caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/223549/062803_DISBON_Disbo_Pur_420_PL.png

Disboxid 420 E.MI Primer

Dwuskładnikowa, transparentna żywica epoksydowa do gruntowania podłoży mineralnych. Niskoemisyjna, podlega kontroli i nadzorowi TÜV. Polecana do podłoży wrażliwych na wilgoć.

Zastosowanie

Dzieki zminimalizowanej emisji LZO (lotnych związków organicznych) polecana jest do stosowania w pomieszczeniach pobytu osób "szczególnie wrażliwych" jak np. w ośrodkach zdrowia, szpitalach, szkołach, przedszkolach itp.
Trwała, pewna przyczepność również w przypadku silnych wahań temperatur i wilgoci, w połączeniu z DisboPOX 475 E.MI PLUS oraz innymi powłokami Caparol.

Do stosowania jako środek gruntujący, jako szpachlówka wyrównawcza, jastrych żywiczny i na podłożach mineralnych pod powłoki posadzkowe w np. pomieszczeniach produkcyjnych, magazynowych, biurowych, handlowych i pobytowych.

Jako spoiwo do zapraw z piaskiem kwarcowym DisboADD 946 Quarzsandmischung (0,01-2 mm) do wykonywania odpornych na ścieranie posadzek przemysłowych, do naprawy ubytków lub pęknięć.
Do wykonywania gładkich lub antyposlizgowych powłok zamykających. Do zalewania rys.
Jako ochrona świeżego betonu - zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu.

Przetestowana i zatwierdzone zgodnie z kryteriami AgBB dotyczącymi emisji lotnych związków organicznych z materiałów budowlanych przeznaczonych do wnętrz. Ocena programu AgBB (Komitet ds. oceny zdrowotnej materialów budowlanych w Niemczech) została przyjęta przez władze ochrony środowiska i zdrowia za korzystną, szczególnie przy stosowaniu materiałów budowlanych w obszarze pobytu osób "wrażliwych" np. pomieszczenia w służbie zdrowia. 

Właściwości

  • Niskoemisyjna
  • Nie zawiera alkoholu benzylowego ani alkilofenoli
  • Dobre właściwości penetracyjne
  • Dobra przyczepnośc do podłoża betonowego
  • Nie zawiera substancji zakłócających wiązanie

Spoiwo

Dwuskładnikowa żywica epoksydowa o niskiej lepkości.

Wielkość opakowań

10 kg blaszane opakowanie-kombi

Barwa

Bezbarwna.

Pod wpływem promieni UV oraz niekorzystnych warunków amosferycznych możliwe są niewielkie zmiany w odcieniu oraz zjawisko kredowania powłoki. Barwniki organiczne (np. kawa, czerwone wino, liście) oraz rózne związki chemiczne (np. środki dezynfekcyjne, kwasy i inne) mogą powodować przebarwienia. Nie wpływa to na funkcjonalność powłoki.

Składowanie

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Oryginalnie zamknięte opakowania można przechowywać przez okres 2 lat. Materiał przechowywany w niższych temperaturach należy przed rozpoczęciem prac przenieść do pomieszczenia o temp. ok. 20°C.

Gęstość

ok. 1,1 g/cm3

Grubość warstwy suchej

ok. 90 µm/100 g/m2

Ścieralność wg Tabera (CS 10/1000 obr./1000 g)

ok. 43 mg/30 cm2

Twardość mierzona wahadłem wg Königa:

ok. 197 s

Wytrzymałość na ściskanie

ok. 89 N/mm2

Wymagany stan podłoża

Beton i jastrych cementowy.
Podłoże musi być nośne, mocne, stabilne, pozbawione luźnych cząstek, pyłów, olejów, tłuszczów, resztek startej gumy oraz innych substancji zmniejszających przyczepność.
Wytrzymałość podłoża na ściskanie musi wynosić > 25 N/mm2.
Cementowe, wzbogacane żywicami masy wyrównawcze należy sprawdzić pod kątem przydatności do pokrycia (powierzchnie próbne).
Wytrzymałość podłoża na odrywanie musi wynosić średnio 1,5 N/mm2  a minimalna zmierzona wartość jednostkowa nie moze być niższa niż 1,0 N/mm2..
Przy stosowaniu jako szpachlowanie wyrównawcze według OS , wytrzymałość podłoża na odrywanie musi wynosić średnio 2,0 N/mm2. Minimalna zmierzona wartość jednostkowa nie może być niższa niż 1,5 N/mm2..
Podłoża muszą osiągnąć wilgotność wyrównawczą:
Beton i jastrychy cementowe: maks. 4 % wagowo

Inne rodzaje podłoży i sposbów postępowania wymagają konsultacji z doradcą Disbon.


Przygotowanie podłoża

Podłoże przygotować odpowiednia metodą np. przez śrutowanie lub szlifowanie tak, aby spełniało powyższe wymagania. Stopień usuniećia słaboprzyczepnych warstw, zależy od ciśnienia, rodzaju i ilości śrutu. Szlifowanie jest dopuszczalne tylko w przypadku małych miejscowych powierzchni (obróbka krawędzi), nie dopuszczalne jest przygotowanie powierzchni poprzez szlifowanie diamentem.
Pękniecia i ubytki w podłożu naprawić wypełniając do lica zaprawami Disbocret®-PCC-Mörteln lub Disboxid EP-Mörtel.
Materiały zawierające silikon nie mogą być stosowane przed i w trakcie stosowania materiału, ponieważ mogą prowadzić do uszkodzenia powierzchni.
Podłoża zawierające włókna (stalowe oraz włókna z tworzyw sztucznych) muszą być po zagruntowaniu przeszlifowane i następnie ponownie zagruntowane, tak aby nie powstał efekt wchłaniania wilgoci.

Przygotowanie materiału

Utwardzacz dodać do masy podstawowej i intensywnie wymieszać wolnoobrotowym mieszadłem elektrycznym (maks. 400 obr./min.). Przelać do innego pojemnika i ponownie dokładnie wymieszać.
W przypadku barwienia, do masy najpierw dodać pigment (1 worek foliowy pigmentu DisboXID 980 NEFA®POX-Farbpaste na 25 kg DisboXID 420 2K-EP) następnie wymieszać.

Proporcja mieszania

Masa : Utwardzacz = 7 : 3 wagowo

Sposób nakładania

W zależności od zastosowania, raklą gumową, szczotką, wałkiem o średnim włosiu lub gładką pacą.

Układ warstw na przygotowanych podłożach

Warstwa gruntująca:
Rozmieszany materiał wylać na podłoże i równomiernie rozprowadzić raklą gumową. Błyszczące miejsca poprawić wałkiem lub szczotką. Świeżą warstwę gruntującą można w razie potrzeby obsypać piaskiem. W przypadku późniejszego nanoszenia wałkiem powłok antypoślizgowych lub wykonywania nawierzchni z zaprawy, warstwę gruntującą posypać piaskiem kwarcowym DisboADD 943 943/944 Einstreuquarz. Pod szpachle samorozlewne warstwę gruntującą należy posypać drobnoziarnistym piaskiem kwarcowym Disboxid 942 Mischquarz. Przy temperaturz pomieszczenia maks. 20°C nie posypaną piaskiem warstwę gruntującą pokrywać kolejnymi powłokami w przeciągu 16-24 godzin. W przypadku wyższych temperatur należy powierzchnię posypać piaskiem.

Powłoka zamykająca:
Materiał nanieść w 1 - 2 cyklach w opisany wyżej sposób. W celu uzyskania zamykającej powłoki antypoślizgowej pierwszą, świeżą jeszcze warstwę materiału posypać - w zależności od zamierzonej chropowatości powierzchni - piaskiem kwarcowym Disboxid 943 / 944 Einstreuquarz lub innymi odpowiednimi materiałami sypkimi typu Durop lub węglik krzemu.

