caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/105382/039031_CapaColl_GK_16kg.png

Capacoll GK

Bezrozpuszczalnikowy klej dyspersyjny do klejenia tapet z włókna szklanego.

Zastosowanie

Gotowy do użycia klej dyspersyjny przeznaczony do klejenia tapet: Capaver Glasgewebe,  FantasticFleece i Akkordvlies na powierzchniach ścian wewnętrznych.

Właściwości

  • E.L.F
  • Posiada wysoką przyczepność początkową
  • Posiada długi czas zachowania właściwości roboczych
  • Wysoka wydajność
  • Trudno zapalny B1 wg DIN 4102, w połączeniu z tapetą z włókna szklanego Capaver Glasgewebe oraz materiałami powłokowymi Caparol zgodnie z atestem Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej (atest nr PB-WU03-I-16.5.31).
  • Niepalny A2 wg DIN 4102, w połączeniu z tapetami z włókna szklanego Capaver Glasgewebe oraz matowymi materiałami powłokowymi Caparol (atest nr P-PAY26-04695).

Wielkość opakowań

  • 16 kg

Barwa

transparentny, biały

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu, w temperaturach dodatnich. Napoczęte opakowanie szczelnie zamknąć. Ostrożnie obchodzić się z kontenerem i zwracać jedynie całkowicie opróżniony.

Dane Techniczne

  • wartość sD w systemie z Capaver Akkordvlies Z150K sD= 0,03m  = klasa v1 według PN EN 1062-1

Gęstość

ok. 1,10 g/cm3

Klasyfikacja według karty technicznej nr 606

Obszary zastosowania:
wewnętrzne typ 1 wewnętrzne typ 2 wewnętrzne typ 3zewnętrzne typ 1 zewnętrzne typ 2
++
(–) nie nadaje się / (○) nadaje się warunkowo / (+) nadaje się

Podłoża

Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.
Kontrastujące podłoża zagruntować środkiem Caparol Haftgrund.

Sposób nakładania

Pędzlem, wałkiem lub natryskiwać urządzeniami airless.

Natrysk Airless:
Kat natrysku: 40–50°
Dysza: 0,017–0,019"
Ciśnienie: 180–200 bar

W wypadku opakowań standardowych ustawić konsystencję roboczą do natrysku airless dodając ok. 10-15% wody.

Klejenie:
Klej Capacoll GK nakładać obficie i równomiernie wałkiem z runa jagnięcego lub natryskiwać urządzeniami airless na szerokość 1-3 brytów. Od razu przykładać tapetę, docisnąć szpachlą plastikową usuwając pęcherze powietrza. Na podłożach słabo chłonnych, przy niskiej temperaturze lub wysokiej wilgotności powietrza przed klejeniem gęsto tkanych tapet klej po nałożeniu „odpowietrzyć” .

Układ warstw

Sposób użycia:
Przed przyklejeniem tapet do podłoża należy koniecznie zapoznać się z informacjami technicznymi dotyczącymi składników systemu!

Zużycie

Tapeta z włókna szklanego Glasgewebe:
drobna faktura: ok. 150 g/m2
średnia faktura: ok. 150–250 g/m2
gruba faktura: ok. 250–300 g/m2

Dokładne wartości zużycia można ustalić poprzez wykonanie próby na obiekcie.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura użycia:
+5°C dla podłoża, otoczenia i materiału.

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadaje się do powtórnego malowania po 6 - 12 godz. Powłoka jest całkowicie sucha i w pełni wytrzymała po ok. 3 dniach. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czasy te ulegają wydłużeniu.

Wskazówka

Do klejenia tapet o zwartych fakturach jak: K 1100, VB 1100 stosować wyłącznie Capacoll GK rozcieńczony ok. 20% wody. Rozcieńczyć klej z opakowań standardowych i nakładać wałkiem o krótkim włosiu. Tapetę przykładać po odpowiednim „odpowietrzeniu” kleju.

Przy klejeniu tapet FantasicFleece oraz Capaver AkkordVliese, może dojść do zwiększonego zużycia materiału. Zaleca się zastosowanie Capacoll VK.

W przypadku obróbki mas szpachlowych zawierających gips, może dojść w wyniku długotrwałego oddziaływania wilgoci do pęcznienia, powstania pęcherzy i odspojeń. Aby tego uniknąć należy zapewnić szybkie wysychanie poprzez odpowiednią temperaturę i wietrzenie.

Uwaga (stan na dzień wydania)

Chronić przed dziećmi. Zapewnić odpowiednie wietrzenie w czasie pracy i w czasie wysychania. Nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu w trakcie pracy. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć je obficie wodą. Przy natryskiwaniu nie wdychać oparów. Zapobiegać przedostaniu się kleju do kanalizacji. Unikać zrzutów do środowiska. Bliższe informacje, patrz karta charakterystyki wyrobu.

Utylizacja

Do recycling oddawać wyłącznie opróżnione opakowania. Pozostałe resztki materiału utylizować jak odpady komunalne lub budowlane.

Dopuszczalna zawartośc LZO

< 1 g/l LZO

Giscode

D1

Deklarowany skład produktu

Żywice polioctanu winylu, woda, dodatki, konserwanty (metyloizotiazolon, benzoizotiazolon).

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl