caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/136476/045733_ArteTwin_5L.png

ArteTwin Basic

Efektowna i nowoczesna technika szpachlowania we wnętrzach.

Zastosowanie

ArteTwin to bardzo atrakcyjna i nowoczesna, wielobarwna technika szpachlowania, nadająca powierzchniom wewnętrznym elegancki i naturalny wygląd. Technika bazuje na specjalnie opracowanych komponentach, które można dowolnie ze sobą łączyć. Zestawianie produktów oraz różnorodne techniki nakładania pozwalają na uzyskanie różnych optycznie powierzchni: od delikatnych i stonowanych po bardzo ekstrawaganckie.

Uwaga szczególna:
Przy użyciu specjalnie opracowanej kielni nakładane są co najmniej dwa produkty (technika Twin). Szpachle ArteTwin Basic oraz ArteTwin Effect bazują na jasnych cząsteczkach, które nie mieszają się z pozostałym pigmentem, przez co uzyskiwane są wyjątkowe efekty optyczne. Podczas nakładania cząsteczki te układają się w niepowtarzalne faktury, co jest charakterystyczne dla tej techniki dekoracyjnej. Capadecor ArteTwin podlega ochronie patentowej.

Właściwości

  • Wodorozcieńczalna
  • Gotowa do użycia
  • Przyjazna dla środowiska, o neutralnym słabym zapachu
  • Barwiona w systemie Color Express
  • Przystosowana do czyszczenia
  • Nie palna według DIN 4102-A2
  • Spełnia wymagania w zakresie certyfikacji budynków wg. LEED/BREEAM

Spoiwo

Dyspersja akrylatu.

Wielkość opakowań

5 l, 10 l

Barwa

Biała – kryjąca z białymi cząsteczkami oraz możliwość barwienia maszynowego na około 300 kolorów w systemie ColorExpress (w oparciu o kolekcjię Caparol 3D-System) według kolekcji CD-Arte Twin.

Wskazówka:
Materiał może być mieszany ze sobą w dowolnych proporcjach zależnie od ostatecznie pożądanego efektu końcowego.

Aby uniknąć „niespokojnie wyglądające” powierzchnie, radzimy łączyć ze sobą kolory w jednym odcieniu lub podobnej jasności.

Stopień połysku

Głęboko matowy.

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0°C. Napoczęte opakowania przechowywać szczelnie zamknięte.

Klasyfikacja według karty technicznej nr 606

Obszary zastosowania:
wewnętrzne typ 1 wewnętrzne typ 2 wewnętrzne typ 3zewnętrzne typ 1 zewnętrzne typ 2
++
(–) nie nadaje się / (○) nadaje się warunkowo / (+) nadaje się

Odpowiednie podłoża

Tynki z grupy PII, PIII, tynki maszynowe z grupy PIV oraz płyty gipsowe, gipsowo-kartonowe i beton.

Wymagania jakości powierzchni podłoży: tynki gipsowe i płyty gipsowe - Q3.
Inne podłoża powinny być conajmniej wolne od porów i pustek skurczowych oraz odpowiadać wymaganiom normy DIN 18202.

Podłoża muszą być nośne, suche, czyste i wolne od substancji zmniejszających przyczepność.

Przygotowanie podłoża

Uwaga:
Szorstkie, chropowate podłoża wygładzić przy użyciu szpachli: Caparol Akkord-Spachtel Fein lub Mittel.
Alkaliczne podłoża nie nadają się do powlekania produktem Arte Twin. W takim przypadku należy zastosować odpowiednie dla tego typu podłoża środki.

Tynki grupy P II i P III:
Mocne, normalnie chłonne tynki zagruntować środkiem Caparol-Haftgrund. Lekko piaszczące, chłonne tynki zagruntować środkami OptiGrund E.L.F. lub CapaSol LF. Mocno piaszczące tynki zagruntować środkami Caparol-Tiefgrund TB lub AmphiSilan-Putzfestiger.

Maszynowe tynki gipsowe oraz tynki grupy P IV:
Tynki z zeszkliwiona powierzchnią przeszlifować, oczyścić z pyłu i zagruntować środkiem Caparol-Haftgrund.

Ścianki z elementów gipsowych:
Przeszlifować spoiny płyt. Miękkie i przeszlifowane miejsca wzmocnić środkiem CapaSol LF. Silnie chłonne płyty zagruntować środkami Caparol-Tiefgrund TB lub AmphiSilan-Putzfestiger. Powierzchnie normalnie chłonne zagruntować środkiem Caparol-Haftgrund.

Płyty gipsowo-kartonowe:
Przeszlifować łączenia płyt. Miękkie i przeszlifowane miejsca wzmocnić środkiem CapaSol LF Konzentrat. Silnie chłonne płyty zagruntować środkami Caparol-Tiefgrund TB lub AmphiSilan-Putzfestiger. Powierzchnie normalnie chłonne zagruntować środkiem Caparol-Haftgrund. Płyty z zawartością składników wodorozcieńczalnych i mogących powodować przebarwienia gruntować środkiem Caparol AquaSperrgrund.

Beton:
Usunąć pozostałości środków zmniejszających przyczepność, a także substancje pylące i piaszczące. Silnie chłonne płyty zagruntować środkami Caparol-Tiefgrund TB lub AmphiSilan-Putzfestiger. Powierzchnie normalnie chłonne zagruntować środkiem Caparol-Haftgrund.

Nośne powłoki malarskie:
Na matowe i słabo chłonne powłoki nałożyć bezpośrednio warstwę pośrednią farbą Indeko-plus. Powierzchnie błyszczące i powłoki z lakierów zmatowić (przeszlifować). Zagruntować środkiem Caparol-Haftgrund.

Nienośne powłoki:
Słabe powłoki z lakierów, farb lub tynków dyspersyjnych całkowicie usunąć. Piaszczące, pylące, porowate i/lub chłonne tynki gruntować środkami CapaSol LF Konzentrat. Nienośne powłoki z farb mineralnych usunąć mechanicznie, powierzchnie oczyścić. Zagruntować środkami Caparol Tiefgrund TB lub AmphiSilan-Putzfestiger.

Farby klejowe:
Zmyć do podłoża. Zagruntować środkami Caparol Tiefgrund TB lub AmphiSilan-Putzfestiger.

Tapety:
Całkowicie usunąć, zmyć resztki kleju i papieru. Zagruntować środkami Caparol Tiefgrund TB lub AmphiSilan-Putzfestiger.

Powierzchnie zaplamione nikotyną, zaciekami wodnymi, sadzą lub tłuszczem:
Zabrudzenia nikotyną, sadzami, tłuszczami zmyć wodą z dodatkiem detergentów i dobrze wysuszyć. Wyschnięte zacieki wodne zeszczotkować na sucho. Wykonać izolująco- gruntującą warstwę środkiem Caparol AquaSperrgrund. (Karta informacyjna 384).

Powierzchnie drewniane i drewnopochodne:
Gruntować środkiem Capacryl Holz-IsoGrund. Płyty z fabrycznie naniesioną warstwą żywicy melaminowej gruntować środkiem Capacryl-Haftprimer.

Niewielkie ubytki:
Po odpowiednim przygotowaniu uzupełniać szpachlówkami Caparol-Akkordspachtel, w razie potrzeby miejsca naprawione zagruntować.

Uwaga:
Przy stosowaniu środka Caparol-Tiefgrund TB może pojawić się typowy zapach rozpuszczalników. Dlatego należy zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczeń. W pomieszczeniach w których mogą przebywać osoby szczególnie wrażliwe stosować AmphiSilan-Putzfestiger, łagodny środek gruntujący o nikłym zapachu.

 

 

Sposób nakładania

Technika szpachlowanie ArteTwin bazuje na użyciu dwóch materiałów w jednych kroku roboczym (technika Twin).

Arte Twin Basic i Arte TwinEffect są w konsystencji gotowej do użycia. Szpachlowanie wykonujemy specjalna packą Arte Twin Spezialkelle. W zależności od pożądanej optyki powierzchni, możemy obrabiać materiały równocześnie oraz po wyschnięciu pierwszej warstwy szpachli. Obróbka Arte Twin przebiega w co najmniej trzech krokach roboczych.

Pierwszy krok roboczy
Przygotowane podłoże należy przemalować farbą Indeko-plus. Aby uniknąć widocznych śladów po wałku, należy koniecznie przeczesać powierzchnię szczotką. Aby osiągnąć właściwy efekt końcowy, nie należy stosować innej farby ponieważ są nieodpowiednie dla techniki Arte Twin.

Drugi krok roboczy
Drugi krok polega na nałożeniu na całą powierzchnię Arte Twin Basic w wybranym dla warstwy wierzchniej kolorze. Nie jest konieczne stosowanie na tym etapie dwóch barw. W obszarach trudno dostępnych np. w narożnikach należy użyć odpowiednich narzędzi (miękki pędzel).

Trzeci krok roboczy
W trzecim kroku nakładamy Arte Twin w różnych kolorach.

Technika szpachlowanie ArteTwin bazuje na użyciu dwóch materiałów w jednych kroku roboczym (technika Twin). Na packę ArteTwin Spezialkelle nakłada się dwa odcienie kolorów ArteTwin Basic lub dowolną kombinację ArteTwin Basic i ArteTwin Effect Złota lub Srebra i techniką „plam”, z niewielkim dociskiem szpachlujemy podłoże. Wszpachlowane „plamy” rozciera się następnie na całą powierzchnię.

