Capacryl PU-Gloss, PU-Satin

Najwyższej jakości, lakiery akrylowo -poliuretanowe odporne na uderzenia i zadrapania. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Zastosowanie

Do wykonywania najwyższej jakości powłok pośrednich i wierzchnich na zagruntowanym drewnie wymiarowym, a także na zagruntowanym metalu i twardym PCV wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Kolorów białych nie stosować na grzejnikach ze względu na ryzyko zżółknięcia. (Na grzejnikach stosować lakier Capacryl Heizkörperlack).

Właściwości

 • Wodorozcieńczalne
 • Bezwonne
 • Łatwe i przyjemne w nakładaniu
 • Wysoce odporne na zadrapania i uderzenia
 • Dyfuzyjne
 • Odporne na domowe środki czyszczące
 • Odporność na szorowanie na mokro według DIN EN 13 300: klasa 1
 • Mogą być stosowane do lakierowania zabawek dla dzieci; zgodne z DIN EN 71-3
 • Odporne na środki dezynfekujące

Spoiwo

Dyspersja poliuretanowo-akrylowa

Wielkość opakowań

 • Kolory standardowe:
  375 ml, 750 ml, 2,5 l,10 l
  tylko biały
 • ColorExpress:
  350 ml, 700 ml, 2,4 l, 9,6 l

Barwa

 • Kolory standardowe PU-Gloss:
  Biały
 • Kolory standardowe PU-Satin:
  Biały; RAL 1023; Ral 3000; RAL 5010; RAL 6002; RAL 7035; RAL 8003; RAL 9005

Możliwość barwienia w systemie ColorExpress w wielu kolorach kolekcji Caparol 3D jak też wg innych kolekcji kolorystycznych.
UWAGA: w wypadku lakieru Capacryl PU-Satin przy intensywnych i ciemnych kolorach na wymalowanej powierzchni może wystąpić wycieranie pigmentu, w takim wypadku zalecane jest naniesienie warstwy bezbarwnego lakieru Capadur Parkett- und SiegelLack.

W przypadku stosowania słabo kryjących kolorów t.j. czerwony, pomarańczowy, żółty, zaleca się wykonanie warstwy gruntującej w odpowiednim kolorze (dostępne w stacjach barwienia ColorExpress).

Trwałość koloru według BFS-Merkblatt Nr. 26
Spoiwo: klasa A
Pigmenty: grupa 1-3 w zależności od koloru

Stopień połysku

 • Capacryl PU-Gloss:
  Błyszczący
 • Capacryl PU-Satin:
  Satynowy mat

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0°C. Fabrycznie zamknięte opakowanie można składować przez okres 12 miesięcy.

Gęstość

ok. 1,0 - 1,3 g/cm³

Klasyfikacja według karty technicznej nr 606

Obszary zastosowania:
wewnętrzne typ 1  wewnętrzne typ 2  wewnętrzne typ 3 zewnętrzne typ 1  zewnętrzne typ 2
+ + + + +
(–) nie nadaje się / (○) nadaje się warunkowo / (+) nadaje się

Odpowiednie podłoża

Zagruntowane wymiarowe elementy drewniane, zagruntowany metal i twarde PCW. Podłoże musi być czyste, nośne, suche i wolne od substancji mogących utrudniać przyczepność. Wilgotność drewna nie może przekraczać średnio 13% dla elementów wymiarowych.

Przygotowanie podłoża

Drewno:
Powierzchnie drewniane przeszlifować zgodnie z kierunkiem włókien, oczyścić, usunąć wychodzące składniki drewna np. żywice, itp. Ostre krawędzie załamać.

Żelazo, stal:
Żelazo i stal oczyścić do stopnia czystości 2½ (piaskowanie) lub ST3 (maszynowo) zg. z PN EN ISO 12 944-4.

Ocynk, twarde PCW:
Oczyścić wodą amoniakalną i flizem korundowym.

Aluminium, miedź:
Oczyścić rozpuszczalnikiem nitro lub roztworem kwasu fosforowego i flizem korundowym.

Istniejące powłoki:
Istniejące powłoki przeszlifować lub wyługować. Powłoki słabo przyczepne lub nienośne usunąć.

Sposób nakładania

Wskazówki dotyczące natrysku:

Ø Dysza Ciśnienie natrysku Ciśnienie powietrza Rozcieńczenie
Airless 0,011–0,015 inch 200 bar maks. 5 %
Airmix/Aircoat 0,011–0,015 inch 120 bar 2,5 bar maks. 5 %
Niskociśnieniowy 1,8–2,2 mm ok. 0,5 bar maks. 15 %
Wysokociśnieniowy 2,0–2,5 mm 2–3 bar maks. 15 %

Obróbka:
Capacryl PU-Gloss/PU-Satin można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiwać. Przed użyciem dokładnie wymieszać i w razie konieczności wykonania warstwy pośredniej, rozcieńczyć dodając  maks. 5-15% wody.

Przy malowaniu ręcznym używać specjalnych pędzli (czarna lub szara szczecina chińska z dodatkiem włókna „Orel”), wałków i  rolek do lakierów. Na większe powierzchnie nakładać wałkiem poliamidowym z niskim runem i natychmiast wygładzać wałkiem z super drobnej gąbki poliestrowej lub pędzlem Orelmix.

Wielkość narzędzi odpowiednio dobrać do malowanej powierzchni, zapewniając właściwy postęp prac (patrz także informacje dodatkowe o stosowaniu lakierów PU).

Układ warstw

Podłoże Zastosowanie Przygotowanie podłoża Impregnacja Gruntowanie Warstwa pośrednia Warstwa wierzchnia
Drewno, elementy drewniane wewnątrz

Szlifowanie/

oczyszczenie
Capacryl Holz-IsoGrund1) Capacryl PU-Vorlack2) Capacryl
PU-Gloss
PU-Satin3)
Wymiarowe elementy drewniane zewnątrz BFS Nr. 18 Capacryl Holzschutz-Grund Capacryl Holz-IsoGrund1)
żelazo, stal wewnątrz

Odrdzewienie/

oczyszczenie
Capalac AllGrund
zewnątrz

Odrdzewienie/

oczyszczenie
2 x Capalac AllGrund
Ocynk wewnątrz/zewnątrz BFS Nr. 5 Capacryl Haftprimer
Aluminium/Miedź wewnątrz/zewnątrz BFS Nr. 6 Capacryl Haftprimer
Twarde PVC wewnątrz/zewnątrz BFS Nr. 22 Capacryl Haftprimer
Istniejące powłoki1) wewnątrz/zewnątrz

Szlifowanie/

ługowanie
Uszkodzone miejsca naprawiać i gruntować odpowiednio do rodzaju podłoża Capacryl Haftprimer
Dla elementów wymiarowych wymagana jest zgodnie z BFS Nr. 18 podwójna warstwa pośrednia.
 1. Drewno zawierające rozpuszczalne w wodzie składniki mogące powodować powstawanie przebarwień gruntować materiałem Capacryl Holz-IsoGrund, sęki gruntować dwukrotnie.
 2. Warstwę pośrednią wykonać w kolorze warstwy końcowej. W przypadku kolorów słabo kryjących tj. czerwienie, żółcie, pomarańcze, automatycznie zostanie wymieszany w systemie ColorExpres kolor który umożliwi w warstwie końcowej lepsze krycie. Kolor ten będzie różnił się od wybranego wcześniej koloru.
 3. W wypadku słabo kryjących kolorów (np. żółcie, czerwienie, pomarańcze) może okazać się konieczne naniesienie dodatkowej powłoki.

Wskazówka: w przypadku występowania powłok proszkowych lub typu coil-coating a także innych krytycznych podłoży przeprowadzić próbne malowanie i sprawdzić przyczepność.Zużycie

Ok. 100 –120 ml/m2 na jedną warstwę. Podane wartości są wartościami orientacyjnymi mogącymi się różnić zależnie od podłoża i jego chłonności. Dokładne wartości ustalić metodą próby.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura podłoża, otoczenia i materiału winna wynosić +8°C

Czas schnięcia

Przy +20°C i 65% względnej wilgotności powietrza. Pyłosuchość Odporność na dotyk Całkowite wyschnięcie
Po godzinach 1–2 10–12 48
Przy niskich temperaturach, wysokiej wilgotności powietrza, czasy ulegają wydłużeniu.

Czyszczenie narzędzi

Wodą, po użyciu.

Wskazówka

Producent nie ponosi odpowiedzialności za straty i szkody, w szczególności złą jakość wymalowania, będące wynikiem nieprzestrzegania zaleceń zawartych w tej karcie.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Chronić przed dziećmi. Nie pić , nie jeść ani nie palić w trakcie używania produktu. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.

Utylizacja

Do recycling oddawać wyłącznie opróżnione opakowania. Pozostałe resztki materiału utylizować jak odpady komunalne lub budowlane.

Dopuszczalna zawartośc LZO

Zgodnie z Dyrektywą UE wartość dopuszczalna maksymalnej zawartości LZO (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktu (typ A/d) wynosi: 130 g/l (od 1.1.2010). Ten produkt zawiera maksymalnie 110 g/l LZO.

Kod produktu farby i lakiery

M-LW01

Deklarowany skład produktu

Dyspersja poliuretanowo-akrylowa, ditlenek tytanu (biel tytanowa),barwne pigmenty, wypełniacze mineralne, woda, glikole, eter glikolowy, dodatki, konserwanty (metylo- / benzoizotiazolon).

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl