posadzki i
naprawa betonu
disbon
posadzki i
naprawa betonu
disbon

Magazyny i centra logistyczne

W większości pomieszczeń i hal magazynowych posadzki są wykonane z betonu. Nie ulega wątpliwości, że niezależnie od potrzeb i uwarunkowań poszczególnych obiektów wynikających ze specyfiki przechowywanych tam towarów surowa posadzka musi zostać fachowo pokryta odpowiednio dobraną powłoką. Pozwoli ona zapobiec przedwczesnemu zużyciu posadzki oraz powstawaniu nieszczelności umożliwiających przedostawanie się wyciekających płynów, między innymi kwasów i olejów do gleby i wód gruntowych.

ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA

Profesjonalne powłoki posadzek mogą być też wykorzystywane do ułatwienia orientacji przestrzennej poprzez wyróżnienie kolorem ciągów pieszych, korytarzy dla wózków ręcznych i podnośników widłowych przewożących także ładunki ciężkie i wielkogabarytowe, czy też wydzielonych stref do odstawiania i tymczasowego składowania towarów na paletach. W ten sposób pokrycie posadzki powłoką przyczynia się nie tylko do ochrony samego budynku, ale także zwiększa bezpieczeństwo pracowników zatrudnionych w magazynie. 

WŁAŚCIWE MIEJSCE

Prawidłowo wykonane profesjonalne powłoki posadzkowe tworzą wytrzymałe i doskonale zabezpieczone powierzchnie. Są one odporne na działanie kwasów i olejów, dzięki czemu zapewniają bezpieczeństwo gleb i wód gruntowych zgodnie z najnowszymi przepisami [niemieckiej] ustawy o gospodarce wodnej (WHG), nie reagują na wysokie i niskie temperatury i charakteryzują się podwyższoną wytrzymałością na uderzenia (istotne w przypadku magazynów wysokiego składowania, handlu wysyłkowego, magazynów mebli itp.). Ponadto są one dostępne w wielu odcieniach, umożliwiając dowolną aranżację kolorystyczną pomieszczeń w celu stworzenia przyjaznego środowiska pracy. Te wszystkie możliwości kryją w sobie powłoki posadzkowe DISBON.