caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/93640/036272_Capadecor_Arte-Lasur_Color.png

Capadecor Arte-Lasur Color

Gotowa do użycia lazura ścienna na bazie akrylanów z zawartością barwnych cząstek.

Zastosowanie

Specjalna lazura do uzyskiwania bardzo atrakcyjnych, dekoracyjnych powłok lazurniczych na powierzchniach wewnętrznych.

Arte-Lasur Color to gotowa do użycia zabarwiona lazura.
Zawarte w lazurze ciemne cząstki tworzą na odpowiednio zabarwionych podłożach niepowtarzalny efekt dekoracyjny.

Właściwości

  • Wodorozcieńczalna, ekologiczna, o słabym neutralnym zapachu
  • Klasa 2 odporności na szorowanie na mokro wg PN EN 13300 (Podatna na zmywanie wodą z dodatkiem neutralnych/łagodnych detergentów)
  • Łatwa w obróbce
  • Umożliwia nanoszenie poprawek
  • Spełnia wymagania w zakresie certyfikacji budynków wg. LEED/BREEAM

Spoiwo

Dyspersja akrylowa.

Wielkość opakowań

2,5 l

Barwa

Przeźroczysta z zawartością barwnych cząstek:

Ferrara = cząstki w kolorze czerwieni-oxydowej
Grosseto = cząstki w kolorze pomarańczowo-czerwonym
Livorno = cząstki w kolorze szarym

Stopień połysku

Zasycha tworząc powłokę o satynowo matowym połysku.

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu powyżej temp. 0°C. Napoczęte opakowania przechowywać szczelnie zamknięte.

Gęstość

ok. 1,0 g/m3

Produkty uzupełniające

  • Perlatec Gold/Silber
  • Pearl White
  • Switch Desert Light/Lagoon Water
  • Metallocryl Interior

Pigmenty nadające powierzchniom atrakcyjny perłowy połysk. Przeznaczone do powierzchni wewnętrznych w połączeniu z produktami: Arte-Lasur, Arte-Lasur Color i Deco-Lasur glänzend. Do produktów Arte-Lasur można dodać od 1 % do 5 % pigmentu (proszę uwzględnic informacje zawarte w karcie technicznej nr. 816).

Ilości pigmentu dla opakowania 2,5 l Arte-Lasur/Arte-Lasur Color:
1 % =   25 g 
2 % =   50 g 
3 % =   75 g 
4 % = 100 g
5 % = 125 g

Wpływ na powierzchnię:
W zależności od rodzaju i barwy warstwy pośredniej jak również ilości dodanego pigmentu do Arte-Lasur Color, możemy osiągnąć różnorodne efekty powierzchni.

Klasyfikacja według karty technicznej nr 606

wewnętrzne typ 1 wewnętrzne typ 2 wewnętrzne typ 3zewnętrzne typ 1 zewnętrzne typ 2
++
(–) nie nadaje się / (○) nadaje się warunkowo / (+) nadaje się

Odpowiednie podłoża

Ściany i sufity we wnętrzach. Podłoże musi być nośne, suche, czyste, pozbawione substancji zmniejszających przyczepność. Ponadto podłoża powinny być gładkie lub delikatnie fakturowane oraz równe.

Przygotowanie podłoża

Podłoża muszą być jednorodne kolorystycznie. Zalecamy wcześniejsze przygotowanie podłoża pigmentowanymi na biało, sorpcyjnymi ale nie zbyt mocno chłonnymi materiałami. Na nowych tapetach typu „Raufazer” lub tapetach z włókna szkanego nakładać warstwę pośrednią bez ich wcześniejszego przygotowania. Należy przestrzegać wytycznych zawartych w kartach technicznych materiałów stosowanych jako warstwy podkładowe i pośrednie.

Wskazówki wykonawcze:
Lazury ścienne to materiały bezbarwne, które eksponują barwę i fakturę podłoża. W celu uzyskania właściwego efektu niezbędne jest wykonanie próby na obiekcie.

Wrażenie dużego kontrastu uzyskuje się nanosząc zabarwioną na ciemny kolor lazurę na jasną warstwę pośrednią. W przypadku stosowania lazur bardzo jasnych na podłożach o mocnej i wyrazistej fakturze, jasno pigmentowane cząstki są słabo widoczne.

Im większa grubość nakładanej powłoki tym większy jest jej stopień połysku. Powierzchnie o szlachetnym, eleganckim wyglądzie uzyskiwane są poprzez dodanie do lazury pigmentów o perłowym połysku w ilości od 1 do 5 %. Pigmenty należy równomiernie rozprowadzić (przestrzegać wytycznych zawartych w karcie technicznej nr. 816).

Układ warstw

Warstwa podkładowa (gruntująca):
Caparol-Haftgrund do wykonywania gładkich powłok. 
Putzgrund 610 do wykonywania powłok lekko szorstkich
MultiStructurStyle fein, mittel do strukturalnych powłok.

Warstwa pośrednia:
Wykonać farbą Indeko-plus zabarwioną na odpowiedni kolor wg. kolekcji kolorystycznej Caparol 3D w systemie barwienia maszynowego ColorExpress. Stosując farbę Capadecor Metallocryl INTERIOR można uzyskać efekt powłoki metalicznej. Należ uwzględnić informacje zawarte w akapicie dotyczącym wpływu na powierzchnię.

Uwaga:
Aby uniknąć śladów po wałku warstwę gruntującą i pośrednią nakładać szczotką. Lazury Arte-Lasur Color nie nakładać bezpośrednio na alkaliczne podłoża (np. farby lub tynki silikatowe)

Warstwa wierzchnia:
Arte-Lasur Color ma konsystencje gotową do nakładania, nie należy jej rozcieńczać ani barwić. Zalecamy całopowierzchniowe nakładanie owalnymi szczotkami lub szerokimi pędzlami. Narzędzie prowadzić krótkimi, krzyżowymi pociągnięciami. Po krótkim czasie odpowietrzenia się świeżo nałożonej lazury, powierzchnię wygładzić i nadać jej ostateczny wygląd tą samą szczotką. Aby uniknąć widocznych połączeń na złączach pasm roboczych i/lub przy wystąpieniu wysokich temperatur, większe powierzchnie powinny wykonywać przynajmniej 2 osoby.

Bild 7 (008523.jpg)
Bild 8 (008524.jpg)
Warstwę pośrednią w przypadku gładkich podłoży wykonać farbą Indeko-plus lub Metallocryl zabarwioną w odpowiednim kolorze wg kolorystyki 3D w systemie barwienia maszynowego ColorExpress. W przypadku strukturalnych powierzchninakładać MultistructureStyle walkiem i wygladzić ruchami krzyżowymi (barwienie maszynowe w systemie ColorExpres).

Arte-Lasur Color ma konsystencję gotową do nakładania. 1 całopowierzchniowe lazurowanie wykonać szczotką, ruchami krzyżowymi.

Zużycie

Ok. 110-150 ml/m2 na jedną powłokę lazurniczą w zależności od chłonności i struktury podłoża. Dokładne zużycie należy ustalić na podstawie bezpośredniej próby na obiekcie.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura stosowania i wysychania:
+5°C dla otoczenia i podłoża

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza wynoszącej 65% warstwa jest powierzchniowo sucha po ok. 4 godz.

Czyszczenie narzędzi

Po użyciu myć wodą z ew. dodatkiem detergentów.

Wskazówka

Producent nie ponosi odpowiedzialności za straty i szkody, w szczególności złą jakość wymalowania, będące wynikiem nieprzestrzegania zaleceń zawartych w tej karcie.

Uwaga (stan na dzień wydania)

Chronić przed dziećmi. Nie pić , nie jeść ani nie palić w trakcie używania produktu. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.

Utylizacja

Do recycling oddawać wyłącznie opróżnione opakowania. Pozostałe resztki materiału utylizować jak odpady budowlane.

Dopuszczalna zawartośc LZO

Zgodnie z Dyrektywą UE wartość dopuszczalna maksymalnej zawartości LZO (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktu (typ A/l) wynosi: 200 g/l (2010). Ten produkt zawiera maksymalnie 50 g/l LZO.

Kod produktu farby i lakiery

M-DF02

Deklarowany skład produktu

Dyspersja żywic akrylowych, barwne pigmenty, wypełniacze mineralne, woda, substancje błonotwórcze, dodatki, konserwanty.

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki wyrobu.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

Informacje techniczne

Karty charakterystyki

Informacja