Po ok. 15-60 minutach odpowietrzania (zależnie od temperatury i wilgotności) można powtórnie lekko przeszpachlować powierzchnię aby uwidocznić białe cząsteczki pigmentu. W trudno dostępnych miejscach np. w narożnikach należy użyć odpowiednie narzędzia (miękki pędzel).

Jeżeli dodatkowo chcemy uzyskać efekt połysku perłowego, po wyschnięciu pierwszej warstwy całą powierzchnię można przeszpachlować ArteTwin Złota lub Srebrna.

Układ warstw

 

Bild 1 (013772.jpg)Pierwszy krok roboczy:

Po przygotowaniu podłoża wykonujemy warstwe gruntującą farbą Indeko-plus.

Aby uniknąć śladów po wałku należy przeczesać powierzchnię szczotką.

Bild 5 (013776.jpg)Drugi krok roboczy:

Nałożyć wybrane materiały obok siebie na specjalną packę ArteTwin Spezialkelle.

Bild 2 (013773.jpg)Nałożyć ArteTwin Basic na całą powierzchnię w wybranym kolorze.
Bild 3 (013774.jpg)Ostatecznie zatrzeć "plamy" aż do uzyskania jednorodnej powierzchni. 

W trakcie szpachlowania zwracać uwagę na to aby nie były słyszalne odgłosy drapania i packa gładko przesuwała się po powierzchni!

Bild 4 (013775.jpg)Trzeci krok roboczy:

ArteTwin Basic + ArteTwin Basic lub ArteTwin Basic + ArteTwin Effect jak w drugim kroku nałożyć w małych ilościach obok siebie na packę ArteTwin Kelle, obficie nakładać i następnie zatrzeć aż do uzyskania jednorodnej powierzchni. Zmiana kierunku ruchów packi wpływa na ostateczny wygląd powierzchni.

Bild 6 (013777.jpg)Po wyschnięciu można nałożyć na całą powierzchnię ArteTwin Effect Gold lub Silber.

 

 

Zużycie

na cykl roboczy:
ArteTwin: ok. 200 – 600 g/m2 (zużycie całkowite)
ArteTwin Effect: maks. 150g/m2
Dodatkowe nałożenie ArteTwin Effect: ok 50 do 150 ml/m2

Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie na podstawie prób na danym obiekcie.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura obróbki:
+5°C dla otoczenia i podłoża.

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha po ok. 6 godz. Przy nakładaniu kilku warstw materiału zachować 12 godzinne przerwy technologiczne pomiędzy poszczególnymi warstwami.

Narzędzia

ArteTwin Kelle:
Specjalna packa z tworzywa sztucznego z zaoklrąglonymi narożnikami i wymienną packą. W przypadku zużycia, packę można w prosty sposób wymienić. Należy stosować tylko ten typ packi, inne narzędzia tego typu nie nadają sie do nakładania techniką ArteTwin.

Czyszczenie narzędzi

Natychmiast po użyciu i na czas dłuższych przerw w pracy myć wodą lub wodą z dodatkiem mydła.

Wskazówka

W zależności od ilości użytego materiału i stosowanej techniki powstają faktury mniej lub bardziej widoczne. Całkowicie gładkie powierzchnie przy stosowaniu techniki ArteTwin są niemożliwe do uzyskania. Aby uzyskać możliwie gładką i łatwą w czyszczeniu powierzchnię, można ją końcowo zabezpieczyć nakładając specjalną packą ArteTwin lazurę Deco-Lasur.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za straty i szkody, w szczególności złą jakość wymalowania, będące wynikiem nieprzestrzegania zaleceń zawartych w tej karcie.

Uwaga (stan na dzień wydania)

Chronić przed dziećmi. Nie pić , nie jeść ani nie palić w trakcie używania produktu. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.

Utylizacja

Do recycling oddawać wyłącznie opróżnione opakowania. Pozostałe resztki materiału utylizować jak odpady komunalne lub budowlane.

Dopuszczalna zawartośc LZO

Zgodnie z Dyrektywą UE wartość dopuszczalna maksymalnej zawartości LZO (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktu (typ A/l) wynosi: 200 g/l (2010). Ten produkt zawiera maksymalnie 50 g/l LZO

Kod produktu farby i lakiery

M-DF02

Deklarowany skład produktu

Dyspersja żywic akrylowych, barwne pigmenty, wypełniacze mineralne, woda, dodatki, konserwanty

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki wyrobu.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

Informacje techniczne

Karty charakterystyki

Informacja