Szpachlowanie wyrównawcze drapane:
Na równych i lekko chropowatych podłożach:
Sporządzić masę szpachlową używając:
DisboPOX 420 E.MI PLUS 2K-EP: 1 cz. wagowo
DisboAdd 942 Quarzsandmischung (0,1-0,4 mm): 1,5 cz. wagowo

Na nierównych i chropowatych podłożach:
Sporządzić masę szpachlową używając:
DisboPOX 420 E.MI PLUS 2K-EP: 1 cz. wagowo
Piasek kwarcowy: mieszanka 1,5 części wagowo (DisboAdd 942 Quarzsandmischung (0,1-0,4 mm)+ DisboAdd 943 Quarzsandmischung (0,4-0,8 mm) zmieszane w stos. 1:1).

Masę szpachlową wylać na powierzchnię i równomiernie rozprowadzić gładką pacą, a następnie odpowietrzyć wałkiem kolczastym. Gotową warstwę wyrównawczą można w razie konieczności obsypać piaskiem. Przed naniesieniem szpachlowej warstwy wyrównawczej bardzo szorstkie i porowate podłoża należy zagruntować materiałem Disboxid 420 E.MI Primer.

Warstwa wyrównawcza
Do wysokiej jakości, optycznie wymagających powierzchni. Powierzchnię posadzki zagruntować w sposób opisany powyżej i ewentualnie wykonać szpachlowanie wyrównawcze.
Sporządzić masę szpachlową używając:
DisboPOX 420 E.MI PLUS 2K-EP: 1 cz. wagowo
DisboAdd 942 Quarzsandmischung (0,1-0,4 mm): 1 cz. wagowo

Masę szpachlową wylać na powierzchnię i równomiernie rozprowadzić zębatą twardą rakla gumową  (ząb trójkątny 4 mm), a następnie po ok. 10 min. odpowietrzyć ruchami krzyżowymi wałkiem kolczastym.
Warstwa wrównawcza nie jest posypywana piaskiem.

Zaprawa

Powierzchnię posadzki zagruntować w sposób opisany powyżej.
Sporządzić zaprawę:
DisboPOX 420 E.MI PLUS 2K-EP: 1 część wagowo
DisboAdd 946 Quarzsandmischung (0,01-2,0 mm): 10 części wagowo
Spoiwo w opakowaniu 5 kg przeznaczone jest do zmieszania z dwoma 25 kg workami piasku kwarcowego do zapraw. Piasek kwarcowy w ilości przeznaczonej do mieszania nalezy wsypać do betoniarki przeciwbieżnej. Do pracującej mieszarki dodać spoiwo. Intensywnie mieszać przez 3 minuty. Zaprawę nanosić na świeżą lub stwardniałą i posypaną piaskiem warstwą gruntującą metodą "mokrym w mokre", utwardzić a następnie wygładzić pacą z tworzywa sztucznego lub ze stali szlachetnej. Przy wykonywaniu nawierzchni zaprawę należy rozprowadzić stosując prowadnice. W celu uzyskania antypoślizgowej lub szczelnej dla cieczy nawierzchni, powierzchnie należy pokryć powłoką zamykającą, zgodnie z opisem w p.2.
W wypadku powlekania jastrychu powłoką zamykającą z żywicy DisboXID 420 2K-EP do żywicy dodać ok. 2% wagowo środka DisboADD 952 Stellmittel.

Wgłębienia (promień 5 cm)
Posadzkę zagruntować jak opisano powyżej. Sporządzić zaprawę:
DisboPOX 420 E.MI PLUS 2K-EP: 1 część wagowo
DisboAdd 946 Quarzsandmischung (0,01-2,0 mm): 10 części wagowo

Świeży materiał ułożyć przy pomocy odpowiedniego narzędzia np. kielni kątowej o promieniu 5 cm.

Ochrona świeżego betonu
Aby skutecznie zmniejszyć utratę wody oraz zabezpieczyć beton przed zbyt szybkim wysychaniem, należy nakładać materiał tak szybko jak tylko to jest możliwe. Odpowiednim momentem jest osiągnięcie przez beton odporności na obciążenie komunikacją pieszą bez pozostawiania odcisków tj. gdy wartość wskaźnika wodno-cementowego jest <0,55 (przy 20°C jest to po kilku godzinach).
Materiał można nakładać tylko na powierzchnie zatartą np. łatą drewnianą w taki sposób aby usunąć mleczko cementowe zmniejszające przyczepność. Przed nakładaniem materiału nie może być widoczna na powierzchni "powłoka" z wody.

