Wspieramy

Caparol Polska jest firmą społecznie zaangażowaną. Staramy się wykorzystywać potencjał przedsiębiorstwa produkcyjnego i udzielać wsparcia produktowego wszędzie tam, gdzie jest ono naprawdę niezbędne. Koncentrujemy się przede wszystkim na wsparciu produktowym instytucji publicznych, takich jak szkoły, domy dziecka, placówki oświatowe czy szpitale.