Obiekty przemysłu spożywczego

Szczególne wymagania dotyczą obiektów przemysłowych, w których produkowane, przetwarzane, pakowane lub magazynowane są artykuły spożywcze lub medyczne. W tych dziedzinach przepisy dotyczące higieny w Niemczech należą do najbardziej rygorystycznych na świecie.
W celu spełnienia wymagań dotyczących czystości podłóg należy zapewnić, aby oprócz samej powłoki także materiały uszczelniające stosowane do wypełnienia szczelin przy stycznej podłogi ze ścianą posiadały właściwości bakteriobójcze. Możliwość kontaminacji powierzchni musi być bowiem bezwzględnie wyeliminowana. Równocześnie stosowane produkty chemii budowlanej nie mogą emitować lotnych związków organicznych (TVOC), które miałyby negatywny wpływ na pracowników zatrudnionych w produkcji oraz na wytwarzane artykuły spożywcze i medyczne.

NIE TYLKO CZYSTOŚĆ

Ponadto przy wykonywaniu prac w zakresie czyszczenia powierzchni należy pamiętać, że wszystkie środki czyszczące i odkażające muszą być starannie dobrane do danej formuły powłoki podłogowej i materiałów uszczelniających, aby nie dopuścić do procesów rozkładu metabolicznego. 

Powłoki DISBON dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkownika zapewniają najwyższe bezpieczeństwo dzięki spełnieniu najbardziej rygorystycznych standardów higienicznych.

TAKŻE WŁAŚCIWOŚCI ANTYPOŚLIZGOWE

Ciągi piesze w halach produkcyjnych przemysłu spożywczego muszą być nie tylko utrzymywane w czystości, ale także posiadać właściwości antypoślizgowe. Mając na uwadze bezpieczeństwo pracy i zdrowie pracowników należy tak dobrać właściwości antypoślizgowe powłoki posadzki, aby zapobiec potencjalnym wypadkom przy pracy.
W tym celu należy zapewnić odpowiednią odporność mechaniczną (ścieranie pod naciskiem podnośników widłowych, wózków ręcznych i obuwia pracowników) i termiczną (ekstremalnie niskie lub wysokie temperatury) całej posadzki, łącznie z jej powłoką. Produkty DISBON spełniają te wymagania.