Capadecor Calcino-Decor

Czysto mineralna, wapienna masa szpachlowa do technik imitujących naturalny marmur.

Zastosowanie

Czysto mineralna powłoka do pokrywania ścian i sufitów z gaszonego wapna, mączki marmurowej i wody do stosowania wewnątrz pomieszczeń. Calcino-Decor polecana jest szczególnie do wykonywania wysokiej jakości powierzchni wewnątrz, np. reprezentacyjnych biur, pomieszczeń recepcyjnych czy konferencyjnych, w hotelach, bankach, pomieszczeniach rekreacyjnych, kancelariach czy pomieszczeniach prywatnych.

Właściwości

 • Produkt czysto mineralny
 • Nie zawiera dodatków organicznych
 • O optyce imitującej kamień naturalny
 • O wysokiej dyfuzyjności i wlasnościach sorpcyjnych
 • Produkt niepalny
 • Łatwy w obróbce
 • Przystosowany do barwienia 

Wielkość opakowań

12 kg pojemnik z tworzywa sztucznego

Barwa

 • Calcino-Decor:
  Biało szary. Barwa materiału i jego konsystencja na skutek czysto mineralnego składu może nieznacznie się różnić.
 • Calcino-Color:
  22 barwy podstawowe do uzyskiwania barw pochodnych, które zależnie od ilości dodanej pasty barwiącej mogą wystąpić w 3 stopniach rozjaśnienia. Barwy podstawowe zostały przygotowane na bazie kolekcji Caparol 3D-System.

Składowanie

W pomieszczeniach chłodnych, lecz w temperaturach dodatnich, nie niższych od +5°C. Opakowania uprzednio otwierane przechowywać szczelnie i dokładnie zamknięte, aby uniknąć zasychania pigmentów.

Odpowiednie podłoża

Podłoże musi być nośne, zwarte, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

Przygotowanie podłoża

Związana i wyschnięta / skamieniała wyprawa z Calcino-Decor jest sztywna i nie rozciągliwa podobnie jak płyty marmurowe i na niestabilnych podłożach może być podatna na pękanie. Z tego powodu podłoża muszą być stabilne.

Tynki grupy PI, PII i PIII:
Mocne, normalnie chłonne tynki malować bez specjalnego przygotowania. Piaszczące, pylące, porowate i/lub silnie chłonne tynki zagruntować środkami OptiGrund E.L.F. lub CapaSol LF. Tynki obsypujące się silnie piaszczące gruntować środkami Caparol-Tiefgrund TB lub AmphiSilan-Putzfestiger.

Tynki gipsowe grupy PIV:
Tynki z zeszkliwiona warstwą przeszlifować, oczyścić z pyłu i zagruntować środkami  Caparol-Tiefgrund TB lub AmphiSilan-Putzfestiger.

Płyty i elementy gipsowe:
Płyty chłonne gruntować środkami OptiGrund E.L.F. lub Caparol Tiefgrund TB.

Płyty gipsowo-kartonowe:
Zeszlifować nadmiar szpachlówki. Miękkie i gładkie miejsca szpachlowane gipsem wzmocnić środkiem CapaSol LF. Płyty silniej chłonne gruntować środkami Caparol-Tiefgrund TB lub AmphiSilan-Putzfestiger. Płyty z zawartością składników wodorozcieńczalnych i mogących powodować przebarwienia gruntować środkiem Caparol-Filtergrund grob.

Uwaga:
Powłoka Calcino-Decor wymaga zastosowania podwójnej płyty gipsowo-kartonowej. Należy wyeliminować możliwość powstawania rys i spękań w strefach styków, fugi te muszą być tak wykonane, aby zagwarantować długotrwałe ich przekrycie.

Beton:
Usunąć ewentualne pozostałości substancji zmniejszających przyczepność i inne luźne zanieczyszczenia.

Nośne powłoki malarskie:
Matowe i słabo chłonne powłoki malować bezpośrednio. Powłoki błyszczące i powłoki lakiernicze zmatowić (przeszlifować).

Powłoki nie nośne:
Słabe powłoki z lakierów, farb lub tynków dyspersyjnych całkowicie usunąć. Piaszczące, pylące, porowate i/lub silnie chłonne tynki gruntować środkami OptiGrund E.L.F. lub CapaSol LF. Słabe powłoki z farb mineralnych usunąć mechanicznie, odpylić i gruntować środkami Caparol-Tiefgrund TB lub AmphiSilan-Putzfestiger

Powłoki z farb klejowych:
Zmyć do podłoża. Gruntować środkami Caparol-Tiefgrund TB lub AmphiSilan-Putzfestiger.

