Capatox

Gotowy do użycia preparat do zwalczania glonów na elewacjach.

Informacje techniczne

Karty charakterystyki

Informacja