caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/153491/049885_Calcino_Color_0,250_kg_PL.png

Capadecor Calcino-Color

Mineralna wapienna pasta barwiąca do wykonywania technik imitujących naturalny marmur.

Zastosowanie

Specjalnie wapienne pasty barwiące przeznaczone do barwienia masy Calcino-Decor. Mogą być również używane do barwienia farb wapiennych Histolith. Calcino–Color to pasty przeznaczone wyłącznie do barwienia produktów wapiennych, nie wolno ich używać do barwienia innego rodzaju produktów.

Właściwości

  • Światłotrwałe, do stosowania we wnętrzach
  • Na bazie wapna, idealny do barwienia masy Calcino-Decor
  • Nie zawiera rozpuszczalników i plastyfikatorów

Wielkość opakowań

0,250 kg opakowanie z tworzywa sztucznego
4 x 0,250 kg w jednym kartonie, minimalna ilość do zamówienia 1 kg

Barwa

Barwy podstawowe:
22 barwy podstawowe do uzyskiwania barw pochodnych, które zależnie od ilości dodanej pasty barwiącej mogą wystąpić w 3 stopniach rozjaśnienia. Barwy podstawowe zostały przygotowane na bazie kolekcji Caparol 3D-System:
Barwy czerwone:
3D Laser 20, 3D Rose 105 (poszarzony), 3D Korall 165, 3D Bordeaux 40 (poszarzony)
Barwy pomarańczowe:
3D Lachs 75, 3D Aprico 65 (poszarzony), 3D Siena 165, 3D Onyx 100 (poszarzony)
Barwy żółte:
3D Caramell 100, 3D Palazzo 225 (poszarzony), 3D Palazzo 330, 3D Palazzo 220 (poszarzony)
Barwy zielone:
3D Agave 100, 3D Agave 65 (poszarzony), 3D Patina 65, 3D Patina 40 (poszarzony)
Barwy niebieskie:
3D Lazur 125, 3D Pacific 100 (poszarzony)
Barwy szare:
3D Tundra 5, 3D Patina 35, 3D Pacific 5, 3D Olive 5

Pasty barwiące można dowolnie mieszać między sobą w dowolnych proporcjach.

Stopnie rozjaśnienia barw:
Aby otrzymać barwę wyjściową do opakowania białej masy szpachlowej (12 kg) należy dodać 4 opakowania tej samej barwy podstawowej (á 0,25 kg) Calcino-Color. Poprzez dodawanie mniejszej ilości pasty barwiącej otrzymać można dalsze 3 stopnie rozjaśnienia barwy wyjściowej. Aby to uprościć wszystkie pasty barwiące są pakowane po 4 szt. w kartonie.

Proporcje mieszania:
Przy przygotowywaniu barwnej masy uważać, aby proporcja ilości pasty do masy nie przekroczyła 1:12 (ok. 8%). Nie przestrzeganie powyższego zalecenia może utrudnić osiągnięcie należytego efektu końcowego.
Pomiędzy poszczególnymi pastami występują różnice konsystencji, co jest uwarunkowane technologicznie i może to być również zauważalne po zabarwieniu masy. Dlatego zaleca się zabarwienie masy przynajmniej 2 -3 dni przed jej nałożeniem, aby osiągnąć odpowiednią konsystencje roboczą materiału.
Składowanie

W pomieszczeniach chłodnych, lecz w temperaturach dodatnich, możliwie w temperaturach nie niższych od +5°C. Opakowania uprzednio otwierane przechowywać szczelnie i dokładnie zamknięte, aby uniknąć zasychania pigmentów.

Odpowiednie podłoża

Podłoże musi być zwarte, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

Przygotowanie podłoża

Związana i wyschnięta / skamieniała wyprawa z Calcino-Decor jest sztywna i nie rozciągliwa podobnie jak płyty marmurowe i na niestabilnych podłożach może być podatna na pękanie. Z tego powodu podłoża muszą być stabilne.

Tynki grupy PI, PII i PIII:
Mocne, normalnie chłonne tynki malowaćbez specjalnego przygotowania. Lekko piaszczące, pylące, porowate i/lub silnie chłonne tynki zagruntować środkami OptiGrund E.L.F. lub CapaSol LF.
Tynki obsypujące się silnie piaszczące gruntować środkami Caparol-Tiefgrund lub AmphiSilan-Putzfestiger.

Tynki gipsowe grupy PIV:
Tynki z zeszkliwioną warstwą przeszlifować, oczyścić z pyłu i zagruntować środkami Caparol-Tiefgrund TB lub AmphiSilan-Putzfestiger.

Płyty i elementy gipsowe:
Płyty chłonne gruntować środkami OptiGrund E.L.F. lub Caparol Tiefgrund TB.

Płyty gipsowo-kartonowe:
Zeszlifować nadmiar szpachlówki. Miękkie i gładkie miejsca szpachlowane gipsem wzmocnić środkiem CapaSol LF. Płyty silniej chłonne gruntować środkami Caparol-Tiefgrund TB lub AmphiSilan-Putzfestiger Płyty z zawartością składników wodorozcieńczalnych i mogących powodować przebarwienia gruntować środkiem Caparol-Filtergrund grob.

Uwaga:
Powłoka Calcino-Decor wymaga zastosowania podwójnej płyty gipsowo-kartonowej. Należy wyeliminować możliwość powstawania rys i spękań w strefach styków, fugi te muszą być tak wykonane, aby zagwarantować długotrwałe ich przekrycie.

Beton:
Usunąć ewentualne pozostałości substancji zmniejszających przyczepność i inne luźne zanieczyszczenia.

Nośne powłoki malarskie:
Matowe i słabo chłonne powłoki malować bezpośrednio. Powłoki błyszczące i powłoki lakiernicze zmatowić (przeszlifować).

Powłoki nie nośne:
Słabe powłoki z lakierów, farb lub tynków dyspersyjnych całkowicie usunąć. Piaszczące, pylące, porowate i/lub silnie chłonne tynki gruntować środkami OptiGrund E.L.F. lub CapaSol LF.
Słabe powłoki z farb mineralnych usunąć mechanicznie, odpylić i gruntować środkami Caparol-Tiefgrund TB lub AmphiSilan-Putzfestiger.

Powłoki z farb klejowych:

Zmyć do podłoża. Gruntować środkami Caparol-Tiefgrund TB lub AmphiSilan-Putzfestiger.

Tapety typu rauhfaser, tłoczone z papieru, tapety nie przyczepne:

Dokładnie usunąć. Zmyć pozostałości kleju i makulatury. Gruntować środkami Caparol-Tiefgrund TB lub AmphiSilan-Putzfestiger.

Powierzchnie z plamami nikotynowymi wodnymi, z tłuszczów:

Zabrudzenia z nikotyny, sadzy, tłuszczów zmyć wodą z detergentem i dobrze wysuszyć. Zaschnięte plamy wodne zeszczotkować na sucho. Gruntowanie izolujące wykonać środkiem Caparol Filtergrund grob.

Drewno i materiały drewnopochodne:
Gruntowć środkiem Capacryl Holz-IsoGrund. Elementy pokryte fabrycznie żywicami melaminowymi gruntować materiałem Capacryl Haftprimer.

Uwaga:
Calcino-Decor wymaga kłopotliwego i długotrwałego przygotowywania podłoża. Należy wyeliminować możliwość powstawania rys i spękań w strefach styków, fugi te muszą być tak wykonane, aby zagwarantować długotrwałe ich przekrycie.

Ubytki w podłożach:
Po odpowiednim przygotowaniu uzupełniać szpachlówką Caparol-Akkordspachtel i odpowiednio zagruntować.

Sposób nakładania

Uwzględnić informacje zawarte w karcie technicznej produktu głównego Calcino-Decor nr 880.

Zużycie

W zależności od oczekiwanego koloru 1-4 x 250g na jedno opakowanie Calcino Decor.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura obróbki: +10°C dla otoczenia i podłoża

Narzędzia

Zestaw specjalnych (tzw. pace weneckie) narzędzi z zaokrąglonym rogami. Do poszczególnych etapów pracy należy stosować różne pace. Do zgęszczania materiału stosujemy pace, która nie byla używana do nakładania materiału. Używanie uszkodzonych narzędzi może spowodować zarysowania powierzchni. Nowe pace należy przeszlifować papierem ściernym (uziarnienie 400-600).

Czyszczenie narzędzi

Wodą natychmiast po użyciu.
Do pracy używać wyłącznie czystych narzędzi!

Czyszczenie i pielęgnacja powierzchni

Calcino-Imprägnierpaste (KT nr 904) nie zabezpiecza powierzchni narafonych na bezpośredni kontakt z wodą (mogą powstawać plamy, wykwity wapienne) a także nie chroni przed zabrudzeniami nikotyną, tłuszczami, kwasami, smołą czy też przebarwiającymi substancjami zawierającymi kofeinę.
Lekkie zabrudzenia powierzchni usuwać ciepłą wodą z dodatkiem neutralnych detergentów. Nie używać derergentów rozpuszczających wapno!

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Działa drażniąco na skórę. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Chronić przed dziećmi. W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć natychmiast dużą ilością wody, skonsultować się z lekarzem. W przypadku kontaktu ze skórą, zmyć natychmiast dużą ilością wody z mydłem. W czasie pracy stosować rękawice i okulary ochronne lub ochronę twarzy. W przypadku połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza - pokazać opakowania lub etykietę.

Utylizacja

Do recycling oddawać wyłącznie opróżnione opakowania. Pozostałe resztki materiału utylizować jak odpady budowlane.

Deklarowany skład produktu

Wodorotlenek wapnia, wapienne pigmenty, woda.

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

Informacje techniczne

Karty charakterystyki

Informacja