Disbothan 235 PU-Fugendicht

Elastyczny, jednoskładnikowy materiał uszczelniający, twardniejący w kontakcie z powietrzem.

Przeznaczony do pracujących szczelin budowlanych.

Zgodny z normami DIN 18540-F , DIN EN ISO 11 600 F-25 LM.
caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/203319/059255_Disbothan_235_600_ml_PL.png

Zastosowanie

Do elastycznych wypełnień pod duże obciążenia w budownictwie, m.in. do uszczelniania szczelin dylatacyjnych w posadzkach.  Uszczelnianie  osadzanych drzwi i okien.

Właściwości

  • elastyczny
  • można malować farbami fasadowymi  dyspersyjnymi wg DIN 52 452
  • odpowiada wymaganiom normy DIN 18 540-F (uszczelnianie szczelin pomiędzy gotowymi elementami kon­strukcyjnymi z betonu i żelbetu na ścianach zewnętrznych przy użyciu materiałów uszczelniających).

Spoiwo

polimer SPUR – jednoskładnikowy

Wielkość opakowań

tuba 600 ml  (12 szt. w kartonie)

Barwa

biała, jasnoszara, ciemnoszara

jasne kolory mogą ulegać zmianie pod wpływem  różnych oddziaływań otaczającego  środowiska  (np. chemikalia w postaci płynnej lub gazowej, promieniowanie UV, wysokie temperatury). Nie ma to wpływu na funkcjonalność mechaniczną i techniczną oraz właściwości ochronne.

Składowanie

w chłodnym miejscu, powyżej temp. 0°C, i poniżej 25°C
okres przechowywania materiału w oryginalnie zamkniętych opakowaniach wynosi max 12 miesięcy.

Gęstość

ok. 1,35 g/cm3

Dopuszczalne całkowite odkształcenie

max. 25 % w  zależności  od  szerokości szczeliny

Odporność termiczna w stanie suchym

-30 °C do 80 °C

Skurcz

< 10 % objętościowa  utrata masy wg ISO 10 563

Szerokość fugi

4 - 30 mm

Wymagany stan podłoża

Beton, płyty włókno-cementowe, płytki ceramiczne, drewno ( niemalowane, lasurowane, lakierowane ), ceramika ( glazurowana, nieglasurowana ), cegła, tynk, stal nierdzewna V2A, stal, aluminium.
Podłoże musi być: czyste, suche, nośne i pozbawione luźnych elementów. Resztki starych uszczelniaczy powinny być usunięte. Fugi narożne należy sfrezować lub przeszlifować, tak aby usunąć wszelkie pozostałości starego uszczelniacza.

Przygotowanie podłoża

Chłonne powierzchnie szczelin zagrun­tować preparatem Dis­bo­than 236 Fugenprimer (patrz Tabela Stosowania). Głębokość spoiny lub szczeliny można ograniczyć przy użyciu  okrągłego sznura dylatacyjnego z tworzywa piankowego, nie wykazującego właściwości chłonnych.
Stosunek szerokości szczeliny do głębokości materiału uszczelniającego wynosi 1 : 1 dla szczelin o szerokości < 10 mm, dla szczelin o szerokości > 10 mm głębokość spoiny określać wg DIN 18 540.

Tabela stosowania Disbothan 236 Fugenprimer
PodłożeZastosowanie
BetonDisbothan 236 Fugenprimer
Stal nierdzewna V2a, Stal, Aluminiumbez
Płyty włókno-cementoweDisbothan 236 Fugenprimer
Płytki glazurowanebez
Drewno niepowlekaneDisbothan 236 Fugenprimer
Drewno lazurowanebez
Drewno lakierowanebez
Ceramika glazurowanabez
Ceramika nieglazurowanaDisbothan 236 Fugenprimer
TynkDisbothan 236 Fugenprimer
CegłaDisbothan 236 Fugenprimer

Przygotowanie materiału

Materiał gotowy do użycia.

Sposób nakładania

Materiał wprowadzić równomiernie do szczeliny, dokładnie wypełnić masą, uważając aby nie powstały pęcherze. Przed wytworzeniem się błony powierzchniowej, powierzchnię spoiny wygładzić narzędziem zwilżonym środkiem wygładzającym.

Zużycie

dla fugi o przekroju 10 x 10 mm:
-około  100 ml/m Disbo­than 235 PU-Fugendicht; około 20 ml/mDisbothan 236 Fugenprimer
Dokładne zużycie można określić poprzez próbne nałożenie.

Warunki obróbki

dla materiału, otoczenia i podłoża wynosi:
min. +5 °C, max. +35 °C

Czas schnięcia

około 1,5mm / 24h przy temperaturze 20°C i względnej wilgotności powietrza 60%.
Czas odparowania dla materiału gruntującego Fugenprimer: min. 30 minut, max. 60 minut.

Wskazówka: można malować fasadowymi  farbami dyspersyjnymi  po dokładnym wyschnięciu wg DIN 52 452.

Czyszczenie narzędzi

Natychmiast po użyciu umyć rozcieńczalnikiem Disboxid 419.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Produkt szkodliwy dla organizmów wodnych, z długotrwałym efektem. Nie wdychać oparów. Nie dopuszczać do kontaktu z oczami, skórą i odzieżą. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie wprowadzać do środowiska - kanalizacji, wód gruntowych i rzeki. PRZY POŁKNIĘCIU: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. W RAZIE KONTAKTU Z OCZAMI: ostrożnie płukać wodą prza kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Pojemnik przechowywać szczelnie zamknięty, w dobrze wentylowanym miejscu. Zawiera izocyjaniany. Może wywoływać reakcje alergiczne.

Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do utylizacji. Płynne resztki materiału utylizować jak odpady z mas uszczelniajacych.

Giscode

PU 20

Bliższe informacje

Patrz Karta Charakterystyki.
Podczas obróbki materiału postępować zgodnie z instrukcją i przepisami bhp.

Znakowanie CE

ce-logo
Disbon GmbH

Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

14

DIS-235- 001342
EN 15651-1: 2012-12

Fugendichtstoffe für Fassadenelemente
EN 15651-1: 2012-12 Typ F-EXT-INT-CC
Reakcja na ogieńKlasa E
Substancje niebezpieczneNPD
Odporność na spływanie≤ 3 mm
Utrata objętości≤ 10 %
Wytrzymałość na rozciąganie przy naprężeniu wstępnym po działaniu wodyspełnia
Właściwości adhezji/kohezji przy naprężeniu wstępnym po działaniu wodyspełnia
Wytrzymałość na rozciąganie , przy -30°C≤ 0,9 MPa
Wytrzymałość na rozciąganie przy naprężeniu wstępnym, przy-30°Cspełnia
Trwałośćspełnia

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl