Capalac Dickschichtlack

Grubopowłokowy, lakier gruntujący, pośredni i nawierzchniowy do stali, metali nieżelaznych, twardego PCW i drewna. Ochrona antykorozyjna stali wg PN EN ISO 12 944:2001. Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.

Zastosowanie

1 składnikowy, grubopowłokowy lakier do ochrony i barwnego kształtowania elementów budowli z żelaza, stali, cynku, ocynkowanej stali, aluminium, miedzi, twardego PCW, elementów drewnianych we wnętrzach i drewnianych wymiarowych elementów na zewnątrz. Zabezpieczenie antykorozyjne dla żelaza i stali.
Nie stosować na pokrycia dachowe oraz na anodowane (eloksalowane) aluminium. Lakieru w kolorze białym nie stosować do malowania grzejników – stosować do tego celu Capalac Heizkörperlack.

Właściwości

 • Doskonała przyczepność.
 • Bardzo dobra siła krycia na powierzchniach i krawędziach elementów.
 • Długotrwała ochrona i dobra odporność na warunki atmosferyczne.
 • Duża grubość warstwy  suchej lakieru dzięki odpowiedniej zawartości składników stałych.
 • Uniwersalny system wykonywania warstwy  gruntującej, pośredniej i końcowej (System 1(K))
 • Sprawdzona ochrona antykorozyjna dla stali i ocynkowanej stali dla kategorii korozyjności środowiska C4, zgodnie z PN EN ISO 12 944-6:2001
 • Dostępny w wersji lakieru i w opcji z miką – kolory metaliczne.
 • Dzięki barwieniom w systemie ColorExpress dostępny w bogatej palecie kolorów.
 • Nie zawiera związków aromatycznych.

Spoiwo

Epoksyestry z rozpuszczalnikami bez związków aromatycznych.

Wielkość opakowań

 • Biały, metaliczny i RAL 9006:
  750 ml; 2,5 l; 10 l, 35 kg
 • Miedziany:
  375 ml; 750 ml; 2,5 l
 • ColorExpress:
  1 l; 2,5 l; 10 l

Barwa

 • Standardowe :
  Barwa lakieru: biała.
  Kolory metaliczne: metaliczny zbliżony do RAL 9006 jak również miedziany (miedziany można zabarwić systemem Capamix do koloru starej miedzi).
 • ColorExpress:
  Dzięki barwieniom w systemie ColorExpress (Lack in Lack) dostępny w bogatej palecie kolorów także metalicznych (np. RAL 9007).

W przypadku stosowania słabo kryjących kolorów t.j. czerwony, pomarańczowy, żółty, zaleca się wykonanie warstwy gruntującej w odpowiednim kolorze.

UWAGA: Przy intensywnych i ciemnych kolorach na wymalowanej powierzchni może wystąpić wycieranie pigmentu, w takim wypadku zalecane jest naniesienie warstwy bezbarwnego lakieru Capalack Kunstharz-Klarlack.
Kolory metaliczne to farby antykorozyjne. Ich powierzchnia jest matowa i delikatnie chropowata. Aby uzyskać powierzchnię odporną i łatwą do czyszczenia zalecane jest naniesienie warstwy bezbarwnego lakieru Capalac Kunstharz-Klarlack. Warstwę Capalac Kunstharz-Klarlack stosować tylko wewnątrz pomieszczeń.

W wypadku kolorów metalicznych może wystąpić różnica kolorystyczna:
w porównaniu z drukowanymi paletami barw (wzornikami kolorów) oraz w porównaniu z kolorami różnych producentów. Przy pracach naprawczych. Przy różnych technikach nanoszenia (np. malowanie pędzlem, wałkiem, natryskiwanie, lakierowanie proszkowe, na mokro).

Trwałość koloru według BFS-Merkblatt Nr. 26
Spoiwo: klasa B
Pigmenty: grupa 1-3 w zależności od koloru

Stopień połysku

 • Lakiery opcjonalne:
  satynowy połysk.
 • Barwy metaliczne:
  matowy.
 • Miedziany:
  matowy

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0º C. Opakowania przechowywać szczelnie zamknięte.

