caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/248336/066836_MetallocrylInterior_2_5_L_PL.png

Capadecor Metallocryl INTERIOR

Dyspersyjna farba do wnętrz o metalicznej optyce i wysokim połysku.

Zastosowanie

Capadecor Metallocryl Interior to wewnętrzna farba nadająca powierzchniom metaliczny wygląd. Jest przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach, w których pożądane jest uzyskanie efektownej, metalicznej powierzchni. Szczególnie polecana jest do pomieszczeń reprezentacyjnych jak np. kompleksy biurowe, centra handlowe, banki, dyskoteki i inne obiekty użyteczności publicznej.

Właściwości

  • Wodorozcieńczalna
  • Przyjazna dla środowiska o neutralnym zapachu
  • O metalicznej optyce
  • 1 Klasa odporności na szorowanie na mokro wg. PN EN 13300
  • Odporna na wodne środki dezynfrkcyjne

Spoiwo

Dyspersja tworzyw sztucznych wg. DIN 55945.

Wielkość opakowań

2,5 l, 5 l, 10 l

Barwa

Srebrny metalik (zbliżony do RAL 9006), Kolor standardowy odpowiada kolorowi Venato 45 MET. Capadecor Metallocryl Interior nadaje się do barwienia maszynowego w systemie ColorExpress na: kolory metaliczne wg wzornika RAL, kolory z kolekcji kolorystyczne 3D Plus, dotychczasowe kolory farby Alucryl.

Na zamówienie możliwe jest opracowanie kolorystyki farby Capadecor Metallocryl Interior do specjalnej korporacyjnej (firmowej) kolorystyki. W tym przypadku doskonałą warstwą podkładową jest tapeta Capaver Logo Glasgewebe. Przy zakupie min. 300 litrów w jednym odcieniu na specjalne zamówienie możliwa jest dostawa materiału zabarwionego fabrycznie.

Kolorystyka farby Capadecor Metallocryl Interior:
Typowe dla materiału 

Odcienie srebra
Venato 10 MET
Venato 20 MET
Venato 30 MET
Venato 45 MET
Odcienie brązu
Palazzo 155 MET
Palazzo 160 MET
Curcuma 10 MET
Mai 50 MET
Odcienie miedzi
Rubin 25 MET
Papaya 65 MET
Amber 70 MET
Marill 50 MET
Odcienie złota
Palazzo 245 MET
Palazzo 215 MET
Curcuma 45 MET
Melisse 35 MET
Odcienie żelaza
Palazzo 125 MET
Marill 10 MET
Citrus 15 MET
Palazzo 5 MET

W oparciu o System 3D plus
Amber 10 MET
Amber 45 MET
Amber 95 MET
Aprico 95 MET
Arctis 100 MET
Arctis 65 MET
Arctis 70 MET
Baccara 10 MET
Baccara 5 MET
Barolo 95 MET
Bordeaux 35 MET
Cameo 155 MET
Citrus 10 MET
Citrus 20 MET
Curry 35 MET
Curry 95 MET
Grenadin 95 MET
Jade 70 MET
Lago 45 MET
Lago 50 MET
Laser 10 MET
Lavendel 165 MET
Magma 35 MET
Magma 40 MET
Magma 50 MET
Magma 70 MET
Magma 75 MET
Mai 70 MET
Malachit 40 MET
Melisse 70 MET
Oase 5 MET
Oase 70 MET
Pacific 130 MET
Pacific 155 MET
Pacific 40 MET
Papaya 35 MET
Papaya 40 MET
Papaya 45 MET
Papaya 70 MET
Papaya 95 MET
Patina 45 MET
Patina 50 MET
Pinie 15 MET
Pink 25 MET
Pink 30 MET
Rose 105 MET
Rose 75 MET
Rose 95 MET
Rubin 5 MET
Saphir 5 MET
Siena 40 MET
Tundra 40 MET
Tundra 80 MET
Tundra 95 MET
Tundra 105 MET
Verona 130 MET
Verona 45 MET
Verona 80 MET
Viola 80 MET
Viola 110 MET

Kolorystyka farby Capadecor Metallocryl Interior została opracowana na bazie wzornika 3D System plus, ale ze względu na jej metaliczny charakter może nieznacznie różnić się od kolorów oryginalnych. Metaliczna optyka farby może się zmieniać w zależności od miejsca i kąta patrzenia oraz stopnia oświetlenia (nasłonecznienia). Z tego powodu zalecamy wykonanie powierzchni próbnej na obiekcie. Uzupełnieniem w/w kolorystyki są popularne metaliczne kolory wg kolorystyki RAL, oraz dotychczasowa kolorystyka farby Alucryl.

Stopień połysku

Połysk metaliczny

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu, chronić przed zamarzaniem.

