Capasol LF Konzentrat

Wodorozcieńczalny, nie barwiony środek gruntujący (koncentrat) przeznaczony do powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych.

  Zastosowanie

  Specjalny środek gruntujący do egalizacji mocnych, silnie i/lub nierównomiernie chłonnych, porowatych powierzchni. Doskonale nadaje się do gruntowania porowatych, silnie chłonnych podłoży jak np. tynki, nie wypalona cegła, beton komórkowy, kamień naturalny i płyty gipsowo-kartonowe a także beton, lekki beton, zawierające cement szpachle i zaprawy cementowe Disbocret, jastrychy cementowe i anhydrytowe. Wszystkie zwarte, gładkie powierzchnie jak np. stare powłoki malarskie lub gotowe elementy budowlane z czystego gipsu należy - w zależności od charakteru podłoża – zagruntować środkami Caparol-Tiefgrund TB, CapaGrund Universal lub Caparol-Haftgrund.

  Właściwości

  Wodorozcieńczalny, koncentrat, o słabym, przyjemnym zapachu, bezrozpuszczalnikowy, bardzo wydajny.

  Spoiwo

  Modyfikowana, wodna dyspersja tworzyw sztucznych.

  Wielkość opakowań

  10 l

  Składowanie

  Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0° C.

  Gęstość

  około 1,0 g/cm3

  Odpowiednie podłoża

  Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

  Przygotowanie podłoża

  Proszę zapoznać się z kartą techniczną nr 650, w której opisane są rodzaje podłoża i ich przygotowanie.

  Rozcieńczenie

  Wodą.

  Układ warstw

  CapaSol LF Konzentrat dostarczany jest w formie koncentratu. Podłoża normalnie chłonne gruntować środkiem rozcieńczonym  3 - 4 częściami wody. Do gruntowania bardzo mocno chłonnych podłoży środek rozcieńczać 4 - 5 częściami wody, warstwy nanosić w razie konieczności na mokre warstwy poprzednie metodą „mokre w mokre” aż do pełnego nasycenia podłoża. W większości przypadków wystarcza jednokrotne gruntowanie. Do gruntowania betonu, lekkiego betonu, zawierających cement zapraw i szpachli Disbocret, jastrychów cementowych i anhydrytowych środek CapaSol LF Konzentrat rozcieńczyć 2 częściami wody. Warstwa gruntująca nie może tworzyć zamkniętej, błyszczącej powierzchni.

  Zużycie

  W zależności od zastosowania, właściwości podłoża a także stopnia rozcieńczenia ok. 50 - 200 ml/m2. Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce na powierzchni próbnej.

  Warunki obróbki

  Minimalna temperatura stosowania:
  +5°C (otoczenia, podłoża i materiału).

  Czas schnięcia

  W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadaje się do powtórnego malowania po 12 godz. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czas ten ulega wydłużeniu.

  Narzędzia

  Nakładając  typowymi pędzlami lub szczotką osiągniemy, najlepsze, wzmacniające działanie. Zastosowanie wałka i natrysku jest mniej skuteczne. Zastosowanie natrysku Airless jest jednak możliwe.

  Natrysk airless:
  kąt natrysku: 60°
  dysza: 0,029"
  ciśnienie: 50 bar

  Narzędzia natychmiast po użyciu myć wodą.

  Wskazówka

  Nie stosować na powierzchniach poziomych narażonych na długotrwałe działanie wody.

  Uwaga (stan na dzień wydania)

  Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć wodą. Podczas natryskiwania nie wdychać oparów.
  Zapobiegać przedostaniu się materiału do kanalizacji i zbiorników wodnych.

  Utylizacja

  Tylko całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do utylizacji. Utylizacja zgodnie z lokalnie panującymi przepisami.

  Dopuszczalna zawartośc LZO

  Zgodnie z Dyrektywą UE wartość dopuszczalna maksymalnej zawartości LZO (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktu (typ A/h) wynosi: 30 g/l (2010). Ten produkt zawiera maksymalnie <1 g/l LZO.

  Kod produktu farby i lakiery

  M-GF01

  Doradztwo techniczne

  W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

  Infolinia

  Doradztwo techniczne:
  Tel. (22) 544 20 40
  Fax (22) 544 20 41
  techniczny@caparol.pl