Jak zgłosić się do programu Czyste Powietrze?

Masz wrażenie, że płacisz zbyt dużo za ogrzewanie? Najprawdopodobniej czas na termomodernizację – zacznij ją od ocieplenia domu, ponieważ nawet najlepsze urządzenie grzewcze nie pomoże w obniżeniu rachunków, jeżeli ciepło będzie uciekało przez ściany. Na szczęście teraz masz szansę zgłosić się do rządowego programu Czyste Powietrze i ubiegać o dofinansowanie. Zobacz, jak złożyć wniosek i na jaką ulgę możesz liczyć.

W blisko 40% domów w Polsce nie przeprowadzono termoizolacji. W przeważającej większości są to budynki, w których zamontowane są piece i kotły mało przyjazne dla środowiska. Niestety, nie dość, że przyczynia się to do złego stanu powietrza w naszym kraju, to jest również nieekonomiczne. Nieocieplona elewacja budynku może sprawić, że ucieka z niego aż 40% ciepła, które jest produkowane przez urządzenia grzewcze. By uniknąć marnotrawienia energii i wysokich rachunków za ogrzewanie, już dziś wybierz dobrej jakości system ociepleń. 

By walczyć ze smogiem i pomóc w zwiększeniu efektywności energetycznej domów jednorodzinnych, powstał rządowy program Czyste Powietrze. Jego budżet wynosi aż 103 mld zł (63,3 mld zł na dotacje i 39,7 mld zł. na pożyczki z niskim oprocentowaniem) i możemy z niego skorzystać od 2018 do 2029 roku (wnioski są przyjmowane do 30 czerwca 2027 roku). Możliwy minimalny koszt inwestycji to 7 tys. zł, a maksymalny, od którego jest liczona wartość dotacji, wynosi 53 tys. zł (po przekroczeniu tej kwoty możemy ubiegać się o pożyczkę na preferencyjnych warunkach). Dotacji i/lub pożyczki udzielają wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW).

Kto może wziąć udział w programie Czyste Powietrze?

Z programu Czyste Powietrze mogą skorzystać osoby fizyczne – właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych oraz osoby, które posiadają zgodę na rozpoczęcie budowy, a budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania. Koszty związane z przedsięwzięciem w lokalu mieszkalnym, który został wyodrębniony z istniejącego jednorodzinnego budynku mieszkalnego po 1 stycznia 2019 r., są kwalifikowane w ramach maksymalnej wartości kosztów kwalifikowanych przypadających na cały budynek. W przypadku gdy w budynku jest prowadzona działalność gospodarcza wysokość kosztów kwalifikowanych do programu jest pomniejszana proporcjonalnie do powierzchni przeznaczonej na ten cel.

W ramach programu możesz się ubiegać o dotację lub niskooprocentowaną pożyczkę na ocieplenie domu, wymianę stolarki okiennej i wymianę przestarzałego, nieefektywnego urządzenia grzewczego na nowoczesne i przyjazne środowisku. 

Zobacz także: Efektywne zarządzanie energią w domu jednorodzinnym – skorzystaj z rządowego programu Czyste Powietrze dzięki systemom Caparol Capatect

Termomodernizacja – na jaką wysokość dofinansowania możesz liczyć?

Możesz otrzymać dofinansowanie formie dotacji i/lub pożyczki. Zgodnie z ustawą wprowadzoną w listopadzie ubiegłego roku – dotyczącą zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – wydzielono grupę wnioskodawców mogących skorzystać z programu Czyste Powietrze. Kwota dofinansowania jest uzależniona od średniego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy za wskazany rok podatkowy, który poprzedza datę złożenia wniosku. Zmiana kwoty miesięcznego lub rocznego dochodu w trakcie realizowania wniosku nie ma przy tym wpływu na określoną wcześniej sumę dofinansowania (patrz tabela poniżej).

Wysokość dofinansowania zależna od dochodów (fot. Program priorytetowy Czyste Powietrze)

W najnowszych zasadach przyznawania dofinansowania uwzględniono także wnioskodawców, którzy nie podlegają uldze podatkowej (zależności między kwotą średniego miesięcznego dochodu oraz wysokością dotacji prezentuje tabela poniżej).

Wysokość dofinansowania zależna od dochodów dla wnioskodawców, których nie obejmuje ulga podatkowa (fot. Program priorytetowy Czyste Powietrze)

Sprawdź też: Termomodernizacja domu za pomocą systemu ociepleń – wskazówki dla właścicieli domów

Czyste Powietrze – gdzie złożyć wniosek i co powinno się w nim znaleźć?

Wnioski w ramach programu Czyste Powietrze należy składać w lokalnym oddziale WFOŚiGW lub poprzez Portal Beneficjenta swojego województwa. Po zarejestrowaniu się w portalu na naszym koncie pojawi się do pobrania Wniosek Czyste Powietrze, który można podpisać elektronicznie (podpis jest potwierdzany profilem zaufanym ePUAP) i wysłać drogą internetową lub złożyć w formie papierowej. Formularz można także pobrać w placówce WFOŚiGW.

Wraz z wnioskiem powinieneś także dostarczyć:

  • oświadczenie o wysokości dochodów wraz z potwierdzeniem;
  • potwierdzenie prawa własności nieruchomości (w przypadku braku numeru księgi wieczystej, który wpisujemy we wniosku);
  • pozwolenie na rozpoczęcie prac budowlanych;
  • dokumentację fotograficzną, która odzwierciedla stan budynku i urządzeń będących przedmiotem inwestycji;
  • audyt energetyczny lub ekspertyzę ornitologiczną i chiropterologiczną (jeśli były przeprowadzone).

Pierwszy krok w stronę termoizolacji budynku – wybór właściwego systemu ociepleń

Ponieważ termoizolacja powinna posłużyć Ci przez wiele lat, zwróć uwagę na długość gwarancji, jaką oferuje producent. Najbezpieczniej jest zdecydować się na markę o ugruntowanej pozycji na rynku, do takich zalicza się firma Caparol. Systemy ociepleń Caparol Capatect zostały stworzone przez ekspertów w dziedzinie chemii budowlanej i są objęte gwarancją nawet do 15 lat.

Więcej informacji na temat programu Czyste Powietrze znajdziesz na stronie http://nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/o-programie-czyste-powietrze-/.