Accento Spachtel

Dekoracyjna, dyspersyjna masa szpachlowa do tworzenia dekoracyjnych powierzchni o bardzo delikatnej i gładkiej fakturze metodą szpachlowania.

Zastosowanie

Jako powłoka wykończeniowa do tworzenia najwyższej jakości, dekoracyjnych kreatywnych powierzchni w systemach ociepleń Capatect Longlife. Nie nadaje się do stosowania na poziomych i pochylonych powierzchniach.

Właściwości

 • Wszechstronne możliwości kształtowania
 • Bardzo drobnoziarnista masa szpachlowa
 • Bardzo delikatna faktura powierzchni
 • Uziarnienie < 0,1 mm
 • Odporna na wpływy atmosferyczne i hydrofobowa
 • Można barwić według wzornika Caparol 3D-System

Wielkość opakowań

Wiadro o zawartości 20 kg

Barwa

Naturalna biała i barwiona

Istnieje możliwość fabrycznego barwienia według wzornika Caparol 3D-System (konieczne uzgodnienie koloru).

Wskazówka: Intensywnie zabarwione masy dyspersyjne mają skłonność do zmian odcieni i uwidaczniania się śladów po zadrapaniu. Te pęknięcia pigmentów i wypełniaczy przy punktowym obciążeniu mechanicznym nie stanowią wady technicznej ani optycznej.

Stopień połysku

Zależnie od sposobu wykonania satynowy mat do satynowego połysku.

Składowanie

W chłodnym, suchym pomieszczeniu w dodatniej temperaturze.
Chronić przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym. Oryginalnie zamknięte pojemniki można składować ok. 12 miesięcy.

Gęstość

ok. 1,25 g/cm³

Grubość ekwiwalentnej warstwy powietrza równoważna dyfuzji SdH2O

grubość warstwy(1 mm) =
współczynnik sd ok. 0,85 m według DIN EN ISO 7783;
Klasa V2 według PN EN 1062

Kategoria przepuszczalności wody

w < 0,05 kg/(m²h ½) według PN EN 1062 Klasa W3 (niska)

Spoiwo

emulsja żywicy silikonowej i dyspersja żywicy akrylowej

Produkt nr.

3122

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być płaskie, czyste, suche, mocne, nośne i wolne od substancji utrudniających przyczepność. Przestrzegać Znormalizowanych warunków zlecania i wykonywania robót budowlanych VOB, część C, norma DIN 18363, rozdział 3. Powierzchnie pokryte pleśnią, mchem lub glonami oczyścić wodą pod ciśnieniem przy przestrzeganiu ustawowych przepisów. Zdezynfekować środkiem Capatox i dobrze wysuszyć powierzchnię. Powierzchnie zabrudzone gazami przemysłowymi lub sadzą oczyścić wodą pod ciśnieniem z dodatkiem odpowiednich środków czyszczących i przy uwzględnieniu ustawowych przepisów. Dla zmniejszenia niebezpieczeństwa powstania plam na zabarwionych tynkach wierzchnich podłoża muszą być równomiernie wyschnięte!

W systemach ociepleń Capatect z organiczną (bezcementową) warstwą zbrojoną  grubość warstwy zbrojonej powinna wynosić ok. 3 mm. Warstwa zbrojona musi spełniać wymagania odpowiadające „zwiększonej płaskości powierzchni”. Ew. zaplanować odpowiednie środki zaradcze, np. położyć drugą warstwę zbrojoną lub wyrównawczą powłokę szpachlową. Siatka zbrojeniowa (Capatect-Gewebe 650/110) musi się znajdować w górnej trzeciej części grubości warstwy. W przypadku stosowania ocieplenia Capatect klejonego i mocowanego łącznikami zaleca się użycie uniwersalnych łączników Capatect-Universaldübel 053 (STR CARBON) mocowanych z zagłębieniem talerzyka.

Wykonać tynk wierzchni Capatect-AmphiSilan-Fassadenputz K15 ; ThermoSan Fassadenputz K15 ; CarboPor Reibputz 15 i nadać mu fakturę. Po wyschnięciu powierzchni oszlifować ją zdzierakiem (pacą z kratką ścierną ; paca kratkowa Rabot). Przy fakturowaniu kielnią ze stali nierdzewnej  z tej operacji roboczej można ew. zrezygnować.

Układ warstw

Wykonanie płaskiego podkładu
Na całkowicie wyschniętym i oszlifowanym zdzierakiem tynku wierzchnim AmphiSilan-Fassadenputz K15 wykonać płaski podkład. W tym celu nanieść na całej powierzchni wypełniającą pory masę Accento-Spachtel (w odpowiednim kolorze), a następnie wygładzić powierzchnię. Ewentualne zadziory szpachlowe można po krótkim czasie oczekiwania wyrównać pacą z gąbką lateksową.

Powłoka gruntowa
Po wyschnięciu poprzednich warstw (z reguły są to dwa dni) nanieść gładź Accento-Spachtel przy użyciu elastycznej kielni do gładzenia ze stali nierdzewnej (narzędzia Dietrich, nr art.: 446475531) lub pacy sztukatorskiej o zaokrąglonych rogach metodą szpachlowania cząstkowego „plamami” lub całopowierzchniowego. Grubość warstwy maks. 1 mm. O wyglądzie gotowej powierzchni decydują wielkość i liczba pociągnięć szpachlą bądź sposób fakturowania oraz predyspozycje manualne wykonawcy.
Po wyschnięciu (z reguły jest to jeden dzień, ale możne to trwać dłużej zależnie od warunków atmosferycznych) usunąć wszystkie zadziory szpachlowe. Robi się to ręcznie przez szlifowanie klockiem szlifierskim i papierem ściernym (uziarnienie 120).

Ważna wskazówka: Staranie odpylić powierzchnię! Po kilku dniach schnięcia szlifowanie jest utrudnione.

Powłoka pośrednia
Drugą warstwę  Accento-Spachtel nałożyć specjalną pacą Accento (paca z tworzywa sztucznego o zaokrąglonych krawędziach, narzędzia Dietrich, nr art.: ZK58829). Masę Accento nanieść obficie i ściągnąć/wygładzić do zera (tak by nie powstały ślady łączeń).

Ważna wskazówka: szlifowane powierzchnie muszą być zawsze szpachlowane całopowierzchniowo  gładzią Accento-Spachtel.

Powłoka wierzchnia /dekoracyjna
Ostatnią warstwę wierzchnią stanowi powłoka dekoracyjna Accento-Finish. Zależnie od żądanego wyglądu powierzchni może ona być przezroczysta lub pigmentowana (złota, srebrna, miedziana). Accento-Finish nanieść obficie również plamami na całej powierzchni i ściągnąć do zera specjalną pacą Accento-Spezialkelle. Dla uniknięcia śladów łączeń pracować jednym ciągiem przy zatrudnieniu wystarczającej liczby personelu.

Wskazówka:
Warstwę gruntową, pośrednią i wierzchnią w systemie Accento nakładać tak, by całkowita ich grubość nie przekroczyła 1 mm. Ze względu na różnorodne możliwości modelowania przy użyciu gładzi Accento zasadniczo zalecamy wykonanie wzorcowej powierzchni na obiekcie.

Dla osiągnięcia równomiernego wyglądu sąsiadujące powierzchnie zawsze powinny być wykonywane przez tego samego pracownika, by uniknąć różnic strukturalnych wynikających z różnych predyspozycji/umiejętności manualnych wykonawców.
Dla uniknięcia śladów łączeń zaangażować wystarczającą liczbę pracowników i pracować jednym ciągiem metodą „mokrym w mokre”.

Wskutek zawartości naturalnych dodatków są możliwe niewielkie wahania odcieni. Dlatego na sąsiadujących powierzchniach stosować tylko materiał o tym samym numerze produkcyjnym (z tej samej partii) lub uprzednio zmieszać ze sobą materiały o różnych numerach produkcyjnych.

Zużycie

Szpachlowanie  wypełniające pory: ok. 0,7 - 1,0 kg/m²
Warstwa gruntująca: ok. 1,2 - 1,5 kg/m² (maks. grubość warstwy 1 mm)
Warstwa pośrednia: ok. 0,2 - 0,3 kg/m²
Warstwa wierzchnia:  ok. 0,1 kg/m²

Dokładne zużycie materiału określić przez wykonanie próbnej powłoki na obiekcie.

Warunki obróbki

W trakcie wykonywania prac i w fazie schnięcia temperatura otoczenia i podłoża nie powinna być niższa niż +5 oC i nie wyższa niż +30 oC. Nie pracować przy bezpośrednim nasłonecznieniu, przy silnym wietrze, we mgle ani przy dużej wilgotności powietrza. W tym związku zalecamy zapoznanie się z broszurą „Tynkowanie w wysokich i niskich temperaturach” wydaną przez Niemiecki Związek Sztukatorów.

Czas schnięcia

Powłokę gruntową szlifować najwcześniej po upływie ok. 6 godzin, następne warstwy można nakładać z reguły po upływie ok. 24 godzin. Obróbka powłoki pośredniej po upływie minimum 3 godzin.

Czasy schnięcia zależą od temperatury i względnej wilgotności powietrza. Przy chłodnej i wilgotnej pogodzie czasy schnięcia odpowiednio się wydłużają. Dla ochrony przed deszczem w trakcie wykonywania robót i w fazie schnięcia ew. powiesić plandeki na rusztowaniu. Powłokę wierzchnią Accento Finish można wykonywać dopiero po całkowitym wyschnięciu warstwy masy Accento-Spachtel.

Czyszczenie narzędzi

Wodą natychmiast po użyciu.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Ten mineralny proszek reaguje alkalicznie. Powoduje ciężkie uszkodzenia oczu.
Nie wdychać pyłu ani mgły. Uważać, by nie zanieczyścić nim skóry ani odzieży. Zakładać przepisane osobiste wyposażenie ochronne. W RAZIE KONTAKTU Z OCZAMI: ostrożnie przepłukać je wodą przez kilka minut. W miarę możliwości wyjąć używane soczewki kontaktowe. Dalej płukać. W RAZIE Połknięcia wypłukać usta. NIE powodować wymiotów. Natychmiast zasięgnąć porady lekarskiej/wezwać lekarza.

Utylizacja

Puste pojemniki oddać do koncesjonowanego zakładu utylizacji odpadów w celu ponownego wykorzystania lub utylizacji.

Wskazówki bezpieczeństwa / oznakowanie w transporcie

Patrz karta charakterystyki wyrobu.

Giscode

ZP1

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

Informacje techniczne

 • Karta informacyjno-techniczna
 • Karty charakterystyki

 • Karta charakterystyki
 • Informacja

 • Atest Higieniczny