Uwaga: Beton nie może być wygładzony na gładko np. za pomocą urządzeń mechanicznych.


Przed nakładaniem materiału zmatowić powierzchnię szczotką stalowa lub z tworzywa sztucznego, aby usunąć pozostałe ewentualnie mleczko cementowe oraz poprawić kapilarność poprzez otworzenie porów.
Nakładać materiał raklą gumową ruchami odpychającymi. Po upływie około 10-15 minut przy temperaturze 20°C rozprowadzić równomiernie wałkiem ruchami krzyżowymi.
W zależności od gatunku betonu nałożyć maksymalną możliwą dla danego podłoża ilość DisboXID 420 2K-EP Nie mogą powstawać "kałuże" z żywicy.
Naniesiony materiał sprawdzić ze względu na szczelność i w razie konieczności w drugim cyklu roboczym zamknąć pozostałe pory. Ostatecznie posypać DisboAdd 943 Quarzsandmischung (0,4-0,8 mm).

Zużycie


Warstwa gruntującaok. 200–400 g/m2
Powłoka zamykającaok. 200–400 g/m2 na jedną warstwę
Szpachlowanie wyrównawcze drapane
lekko chropowate, równe podłoża, nierówności do 1 mm

DisboXID 420 2K-EP-Grundierung Premium
DisboAdd 942 Quarzsandmischung (0,1-0,4 mm)

ok. 660 g/mm/m2
ok. 1 kg/mm/m2
chropowate, nierówne podloża, nierówności od 1 mm

DisboXID 420 2K-EP-Grundierung Premium
DisboAdd 942 Quarzsandmischung (0,1-0,4 mm)
DisboAdd 943 Quarzsandmischung (0,4-0,8 mm)

ok. 660 g/mm/m2
ok. 500 g/mm/m2
ok. 500 g/mm/m2
Warstwa wyrównawcza
do wykonywania najwyższej jakości powierzchni
DisboXID 420 @K-EP
DisboAdd 942 Qarzmischung (0,1-0,4 mm)
ok. 800 g/m2
ok. 800 g/m2
Wgłębienia
DisboXID 420 2K-EP-Grundierung Premium
Disboxid 946 Mörtelquarz
ok. 150 g/m2
ok. 1,5 kg/m
Zaprawa
DisboXID 420 2K-EP-Grundierung Premium
Disboxid 946 Mörtelquarz
ok. 190 g/mm/m2
ok. 1,9 kg/mm/m2
Ochrona świeżego betonu
DisboXID 420 2K-EP-Grundierung Premium
DisboAdd 943 Quarzsandmischung (0,4-0,8 mm)
ok. 30–600 g/m2
ok. 1 kg/m2

Dokładne zużycia należy ustalić poprzez wykonanie próby na obiekcie.

Możliwe jest przeprowadzenie częściowej naprawy na powierzchniach balkonowych. Z uwagi na różnice w rozszerzalności zapraw epoksydowych i betonu nie jest możliwe stosowanie na całej powierzchni balkonu z uwagi na możliwość powstawania rys.

Czas przydatności do obróbki po rozrobieniu, zmieszaniu

Ok. 30 min. w temp. 20°C i względnej wilgotności powietrza ok. 60%. W wyższych temperaturach czas ten ulega skróceniu, w niższych wydłużeniu.

Warunki obróbki

Minimalna temp. materiału, otoczenia i podłoża wynosi 10°C, maksymalna 30°C. Względna wilgotność powietrza nie może przekraczać 80%. Temperatura podłoża musi być zawsze co najmniej o 3°C wyższa od temp. punktu rosy.

Przerwy technologiczne

Podczas pracy w temp. +20°C przerwy technologiczne pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw wynoszą min. 12 godzin i maks. 24 godziny. Przy dłuższej przerwie przed przystąpieniem do dalszych prac powierzchnia musi być zmatowiona (przeszlifowana), jeżeli nie była posypywana. Wyższe temperatury skracają podane czasy, niższe- wydłużają.

Wskazówka: w przypadku zastosowaniu jako ochrona świeżego betonu przy temperaturze 20°C powlec po upływie 2 dni systemem cienkopowłokowym (powłoka zamykająca, malowanie wałkiem), a po upływie 5 dni systemem grubopowłokowym (powłoka i zaprawa samorozlewna, posadzka z zasypką).

Czas schnięcia

W temp. +20°C i przy względnej wilgotności powietrza 60% warstwa nadaje się do chodzenia po ok. 12 godzinach, po 3 dniach jest odporna na obciążenia mechaniczne, a po 7 dniach całkowicie stwardniała.
W niższych temperaturach czas schnięcia ulega wydłużeniu. W czasie twardnienia (ok. 12 h przy +20°C) chronić przed działaniem wilgoci; wystąpienie wilgoci w fazie schnięcia może powodować niepożądane zmiany na powierzchni oraz zmniejszyć przyczepność powłoki. Zapewnić odpowiednią wentylację w czasie wysychania materiału. Niewłaściwa wentylacja może być przyczyną przebarwień na skutek nierównomiernego wysychania.

Czyszczenie narzędzi

Natychmiast po użyciu oraz w przypadku dłuższych przerw w pracy, myć rozcieńczalnikiem DisboADD 419 Verdünner.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Wyrób wyłącznie do profesjonalnego użycia.
Masa:
Działa drażniąco na skórę. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa drażniąco na oczy. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Unikać uwolnienia do środowiska. Stosować rękawice ochronne/ ochronę oczu. Zawiera związki epoksydowe. Przestrzegać wskazówki zawarte w karcie charakterystyki wyrobu.
Zawiera:
2,2-bis[4-(2,3-epoksypropoksy)fenylo]propan
bisphenol-F epoxy resin MW <700
1,3-bis(2,3-epoksypropoksy)-2,2-dimetylopropan [(C12-14-alkiloksy)metylo]oksiran

Utwardzacz:
Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. Dokładnie umyć ciało po użyciu. Unikać uwolnienia do środowiska. Stosować rękawice ochronne/ ochronę oczu. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
Zawiera: polioksypropylenodiamina 1,3-cykloheksanu dimetyloamina

Utylizacja

Do utylizacji nadają się jedynie całkowicie opróżnione opakowania. Odpadów nie należy wyrzucać do kanalizacji. Nieutwardzone pozostałości produktu i nieoczyszczone opakowania należy utylizować jako odpady niebezpieczne. Pozostałości materiału: wymieszać masę z utwardzaczem, pozostawić do utwardzenia, po utwardzeniu utylizować jak odpady farby. Nieutwardzone pozostałości produktu i nieoczyszczone opakowania należy utylizować jako odpady niebezpieczne.

Dopuszczalna zawartośc LZO

Zgodnie z Dyrektywą UE wartość dopuszczalna maksymalnej zawartości LZO (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktu (typ A/j) wynosi: 500 g/l (od 1.1.2010). Ten produkt zawiera maksymalnie 1 g/l LZO.

Giscode

RE 1

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki wyrobu.

Znakowanie CE

ce-logo
Disbon GmbH

Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

081)

DIS-420-010265
EN 13813:2002
Kunstharzestrich/Kunstharzbeschichtung für die Anwendung in InnenräumenEN 13813:SR-Bfl s1-B1,5-AR1-IR4
Reakcja na ogieńBfl -s1
Uwalnianie substancji o właściwościach korozyjnychSR
Odporność na zużycie≤ AR1
Przyczepność przy rozciąganiu≥ B1,5
Odporność na uderzenie≥ IR4


Norma PN-EN-13813 – „Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Materiały, właściwości i wymagania” określa wymagania dotyczące materiałów na podkłady podłogowe przeznaczone do stosowania wewnątrz obiektów budowlanych. Powłoki (podkładowe i wierzchnie) z żywic syntetycznych są również objęte w/w normą.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl