caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/100512/037761_EffektGrund_5L.png

Capadecor EffektGrund

Specjalny pigmentowany, środek gruntujący - podkład dla farby CapaGold lub CapaSilber.

Zastosowanie

Wysoce przepuszczalny dla pary wodnej, pigmentowany podkład dla farby CapaGold/CapaSilber. Do wykonywania kryjących powłok gruntujących na syntetycznych i mineralnych tynkach jak również lekko strukturalnych podłożach wewnątrz i na zewnątrz.

Właściwości

  • Wodorozcieńczalny, przyjazny dla środowiska, o słabym neutralnym zapachu
  • Zwiększający przyczepność
  • Wysoce dyfuzyjny
  • Do stosowania na systemie ociepleń - BSO w połączeniu z produktami CapaGold i CapaSilber

Spoiwo

Dyspersja tworzyw sztucznych.

Wielkość opakowań

2,5 l, 5 l

Barwa

Pół transparentny, barwienie w systemie ColorExpress "kolekcja CD EffektGrund"

Stopień połysku

Matowy.

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0°C.

Gęstość

ok. 1,4 g/cm3

Produkty uzupełniające

CapaGold/CapaSilber

Klasyfikacja według karty technicznej nr 606

wewnętrzne typ 1wewnętrzne typ 2wewnętrzne typ 3zewnętrzne typ 1zewnętrzne typ 2
+++++
(–) nie nadaje się / (○) nadaje się warunkowo/ (+) nadaje się

Odpowiednie podłoża

Podłoże musi być nośne, suche, czyste, pozbawione substancji zmniejszających przyczepność i wystarczająco utwardzone/wysezonowane.

Przygotowanie podłoża

Powierzchnie zewnętrzne:

Tynki PII i PIII (wapienno-cementowe i cementowe)/Wytrzymałość na ściskanie wg PN EN 998-1 min. 1,5 N/mm2:
Nowe tynki pozostawić do wyschnięcia, z reguły w temp +20°C i wilgotności względnej 65 % tynki są suche po ok. 2 tygodniach. Przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych (np. deszcz, mgła, wiatr) czas ten ulega znacznemu wydłużeniu. Przed malowaniem tynki powinny być związane i suche. Należy usunąć warstwy pylące lub piaszczące oraz zaschnięte mleczko cementowe. W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia wykwitów wapiennych zalecane jest wykonanie warstwy podkładowej środkiem gruntującym CapaGrund Universal.
Stare tynki: miejsca naprawiane muszą być związane i suche. Porowate, chłonne, lekko piaszczące tynki gruntować środkami OptiGrund E.L.F. lub CapaSol L.F. Podłoża pylące lub osypujące się, względnie bardzo zniszczone zagruntować środkiem Dupa-grund. Na lekkie tynki mineralne nie należy stosować farby CapaSilber/CapaGold

Beton:
Zabrudzone lub pylące i ścierające się powierzchnie betonowe oczyścić mechanicznie lub strumieniem wody pod ciśnieniem. Powierzchnie słabo chłonne, względnie gładkie gruntować farbą Amphibolin rozcieńczoną maks. 5% wody. Powierzchnie silnie chłonne gruntować środkami OptiGrund E.L.F. lub CapaSol L.F. Powierzchnie pylące gruntować środkiem Dupa-grund.

Nośne powłoki z farb dyspersyjnych i lakierów:
Powierzchnie błyszczące zmatowić. Stare zabrudzone i kredujące powłoki oczyścić strumieniem wody pod ciśnieniem, zmyć ręcznie lub zastosować inną, odpowiednią dla danego podłoża metodę oczyszczania. Zagruntować środkiem EffektGrund

Nośne, elastoplastyczne powłoki z farb dyspersyjnych, np. stare powierzchnie malowane materiałami z systemu Cap-elast:
Nie nadają się do powlekania farbami CapaGold/CapaSilber.

Nośne powłoki tynków z żywic syntetycznych:
Stare tynki oczyścić metodą odpowiednią do ich stanu. Przy czyszczeniu na mokro powierzchnie dobrze osuszyć przed przystąpieniem do dalszych prac. Zagruntować środkiem EffektGrund.

