caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/223531/062794_Disbopox_442_GaragenSiegel_10L_PL.png

Disbopox 442 GaragenSiegel

Wzmocniona włóknami węglowymi, dwuskładnikowa (2K) żywica epoksydowa wodorozcieńczalna, niskoemisyjna. Do posadzek garaży, magazynów i piwnic.

Zastosowanie

Do stosowania wewnątrz pomieszczeń na posadzkach mineralnych i z twardego asfaltu o małym lub średnim obciążeniu użytkowym w obszarze prywatnym, rzemiośle i przemyśle. Do stosowania w garażach, piwnicach, pralniach, pomieszczeniach sanitarnych. Dzięki zmniejszonej emisji LZO (lotnych związków organicznych) może być stosowana w pomieszczeniach pobytu osób „szczególnie wrażliwych” jak np. ośrodkach zdrowia, szpitalach, szkołach, przedszkolach itp.

Właściwości

 • wysoce odporna na uderzenia
 • niepodatna na zabrudzenia
 • łatwa w utrzymaniu czystości
 • odporna na ścieranie
 • dyfuzyjna dla pary wodnej
 • odporna na związki chemiczne
 • nieszkodliwa dla ogumienia pojazdów
 • wodorozcieńczalna
 • niskoemisyjna o zminimalizowanej emisji LZO

Przetestowana i zatwierdzona zgodnie z kryteriami AgBB dotyczącymi emisji lotnych związków organicznych z materiałów budowlanych przeznaczonych do wnętrz. Ocena programu AgBB

(Komitet ds. oceny zdrowotnej materiałów budowlanych w Niemczech) została przyjęta przez władze ochrony środowiska i zdrowia za korzystną, szczególnie przy stosowaniu materiałów budowlanych w obszarze pobytu osób „wrażliwych” np. pomieszczenia w służbie zdrowia.

Spoiwo

Wodorozcieńczalna, dwuskładnikowa (2K) żywica epoksydowa.

Wielkość opakowań

 • Standard:
  5 kg, 10 kg pojemnik kombi z tworzywa sztucznego
 • ColorExpress:
  5 kg, 10 kg pojemnik kombi z tworzywa sztucznego

Barwa

 • Standard:
  10 kg: szary krzemowy (Kieselgrau ca. RAL 7032), szary betonowy (Betongrau nie wg RAL), średnio szary (Mittelgrau ca. RAL 7037)
  5 kg: szary krzemowy (Kieselgrau ca. RAL 7032), szary betonowy (Betongrau nie wg RAL).
  Inne odcienie na zapytanie.
 • ColorExpress:
  Można barwić w systemie ColorExpress na ok. 25.000 odcieni. Może być barwiona na kolory z ekskluzywnej kolekcji kolorystycznej FloorColor plus.Barwienie w systemie ColorExpress przy użyciu jednego z 3 materiałów bazowych: Basis 1, 2 lub 3 w zależności od wybranego odcienia

Promieniowanie UV oraz niekorzystne warunki atmosferyczne mogą powodować niewielkie zmiany w odcieniu lub zjawisko kredowania powłoki. Barwniki organiczne (np. kawa, czerwone wino, liście) oraz różne związki chemiczne (np. środki dezynfekcyjne, kwasy i in.) mogą powodować przebarwienia. Szlifujące użytkowanie może powodować zarysowania. Nie wpływa to na funkcjonalność powłoki.

Stopień połysku

Pełny połysk.

Składowanie

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu w temp powyżej 0°C. Okres przechowywania w oryginalnie zamkniętych opakowaniach wynosi ok. 2 lata. Przed użyciem przechowywać w temperaturze ok. 20°C.

Gęstość

ok. 1,4 g/cm3

Grubość warstwy suchej

ok. 35 µm/100 g/m2

Opór dyfuzyjny µ (H2O)

ok. 20.000

Ścieralność wg Tabera (CS 10/1000 obr./1000 g)

66 mg/30 cm2

Odporność chemiczna

Odporność na działanie związków chemicznych zgodnie z DIN EN ISO 2812 w temp. 20°C
7 dni
Kwas octowy, 5 %+ (V)
Kwas siarkowy, 20 %+ (V)
Kwas azotowy, 10 %+ (V)
Kwas solny, 10 %+ (V)
Amoniak, 25 %+
Ksylen (dwumetylobenzen)+
Środki przeciwoblodzeniowe+
Benzyna DIN 51 600+
Skydrol+
Olej transformatorowy+
Objaśnienie znaków: + = odporność, (V) = możliwość przebarwienia

Wymagany stan podłoża

Wszystkie wewnętrzne podłoża mineralne (beton, jastrychy cementowe, magnezjowe i anhydrytowe) i twardy asfalt.
Podłoże musi być nośne, mocne, stabilne, pozbawione luźnych cząstek, pyłów, olejów, tłuszczów, resztek startej gumy oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Cementowe, wzbogacone tworzywem sztucznym masy wyrównawcze należy sprawdzić pod kątem przydatności do pokrycia (wykonać próbę).

Wytrzymałość powierzchni na odrywanie musi być ≥ 1,5 N/mm2. Minimalna wartość jednostkowa nie może być mniejsza od 1,0 N/mm2. Podłoża muszą osiągnąć wilgotność wyrównawczą, która nie może przekraczać:
Beton i jastrychy cem. max 4 %
Jastrych anhydrytowy max 1 %

Jastrychy z twardego asfaltu muszą odpowiadać klasie twardości IC 15 (klasyfikacja niemiecka) oraz nie mogą się odkształcać pod wpływem temperatury lub obciążenia mechanicznego.
Innego rodzaju podłoża wymagają specjalnego doradztwa.

Przygotowanie podłoża

Podłoża przygotować przy pomocy odpowiednich metod np. metodą śrutowania lub frezowania tak, aby spełniały powyżej opisane wymagania.

Nienośne powierzchnie silnie zanieczyszczone np. olejami, tłuszczami, gumą itp., względnie pokryte pylącą lub szklistą warstwą „zaczynu” cementowego czyścić mechanicznie. Zanieczyszczenia z małych powierzchni można usuwać ręcznie (np. przez młotkowanie lub za pomocą pistoletu igłowego). Duże powierzchnie oczyszczać przez śrutowanie lub inną podobną metodą. Dotyczy to przede wszystkim starych nawierzchni garażowych z widocznymi śladami ruchu lub postoju pojazdów. Plamy z oleju usuwać ogólnodostępnymi środkami przeznaczonymi do tego celu.

W twardym asfalcie musi być widoczny wypełniacz w min. 75%.

Stare powłoki jednoskładnikowe (1K) i luźne dwuskładnikowe (2K) usunąć całkowicie.

Mocno przylegające, twarde powłoki dwuskładnikowe oczyścić, następnie przeszlifować lub zmatowić względnie zagruntować środkiem Disbon 481 2K-EP-Universalprimer. Na powierzchni nie może być żadnych pozostałości innych materiałów. W przypadku powlekania istniejących powłok należy sprawdzić czy będzie zapewniona odpowiednia dyfuzyjność całego układu. 

Pęknięcia i ubytki naprawić środkami Disbocret ® PCC-Mörtel lub masami szpachlowymi Disboxid EP-Mörtel.

Nie stosować w otoczeniu materiałów zawierających sylikon przed i w trakcie uszczelniania, ponieważ może prowadzić to do uszkodzenia powierzchni.

Przygotowanie materiału

Utwardzacz dodać do masy podstawowej i intensywnie wymieszać mieszadłem elektrycznym pracującym na niskich obrotach (maks. 400 obr./min.) do uzyskania jednolitej kolorystycznie masy. Przelać do innego pojemnika i ponownie dokładnie wymieszać. Nie rozcieńczać materiału przeznaczonego do wykonania warstwy pośredniej i wierzchniej.

Proporcja mieszania

Masa podstawowa : utwardzacz = 84:16 - wagowo

Sposób nakładania

Nakładać pędzlem, wałkiem (wałek poliamidowy 11 mm) lub natryskiwać (natrysk Airless, bez filtra,  ciśnienie min 50 bar, dysza 0,015 – 0,017 cala, kąt natrysku: 45°, po natrysku rozprowadzić wałkiem).

Aby uzyskać jednorodną optykę, należy nakładać mokrym w mokre. Przy aplikacji wałkiem, rozprowadzić materiał równomiernie (zachować odpowiednie zużycie) i następnie rozwałkować ruchami krzyżowymi. Przy większych powierzchniach pracować większą iloscią osób. Można ewentualnie podzielić powierzchnię na pola. Na stykających się ze sobą powierzchniach stosować materiał z jednej szarży produkcyjnej.

Układ warstw na przygotowanych podłożach

Gruntowanie:
Zasadniczo podłoża mineralne gruntować środkiem DisboPOX W 443 lub DisboPOX W 402. Warstwę gruntującą układać wałkiem lub za pomocą specjalnej szczotki, intensywnie wcierając w podłoże.
Twarde jastrychy asfaltowe zagruntować DisboPOX W 442 rozcieńczonym wodą 5–10 %. 

Szpachlowanie wyrównawcze:
Równe, delikatnie chropowate powierzchnie mineralne:
Sporządzić masę szpachlową używając:
Disbopox 442 GaragenSiegel: 1 cz. wag.
Disboxid 942 Mischquarz: 1 cz. wag.
Przygotowaną masę szpachlową wylać na powierzchnię, równomiernie rozprowadzić pacą i ściągnąć na grubość ziarna. Wyszpachlowaną powierzchnię obsypać z nadmiarem piaskiem Disboxid 942.

Uwaga: większe nierówności podłoża i miejsca szpachlowane mogą być widoczne na powierzchni pomimo wykonania posypki. W takiej sytuacji należy wykonać szlifowanie.


Dla większych powierzchni i szorstkich porowatych podłoży wykonać masę szpachlową z: 
DisboPOX W 402: 100 cz. wag.
DisboADD 940: 240 cz. wag.
lub
DisboPOX W 453: 100 cz. wag.,
Woda: 2 cz. wag.,
DisboADD 942 Quarzsandmischung, 0,1 - 0,4 mm : 20 cz. wag..
Wylać masę na zagruntowaną powierzchnię, rozprowadzić gładką kielnią i ściągnąć na ostro na grubość ziarna.

Warstwa pośrednia i zamykająca:
Wykonać żywicą Disbopox 442 GaragenSiegel w stanie nierozcieńczonym. Ma powierzchniach obsypanych płatkami  wykonać warstwę pośrednią żywicą Disbopox 442 rozcieńczoną maks 5 % wody. Przy ekstremalnej zmianie koloru oraz w przypadku bardzo intensywnych kolorów  (np. z bazy 3) może zachodzić potrzeba wykonania dodatkowej warstwy.

Wykończenie powierzchni:
Wilgotną powłokę można posypać kolorowymi płatkami DisboADD 948 Farbchips, 2 - 4 mm i po wyschnięciu zamknąć żywicą PU-Aquasiegel 458 (gładkie wykończenie nawierzchni). Aby otrzymać nawierzchnię o właściwościach antypoślizgowych należy dodać do materiału warstwy zamykającej 3% wagowo materiału Disbon 947 Slidestop.

Zużycie

Gruntowanie
Podłoża mineralne
DisboPOX W 443 lub
DisboPOX W 402 rozcieńczony wodą 50-100 %
ok. 200 g/m2
ok. 150 g/m2
Jstrychy asfaltowe
DisboPOX  442
rozcieńczony 5-10% wody
ok. 200 g/m2
Szpachlowanie wyrównawcze 
Równe, delikatnie szorstkie podłoża:
Disbopox 442 GaragenSiegel
Disboxid 942 Mischquarz
ok. 1,1 kg/m2/mm
ok. 1,1 kg/m2/mm
Absandung
Disboxid 942 Mischquarz
ok. 1,5–2 kg/m2
Szorstkie porowate podłoża
DisboPox W 402
DisboADD 940
ca. 550 g/mm/m2
ca. 1.300 g/mm/m2
DisboPOX W 453
DisboADD 942
ca. 1.040–1.200 g/mm/m2
ca. 210–240 g/mm/m2
Powłoka zamykająca
DisboPOX  442
ok. 230–250 g/m2 na jedną warstwę
Wykończenie powierzchni
Posypka barwnymi płatkami
Disboxid 948 Color-Chips
ok. 30 g/m2
Gładkie wykończenie
Disbopur 458 PU-AquaSiegel
ok. 130 g/m2
Wykończenie antypoślizgowe
Disbopur 458 PU-AquaSiegel
Disbon 947 SlideStop Fine
ok. 130 g/m2
ok. 4 g/m2

Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie na podstawie próby na obiekcie. Rodzaj podłoża, wahania temp. oraz rodzaj użytych narzędzi mają wpływ na wielkość zużycia materiału.

Czas przydatności do obróbki po rozrobieniu, zmieszaniu

Ok. 90 min. w temp. 20°C i względnej wilgotności powietrza 60%. W wyższych temperaturach czas ten ulega skróceniu, w niskich wydłużeniu.

Uwaga: Nałożenie materiału, w którym minął czas przydatności do obróbki powoduje wystąpienie różnic w połysku i kolorystyce. Powłoka nie osiąga także odpowiedniej wytrzymałości. Unikać zbyt obfitego nakładania materiału (zbyt dużej grubości poszczególnych warstw). Zapewnić intensywną wymianę powietrza w pomieszczeniu w trakcie schnięcia i twardnienia żywicy.

Warunki obróbki

Minimalna temp. obróbki dla materiału, otoczenia i podłoża wynosi 10°C, maksymalna 30°C. Względna wilgotność powietrza nie może przekraczać 80%. Temperatura podłoża musi być zawsze przynajmniej o 3°C wyższa od temp. punktu rosy. W trakcie wysychania należy zapewnić odpowiednie wietrzenie, ponieważ poprzez podparowywanie wody z powłoki może dojść do zwiększenia wilgotności. Unikać przeciągów.

Przerwy technologiczne

W temp. +20°C przerwy technologiczne pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw wynoszą min. 16 i maks. 48 godz. Przy dłuższej przerwie technologicznej przed przystąpieniem do dalszych prac powierzchnia musi być zmatowiona (przeszlifowana). Podane czasy skracają się w przypadku wyższej temperatury lub wydłużają w przypadku temperatury niższej.

Czas schnięcia

W temp. +20°C i przy względnej wilgotności powietrza 60% warstwa nadaje się do chodzenia po ok.1 dniu. Po 7 dniach powłoka jest odporna na obciążenia mechaniczne i chemiczne. W niższych temperaturach czasy te ulegają wydłużeniu. Wczasie utwardzania (ok. 24 godz. przy +20°C) chronić powierzchnię przed działaniem wilgoci, ponieważ może ona powodować niepożądane zmiany na powierzchni oraz zmniejszyć przyczepność powłoki.

Czyszczenie narzędzi

Natychmiast po użyciu i na czas dłuższych przerw w pracy myć wodą lub ciepłą wodą z dodatkiem mydła.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Produkt wyłącznie do stosowania profesjonalnego.

Masa: Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Opakowanie przechowywać szczelnie zamknięte w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pary/rozpylonej cieczy. Zanieczyszczone oczy przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.

Utwardzacz: Działa drażniąco na oczy i skórę. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Nie wdychać pary/rozpylonej cieczy. Unikać zanieczyszczenia skóry. Zanieczyszczone oczy przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Zanieczyszczoną skórę przemyć natychmiast dużą ilością wody. Nie wprowadzać do kanalizacji. Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych. Unikać zrzutów do środowiska. Zawiera związki epoksydowe. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.

Utylizacja

Do utylizacji nadają się jedynie całkowicie opróżnione opakowania. Odpadów nie należy wyrzucać do kanalizacji. Pozostałości materiału: wymieszać masę z utwardzaczem, pozostawić do utwardzenia, po utwardzeniu utylizować jak odpady farby. Nieutwardzone pozostałości produktu i nieoczyszczone opakowania należy utylizować jako odpady niebezpieczne.

Dopuszczalna zawartośc LZO

Zgodnie z Dyrektywą UE wartość dopuszczalnj maksymalnej zawartości LZO (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktów (typ A/j) wynosi: 140 g/l (od 1.1.2010). Ten produkt zawiera maksymalnie 20 g/l LZO.

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki wyrobu.

Znakowanie CE

ce-logo
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50,
64372 Ober-Ramstadt 
08
DIS-442-001266
 EN 13813:2002
Powłoki (podkładowe i wierzchnie) z żywic syntetycznych do stosowania wewnątrz pomieszczeń.
EN 13813:SR-Bfl-s1-B1,5-AR1-IR4
Reakcja na ogieńBfl-s1
Uwalnianie substancji o właściwościach korozyjnychSR
WodoprzepuszczalnośćNPD
Odporność na zużycie≤ AR1
Przyczepność przy rozciąganiu≥ B1,5
Odporność na uderzenie≥ IR4


Zharmonizowana norma europejska PN-EN-13813: „Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Materiały, właściwości i wymagania” określa wymagania dotyczące materiałów na podkłady podłogowe przeznaczone do stosowania wewnątrz obiektów budowlanych. Powłoki (podkładowe i wierzchnie) z żywic syntetycznych są również objęte w/w normą.Produkty zgodne z w/w normą podlegają znakowaniu CE

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

Osiedle Szmaragdowe