caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/17993/020028_SAP-785570_ZR_15_L_Disboroof_408_Dachfarbe.png

Disboroof 408 Dachfarbe

Elastyczna, czysto akrylowa ochronna farba dachowa do dachówki betonowej i ceramicznej. Chroni przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Zastosowanie

Farba ochronna do dachówki betonowej, ceramicznej i eternitowej.
Uwaga: Farba zawiera dodatek środków zapobiegających zasiedlaniu się glonów i mchów. Deszczówkę spływającą z dachu można używać do podlewania roślin dopiero po 12 miesiącach od pomalowania dachu.

Właściwości

  • Chroni malowane powierzchnie przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi oraz agresywnymi zanieczyszczeniami środowiska.
  • Wysoce elastyczna także w niskich temperaturach
  • Błyszcząca
  • Przepuszczalna dla pary wodnej

Spoiwo

Czysty akryl.

Wielkość opakowań

30 kg pojemnik, 15 l wiaderko

Barwa

Antracytowa (Anthrazit), ceglasta (Ziegelrot), ciemnobrązowa (Dunkelbraun), czerwono-brązowa (Rotbraun). Inne kolory dostępne na zamówienie.

Stopień połysku

Błyszczący.

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0°C. Oryginalnie zamknięte opakowania mogą być przechowywane przez okres 12 miesięcy od daty produkcji.

Gęstość

ok. 1,1 g/cm3

Zawartość składników stałych

ok. 37% wag.

Grubość warstwy suchej

200 - 400 µm, E4 wg. PN EN 1062

Wydłużenie do zerwania wg.DIN 53504

> 100 %

Przepuszczalność wody (wartość - w)

< 0,1 kg /m2h0,5 klasa W3 (mała) wg. PN EN 1062

Przenikanie pary wodnej (wartość - sd)

≥ 0,14 m–≤ 1,4 klasa V2 (średnie) wg. PN EN 1062

Odpowiednie podłoża

Wyblakłe (co najmniej 10-cio letnie), chłonne dachówki betonowe i angobowane bądź glazurowane dachówki ceramiczne.

Wskazówka: Nowe ceramiczne pokrycia dachowe posiadają "uszlachetnioną" samoczyszczącą powierzchnię, dlatego przed zastosowaniem farby na tego rodzaju dachówkach należy wykonać próbę przyczepności do podłoża.

Przygotowanie podłoża

Uszkodzone dachówki lub uszkodzone połączenia i zakończenia wymienić względnie naprawić. Pokrycie dachowe powinno mieć odpowiednią wentylację. Organiczne (algi, mchy, porosty) i luźne cząstki usunąć z powierzchni strumieniem wody pod ciśnieniem. Strumień wody należy kierować zawsze zgodnie ze spadkiem dachu, w celu uniknięcia wnikania wilgoci pod materiał pokrywający dach. Strefy zachodzenia materiału na siebie oczyścić mechanicznie. Przygotowane podłoże musi być mocne, czyste, nośne oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

Przygotowanie materiału

Przed użyciem dokładnie wymieszać. W przypadku wykonywania warstwy gruntującej materiał można rozcieńczyć maks. 5% wody.

Sposób nakładania

Farbę Disboroof 408 Dachfarbe należy natryskiwać (airless, maks. ciśnienie 150 bar, dysza 0,021 do 0,025 cala).

Układ warstw

Dachówka betonowa:
Zwietrzałe, chłonne dachówki betonowe (co najmniej 10-cio letnie) zwilżyć lub dwukrotnie malować farbą Disboroof 408 Dachfarbe bezpośrednio po czyszczeniu.

Dachówka ceramiczna (glazurowana lub pokryta pobiałką):
Przygotowane i wysuszone podłoże zagruntować materiałem Disbon 481 EP-Uniprimer. Po upływie min. 3 godzin (w temp. 20°C), ale nie później niż po 3 dniach dwukrotnie pomalować farbą Disboroof 408 Dachfarbe.
Pomiędzy nakładaniem pierwszej i drugiej warstwy farby należy odczekać min. 2 godziny.

Wskazówka: Na nowych dachówkach ceramicznych i betonowych (wiek <10 lat) należy wykonać powierzchnię próbną farbą Disboroof 408 Dachfarbe bądź Disbon 481 EP-Uniprimer + Disboroof 408 Dachfarbe i sprawdzić przyczepność po wyschnięciu.

Zużycie

Ok. 330–380 ml/m2 bądź. 360 - 420 g/m2 na jedną warstwę, w zależności od rodzaju i właściwości materiału pokrywającego dach. Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce przez malowanie próbne.

Warunki obróbki

Temperatura materiału, otoczenia i podłoża:
Co najmniej +8°C, maksymalnie +35°C. Względna wilgotność powietrza nie może przekraczać 80%. Malowania nie należy wykonywać w warunkach opadów atmosferycznych lub w przypadku zagrożenia mrozem. Farby nie nakładać na rozgrzane powierzchnie.

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% powłoka jest pyłosucha po ok. 4 godzinach i całkowicie sucha po 24 godzinach.

Czyszczenie narzędzi

Wodą natychmiast po użyciu.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Produkt przeznaczony tylko do użytku profesjonalnego.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą natychmiast przemyć dużą ilością wody. W przypadku połknięcia natychmiast udać się do lekarza, ponieważ mogą nastąpić zaburzenia flory jelitowej. Podczas natryskiwania nie wdychać oparów. Zapobiegać przedostaniu się materiału do kanalizacji, zbiorników wodnych i ziemi.

Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione opakowania należy przekazywać do utylizacji. Resztki materiału po wyschnięciu traktować jako odpady budowlane lub domowe. Utylizacja zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

Dopuszczalna zawartośc LZO

Dla tego typu produktu (Kat. A/c): 40 g/l (2010). Produkt ten zawiera maksymalnie 20 g/l LZO.

Kod produktu farby i lakiery

M-DF02F

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki wyrobu.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem Technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

Informacje techniczne

Karty charakterystyki