caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/256705/068744_DecoLasurMatt_2_5_L_PL.png

Deco-Lasur matt

Matowa, dyspersyjna lazura do powierzchni wewnętrznych.

Zastosowanie

Do wykonywania dekoracyjnych powłok lazurniczych wewnątrz pomieszczeń. Przeznaczona do stosowania na gładkich podłożach i tynkach. We wnętrzach do wykonywania dekoracyjnych powłok na tapetach typu „Rauhfaser” i z włókna szklanego jak również FantasticFleece i MultiStructurStyle.

Właściwości

  • Hydrofobowa
  • Odporna na szorowanie na mokro -  2 klasa wg PN EN 13 300
  • Dyfuzyjna
  • Wysoce przyczepna do podłoża
  • Wodorozcieńczalna, przyjazna dla środowiska, o słabym neutralnym
  • Tiksotropowa
  • Transparentna
  • Standard E.L.F.

Spoiwo

Dyspersja tworzyw sztucznych według DIN 55945.

Wielkość opakowań

2,5 l, 5 l, 10 l

Barwa

Biała – transparentna (przeźroczysta).

Można barwić w systemie barwienia maszynowego ColorExpress lub samodzielnie barwnikami CaparolColor (dawne AlpinaColor) lub  Amphibolin Voll- und Abtönfarbe (AVA).

Uwaga:
Barwniki AVA oraz pasty barwiące na bazie organicznych pigmentów są światłotrwałe i odporne na działanie promieniowania UV w ograniczonym zakresie.

Stopień połysku

Matowy

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu powyżej temp. 0°C. Napoczęte opakowania przechowywać szczelnie zamknięte.

Gęstość

ok. 1,10 g/cm3

Wymagany stan podłoża

Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

Przygotowanie podłoża

Sposób przygotowania podłoża zależy od jego rodzaju i właściwości. Przestrzegać wytycznych zawartych w kartach technicznych produktów użytych do przygotowania podłoża.

Wskazówki:
Lazury ścienne to środki bezbarwne, które eksponują barwę i fakturę podłoża. Poprzez kolor, stopień rozcienczenia, grubość warstwy lazury, rodzaj użytego narzędzia oraz chłonność i stan podłoża możemy wpływać na ostateczny wygląd powłoki. W celu uzyskania właściwego efektu niezbędne jest wykonanie próby na obiekcie. Wrażenie dużego kontrastu uzyskuje się nanosząc zabarwioną na ciemny kolor lazurę na jasną warstwę pośrednią.

Sposób nakładania

Do nanoszenia lazury DecoLasur nadają się używane szczotki malarskie, pędzle, gąbki naturalne lub szmatki. Wybór odpowiedniego narzędzia zależy od wybranej metody lazurowania.

Układ warstw na przygotowanych podłożach

Warstwa pośrednia:
Wykonać środkiem Caprol-Haftgrund, Putzgrund 610, MultiStrukturStyle. Matowe farby dyspersyjne, ze względu na swoją chłonność nie nadają tylko pod pewnymi warunkami jako warstwa pośrednia. Po wykonaniu warstwy pośredniej powierzchnie przeznaczone do lazurowania muszą być jednolite kolorystycznie i równomiernie chłonne.

Warstwa końcowa:
Malować 1–3 razy lazurą Deco-Lasur matt zabarwioną w systemie ColorExpress lub barwnikami CaparolColor (dawana AlpinaColor) lub Amphibolin Voll- und Abtönfarbe (AVA). W celu uzyskania odpowiedniej konsystencji roboczej lazurę DecoLasur matt można rozcieńczyć maks. 20% środka CapaSol LF.
W wypadku lazurowania powierzchni pokrytych tapetami FantasticFleece ustawić konsystencję robocza lazury dodając 15 % środka CapaSol LF lub wody. Przestrzegać wytycznych zawartych w kartach technicznych tych tapet.

Zużycie

Ok. 80-100 ml/m2 na jedną powłokę. W zależności od chłonności i struktury podłoża zużycie może być odpowiednio większe. Podane wartości są danymi orientacyjnymi. Dokładne zużycie należy ustalić na podstawie bezpośredniej próby na obiekcie.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura stosowania:
+5°C dla otoczenia i podłoża.

Czas schnięcia

W zależności od zastosowanej techniki lazurowania kolejne warstwy należy nakładać metodą „mokrym w mokre” lub pomiędzy nanoszeniem kolejnych warstw pozostawić 12 godzinne przerwy technologiczne. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czasy te ulegają wydłużeniu.

Czyszczenie narzędzi

Po użyciu myć wodą z ew. dodatkiem detergentów.

Wskazówka

Nie stosować na powierzchniach poziomych narażonych na kontakt z wodą. Aby uniknąć śladów po wałku warstwę gruntującą i pośrednią nakładać szczotką.

Uwaga (stan na dzień wydania)

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć dużą ilością wody. Podczas natryskiwania nie wdychać oparów. Zapobiegać przedostaniu się materiałów do kanalizacji. Unikać zrzutów do środowiska.
Bliższe informacje patrz karta charakterystyki wyrobu.

Utylizacja

Całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do utylizacji. Utylizacja zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

Kod produktu farby i lakiery

M-DF01

Deklarowany skład produktu

Żywica poliakrylanu, krzemiany, węglan wapnia, wosk parafinowy, woda, dodatki, konserwanty.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
tel. +48 22 544 20 40
techniczny@caparol.pl

Informacje techniczne

Karty charakterystyki

Informacja

Informacje techniczne

Karty charakterystyki

Informacja