Tapety typu rauhfaser, tłoczone z papieru, tapety odspojone od podłoża:
Dokładnie usunąć. Zmyć pozostałości kleju i makulatury.Gruntować środkami Caparol-Tiefgrund TB lub AmphiSilan-Putzfestiger.

Powierzchnie z plamami nikotynowymi wodnymi, z tłuszczów:
Zabrudzenia z nikotyny, sadzy, tłuszczów zmyć wodą z detergentem i dobrze wysuszyć. Zaschnięte plamy wodne zeszczotkować na sucho. Gruntowanie izolujące wykonać środkiem Caparol Filtergrund grob (proszę uwzględnić informacje zawarte w karcie technicznej nr 845).

Drewno i materiały drewnopochodne:
Gruntowć środkiem Capacryl Holz-IsoGrund. Elementy pokryte fabrycznie żywicami melaminowymi gruntować materiałem Capacryl Haftprimer.

Uwaga:
Calcino-Decor wymaga dokladnego/starannego i długotrwałego przygotowywania podłoża. Należy wyeliminować możliwość powstawania rys i spękań w strefach styków, fugi te muszą być tak wykonane, aby zagwarantować długotrwałe ich przekrycie.

Ubytki w podłożach:
Po odpowiednim przygotowaniu uzupełniać szpachlówką Akkordspachtel i odpowiednio zagruntować.

Sposób nakładania

Po odpowiednim koniecznym przygotowaniu podłoża zawsze gruntować, ewentualnie wykonać warstwę pośrenią środkiem Putzgrund 610. Podłoża nierówne wyrównać wcześniej szpachlówkami Akkordspachtel mittel lub fein. W przypadku występowania rys lub spękań może być konieczne zatopienie siatki w warstwie szpachlówki.

Rysy konstrukcyjne podlegają nawet ekstremalnym ruchom. Dlatego trwałe ich mostkowanie przy użyciu malarskich materiałów powłokowych nie jest możliwe. Po wyschnięciu warstwy gruntującej nakładać masę Calcino-Decor. Do osiągnięcia pełnego efektu konieczne jest wykonanie 3 etapów składających się z kilku czynności.

Uwagi szczególne:
Zadbać o wymaganą (konieczną) czystość narzędzi w trakcie i po zakończeniu pracy. Oczyszczać krawędzie wiader z materiałem i nie dopuszczać do zanieczyszczania masy zaschniętymi cząstkami. W przerwach w pracy materiał przykrywać.W żadnym wypadku nie wolno rozcieńczać masy Calcino-Decor, barwników Calcino-Color, ani pasty impregnującej Calcino-Imprägnierpaste.

W przypadku obecności żywicznego serum na powierzchni szpachlówki w opakowaniu materiał dokładnie wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym.

Etap 1:
Nałożyć na całą powierzchnię ok. 1000 g/m2 białej masy Calcino-Decor, aby uzyskać jej pełne pokrycie. Do tego zalecamy użycie średniej packi (240 mmx100 mm). Masę wapienną nakładać nie rozcieńczoną w jej oryginalnej konsystencji.
Warstwa ta musi schnąć przynajmniej przez 24 godz. aby uniknąć  odspajania się kolejnych warstw barwnych. Przy niższych temperaturach i wyższej wilgotności zapewnić odpowiednio dłuższy czas schnięcia. Krótkie i delikatne ślady przejścia packi są efektem pożądanym i nie należy ich całkiem wygładzać.
W tym, jak i w następnych etapach pracy należy unikać szlifowania, ponieważ z jednej strony do uzyskania odpowiedniego efektu konieczne jest nałożenie warstwy o określonej grubości, z drugiej zaś podczas szlifowania powstaje bardzo drobny pył, który może utrudniać przyczepność następnych warstw lub być przyczyną powstania rys i spękań w szpachlówce. Wyjątkiem są poprawki, miejsca uzupełniane lub krawędzie zewnętrzne.

Etap 2:
W tym etapie wypełniane są bruzdy po przejściach packi z pierwszego etapu. Aby uniknąć powstawania odparzeń nakłada się najpierw jedną cienką warstwę materiału i po krótkim czasie warstwę następną.
Należy nałożyć ok. 300 g/m2 masy zabarwionej barwnikami Calcino-Color. W tym etapie używa się drugiej packi średniej (240 mm x100 mm).

Uwaga:
Używaną(e) do barwienia pastę(y) wymieszać w fabrycznym opakowaniu i nie rozcieńczone dodawać do masy wapiennej. Masę z barwnikiem wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym, mieszadło nie może mieć ostrych krawędzi. Mieszaninę przełożyć do innego czystego naczynia i ponownie dokładnie wymieszać do uzyskania dokładnego rozprowadzenia barwnika(ów). Po upływie ok. 3 dni zabarwioną masę w żadnym wypadku nie wolno mieszać i nie rozcieńczać. Materiał nałożony w tym etapie powinien schnąć ok. 2 – 3 godzin.

Etap 3:
W tym ostatnim etapie prac konieczne jest nałożenie ok. 100 g/m2 zabarwionego materiału aby uzyskać uszlachetnienie wykonywanej powierzchni. Także w tym etapie materiał należy nakładać dwukrotnie cienkimi warstwami stosując średnią packę (240 mm x 100 mm) i po ok. 5 minutach zagęścić i wygładzić małą packą (200 mm x 80 mm) lub packą wąską (200 mm x 50 mm). Te packi mogą być używane wyłącznie w tym etapie prac i nie mogą być uszkodzone. W tym etapie wygładzanie należy wykonywać bez dużego nacisku i ze znacznym wyczuciem.

Impregnacja:
Aby nie zakłócić procesu karbonizacji impregnację powierzchni pastą Calcino-Imprägnierpaste należy wykonać po upływie 3 – 6 dni. Zbyt wczesne nałożenie past impregnującej może powodować wystąpienie przebarwień.
Do nakładania pasty impregnującej używać packę Wenecką lub lepiej miękką nie strzępiącą się szmatkę. Pastę nakładać cienkopowłokowo i równomiernie, nie nakładać więcej  niż 30 - 40 g/m2. Po krótkim odpowietrzeniu nadmiar materiału usunąć miękką ściereczką. Po wyschnięciu warstwy czynność powtórzyć. Zbyt dużę zużycie pasty może pozostawić białe zacieki, które można zredukować poprzez powtórne przetarcie powierzchni.

Zużycie

Zużycie w trzech etapach:
Ok. 1.500 g/m2, zależnie od podłoża i sposobu nakładania.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura obróbki: +10°C dla otoczenia i podłoża.

Narzędzia

Zestaw specjalnych (tzw. pace weneckie) narzędzi do nakładania i obróbki szpachlówki Calcino-Decor i pasty impregnującej. Do poszczególnych etapów pracy należy stosować różne pace. Do zgęszczania materiału stosujemy pace, która nie byla używana do nakładania materiału. Używanie uszkodzonych narzędzi może spowodować zarysowania powierzchni. Nowe pace należy przeszlifować papierem ściernym (uziarnienie 400-600). 

Czyszczenie narzędzi

Wodą natychmiast po użyciu.
Do pracy używać wyłącznie czystych narzędzi!

Czyszczenie i pielęgnacja powierzchni

Calcino-Imprägnierpaste nie zabezpiecza powierzchni narażonych na bezpośredni kontakt z wodą (mogą powstawać plamy, wykwity wapienne) a także nie chroni przed zabrudzeniami nikotyną,  tłuszczami, kwasami, smołą czy też przebarwiającymi substancjami zawierającymi kofeinę. Lekkie zabrudzenia powierzchni usuwać ciepłą wodą z dodatkiem neutralnych deterdentów. Nie używać derergentów rozpuszczających wapno!

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Działa drażniąco na skórę. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
Chronić przed dziećmi.W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć natychmiast dużą ilością wody, skonsultować się z lekarzem. W przypadku kontaktu ze skórą, zmyc natychmiast dużą ilością wody z mydłem.
W czasie pracy stosować rękawice i okulary ochronne lub ochronę twarzy. W pzrypadku połknięcia niezwlocznie zasięgnąc porady lekarza - pokazać opakowania lub etykietę. 

Utylizacja

Do utylizacji przekazywać wyłącznie opakowania całkowicie opróżnione. Utylizacja zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

Deklarowany skład produktu

Wodorotlenek wapnia, węglan wapnia, woda.

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki wyrobu.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

Informacje techniczne

Karty charakterystyki