Gęstość

około 1,3 g/cm3

Odpowiednie podłoża

Wymiarowe elementy drewniane, żelazo, stal, cynk, miedź,  twarde PCW, nośne istniejące powłoki malarskie. Podłoże musi być czyste, nośne, suche i wolne od substancji mogących utrudniać przyczepność. Wilgotność drewna nie może przekraczać średnio 13% dla elementów wymiarowych. Nie nadaje się do stosowania na dachach i eloksalowanym aluminium.

Przygotowanie podłoża

Drewno:
Powierzchnie drewniane przeszlifować zgodnie z kierunkiem włókien, oczyścić, usunąć wychodzące składniki drewna np. żywice, itp. Złagodzić ostre krawędzie.

Żelazo, stal:
Żelazo i stal oczyścić do stopnia czystości 2½ (piaskowanie) lub ST3 (maszynowo) zg. z PN EN ISO 12 944-4. Przy niewielkiej korozji (np. wewnątrz pomieszczeń o niewielkiej kondensacji i bez agresywnych czynników możliwe jest również gruntowne oczyszczenie mechaniczne lub ręczne do stopnia czystości: ST 3.

Cynk, ocynkowana stal:
Oczyścić  środkiem Multistar i flizem korundowym lub wodą amoniakalną lub metoda Sweep według BFS Nr.5.

Twarde PCW:
Oczyścić środkiem Multistar i flizem korundowym lub wodą amoniakalną według BFS NR.22.

Aluminium:
Oczyścić środkiem Multistar i flizem korundowym, rozpuszczalnikiem nitro lub roztworem kwasu fosforowego i flizem korundowym według BFS Nr. 6.

Miedź:
Oczyścić środkiem Multistar i flizem korundowym.

Istniejące powłoki:
Istniejące powłoki przeszlifować lub wyługować. Powłoki słabo przyczepne lub nienośne usunąć.

Sposób nakładania

Wskazówki dotyczące natrysku:

Ø Dysza Ciśnienie Uwagi
Airless Kolory zwykłe 0,009 – 0,013 inch 180-200 bar Membrana lub tłok
Kolory metaliczne 0,015 – 0,019 inch 180-200 bar Tylko tłok

Układ warstw

Podłoże

Zastosowanie

Przygotowanie podłoża

Impregnacja

Gruntowanie

Warstwa pośrednia

Warstwa wierzchnia

Drewno, elementy drewniane

wewnątrz

szlifowanie

Capalac

Dickschichtlack

Jeżeli wymagane

Dickschichtlack

Capalac Dickschichtlack

Wymiarowe elementy drewniane

zewnątrz

BFS Nr. 18

Capalac Holz-Imprägnier-Grund

Żelazo, stal

wewnatrz/zewnątrz

odrdzewienie/odtłuszczenie

Ocynk

wewnatrz/zewnątrz

BFS Nr. 5

Aluminium

wewnatrz/zewnątrz

BFS Nr. 6

Miedź

wewnatrz/zewnątrz

Multistar/fliz korundowy

-

Twarde-PCV

wewnatrz/zewnątrz

BFS Nr. 22

Istniejące powłoki1)

wewnatrz/zewnątrz

szlifowanie/ługowanie

Uszkodzone miejsca przygotować odpowiednio dla danego podłoża i zagruntować

Wskazówka: w przypadku występowania powłok proszkowych lub typu coil-coating a także innych krytycznych podłoży przeprowadzić próbne malowanie i sprawdzić przyczepność.

Obróbka:
Lakier Capalac Dickschichtlack można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiwać. Przed użyciem dokładnie wymieszać. W razie potrzeby rozcieńczyć benzyną lakową. W wypadku kolorów metalicznych osiągnięcie jednolitej kolorystycznie powierzchni możliwe jest tylko przy nakładaniu natryskiem. Na dużych powierzchniach także przy nakładaniu natryskowym mogą wystąpić różnice kolorystyczne spowodowane np. koniecznością podziału powierzchni na strefy robocze.

Ochrona antykorozyjna stali przy zastosowaniu produktu Capalac Dicksichtlack:
Systemy powłokowe do kategorii korozyjnej środowiska C2, C3, C4 wg PN EN ISO 12 944-5.
Przygotowanie powierzchni: śrutowanie do stopnia czystości SA 21/2 (EN ISO 12 944-4).


Nr. Warstwa gruntująca µm1) Warstwa pośrednia µm1) Warstwa wierzchnia µm1) Całkowita grubość µm1) Kategoria korozyjna środowiska
C22) C32) C42)
L M H L M H L M H
1 Capalac-
Dickschichtlack
np. RAL 7036
60 Capalac-
Dickschichtlack
np. RAL 7036
60 120
2 Capalac-
Dickschichtlack
Glimmer
80 Capalac-
Dickschichtlack
Glimmer
80 160
33) Capalac-
Dickschichtlack
np. RAL 7036
60 Capalac
Dickschichtlack
np. RAL 7036
60 Capalac-
Dickschichtlack
np. RAL 7036
60 180
43) Capalac-
Dickschichtlack
Glimmer
80 Capalac Dickschichtlack np. RAL 7036 60 Capalac-
Dickschichtlack
np. RAL 7036
60 200
53) Capalac-
Dickschichtlack
Glimmer
80 Capalac
Dickschichtlack
Glimmer
80 Capalac-
Dickschichtlack
Glimmer
80 240
1) Całkowita grubość
2) Objaśnienia kategorii korozyjnych środowiska, patrz poniżej.
3) Dla systemu 3, 4 i 5 świadectwo badania według DIN EN ISO 12944 część 6.
Niebieski= odpowiedni
Biały= nieodpowiedni

Ochrona antykorozyjna stali ocynkowanej przy zastosowaniu produktu Capalac Dicksichtlack (Duplex System):
Systemy powłokowe do kategorii korozyjnej środowiska C2, C3, C4 wg PN EN ISO 12 944-5.Przygotowanie powierzchni: śrutowanie do stopnia czystości SA 21/2 (EN ISO 12 944-4).
Nr. Warstwa gruntująca µm1) Warstwa pośrednia µm Warstwa wierzchnia µm Całkowita grubość µm Kategoria korozyjna środowiska
C2 C3 C4
L M H L M H L M H
1 Capalac-
Dickschichtlack
np. RAL 5010
60 Capalac-
Dickschichtlack
np. RAL 5010
60 120
2 Capalac-
Dickschichtlack
Glimmer
80
Capalac-
Dickschichtlack
Glimmer
80 160
Świadectwo badania według DIN EN ISO 12944 część 6.


Objaśnienia
Kategorie korozyjne (patrz DIN EN ISO 12944 część 2)

Kategoria/
Obciążenie
Przykłady typowych środowisk w klimacie umiarkowanym.
Zewnętrzne Wewnętrzne
C2 niewielkie Atmosfera z małą zawartością zanieczyszczeń, głównie tereny wiejskie. Budynki nie ogrzewane z możliwością kondensacji wilgoci np. magazyny, hale sportowe.
C3 średnie Atmosfera miejska i przemysłowa, średnio zanieczyszczona SO2, regiony przybrzeżne o małym zasoleniu. Pomieszczenia produkcyjne o wysokiej wilgotności i nieco zanieczyszczonym powietrzu np. produkcja środków spożywczych, browary, mleczarnie, pralnie.
C4 duże Regiony przemysłowe i nadmorskie o średnim zasoleniu. Zakłady chemiczne, baseny, statki morskie i żeglugi przybrzeżnej.

Trwałość ochrony
(patrz DIN EN ISO 12944 część 1 i 5)
Trwałość ochrony jest oczekiwanym okresem czasu do pierwszej naprawy systemu malarskiego. Podane okresy czasu są wynikają z praktyki i mogą pomóc zleceniodawcy ustalić z ekonomicznego punktu widzenia program napraw.
Okres trwałości nie jest gwarancją!

Okres czasu Trwałosć ochrony w latach
Low (L) 2–5
Middle (M) 5–15
High (H) ponad 15

Zużycie

Zużycie/Grubości warstw:
Sposób nakładania Rodzaj materiału Zużycie/m2 Średnie zużycie/m2 Średnia grubość warstwy mokrej Średnia grubość warstwy suchej
Pędzel/wałek Lakier (kolory uniwersalne) 100–125 ml około 115 ml około 115 µm około 65 µm
Metaliczny i kolory z palety DB 125–160 ml około 140 ml około 140 µm około 80 µm
RAL 9006 i miedziany 100–125 ml około 115 ml około 115 µm około 60 µm
Natrysk Lakier (kolory uniwersalne) 100–125 ml około 115 ml około 115 µm około 65 µm
Metaliczny i kolory z palety DB 150–180 ml około 160 ml około 160 µm około 80 µm
RAL 9006 i miedziany 125–150 ml około 135 ml około 135 µm około 70 µm
Dane dotyczące zużycia oraz grubości są danymi orientacyjnymi, które ulegają wahaniom w zależności od malowanego podłoża i jego właściwości. Dokładne wartości można ustalić jedynie przez próbne lakierowanie.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura podłoża, otoczenia i materiału powinna wynosić +5°C.

Czas schnięcia

Przy +20°C i 65% względnej wilgotności powietrza. Pyłosuchość Odporność na dotyk Możliwość powtórnego malowania Całkowite wyschnięcie
Po godzinach 4 8 24 Po okolo 5 dniach

Przy niskich temperaturach, wysokiej wilgotności powietrza, podane czasy ulegają wydłużeniu. Dodatek 5 % środka Capalac PU-Härter przyśpiesza czas wysychania i twardnienia lakieru.

Czyszczenie narzędzi

Benzyną lakową lub zamiennikiem terpentyny, po użyciu.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Produkt łatwopalny.
Działa szkodliwie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Częsty kontakt z preparatem może powodować wysuszenie i pękanie skóry. Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Szczelnie zamknięte pojemniki przechowywać w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala od źródeł ognia. Nie palić. Nie wdychać oparów. Zapobiegać przedostaniu się lakieru do kanalizacji, zbiorników wodnych i ziemi. Przy natryskiwaniu nie wdychać oparów. Stosować jedynie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przy niewystarczającej wymianie powietrza stosować środki chroniące drogi oddechowe. W wypadku połknięcia nie wywoływać wymiotów. Natychmiast skontaktować się z lekarzem i przedłożyć opakowanie produktu lub kartę informacyjną. Unikać kontaktu ze skóra i oczami.
Zawiera 2-(2-butoksyetoksy)etanol, karboksylan kobaltu, sebacynian bis 1,2,2,6,6-pentametylo-piperydylu i sebacynian metylowo-1,2,2,6,6-pentametylo-4-piperdylowy. Może wywoływać reakcje alergiczne.

Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do utylizacji. Resztki materiału po wyschnięciu traktować jako odpady budowlane lub domowe. Utylizacja zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

Dopuszczalna zawartośc LZO

Zgodnie z Dyrektywą UE wartość dopuszczalna maksymalnej zawartości LZO (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktu (typ A/i) wynosi: 500 g/l (od 1.1.2010). Ten produkt zawiera maksymalnie 500 g/l LZO.

Kod produktu farby i lakiery

M-LL01

Deklarowany skład produktu

Epoksyestry, ditlenek tytanu (biel tytanowa),barwne pigmenty, pigmenty metaliczne,  wypełniacze mineralne, związki alifatyczne, woda, eter glikolowy, dodatki.

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki wyrobu.

Infolinia

Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

Informacje techniczne

Karty charakterystyki

Informacja