Budynki parkingowe

W Polsce zarejestrowanych jest ponad 30 mln samochodów i ich liczba będzie wzrastać. Nic dziwnego, że wzrasta też zainteresowanie parkingami. Obiekty parkingowe, wykonane najczęściej z betonu, muszą sprostać zwiększonemu obciążeniu także w pod względem parametrów fizyko-budowlanych. Z budową, utrzymaniem i modernizacją parkingów wiążą się duże oczekiwania. Obiekty te muszą zapewnić dostępność, komfort i bezpieczeństwo. Oferując różne systemy ochrony powierzchni DISBON przyczynia się do zapewnienia optymalnej ochrony przed intensywną eksploatacją obiektów parkingowych.

Szczególnie obciążone są strefy postojowe i trasy przemieszczania się pojazdów w publicznych garażach podziemnych i parkingach wielopoziomowych. Dlatego też materiały powłok muszą spełniać wysokie wymagania. DISBON oferuje cztery systemy przeznaczone do różnych zakresów obciążeń, zaprojektowane zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi systemów zabezpieczenia powierzchni.

OS 8

OS 10

OS 11a

OS 11b

NAJLEPIEJ DISBON

Dla właścicieli garaży „prywatnych” sprawdziły się powłoki samorozlewne na bazie żywicy epoksydowej. Powłoki w publicznych garażach podziemnych i parkingach wielopoziomowych muszą być wykonane profesjonalnie, przez specjalistyczne firmy usługowe posiadające wiedzę i doświadczenie w zakresie powlekania elementów konstrukcyjnych narażonych na najwyższe obciążenia. Jest to bardzo ważne w przypadku parkingów, zarówno przy budowie nowych obiektów jak też modernizacji lub renowacji parkingów istniejących.