CapaGrund Universal

Kryjący środek gruntujący na bazie technologii SolSilan pod powłoki dyspersyjne, silikonowe, dyspersyjno-silikatowe i polimerowe. Redukuje niebezpieczeństwo wykwitów wapiennych na nowych tynkach mineralnych.

  Zastosowanie

  Specjalny środek gruntujący z dodatkiem białego pigmentu do wykonywania kryjących podkładów pod farby dyspersyjne, silikonowe, dyspersyjno-silikatowe na mineralnych powierzchniach zewnętrznych i wewnętrznych oraz na starych warstwach tynków z żywic syntetycznych i systemach ociepleń. Także jako farba gruntująca pod farby na bazie rozpuszczalnikowej.

  Dzięki technologii SolSilan środek CapaGrund Universal posiada wyjątkowo dobrą hydrofobowość a w przypadku barwnych powłok farb nawierzchniowych na wierzchniej warstwie alkalicznych tynków grup PIc (wyprawa wapienna), PII (wyprawa wapienno-cementowa), PIII (wyprawa cementowa), jak również betonowych,  zmniejsza ryzyko wystąpienia wykwitów wapiennych

  Właściwości

  • Gotowy do użycia
  • Wodorozcieńczalny, o specyficznym zapachu
  • Zwiększa przyczepność kolejnych powłok
  • Krzemionkujący podkład pod farby dyspersyjno-silikatowe
  • Przenikanie pary wodnej:  sd-H2O= 0,06m (duże)
  • Przepuszczalność wody:   w=0,05[kg/(m2 · h0,5)] (niska)

  Spoiwo

  Modyfikowana silikonem dyspersja tworzyw sztucznych.

  Wielkość opakowań

  • Opakowania standarsowe:
   2,5 l; 10 l
  • CapaGrund Universal Airfix:
   25 l

  Barwa

  Biała

  Można barwić samodzielnie poprzez dodanie maks. 25% barwników CaparolColor (dawna AlpinaColor) lub Amphibolin Vollton- und Abtonfarbe.

  CapaGrund Universalmożna barwić także w systemie barwienia maszynowego ColorExpress na wszystkie kolory o współczynniku jasności >70. 

  Intensywne kolory powstają na bazie barwy białej i nadają się jako warstwa podkładowa dla uzyskania czystych, żywych, intensywnych kolorów farb nawierzchniowych.
  Barwienie może w nieznaczny sposób zmienić parametry techniczne produktu.

  Składowanie

  Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0° C.

  Gęstość

  około 1,4 g/cm3

  Produkty uzupełniające

  Caparol Troknungsbeschleuniger - środek przyśpieszający odporność  CapaGrund Universal na deszcz. Do stosowania w niskich temperaturach od  +1°C do ok. +10°C.

  Odpowiednie podłoża

  Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

  Przygotowanie podłoża

  Proszę zapoznać się z kartą techniczną nr 650, w której opisane są rodzaje podłoża i ich przygotowanie.

  Rozcieńczenie

  Wyłącznie wodą.

  Układ warstw

  W typowych warunkach CapaGrund Universal stosuje się w stanie nierozcieńczonym. W razie konieczności ustawić konsystencję roboczą dodając maks. 3% wody.

  Zużycie

  Na podłożach gładkich ok. 150 - 200 ml/m2.  Na powierzchniach szorstkich odpowiednio więcej. Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce na powierzchni próbnej.

  Warunki obróbki

  Minimalna temperatura stosowania:
  +5 °C (otoczenia, podłoża).

  Czas schnięcia

  W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadaje się do powtórnego malowania po 12 godz. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czas ten ulega wydłużeniu.

  Narzędzia

  Pędzlem wałkiem lub metodą natrysku.

  Natrysk airless:
  kąt natrysku: 50°
  dysza: 0,019-0,021"
  ciśnienie: 150-180 bar

  Przy stosowaniu natrysku farbę należy dobrze wymieszać i przecedzić.

  Czyszczenie narzędzi

  Narzędzia natychmiast po użyciu myć wodą.

  Wskazówka

  Nie stosować na powierzchniach poziomych narażonych na długotrwałe działanie wody.

  Tolerancja na inne materiały:
  W celu zachowania specyficznych właściwości CapaGrund można mieszać wyłącznie z barwnikami Alpinacolor lub AVA lub barwić w systemie ColorExpress. Nie mieszać lub nie łączyć z żadnymi innymi środkami

  Uwaga (stan na dzień wydania)

  Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć wodą. Podczas natryskiwania nie wdychać oparów.
  Zapobiegać przedostaniu się materiału do kanalizacji i zbiorników wodnych.

  Utylizacja

  Utylizacja zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

  Dopuszczalna zawartośc LZO

  Zgodnie z Dyrektywą UE wartość dopuszczalna maksymalnej zawartości LZO (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktu (typ A/a) wynosi: 30 g/l (od 1.1.2010). Ten produkt zawiera maksymalnie 25 g/l LZO.

  Kod produktu farby i lakiery

  M-GP01

  Deklarowany skład produktu

  Dyspersja żywic akrylowych, ditlenek tytanu, krzemiany, woda, dodatki uszlachetniające, konserwanty.

  Doradztwo techniczne

  W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

  Infolinia

  Doradztwo techniczne:

  Tel. (22) 544 20 40

  Fax (22) 544 20 41

  techniczny@caparol.pl

  Opis Koloru .