caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/235834/064568_DISBON_374_24,6_Gebinde_1_PL.png

DisboPUR 374 2K-PU-Beschichtung

Niskoemisyjna, prawie bezzapachowa, ciągliwie-twarda powłoka poliuretanowa na podłoża mineralne i twardy asfalt.

Zastosowanie

Na podłoża mineralne i z twardego asfaltu - wewnątrz pomieszczeń – pod duże i ekstremalne obciążenia mechaniczne, jak np. hale fabryczne i zakłady produkcyjne z przemieszczającymi się wózkami widłowymi, paleciakami.

Właściwości

  • niskoemisyjna, sprawdzona pod względem emisyjności szkodliwych substancji
  • ciągliwie-twarda
  • odporna na duże obciążenia mechaniczne
  • tolerująca lakier
  • przekrywająca rysy

Sprawdzona wg AgBB pod względem lotnych substancji organicznych emitowanych z wewnętrznych elementów budowlanych. Kryteria oceny przez AgBB (Komisja Oceny Jakości Zdrowotnej Wyrobów Budowlanych) zostały ustalone na podstawie rozporządzenia Urzędu Ochrony Środowiska i Zdrowia w sprawie stosowania materiałów budowlanych we wrażliwych obszarach, jak np. pomieszczenia pobytowe.

Spoiwo

Dwuskładnikowa żywica poliuretanowa.

Wielkość opakowań

30 kg opakowanie (składnik A (masa): 24,6 kg blaszane opakowanie, składnik B (utwardzacz): 5,4 kg Blecheimer)

Barwa

Szary kamienny - Steingrau (ca. RAL 7030), szary krzemionkowy - Kieselgrau (ca. RAL 7032), jasnoszary - Lichtgrau (ca. RAL 7035), szary agat - Achatgrau (ca. RAL 7038).
Kolory specjalne na zamówienie.

Można wybierać kolory specjalne z kolekcji barw FloorColor.

Występujące żółknięcie nie wpływa na właściwości techniczne materiału.
Barwniki organiczne (np. zawarte w kawie, winie czerwonym lub liściach) oraz różne chemikalia (np. środki dezynfekcyjne, kwasy itd.) mogą powodować zmiany odcienia. Obciążenia szlifujące grożą zadrapaniem powierzchni. Funkcjonalność powłoki nie ulega przy tym pogorszeniu.

Stopień połysku

Błyszczący

Składowanie

W chłodnym, suchym miejscu o dodatniej temperaturze.
W oryginalnie zamkniętym pojemniku produkt można składować przynajmniej przez 9 miesięcy. W niższych temperaturach materiał przed użyciem przechowywać w miejscu o temperaturze ok. 20oC co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem prac.

Dane Techniczne

  • Zdolność przekrywania rys według normy DIN EN 1062-7: ok. 750 µm (przy 1500 g/m2
                                                                                         ok. 1.500 µm (przy 3000 g/m2)

Gęstość

ok. 1,55 g/cm3

Grubość warstwy suchej

ok. 64 µm/100 g/m2

Ścieralność wg Tabera (CS 10/1000 obr./1000 g)

65 mg/30 cm2

Twardość metodą Shore (A/D)

ok. D 62

Wydłużenie do zerwania wg.DIN 53504

ok. 40 % (dla 1 mm grubości warstwy)

Odporność chemiczna

Odporność na chemikalia w oparciu o normę DIN EN ISO 2812-3:2007 przy 20°C
7 dni
Kwas octowy, 5 % + (V)
Kwas solny, 10 %+
Kwas siarkowy, ≤ 20 %+ (V)
Kwas cytrynowy, 10 %+ (V)
Amoniak, 25-procentowy (salmiak)+
Wodorotlenek wapnia+
Ług potasowy, 50 %+ (V)
Ług sodowy, 50 %+ (V)
Kwas mlekowy, 10 %+ (V)
Biodiesel+
Kwas siarkowy, 35 %+ (V)
Kwas octowy, 20 %+ (V)
Woda destylowana+
Roztwór soli kuchennej, nasycony+
Olej opałowy i napędowy+
Olej silnikowy+
Płynchłodzący do transformatorów+
Objaśnienie znaków: + = odporny, V = przebarwienia

Wymagany stan podłoża

Beton i jastrych cementowy oraz jastrychy z twardego asfaltu w pomieszczeniach.

Podłoże musi być nośne, stabilne kształtowo, mocne, oczyszczone z luźnych cząstek, pyłu, olejów, smarów, ścieru gumowego i innych substancji o działaniu antyadhezyjnym. Cementowe, uszlachetnione tworzywem sztucznym masy wyrównawcze sprawdzić pod względem możliwości nanoszenia powłok, ew. wykonać próby.
Wytrzymałość podłoża na ściskanie musi być > 25 N/mm2.

Wytrzymałość powierzchniowa podłoża na oderwanie musi wynosić średnio 1,5 N/mm2. Najmniejsza wartość jednostkowa nie może być mniejsza niż 1,0 N/mm2. Podłoża muszą osiągnąć swoją wilgotność wyrównawczą.
Beton i jastrych cementowy: maks. 4 % wagowe (metoda CM)
Metody kontroli powyższych wartości według Wytycznych technicznych, część 3, Niemieckiej Komisji ds. Żelbetu.

Gdy można się spodziewać wilgoci przenikającej od podłoża, bezwzględnie należy wykonać podkład z Disboxid 420 E.MI Primer bądź Disboxid 462 EP-Siegel Neu.
W takim przypadku wytrzymałość powierzchniowa podłoża na oderwanie musi wynosić średnio 2,0 N/mm2. Najmniejsza wartość jednostkowa nie może być mniejsza niż 1,5 N/mm2.

Jastrychy z twardego asfaltu muszą odpowiadać klasie twardości IC 10 lub IC 15 i nie mogą się odkształcać w określonych temperaturach i przy określonych obciążeniach mechanicznych.

Inne rodzaje podłoży bądź inne sposoby postępowania wymagają specjalistycznej porady doradcy ds. produktów Disbon.

Przygotowanie podłoża

Istniejące podłoże oczyścić metodą bezpyłowego śrutowania przy jednoczesnym odsysaniu ubytku. Głębokość obróbki podłoża jak i warstw słabo trzymających się podłoża zależy od ciśnienia, rodzaju i ilości materiału ściernego. Szlifować wolno tylko małe powierzchnie (obróbka brzegów). Wyjątek stanowi szlifowanie tarczą diamentową dla usunięcia słabo trzymających się istniejących warstw.

Ponadto należy przestrzegać arkusza roboczego BEB Federalnego Związku ds. Jastrychów i Powłok KH-0U i arkusza roboczego BEB KH 3 oraz tabeli 2.5 z Wytycznych technicznych, część 2, Niemieckiej Komisji ds. Żelbetu.

Stare, sztywne powłoki dwuskładnikowe dokładnie oczyścić, a następnie przeszlifować bądź wypiaskować na matowo (aż do przełomu białego), by na powlekanej powierzchni nie zachowały się żadne pozostałości, środki konserwujące itp.

Wykruszenia i ubytki w podłożu wypełnić na równo z powierzchnią zaprawami Disbocret ®- PCC-Mörtel lub Disboxid EP-Mörtel.

W przypadku jastrychu z twardego asfaltu kruszywo po przygotowaniu musi być widoczne przynajmniej w 75 procentach.

Przed i w czasie wykonywania powłoki nie wolno w sąsiedztwie stosować materiałów silikonowych, ponieważ mogą one pogorszyć jakość powierzchni.

Federalny Związek ds. Jastrychów i Posadzek, stowarzyszenie zarejestrowane, 53842 Troisdorf-Oberlar.

Przygotowanie materiału

Wymieszać składnik A (masa podstawowa) i dodać do niego składnik B (utwardzacz). Dokładnie wymieszać przy użyciu powoli (maks. 400 obr/min) obracającego się mieszadła aż do osiągnięcia równomiernego koloru bez widocznych smug. Materiał przełożyć do innego pojemnika i jeszcze raz starannie wymieszać (nie przyrządzać produktu w dostarczonym pojemniku).

Proporcja mieszania

Składnik A (masa) : składnik B (utwardzacz) = 82:18 części wagowych

Sposób nakładania

Zależnie od zastosowania rodzaju narzędzia, kielnią do gładzenia lub odpowiednią raklą (np. raklą zębatą z twardej białej gumy). Na powierzchniach posypanych posypką w celu osiągnięcia szorstkiej powierzchni pracować wałkiem o średnim włosiu.


Wskazówka: Przy nakładaniu raklą zębatą wybrane uzębienie trójkątne nie zapewnia automatycznie zachowania zadanych wartości zużycia.

Układ warstw na przygotowanych podłożach

Warstwa gruntująca
1. Podłoża mineralne zagruntować wypełniającym pory podkładem Disboxid 462 EP Siegel Neu. Szorstkie podłoża dodatkowo wyrównać szpachlówka drapaną (grunt zmieszany z piaskiem kwarcowym).
Zależnie od żądania można alternatywnie stosować
Disboxid 420 E.MI Primer,
Disboxid 460 EP-Ground,
Disboxid 461 EP-Filler Neu
Szczegółowe informacje można uzyskać w odpowiednich kartach informacyjno technicznych

2. Twardy asfalt w pomieszczeniach wewnętrznych zagruntować preparatem DisboPUR 374 przy użyciu ściągaczki z twardej gumy lub rakli tak, aby przykryć pory. Szorstkie, porowate podłoża asfaltowe wyrównać z dodatkiwem szpachlówki drapanej:
DisboPUR 374: 1 części wagowych,
Disbo­xid 942 Mischquarz:  0,5 części wagowych

Warstwa wierzchnia
Warstwa samorozlewna
DisboPUR 374 wylać na zagruntowane podłoże i równomiernie rozprowadzić rakla zębatą z twardej gumy. Po czasie oczekiwania ok. 10 minut świeżą warstwę samorozlewną odpowietrzyć wałkiem kolczastym.

Zaprawa samorozlewna 
Po przełożeniu materiału do innego pojemnika dodać przy ciągłym mieszaniu 50 % wagowych Disboxid 942 Mischquarz (0,1-0,4 mm) lub Disboxid 941 Füllsand (0,06-0,3 mm). Tak uzyskaną zaprawę samorozlewną, nieprzekraczając czasu obrabialności, wylać na zagruntowane podłoże i dalej obrabiać jak przy warstwie samorozlewnej.

Wskazówka: W przypadku specjalnych odcieni trzeba kontrolować maksymalną możliwą ilość dodawanego piasku, ponieważ zależnie od koloru może ona być mniejsza niż 50 % wagowych.

W celu zmatowienia powierzchni i zwiększenia antypoślizgowości można za pomocą pistoletu natryskowego lejkowego wdmuchać do świeżej warstwy ok. 20 g/m2 środka matującego DisboADD 955.

Powłoka z posypką 
Po przełożeniu materiału do innego pojemnika dodać przy ciągłym mieszaniu 50 % wagowych piasku kwarcowego Disboxid 942 Mischquarz (0,1-0,4 mm). Tak przygotowaną zaprawę samorozlewną jako warstwę podsypkową wylać na zagruntowane podłoże i równomiernie rozprowadzić raklą zębatą z twardej gumy. Następnie świeżą warstwę posypać na całej powierzchni posypką kwarcową Disboxid 943 Einstreuquarz (0,4 - 0,8 mm) bądź Disboxid 944 Einstreuquarz (0,7 - 1,2 mm). Po utwardzeniu zasypanej warstwy usunąć luźny piasek. Na tak uzyskanym podłożu wylać DisboPUR 374, równomiernie rozprowadzić raklą z twardej gumy i wygładzić wałkiem o średnim włosiu.

Zużycie

Warstwa gruntująca
Podłoża mineralnepatrz odpowiednia karta techniczna
Twardy asfalt wewnątrz pomieszczeń
Gruntowanie
DisboPUR 374

ok. 500–1000 g/m2
Szpachlówka drapana
DisboPUR 374
Disboxid 942 Mischquarz
ok. 1,2 kg/mm/m2
ok. 0,6 kg/mm/m2

Verlaufbeschichtung mit glatter Oberfläche
Ca. 1 mm Schichtdicke (ca. 3 mm Dreieckzahnung)
DisboPUR 374ok. 1,5 kg/m2
Ca. 1,5 mm Schichtdicke (4 mm Dreieckzahnung)
DisboPUR 374ok. 2,3 kg/m2
Warstwa samorozlewna o gładkiej powierzchni
grubość warstwy ok. 1,5 mm (uzębienie trójkątne ok. 3 mm)
DisboPUR 374
Disboxid 942 Mischquarz
ok. 1,8 kg/m2
ok. 0,9 kg/m2
grubość warstwy ok. 2 mm (uzębienie trójkątne ok. 5 mm)
DisboPUR 374
Disboxid 942 Mischquarz
ok. 2,4 kg/m2
ok. 1,2 kg/m2
grubość warstwy ok. 3 mm (uzębienie trójkątne ok. 7 mm)
DisboPUR 374
Disboxid 942 Mischquarz
ok. 3,6 kg/m2
ok. 1,8 kg/m2
Powłoka z posypką
Warstwa podsypkowa
DisboPUR 374ok. 2,4 kg/m2
Disboxid 942 Mischquarzok. 1,2 kg/m2
Posypka
Disboxid 943 Einstreuquarz
lub
Disboxid 944 Einstreuquarz
ok. 4,0–4,5 kg/m2
Powłoka zamykająca antypoślizgowa
DisboPUR 374ok. 0,7-0,9 kg/m2

Są to zalecenia. Wielkość zębów zależy od odporności rakli na zużycie, od temperatury, stopnia wypełnienia i jakości podłoża. Zużycie materiału na powłokę zamykającą na zasypanych powierzchniach zależy od temperatury, sposobu nakładania, od narzędzi oraz rodzaju samej posypki. Dlatego dokładne wartości zużycia należy określić przez wykonanie próby na obiekcie.

Czas przydatności do obróbki po rozrobieniu, zmieszaniu

W temperaturze 20°C i przy względnej wilgotności powietrza 60%: ok. 25 minut. W wyższych temperaturach czas ten skraca się, a w niższych - wydłuża.

Warunki obróbki

Temperatura podłoża, otoczenia i materiału
Co najmniej +5°C, maks. 30°C.
Względna wilgotność powietrza nie może przekraczać 75%. Temperatura podłoża musi być wyższa od punktu rosy o przynajmniej 3 oC.

Przerwy technologiczne

Czas oczekiwania między poszczególnymi operacjami roboczymi w temperaturze 20°C powinien wynosić przynajmniej 16 godzin i maks. 24 godziny. Przy dłuższych czasach oczekiwania powierzchnię z poprzedniej operacji roboczej trzeba przeszlifować, jeżeli nie była posypana.
W wyższych temperaturach podany czas skraca się, a w niższych - wydłuża.

Czas schnięcia

W temperaturze 20°C i przy względnej wilgotności powietrza 60% po ok. 16 godzinach można po powłoce chodzić, a po około 3 dniach - mechanicznie ją obciążać; całkowite utwardzenie następuje po ok. 7 dniach.
W niższych temperaturach czasy te odpowiednio się wydłużają. W trakcie procesu utwardzania (ok 16 godzin w temperaturze 20°C) naniesiony materiał chronić przed wilgocią, gdyż inaczej mogą się pogorszyć jakość powierzchni i przyczepność.

Czyszczenie narzędzi

Natychmiast po użyciu i przy dłuższych przerwach w pracy rozcieńczalnikiem Disbocolor 499 Verdünner.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Produkt przeznaczony tylko do użytku przemysłowego
Masa podstawowa: Brak niebezpiecznych substancji i mieszanin.
Utwardzacz:Działa drażniąco na skórę. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa drażniąco na oczy. Działa szkodliwie w następstwie wdychania. Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Podejrzewa się, że powoduje raka. Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności. Nie wdychać par/ rozpylonej cieczy. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawiera:diphenylmethanediisocyanate,isomeres and homologues, 4,4'-metylenodifenylo diizocyjanian, o-(p-izocyjanianobenzylo)fenylo izocyjanian, 2,2'-metylenodifenylo diizocyjanian.

Utylizacja

Opakowanie oraz resztki materiału usuwać w sposób bezpieczny, zgodnie z lokalnymi, krajowymi oraz międzynarodowymi przepisami. Pozostałości materiału:  wymieszać masę z utwardzaczem, pozostawić do utwardzenia, po utwardzeniu utylizować jak odpady farby. Nieutwardzone pozostałości produktu i nieoczyszczone opakowania należy utylizować jako odpady niebezpieczne. Odpadów nie należy wyrzucać do kanalizacji.

Dopuszczalna zawartośc LZO

dla tego typu produktu (Kat. A/j): 500 g/l (2010). Ten produkt zawiera maks. <10 g/l LZO.

Giscode

PU 40

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki wyrobu

Znakowanie CE

ce-logo
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

18
DIS-374-015734
EN 13813: 2002 
Jastrych/powłoka na bazie żywicy epoksydowej do stosowania w pomieszczeniach
EN 13813:SR-Cfl-B1,5-AR1-IR4
Reakcja na ogieńCfl-s1
Uwalnianie substancji o właściwościach korozyjnychSR
WodoprzepuszczalnośćNPD
Odporność na zużycie≤ AR1
Przyczepność przy rozciąganiu≥ B1,5
Odporność na uderzenie≥ IR4

EN 13813
Zharmonizowana norma europejska PN-EN-13813: „Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Materiały, właściwości i wymagania” określa wymagania dotyczące materiałów na podkłady podłogowe przeznaczone do stosowania wewnątrz obiektów budowlanych. Powłoki (podkładowe i wierzchnie) z żywic syntetycznych są również objęte w/w normą. Produkty zgodne z w/w normą podlegają znakowaniu CE.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

Informacje techniczne