CarbonSpachtel

1 - składnikowa, wzmocniona włóknem węglowym, dyspersyjna masa szpachlowa do wykonywania obciążonych warstw zbrojonych grubości 3 mm.

Zastosowanie

Capatect CarbonSpachtel jest gotową do użycia, zbrojoną wewnętrznie włóknem węglowym, wysoce odporną na uderzenia masą szpachlową do wykonywania warstw zbrojonych w systemach ociepleniowych Capatect Carbon na styropianie. Przeznaczona jest także do renowacji fasad i systemów ociepleniowych na styropianie.

Właściwości

  • Wzmocniona włóknem węglowym
  • Wysoce odporna na uderzenia
  • Zwiększona odporność na przenoszenie naprężeń z podłoża
  • Znakomita urabialność i obróbka
  • Wysycha bez naprężeń
  • Odporna na czynniki atmosferyczne

Wielkość opakowań

25 kg

Barwa

Jasny beż.

Składowanie

W miejscu, suchym i chłodnym w tem. >0°C. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem. W oryginalnie zamkniętym opakowaniu można przechowywać przez okres 1 roku.

Gęstość

1,6 g/cm3

Przewodność cieplna

0,7 (W/m · K)

Opór dyfuzyjny µ (H2O)

≤410

Przyczepność

≥ 0,08 MPa

Konsystencja

pasta

Odporność na uderzenia

>20 J przy 3 mm grubości warstwy

Produkt nr.

9814

Przygotowanie podłoża

Wykonanie warstwy zbrojonej: ewentualne nierówności płyt EPS zeszlifować i usunąć powstały pył.

Renowacja elewacji: Podłoże musi być nośne, czyste i wolne od luźnych cząstek i substancji rozdzielających. Uszkodzone, odpadające warstwy farb lub tynków dekoracyjnych całkowicie usunąć. „Głuche” tynki skuć a powstałe puste miejsca uzupełnić odpowiednim materiałem (np. tynkiem Caparol Universal). Piaszczące lub pylące tynki mineralne gruntownie do warstwy nośnej oczyścić i zagruntować środkiem Primalon Tiefgrund LF.

Renowacja fasad i systemów ETICS: Powłoka musi być nośna, czysta i wolna od luźnych cząstek i substancji rozdzielających. Uszkodzone, odpadające warstwy tynków dekoracyjnych całkowicie usunąć. Rysy wierzchniej warstwy ETICS lub na fasadzie musi ocenić specjalista. Dopiero wówczas można podjąć decyzję o sposobie dalszego postępowania i możliwości przeprowadzenia renowacji.

Przygotowanie materiału

Capatect CarbonSpachtel jest dostarczana w postaci gotowej do użycia – należy ją tylko krotko przemieszać. Przy ciepłej pogodzie dopuszcza się dodanie niewielkiej ilości wody celem wyregulowania konsystencji.

Sposób nakładania

Sposób wykonania: Generalnie obowiązują wytyczne wykonawstwa systemów ociepleniowych Capatect.

Wykonanie warstwy zbrojonej: szpachlę nakłada się na płyty ocieplające pacą zębatą (8 x 8 mm) na szerokość pasa siatki, przykłada siatkę z tkaniny szklanej Capatect 650 z 10 cm zakładem i lekko wciska. Następnie, metodą „mokre w mokre” dokłada niewielką ilość szpachli tak, aby siatka była całkowicie niewidoczna, a grubość  warstwy wyniosła ok. 3 mm. Siatka powinna być umieszczona w połowie grubości warstwy.

Renowacja elewacji: Capatect CarbonSpachtel stosuje się także w ramach systemu renowacyjnego Capatect jako szpachlę fasadową na uszkodzonych tynkach lub systemach ociepleniowych przed nałożeniem nowego tynku dekoracyjnego. Podłoże należy przygotować zgodnie z opisem powyżej, przed rozpoczęciem renowacji systemu ociepleniowego proszę bezwzględnie zasięgnąć opinii naszego doradcy.

Zużycie

Ok. 4,5 kg/m2 przy zalecanej grubości warstwy 3 mm.

Warunki obróbki

Temperatura stosowania:
Obróbka w temperaturach od +5°C do +30°C (podłoża, materiału lub powietrza), na ostrym słońcu, silnym wietrze, deszczu bez odpowiednich osłon, mgle lub poniżej punktu rosy jest niedopuszczalna. Warunków powyżej należy przestrzegać co najmniej 2 dni po użyciu szpachli. Uważać na nocne przymrozki.

Czyszczenie narzędzi

Wodą, natychmiast po użyciu.

Uwaga (stan na dzień wydania)

Chronić przed dziećmi. W trakcie szlifowania stosować filtr P2. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu podczas stosowania produktu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nie wylewać do kanalizacji i zbiorników wodnych. Czyszczenie narzędzi po użyciu, wodą z mydłem. Bliższe informacje: patrz karta charakterystyki wyrobu.

Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do utylizacji. Resztki materiału traktować jako odpady budowlane. Utylizacja zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

Kod produktu farby i lakiery

M-DF02 F

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl