować od gruntu.

Przygotowanie podłoża

Podłoże przygotować odpowiednią metodą np. przez śrutowanie lub szlifowanie tak, aby spełniało powyższe wymagania. Pęknięcia i ubytki w podłożu naprawić do lica zaprawami Disboxid EP-Mörtel lub zaprawami Disbocret ® PCC-Mörtel.

Przygotowanie materiału

Utwardzacz dodać do masy podstawowej i intensywnie wymieszać wolnoobrotowym mieszadłem elektrycznym (maks. 400 obr./min) aż do uzyskania pozbawionej smug masy o jednolitym kolorze. Przelać do innego pojemnika i ponownie dokładnie wymieszać. W wypadku barwienia, do masy najpierw dodać pigment (1 worek foliowy pigmentu Disboxid 980 NEFA®POX-Farbpaste na 25 kg Disboxid 462 EP-Siegel) następnie wymieszać.

Proporcja mieszania

Masa : utwardzacz = 3 : 1 wagowo

Masa : utwardzacz = 100 : 37 objętościowo

Sposób nakładania

W zależności od zastosowania raklą gumową, szczotką, wałkiem o średnim włosiu lub kielnią.

Układ warstw

Warstwa gruntująca:
Rozmieszany materiał wylać na podłoże i równomiernie rozprowadzić raklą gumową. Błyszczące miejsca poprawić wałkiem lub szczotką. Na silnie chłonnych podłożach może okazać się konieczne polożenie drugiej warstwy gruntującej.
Świeżą warstwę gruntującą można w razie potrzeby obsypać piaskiem.
W przypadku późniejszego nanoszenia wałkiem powłok antypoślizgowych lub wykonywania nawierzchni z zaprawy, warstwę gruntującą posypać piaskiem kwarcowym Disboxid 943 / 944 Einstreuquarz. Pod szpachle samorozlewne warstwę gruntującą należy posypać drobnoziarnistym piaskiem kwarcowym Disboxid 942 Mischquarz. Nie posypaną piaskiem warstwę gruntującą pokryć kolejnymi powłokami nie później jak po upływie 24 godzin.

Powłoka zamykająca.
Materiał nanieść w 1 - 2 cyklach w opisany wyżej sposób. W celu uzyskania zamykającej powłoki antypoślizgowej pierwszą, świeżą jeszcze warstwę materiału posypać - w zależności od zamierzonej chropowatości powierzchni - piaskiem kwarcowym Disboxid 943 / 944 Einstreuquarz lub innymi odpowiednimi materiałami sypkimi typu Durop lub węglik krzemu.

Szpachlowanie wyrównawcze.
Na równych i lekko chropowatych podłożach:
Sporządzić masę szpachlową używając:
Disboxid 462  EP-Siegel, 1 cz. wagowo
Disboxid 942 Mischquarz, 1,5 cz. wagowo

Na nierównych i chropowatych podłożach:
Sporządzić masę szpachlową używając
Disboxid 462 EP-Siegel, 1 część wagowo
Piasek kwarcowy - mieszanka 1,5 części wagowo
(Disboxid 942 Mischquarz + Disboxid 943 Einstreuquarz  zmieszane w stos. 1:1). Masę szpachlową wylać na powierzchnię i równomiernie rozprowadzić pacą, a następnie odpowietrzyć wałkiem kolczastym. Gotową warstwę wyrównawczą można w razie konieczności obsypać piaskiem. Przed naniesieniem szpachlowej warstwy wyrównawczej bardzo szorstkie i porowate podłoża należy zagruntować materiałem Disboxid 462 EP-Siegel.

Pokrycie zaprawą.
Powierzchnię posadzki zagruntować w sposób opisany w p. 1.
Sporządzić zaprawę:
Disboxid 462 EP-Siegel, 1 część wagowo
Disboxid 946 Mörtelquarz, 10 części wagowo.
Spoiwo w opakowaniu 2,5 kg przeznaczone jest do zmieszania z jednym 25 kg workiem piasku kwarcowego do zapraw. Piasek kwarcowy w ilości przeznaczonej do mieszania należy wsypać do betoniarki przeciwbieżnej. Do pracującej mieszarki dodać spoiwo. Intensywnie mieszać przez 3 minuty. Zaprawę nanosić na świeżą lub stwardniałą i posypaną piaskiem warstwą gruntującą metodą „mokrym w mokre”, utwardzić, a następnie wygładzić pacą z tworzywa sztucznego lub ze stali szlachetnej. Przy wykonywaniu nawierzchni zaprawę należy rozprowadzić stosując prowadnice. W celu uzyskania antypoślizgowej lub szczelnej dla cieczy nawierzchni powierzchnię należy pokryć powłoką zamykającą, zgodnie z opisem podanym w p. 2.
W wypadku powlekania jastrychu powłoką zamykającą z żywicy Disboxid 462 do żywicy dodać ok. 2% wagowo środka Disbopox 952 Stellmitel.

Wyoblenia (5 cm promień)
Powierzchnię posadzki zagruntować w sposób opisany w p. 1.
Sporządzić zaprawę:
Disboxid 462 EP-Siegel 1 część wagowo
Disboxid 946 Mörtelquarz 10 części wagowo
Przy użyciu odpowiedniego narzędzia, świeżo przygotowaną zaprawą wykonać zaoblenia o promieniu 5 cm.

Systemy parkingowe OS 8, OS 11a+b - należy uwazględnic informacje zawarte w kartach systemowych.

Zużycie

Gruntowanieok. 200–400 g/m2
Powłoka zamykającaok. 250–500 g/m2 na jedną warstwę
Szpachlowanie wyrównawcze 
lekko chropowate, równe podłoża
Disboxid 462 EP-Siegel
Disboxid 942 Mischquarz
ok. 660 g/mm/m2
ok. 1 kg/mm/m2
chropowate, nierówne podłoża
Disboxid 462 EP-Siegel
Disboxid 942 Mischquarz
Disboxid 943 Einstreuquarz
ok. 660 g/mm/m2
ok. 500 g/mm/m2
ok. 500 g/mm/m2
Jastrych
Disboxid 462 EP-Siegel
Disboxid 946 Mörtelquarz
ok. 190 g/mm/m2
ok. 1,9 kg/mm/m2
Zaoblenia
Disboxid 462 EP-Siegel
Disboxid 946 Mörtelquarz
ok. 1,50 g/m
ok. 1,5 kg/m
Dokładne zużycie należy ustalić na podstawie wykonanej próby na danym obiekcie. ermitteln.
Możliwe jest wykonanie na powierzchni balkonu miejscowych poprawek. Ze względu na różną rozszerzalność betonu i żywicy epoksydowej, nie jest możliwe zastosowanie jej na całej powierzchni balkonu ponieważ może dojść do powstania rys.

Czas przydatności do obróbki po rozrobieniu, zmieszaniu

Ok. 30 min. w temp. 20°C i względnej wilgotności powietrza ok. 60%. W wyższych temperaturach czas ten ulega skróceniu, w niższych wydłużeniu.

Warunki obróbki

Minimalna temp. materiału, otoczenia i podłoża wynosi 10°C, maksymalna 30°C. Względna wilgotność powietrza nie może przekraczać 80%. Temperatura podłoża musi być zawsze co najmniej o 3°C wyższa od temp. punktu rosy.

Przerwy technologiczne

Podczas pracy w temp. +20°C przerwy technologiczne pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw wynoszą min. 8 godzin i maks. 24 godzin. Przy dłuższej przerwie przed przystąpieniem do dalszych prac powierzchnia musi być zmatowiona (przeszlifowana). Wyższe temperatury skracają podane czasy, niższe- wydłużają.

Czas schnięcia

W temp. +20°C i przy względnej wilgotności powietrza 60% warstwa nadaje się do chodzenia po ok. 12 godzinach, po 3 dniach jest odporna na obciążenia mechaniczne, a po 7 dniach całkowicie stwardniała. W niższych temperaturach czas schnięcia ulega wydłużeniu.
Wczasie twardnienia (ok. 24 godziny przy +20°C) chronić przed działaniem wilgoci; wystąpienie wilgoci w fazie schnięcia może powodować niepożądane zmiany na powierzchni oraz zmniejszyć przyczepność powłoki.

Czyszczenie narzędzi

Natychmiast po użyciu myć rozcieńczalnikiem Disboxid 419 Verdünner.

Opinie specjalistyczne

Aprobata Techniczna IBDiM - Nr AT/2009-03-2498 DISBOXID Betonschutz – zestaw materiałów do wykonywania izolacjo-nawierzchni na podłożach betonowych.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Wyrób wyłącznie do profesjonalnego użycia.

Masa:
Działa drażniąco na oczy i skórę. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Unikać zanieczyszczenia oczu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody. Nie wprowadzać do kanalizacji. Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. Zawiera związki epoksydowe.

Utwardzacz:
Szkodliwy dla zdrowia w przypadku połknięcia. Powoduje poważne oparzenia. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Działa toksycznie na organizmy wodne. Może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi. Nie wdychać pary/rozpylonej cieczy. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody. Nie wprowadzać do kanalizacji. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy; W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe, pokaż etykietę. Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.

Utylizacja

Do utylizacji nadają się jedynie całkowicie opróżnione opakowania. Resztki wyrobu mieszać ze sobą do stwardnienia i utylizować zgodnie z obowiązującymi lokalnie przepisami jak farby budowlane.

Dopuszczalna zawartośc LZO

Zgodnie z Dyrektywą UE wartość dopuszczalna maksymalnej zawartości LZO (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktu (typ A/j) wynosi: 500 g/l (od 1.1.2010). Ten produkt zawiera maksymalnie 110 g/l LZO.

Giscode

RE 1

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki wyrobu.

Znakowanie CE

 

ce-logo
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt 

13

DIS-462-001240 EN 13813:2002
Powłoka na bazie żywicy syntetycznej do zastosowania wewnątrz pomieszczeń
EN 13813:SR-Efl-1,5-AR1-IR4
Reakcja na ogieńEfl
Uwalnianie substancji o właściwościach korozyjnychSR
Przepuszczalność wodyNPD
Odporność na zużycie< AR1
Przyczepność> B1,5
Odporność na uderzenia> IR4


PN EN 13813

Norma PN-EN-13813 – „Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Materiały, właściwości i wymagania” określa wymagania dotyczące materiałów na podkłady podłogowe przeznaczone do stosowania wewnątrz obiektów budowlanych. Powłoki (podkładowe i wierzchnie) z żywic syntetycznych są również objęte w/w normą. Produkty zgodne z w/w normą podlegają znakowaniu CE.

ce-logo
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

081)

1119

DIS-462-01240

EN 13813:2002
Produkt przeznaczony do zabezpieczania powierzchni - powłoka
 EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1e, ZA.1f und ZA.1g
DIN EN 1504-2:2004
Disboxid PHS-System OS 11 a+b
Odporność na ścieranieubytek masy
Przepuszczalność CO2SD > 50 m
Przepuszczalność pary wodnejKlasa III
Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wodyw < 0,1 kg/m2 x h0,5
Odporność na wahania temperatury>  1,5 (1,0) N/mm2
Odporność na działanie silnych środków chemicznychutrata twardości < 50%
Zdolność do pokrywania pęknięćB 3.2 (-20°C)
Odporność udarowaKlasa I
Test przyczepności na odrywanie≥ 1,5 (1,0) N/mm2
Reakcja na ogieńKlasa Efl-
SzorstkośćKlasa III


PN EN 1504-2
Norma PN EN 1504-2 "Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności – Część 2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu" określa wymagania dotyczące syatemów do zabezpieczania powierzchni.
Produkty odpowiadające tej normie, powinny być oznakowane znakiem CE na opakowaniu oraz powinny posiadać deklarację właściwości użytkowych.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

 

Muzeum Regionalne