Gęstość

ok. 1,0 g/cm3

Produkty uzupełniające

Amphibolin

Klasyfikacja według karty technicznej nr 606

wewnętrzne typ1wewnętrzne typ 2wewnętrzne typ 3zewnętrzne typ 1zewnętrzne typ 2
++
(–) nie nadaje się / (○) nadaje się warunkowo / (+) nadaje się

Wymagany stan podłoża

Podłoże musi byc nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

Przygotowanie podłoża

Przygotowanie podłoża jest uzależnione od jego rodzaju i właściwości. Przestrzegać wytycznych zawartych w karcie technicznej farby Amphibolin.

Sposób nakładania

Farbę Capadecor Metallocryl Interior przed użyciem dokładnie wymieszać. Podczas nakładania farbę regularnie, co jakiś czas zamieszać.

Nakładać pędzlem lub wałkiem. Łączenia dokładnie rozprowadzać wałkiem. Do nakładania stosować zaokrąglone na końcach wałki o średnim runie (12 –16 mm). Aby uzyskać równomierne rozprowadzenie aluminiowego pigmentu farbę Capadecor Metallocryl Interior nakładać równomiernie w poprzek a następnie rozprowadzić wałkiem w jednym kierunku.

Nakładanie natryskiem może powodować wystąpienie tzw „efektu chmurek”, z tego powodu zalecane jest nakładanie farby tą metodą tylko na niewielkie powierzchnie. Wykonać powierzchnię próbną na obiekcie w celu sprawdzenia techniki natrysku oraz uzyskanego efektu optycznego malowanej powierzchni.

Na gładkich powierzchniach, można uzyskać bardzo ciekawy efekt optyczny. Należy w tym celu po naniesieniu farby wałkiem, owalną szczotką „przeczesać” jeszcze mokrą powierzchnię ruchami krzyżowymi.

Uwaga:Połysk oraz metaliczna optyka farby Capadecor Metallocryl Interior podkreślają (eksponują) fakturę podłoża. Ciemne i/lub intensywne kolory poprzez zwiększoną zawartość pigmentów mogą zasychać w plamy.

Układ warstw na przygotowanych podłożach

Farba Capadecor Metallocryl Interior zawiera pigment aluminiowy, który na alkaliczne lub kwaśne czynniki w połączeniu z wilgocią reaguje przebarwieniem. Dlatego na alkalicznych, nie chłonnych podłożach wykonać warstwę odcinającą środkiem Disbon 481 EP-Uniprimer (karta informacyjna 481).

Kryjącą warstwę pośrednią wykonać farbą Amphibolin zabarwioną wg wzornika kolorów 3D System w kolorze dopasowanym do późniejszej warstwy końcowej Capadecor Metallocryl Interior.
Uwaga: farby matowe nie nadają się do stosowania jako warstwa pośrednia.
Dwie warstw wierzchnie wykonać nierozcieńczoną (maksymalnie 5%) farbą Capadecor Metallocryl Interior.

Capadecor Fantastic Fleece:
Malować tylko desenie "Lino" i "Tira". Wykonać równomierne malowanie nierozcieńczonym Capadecor Metallocryl Interior.

Zużycie

Ok. 100 ml/m2 przy jednokrotnym malowaniu na gładkich powierzchniach. Na podłożach szorstkich odpowiednio więcej. Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce przez malowanie próbne.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura stosowania:
+5°C dla otoczenia, podłoża i materiału.

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadaje się do powtórnego malowania po 4 - 6 godz. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czas ten ulega wydłużeniu.

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia natychmiast po użyciu myć wodą.

Wskazówka

Nie stosować na powierzchniach poziomych narażonych na długotrwałe działanie wody. Aby zachować specyficzne właściwości farby nie należy jej mieszać z innymi materiałami powłokowymi. W celu uniknięcia różnic kolorystycznych na złączach pasm roboczych, większe powierzchnie należy malować w jednym cyklu roboczym metodą „mokre na mokre”.

Przy zastosowaniu środka Caparol-Tiefgrund TB może pojawić się typowy zapach rozpuszczalników. Dlatego należy zapewnić odpowiednią wentylację malowanych pomieszczeń. W pomieszczeniach „szczególnie wrażliwych” stosować AmphiSilan-Putzfestiger, łagodny środek gruntujący o nikłym zapachu.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za straty i szkody, w szczególności złą jakość wymalowania, będące wynikiem nieprzestrzegania zaleceń zawartych w tej karcie.

Uwaga (stan na dzień wydania)

Chronić przed dziećmi. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast obficie przemyć je wodą. Nie wprowadzać do kanalizacji. Unikać zrzutów do środowiska. Bliższe informacje: patrz karta charakterystyki wyrobu.

Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do utylizacji. Resztki materiału po wyschnięciu traktować jako odpady budowlane lub domowe. Utylizacja zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

Dopuszczalna zawartośc LZO

produkt ten zaw. < 1 g/l LZO

Kod produktu farby i lakiery

M-DF02

Deklarowany skład produktu

Żywica poliakrylanu, perliste pigmenty (aluminium), woda, estry, dodatki uszlachetniające, konserwanty (Metyloisotiazolon, Benzoisotiazolon).

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl