caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/101660/037927_VarioFloc_15L.png

Capadecor VarioFloc

Wewnętrzna, wielobarwna, dekoracyjna powłoka do natryskiwania.

Zastosowanie

Transparentne spoiwo z wielobarwnymi płatkami. Tworzy odporną na duże obciążenia natryskiwaną (nakrapianą) powłokę do wnętrz. Doskonale nadaje się do stosowania np. w biurach na klatkach schodowych i korytarzach.

Właściwości

  • Bardzo wydajna obróbka
  • Wodorozcieńczalna, o znikomym zapachu, łagodna dla środowiska
  • Odporna na działanie światła
  • Łatwa w czyszczeniu
  • Odporność na szorowanie na mokro, klasa 2 wg PN EN 13300
  • Niepalna wg DIN 4102, A2

Spoiwo

Dyspersja żywic syntetycznych.

Wielkość opakowań

15 l

Barwa

 

Desenie

Warstwa pośrednia farba Malerit E.L.F. barwiona na

VarioFloc Nr. 100

3D Caramel 115; 3D Melisse 20
VarioFloc Nr. 101CC Mais 14; 3D Soja 20; 3D Hell-weiß; 3D Melisse 10
VarioFloc Nr. 1023D Verona 55; CC Amazonas 16; 3D Soja 20; 3D Jade 60
VarioFloc Nr. 1033D Onyx 200; 3D Caramel 115; 3D Soja 20; 3D Hell-weiß
VarioFloc Nr. 1043D Aprico 110; 3D Onyx 170; 3D Caramel 115; CC Kiesel 14
VarioFloc Nr. 1053D Lazur  90; 3D Coelin 55; 3D Hell-weiß; 3D Pacific 25
VarioFloc Nr. 1073D Hell-weiß; 3D Melisse 25; CC Havanna 16; 3D Melisse 10
VarioFloc Nr. 1083D Pacific 20; 3D Moos 25; 3D Astra 20

Stopień połysku

Satynowy mat.

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0°C, w oryginalnym szczelnie zamkniętym pojemniku.

Gęstość

ok. 1,00 g/cm3

Grubość ekwiwalentnej warstwy powietrza równoważna dyfuzji SdH2O

ok. 0,20 m

Odpowiednie podłoża

Podłoże powinno być czyste, suche i pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

Przygotowanie podłoża

Wapienno-cementowe i cementowe tynki grupy P II i P III: Mocne, normalnie chłonne tynki malować bez specjalnego przygotowania. Piaszczące, pylące, porowate i/lub silnie chłonne tynki zagruntować środkami OptiGrund E.L.F. lub CapaSol LF.

Maszynowe tynki gipsowe oraz wapienno-gipsowe grupy P IV: Zagruntować środkiem Caparol-Haftgrund. Tynki gipsowe z zeszkliwioną warstwą przeszlifować, oczyścić z pyłu i zagruntować środkiem Caparol-Tiefgrund TB.

Ścianki z elementów gipsowych: Silnie chłonne płyty zagruntować środkiem OptiGrund E.L.F. lub Caparol-Tiefgrund TB. Mocno utwardzone, gładkie płyty powlec zwiększającą przyczepność warstwą gruntującą Caparol-Haftgrund.

Płyty gipsowo-kartonowe: Zeszlifować nadmiar szpachlówki. Miękkie i gładkie miejsca szpachlowane gipsem wzmocnić środkiem Caparol-Tiefgrund TB. Wykonać gruntowanie całości środkami Caparol-Haftgrund, OptiGrund E.L.F. lub CapaSol LF. Płyty z zawartością składników wodorozcieńczalnych i mogących powodować przebarwienia gruntować środkiem Caparol-AquaSperrgrund.

Beton: Usunąć ewentualne pozostałości substancji zmniejszających przyczepność i inne luźne zanieczyszczenia.

Beton komórkowy: Gruntować środkiem Capaplex rozcieńczonym wodą w stosunku 1:3.

Mur licowy z cegły wapienno-piaskowej lub ceramicznej: Malować bez wcześniejszego przygotowania.

Nośne powłoki malarskie: Matowe i słabo chłonne powłoki malować bezpośrednio. Powłoki błyszczące i powłoki lakiernicze zmatowić (przeszlifować), odpylić i gruntować środkiem Caparol-Haftgrund.

Nienośne powłoki: Słabe powłoki z lakierów, farb lub tynków na bazie żywic syntetycznych całkowicie usunąć. Słabo chłonne, gładkie powierzchnie gruntować środkiem Caparol-Haftgrund. Piaszczące, pylące, porowate i/lub silnie chłonne tynki gruntować środkami OptiGrund E.L.F. lub CapaSol LF. Słabe powłoki z farb mineralnych usunąć mechanicznie, odpylić i gruntować środkiem Caparol-Tiefgrund TB.

Farby klejowe: Zmyć do podłoża. Gruntować środkiem Caparol-Tiefgrund TB.

Nie malowane tapety typu „Rauhfaser” oraz papierowe tapety wytłaczane: Malować bez wcześniejszego przygotowania.

Tapety nie przylegające: Całkowicie usunąć, zmyć resztki kleju i papieru. Gruntować środkiem Caparol-Tiefgrund TB.

Wskazówka: W przypadku stosowania środka Caparol-Tiefgrund TB we wnętrzach może wystepować typowy dla rozpuszczalnika zapach. Z tego powodu należy zapewnic odpowiednie wietrzenie. W pomieszczeniach w których mogą przebywać osoby wrażliwe zastosować środek AmphiSilan Putzfestiger, o znikomym zapachu i nie zawierający związków aromatycznych.

Wiecej informacji można znaleźć w karcie technicznej produktu Malerit E.L.F.

Sposób nakładania

Tylko natryskiem urządzeniem niskociśnieniowym:
(np. Wagner Finecoat 9900 PC)

Ciśnienie natrysku: zależnie od urządzenia
Ciśnienie w zbiorniku: 2 bar
Dysza: Nr 5 (2,2 mm)
Odległość natryskiwania: 30-40 cm
Rozcieńczenie: stosować nierozcieńczony

Układ warstw

W celu uniknięcia różnic kolorystycznych na złączach pasm roboczych, malować w jednym cyklu roboczym metodą "mokrym na mokre".

VarioFloc wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym (maks. 400 obr./min.) lub ręcznie drewnianą łopatką.
Uwaga: Szybkoobrotowe mieszadła moga uszkodzić barwnne cząsteczki VarioFloc

Warstwa pośrednia:
Malerit E.L.F. dopasowany kolorystycznie do materiału VarioFloc (patrz tabela).

Warstwa wierzchnia:
Po wyschnięciu warstwy pośredniej natryskiwać nie rozcieńczony VarioFloc odpowiednim urządzeniem. W celu uniknięcia różnic kolorystycznych na złączach pasm roboczych, duże powierzchnie malować w jednym cyklu roboczym bez przerw. Używać materiału z jednej partii produkcyjnej w celu uniknięcia możliwych różnic kolorystycznych.

Zużycie

Ok. 200 ml/m2, dokładne zużycie ustalić na podstawie próby.

Warunki obróbki

Co najmniej +8°C przy względnej wilgotności powietrza poniżej 65 %.

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha po ok. 4-6 godz. Powłoka jest całkowicie sucha i w pełni wytrzymała na obciążenia po ok. 3 dniach. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czasy te ulegają wydłużeniu.

Narzędzia

Niskociśnieniowe urządzenie z dyszą wachlarzową, nie stosować dyszy okrągłej. Na dużych powierzchniach stosować niskociśnieniowe urządzenia natryskowe z pojemnikiem naziemnym lub pojemnikiem Wagner Remote.
Narzędzia umyć woda natychmiast po użyciu.

Wskazówka

Powłoka uzyskiwana materiałem VarioFloc na ścianie, powinna być wykonywana za pomocą pistoletu ze zbiornikiem niskociśnieniowym albo alternatywnie za pomocą urządzenia Wagner Remote-Behälter. Nisko ciśnieniowe urządzenia ze zbiornikiem umożliwiającym zasysanie materiału przeznaczone są do utworzenia powierzchni wzorcowych o wymiarze ok. 2m2. Jeżeli, pistolet ze zbiornikiem zasysającym będzie wykorzystywany do dużych powierzchni, istnieje niebezpieczeństwo zapchania dyszy dozującej. Nie zaleca się wykorzystywania takiego pistoletu do nakładania materiału VarioFloc na powierzchni większej niż 2m2.

Uwaga (stan na dzień wydania)

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W trakcie szlifowania stosować filtr P2. Zapewnić odpowiednie wietrzenie w czasie obróbki i wysychania. Nie spożywać pokarmów, nie pić płynów i nie palić tytoniu w trakcie obróbki. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć wodą. Podczas natryskiwania nie wdychać oparów. Stosować filtr A2/P2. Zapobiegać przedostaniu się materiału do kanalizacji i zbiorników wodnych. Bliższe informacje: patrz karta charakterystyki wyrobu.

Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do utylizacji. Resztki materiału po wyschnięciu traktować jako odpady budowlane lub domowe. Utylizacja zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

Kod produktu farby i lakiery

M-DF02

Deklarowany skład produktu

Dyspersja żywic akrylowych, pigmenty, wypełniacze mineralne, woda, konserwanty.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

Informacje techniczne

Informacja