Audyt energetyczny przed termomodernizacją – na czym on polega i czy jest niezbędny?

Wykonanie audytu energetycznego pozwala uzyskać informacje na temat stanu zużycia energii w budynku. Dzięki niemu można także określić zakres prac, które pozwolą poprawić właściwości energetyczne domu. Jednak czy zlecenie audytu jest niezbędne? Przygotowaliśmy kilka informacji, które przybliżą Ci to, czym jest audyt energetyczny.

Z artykułu dowiesz się:

 • czym jest audyt energetyczny,
 • kto może przeprowadzić audyt energetyczny i ile to może kosztować,
 • czy trzeba wykonać audyt, aby zakwalifikować się do programu Czyste Powietrze,
 • dlaczego warto zdecydować się na audyt energetyczny.

Odkąd w 2018 roku został uruchomiony rządowy program Czyste Powietrze, właściciele domów zastanawiają się, czy przed termomodernizacją muszą wykonać audyt energetyczny. Zlecenie przygotowania takiego dokumentu oraz przeprowadzenie związanych z nim prac często wydaje się skomplikowane, drogie i czasochłonne. Czy tak jest w rzeczywistości?

Co to jest audyt energetyczny?

Audyt energetyczny jest szczegółową ekspertyzą, która na podstawie analizy wykonanej przez zatrudnionego specjalistę ma określić:

 • aktualną ilość energii zużywanej w domu. Może także wskazać miejsca, przez które ucieka najwięcej ciepła;
 • sposoby zmniejszenia strat energii cieplnej. W ten sposób znacznie łatwiej określić, jakie prace termomodernizacyjne muszą zostać wykonane.

Dzięki audytowi energetycznemu można wiec zoptymalizować koszty wszystkich prac związanych z modernizacją termiczną domu. Gdy audyt wykaże, że należy wymienić jedynie ocieplenie ścian zewnętrznych, właściciel budynków nie będzie musiał przeznaczać swojego budżetu np. na wymianę nadal szczelnej stolarki okiennej i drzwiowej.

Zobacz też: Co to jest termomodernizacja? Odpowiadamy na najczęstsze pytania związane z ociepleniem domu

Termomodernizacja projekt – kto zajmuje się wykonaniem audytu energetycznego i ile może on kosztować?

Przeprowadzenie audytu energetycznego budynku to zadanie dla specjalisty – audytora posiadającego odpowiednie uprawnienia z zakresu energetyki, inżynierii środowiska lub budownictwa, a także dla doradcy energetycznego. Zarówno audytor, jak i doradca powinni posiadać wykształcenie techniczne zdobyte dzięki kursom szkoleniowym czy studiom podyplomowym. Aby znaleźć wykwalifikowanego specjalistę, można skorzystać z internetowych list audytorów dostępnych na stronach Zrzeszenia Audytorów Energetycznych lub Krajowej Agencji Poszanowania Energii.

Koszt wykonania audytu energetycznego zależy od kilku czynników. Są to m.in:

 • wielkość i konstrukcja domu,
 • rodzaj i ułożenie dachu,
 • sposób ogrzewania domu,
 • zebrana dokumentacja techniczna.

Nie mniejszą rolę odgrywa również lokalizacja, w której znajduje się dom. W okolicach większych aglomeracji miejskich, zwłaszcza na Mazowszu, koszty audytu energetycznego mogą być wyższe.

Warto pamiętać, że audytor lub doradca już w trakcie pierwszego spotkania przeprowadzi wstępny audyt energetyczny. Dopiero jeśli właściciel domu zgodzi się na realizację dalszych działań, specjalista zajmie się audytem szczegółowym (z uwzględnieniem konkretnych rozwiązań), którego koszty będą nieco wyższe od ceny audytu ogólnego.

Wymagania techniczne Czyste Powietrze – czy przeprowadzenie audytu energetycznego budynku jest konieczne?

Aby zakwalifikować się do programu Czyste Powietrze, nie ma obowiązku przeprowadzania audytu energetycznego. Jest to jednak jedno z dwóch rozwiązań. Twórcy programu Czyste Powietrze umożliwiają bowiem przeprowadzenie audytu lub uproszczonej analizy energetycznej. Właściciel może więc wybrać, które rozwiązanie jest dla niego bardziej opłacalne.

Uproszczona analiza energetyczna jest wykonywana przez właściciela nieruchomości w trakcie składania wniosku. Formularz zgłoszeniowy zawiera szereg formuł, które pozwalają szacunkowo określić zapotrzebowanie energetyczne budynku oraz wskazać działania, jakie mają zostać podjęte w trakcie termomodernizacji.

Zobacz też: Termomodernizacja domu – kiedy wykonać nowe ocieplenie budynku?

Czyste Powietrze audyt energetyczny – czy warto wybrać audyt, czy uproszczoną analizę?

Wybór uproszczonej analizy zamiast audytu energetycznego może się wydawać korzystniejszy. Choć dokonanie samodzielnej analizy nic nie kosztuje ani nie wymaga angażowania osób trzecich, to właśnie audyt jest najbardziej opłacalną formą sprawdzenia stanu energetycznego budynku.

 • Audyt energetyczny jest wykonywany przez specjalistów, którzy fachowym okiem oceniają potrzeby cieplne domu. Przy przeprowadzaniu uproszczonej analizy istnieje zaś ryzyko popełnienia wielu błędów.
 • Audyt energetyczny pozwala wybrać optymalne rozwiązania, które zmniejszą koszty termomodernizacji. Właściciele domów mogą nie wiedzieć, na jakich etapach działań można znaleźć tańsze zamienniki, a kiedy są wymagane najlepsze rozwiązania takie jak profesjonalne systemy ociepleń ETICS.

Warto też pamiętać, że w programie Czyste Powietrze uwzględniono dofinansowanie na wykonanie audytu. Maksymalny koszt kwalifikowany, od którego będzie liczona dotacja, wynosi 1000 zł.

Audyt energetyczny Czyste Powietrze – skorzystaj z programu i uzyskaj dofinansowanie na termomodernizację domu

Choć do udziału w programie nie jest wymagany audyt energetyczny, warto przeprowadzić jego zlecenie. Dzięki temu nie tylko możesz oszczędzić na termomodernizacji, ale też dowiesz się, jakie działania powinny być wykonane w Twoim domu. W trakcie konsultacji ze specjalistą będziesz mógł również ustalić prawidłową kolejność prac. Pamiętaj – realizacja termomodernizacji w prawidłowej kolejności sprawi, że Twój dom będzie bardziej ekologiczny i energooszczędny, a koszty poniesione na termomodernizację będą optymalne.

Czytaj więcej: Termomodernizacja budynku w praktyce – 6 najważniejszych wskazówek