Nienośne powłoki z lakierów, farb dyspersyjnych lub tynków z żywic syntetycznych:
Całkowicie usunąć stosując odpowiednią metodę, np. w sposób mechaniczny lub przez wyługowanie, a następnie oczyszczenie strumieniem gorącej wody pod ciśnieniem. Zagruntować środkiem EffektGrund. Powierzchnie silnie chłonne i osypujące się zagruntować środkiem Dupa-grund.

Nienośne warstwy mineralne:
Całkowicie usunąć przez zeszlifowanie, zeszczotkowanie, zeskrobanie, oczyszczenie strumieniem wody pod ciśnieniem lub zastosować inną metodę. W przypadku czyszczenia na mokro powierzchnię należy pozostawić do wyschnięcia przed dalszą obróbką. Zagruntować środkiem Dupa-grund.

Podłoża drewniane:
Nie nadają się do powlekania farbą CapaGold/CapaSilber.

Powierzchnie ocynkowane:
Powierzchnie ocynkowane nie nadają się do powlekania farbą CapaGold/CapaSilber.

Twarde PCW:
Nie nadaje się do powlekania farbą CapaGold/CapaSilber.

Powłoki typu Coil-Coating:
Czyścić za pomocą środków odtłuszczających. Gruntować np. produktem Capacryl Haftprimer. Uwaga: zawierające silikon powłoki typu coil-coating nie nadają się do malowania. Ze względu na fakt, iż nie da się tego ustalić na budowie, należy wykonać malowanie próbne i sprawdzić przyczepność warstwy.

Mur licowy z cegły ceramicznej:
Do malowania nadaje się jedynie mrozoodporna cegła licowa lub klinkier bez innych domieszek. Spoiny nie mogą być spękane, mur musi być suchy, pozbawiony wykwitów solnych. Zagruntować środkiem DupaGrund. Jeśli na warstwie gruntującej pojawiają się brązowe wykwity, nie można stosować CapaGold/CapaSilber i kolejne warstwy wykonać bezwodną farbą do fasad Duparol (karta informacyjna nr 150).

Powierzchnie zanieczyszczone spalinami przemysłowymi i sadzą:
Nie nadaje się do powlekania farbą CapaGold/CapaSilber.

Powierzchnie zaatakowane przez glony, pleśnie i mchy:
Powierzchnię zmyć woda pod ciśnieniem i nastepnie zdezynfekować środkiem Capatox. Malować specjalnymi farbami fasadowymi ThermoSan lub Muresko-Premium.

Spękane powierzchnie tynku i betonu:
Bez wcześniejszej naprawy rys i spękań nie należy stosować farby CapaGold/CapaSilber.

Powierzchnie z wykwitami solnymi:
Występującą na powierzchni sól zeszczotkować na sucho i usunąć. Zagruntować środkiem Dupagrund. W przypadku powlekania powierzchni z wykwitami solnymi nie ma gwarancji trwałego przylegania warstwy i likwidacji wykwitów solnych.

Ubytki:
Małe ubytki w podłożach mineralnych naprawić masą szpachlową Caparol‑Fassaden‑Feinspachtel. Ubytki do 20 mm zaleca się reperować masą szpachlową Histolith Renovierspachtel. Miejsca szpachlowane należy zagruntować.

Nowy system ociepleń: Capatect KD System 600:
Capagold/CapaSilber można nakładać całopowierzchniowo pod warunkiem zastosowania następującego układu warstw:
Płyta ocieplająca: Styropian EPS 70 lub 80
Warstwa zbrojona: Capatect-Klebe und Spachtelmasse 190 lub Capatect ZF Spachtel 699 + siatka Capatect-Gewebe 650/110. Podkład pod tynk Putzgrund 610 (w przypadku stosowania Capatect-Klebe und Spachtelmasse 190).
Tynk nawierzchniowy: AmphiSilan lub ThermoSan Fassadenputz K 15, K 20, K 30 lub R 20, R 30.
Filcowane lub gładkie wykończenia nie nadają się do powlekania CapaGold lub CapaSilber.

BSO (Bezspoinowy system ociepleń) istniejący:

(Warunek wstępny: docieplenie musi być z płyt styropianowych!)

Powierzchnia malowana na systemie BSO farbą CapaGold/CapaSilber może stanowić jedynie powierzchnie częściową (maksymalnie 20%). Powierzchnie te należy przygotować w następujący sposób:
Na tynk grupy PII i na nieuszkodzone nośne tynki na bazie żywic syntetycznych, silikatowych i silikonowych po odpowiednim przygotowaniu podłoża nakładamy:
Capatect-Klebe und Spachtelmasse 190 na całą powierzchnię, siatkę Capatect-Gewebe 650/110 zatopić na gładko.
Podkład pod tynk: Putzgrund 610
Tynk nawierzchniowy: Capatect AmphiSilan lub ThermoSan Fassadenputz K 15, K 20, K 30 lub R 20, R 30.
Filcowane lub gładkie wykończenia nie nadają się do powlekania CapaGold lub CapaSilber.

Powierzchnie wewnętrzne:

Tynki wapienno-cementowe i cementowe/Wytrzymałość na ściskanie wg. PN EN 998-1 min. 1,5 N/mm2:
Mocne, normalnie chłonne tynki malować bez wcześniejszego przygotowania. Porowate, piaszczące, silnie chłonne tynki gruntować środkami OptiGrund E.L.F. lub CapaSol L.F.

Gotowe tynki gipsowe i tynki anhydrytowe/Wytrzymałość na ściskanie wg PN EN 13279 min. 2 N/mm2:
Tynki gipsowe z zeszkliwioną powierzchnią przeszlifować, oczyścić z pyłu i zagruntować środkiem Caparol-Tiefgrund TB.

Płyty gipsowe:
Płyty silnie chłonne gruntować środkami OptiGrund E.L.F. lub Caparol-Tiefgrund TB.

Płyty gipsowo-kartonowe:
Zeszlifować nadmiar szpachli. Miękkie i przeszlifowane miejsca wzmocnić środkiem Tiefgrund TB, płyty z zawartością składników wodorozcieńczalnych i mogących powodować przebarwienia gruntować środkiem Caparol-AquaSperrgrund.

Beton:
Usunąć pozostałości środków zmniejszających przyczepność, a także substancje pylące i piaszczące.

Beton komórkowy:
Gruntować środkiem Capaplex rozcieńczonym wodą w stosunku 1:3.

Mur licowy z cegły wapienno-piaskowej i cegły ceramicznej:
Malować bez specjalnego przygotowania.

Powłoki nośne:
Powłoki matowe i słabo chłonne malować bez wcześniejszego przygotowania. Powłoki błyszczące i powłoki lakiernicze zmatowić (przeszlifować).

Powłoki nienośne:
Nienośne powłoki z farb dyspersyjnych, lakierów, tynków z żywic syntetycznych usunąć. Podłoża słabo chłonne i gładkie malować bez gruntowania. Podłoża porowate, piaszczące, względnie silnie chłonne gruntować środkami OptiGrund E.L.F. lub CapaSol L.F. Nienośne powłoki z farb mineralnych usunąć mechanicznie, podłoża odkurzyć. Gruntować środkiem Caparol-Tiefgrund TB.

Powłoki z farb klejowych:
Zmyć do podłoża. Gruntować środkiem Caparol-Tiefgrund TB.

Niemalowane tapety papierowe i typu „Rauhfaser”:
Malować bez przygotowania.

Tapety nie przyczepne do podłoża:
Całkowicie usunąć. Zmyć pozostałości kleju i tapety. Gruntować środkiem Caparol- Tiefgrund TB.

Podłoża zagrzybione:
Nalot pleśniowy usunąć mechanicznie poprzez zeszczotkowanie lub zeskrobanie na sucho.Powierzchnie zmyć środkiem Capatox i zostawić do całkowitego wysuszenia.

Podłoża z plamami wodnymi, nikotynowymi, z sadzy lub tłuszczu:
Zabrudzenia nikotyną, sadzami, tłuszczami zmyć wodą z dodatkiem detergentów i dobrze wysuszyć. Wyschnięte zacieki wodne zeszczotkować na sucho. Wykonać powłokę izolująco-odcinającą środkiem Caparol - AquaSperrgrund.

Drewno i materiały drewnopochodne:
Nie nadaja się dopowlekania farba CapaGold/CapaSilber.

Uzupełnianie drobnych ubytków:
Po odpowiednim przygotowaniu uzupełniać szpachlówkami Caparol-Akkordspachtel, w razie potrzeby miejsca naprawione zagruntować.

Sposób nakładania

Przed użyciem dokładnie wymieszać. Można nakładać pędzlem, wałkiem lub metodą natrysku. Dobrze / dokładnie rozprowadzić materiał w obszarze odcięcia powierzchni.
W przypadku zastosowania walka, wybrać wałek ze średnim włosem (wysokość włosa 12-16 mm).

Na gładkich podłożach aby uniknąć śladów wałka, należy powierzchnię przeczesać szczotką.

Natrysk airless: Farbę dobrze wymieszać i przecedzić.
Kat natrysku: 50°
Dysza: 0,023-0,027"
Cisnienie: 150-180 bar
Filtr pistoletu: 0,31 mm

Rozcieńczenie

Stosować nierozcieńczony. W razie koniecznościć ustawić konsystencję roboczą rozcieńczając maksymalnie 3% wody.

Układ warstw

Warstwa pośredniaWarstwa wierzchnia
1-2x EffektGrund barwa: SilberGrund (srebrny)2x CapaSilber
1-2x EffektGrund barwa: GoldGrund (złoty)2x CapaGold
Warstwa EffektGrund musi być nałożona równomiernie i kryjąco. Nierówności powłoki warstwy pośredniej mogą być również widoczne po nałożeniu farby CapaGold lub CapaSilber.

Zużycie

Na gładkich powierzchniach ok. 150 – 200 ml/m2. Na podłożach szorstkich odpowiednio więcej. Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce przez malowanie próbne.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura stosowania i schnięcia:
+5°C otoczenia i podłoża.

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadająca się do powtórnego malowania po 12 godz. W niższych temperaturach, wyższej wilgotności powietrza i przy większym zużyciu czasy te ulegają wydłużeniu.

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia po użyciu myć wodą.

Wskazówka

EffektGrund nie nadaje się do stosowania na poziomych powierzchniach obciążonych wodą.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za straty i szkody, w szczególności złą jakość wymalowania, będące wynikiem nieprzestrzegania zaleceń zawartych w tej karcie.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Do recycling oddawać wyłącznie opróżnione opakowania. Pozostałe resztki materiału utylizować jak odpady komunalne lub budowlane.

Uwaga (stan na dzień wydania)

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W trakcie pracy z produktem oraz w czasie wysychania zapewnic odpowiednie wietrzenie. Nie jeść, nie pić i nie spożywać pokarmów w czasie pracy z produktem. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć je wodą. Podczas natryskiwania nie wdychać oparów. Zapobiegać przedostaniu się materiału do kanalizacji i zbiorników wodnych. W trakcie pracy metodą natrysku, nie wdychać oparów i rozpylonej farby. Bliższe informacje, patrz karta charakterystyki wyrobu.

Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do utylizacji. Utylizacja zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

Dopuszczalna zawartośc LZO

Zgodnie z Dyrektywą UE wartość dopuszczalna maksymalnej zawartości LZO (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktu (typ A/a) wynosi: 30 g/l (od 1.1.2010). Ten produkt zawiera maksymalnie 30 g/l LZO.

Kod produktu farby i lakiery

M-GP01

Deklarowany skład produktu

Żywica poliakrylanu, barwne pigmenty, krzemiany, węglan wapnia, woda, dodatki błonotwórcze, dodatki uszlachetniające, konserwanty.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

Informacje techniczne

Karty charakterystyki

Informacja